Archief

zaterdag 10 oktober 2015

Als politici over vergroening praten lacht de burger meestal groen.

 
'Dieselgate misbruiken om een zoveelste belastingverhoging door de strot van de automobilist te rammen is van een even pervers graainiveau', schrijft Jean-Marie Dedecker over het milieuschandaal bij Volkswagen.


Elon Musk, de Californische CEO van de elektrische wagenbouwer Tesla, was op audiëntie in ons land. Onze Vlaamse excellenties liepen in zijn zog te knipmessen als lakeien met een gemummificeerde glimlach. In het theater van de beeldvorming wil iedereen op kop van de groene fanfare lopen met een carbon label op zijn voorhoofd. Een stoet van vleiers met zakken vol subsidiegeld, want in een land met een torenhoge arbeidskost moet je investeerders lokken met ladingen financieel snoepgoed. Ecologisme is de nieuwe staatsgodsdienst, en politici gedragen zich dan ook als gewillige misdienaars bij het staatsbezoek van de goeroe van de stekkerauto's.
 

Parlementsleden mogen hoogstens nog neuriën: hun partijvoorzitters dirigeren met strakke hand.

 
'Parlementsleden mogen hoogstens nog neuriën: hun partijvoorzitters dirigeren met strakke hand'
'Het parlement is langzaam uitgehold van wetgevende macht naar een knikkende stemmachine voor de uitvoerende macht', schrijft Jean-Marie Dedecker. 'Oppositie voeren is plassen tegen de wind.'
Met de eerste zitting van het Vlaams parlement wordt het doek van het politieke theater terug opgetrokken. Geruisloos en kabbelend stil. De politieke toonzetting komt niet meer uit de Wetstraat. Het krijgt hooguit wat aandacht in steunkousprogramma's als Villa Politica, maar de muziek voor de Kamerorkesten aan het Natieplein wordt gecomponeerd in de cenakels van de politieke partijen. De volksvertegenwoordigers mogen het hoogstens neuriën en de partijvoorzitters dirigeren met strakke hand. Eind de jaren tachtig hield politicoloog Luc Huyse in de Grote Aula van de KU Leuven een lezing over het machtsverlies van het parlement. "Alleen de gevel van de democratie staat nog in de Wetstraat" betoogde hij. Vandaag, dertig jaar later, moet je al op zoek naar de funderingen. Particratie heeft de zuiverende werking van de parlementaire democratie vervangen.

Het is soms beter je mond te wassen met zeep, dan te koketteren met latijnse uitspraken

 
'Het is soms beter je mond te wassen met zeep, dan te koketteren met Latijnse uitspraken'
'Citeer nooit in het Latijn', citeert Jean-Marie Dedecker vandaag de Hertog van Wellington. 'Zeg gewoon wat je te zitten hebt, en ga dan weer zitten.'
Wie aan de macht is wordt bewierookt en geïmiteerd. Of het nu over het reciteren van haiku's gaat of over het debiteren van Griekse en Latijnse wijsheden, leiderschap baart volgelingen. Nochtans zou er toch enige voorzichtigheid moeten geboden worden bij deze kritiekloze vorm van na-aperij. Sommigen laten zelfs Latijnse spreuken op hun arm noteren om ze te kunnen onthouden. Jonathan Legaer, sjotter bij Standard, tatoeëerde ooit "Veni, vidi, vici" op zijn ledematen.
 

'vluchtelingenopvang in een toeristische gemeente is een economische doodsteek voor haar bevolking.'

 
 Middelkerke - Lijst Dedecker Middelkerke verzet zich met klem tegen de komst van 300 vluchtelingen naar de kazerne te Lombardsijde. De partij van kopman Jean-Marie Dedecker roept hierover een speciale gemeenteraad bijeen            
'Middelkerke heeft negatieve ervaringen met de opvang van vluchtelingen', zegt Jean-Marie Dedecker.  'In 2000 kwamen 750  naar het toenmalige vakantiecentrum Zon en Zee te Westende. De sociaal ingestelde bevolking van Middelkerke werd voor hun humane daad bedankt met een stijging van de criminaliteit en een daling van het toerisme.

Westende en Middelkerke kregen toen een economische klap waarvan ze tot op vandaag nog niet steeds niet hersteld zijn. Vluchtelingenopvang in een toeristische gemeente is een economische doodsteek voor haar bevolking. Vluchtelingen uit oorlogsgebieden huisvesten in een kazerne waar ook wapens aanwezig zijn is vragen om problemen', aldus nog Dedecker die ook de meerderheidpartijen een veeg uit de pan geeft. 'De Open VLD/CD&V – meerderheid houdt stoere pleidooien in de pers, maar in werkelijkheid doet ze niets.
Eens te meer licht ze de bevolking niet of verkeerd in. Hoe lang was de gemeente al op de hoogte en waarom deed ze niets?  Gelet op de hoogdringendheid, zullen we daarom een speciale gemeenteraad samenroepen met op de agenda de bespreking van alle aspecten van de vluchtelingenopvang in de kazerne te Lombardsijde en kosten voor de gemeente Middelkerke.'

Jean Marie Dedecker

Europa pokert met vluchtelingen terwijl de houding van haar onderdanen polariseert

 
'De gespleten verontwaardiging van de Europese leiders is even hemeltergend als het drama zelf', schrijft Jean-Marie Dedecker. 'De beeldvorming verdringt niet zelden de feiten in de migratiecrisis.'
 Aylan Kurdi, een ukje van drie met zijn knuistjes in het zand op de waterlijn van Bodrum. Iconisch en hartverscheurend, gruwelijk en ondraaglijk. Aylans vader, Abdullah, was kapper in het veilige Istanbul, gevlucht uit Damascus en Kobani waar hij mishandeld werd door de Jihadi-monsters van IS. Volgens zijn Canadese zus Teema ondernam hij drie mislukte pogingen met mensensmokkelaars om naar Griekenland over te steken. Dan peddelde hij in een zelf gekochte rubberboot naar de Griekse kust. Hij wilde naar Duitsland voor een beter leven en een gebitsbehandeling, bevestigde zijn vader. De Irakese Zainab Abbas overleefde net als Abdullah de boottocht en wijst hem aan als mensensmokkelaar. Quid? 


Europa pokert met vluchtelingen terwijl de houding van haar onderdanen polariseert
 De emotionele beeldvorming vervormt en verdringt niet zelden de feiten in de migratiecrisis. Hoe gruwelijk ze ook zijn. De gespleten verontwaardiging van onze Europese hybride mandarijnen is even hemeltergend als het drama zelf. De Koerdische Peschmerga verdreef de IS - barbaren uit Kobani en werd uit dankbaarheid gebombardeerd door de Turkse Sultan Erdogan. Onze Mandarijnen keken de andere kant op, terwijl ze beter de IS-barbaren militair zouden bestrijden dan te kurieren am symptom.

Donald Trump vuurt met woorden als cowboys met een Colt


'Wie te vroeg piekt komt meestal adem te kort aan de meet', schrijft Jean-Marie Dedecker in deze aflevering van het Schaduwparlement. 'De enige vijand van Donald Trump is voorlopig Donald Trump zelf. Er ligt nog een lang hindernissenparcours open vooraleer klapvee ook kiesvee wordt.'

 In aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2012 hield Newsweek in 2011 een peiling tussen de Republikein Mitt Romney en de Democraat Barack Obama, met als outsider Donald Trump. Trump eindigde voor Romney en amper een paar procent achter Obama. Op het jaarlijks diner van de "White House Correspondents Association" zette Obama de New-Yorkse vastgoedtycoon voor schut omdat deze hem stalkte met zijn geboortecertificaat.


De gastvrijheid van de bange blanke man heeft zijn grenzen.


''Zeggen dat de massale volksverhuizing niet te controleren is, is populistische tweespraak', vindt Jean-Marie Dedecker. 'De grenzen helemaal openzetten, betekent chaos en ontwrichting.'

Al een halve eeuw lang zetten de West-Europese landen hun nationale soevereiniteit in de uitverkoop. Hun autonomie op economisch, sociaal, juridisch en financieel vlak werd stelselmatig overgedragen aan supranationale structuren zoals de Europese unie en de Europese Centrale Bank of onderworpen aan de rechtspraak van Straatsburg. Nieuwe wereldbranden als WO II voorkomen, was de kritiekloze ondertoon om het verzwakken en de ontmanteling van de natiestaten te verrechtvaardigen. Volgens de Nederlandse filosoof Thierry Baudet- in zijn boek "De aanval op de natiestaat"- was er naast het supra-nationalisme nog een tweede weg waarlangs de natiestaat werd uitgehold: het multiculturalisme door de massa-immigratie, de toestroom van goedkope arbeidskrachten in de jaren zestig en zeventig en de volgmigratie van familieleden in de decennia daarna. "Het multiculturalisme waarmee deze massamigratie is begroet, maakte dat aan de immigranten geen duidelijke loyaliteit en aanpassing aan de dominantie cultuur mocht worden gevraagd. Vandaag de dag neigt men zelfs naar rechtpluralisme waarin ieder cultuur of etnische achtergrond kan blijven leven volgens de eigen normen. "

Ontslag Karl Drabbe: "Gauche Caviar" verdraagt geen Vlaams engagement

 
'Ontslag Karl Drabbe: 'Gauche caviar' verdraagt geen Vlaams engagement'
'Onze gesubsidieerde cultuurcenakels bulken van de politieke correctheid en van de uitsluitingsmechanismen voor tegengestelde meningen die hun gedachtengoed aantasten', schrijft Jean-Marie Dedecker naar aanleiding van het veel besproken ontslag van Karl Drabbe bij uitgeverij Pelckmans.


De Vlaamse literaire uitgeverswereld is een microkosmos, een mini sterrenstelsel bevolkt door een hond en een paardenkop. Toch kroop half opiniërend Vlaanderen afgelopen week verontwaardigd in de pen om het plotse ontslag van Karl Drabbe bij uitgeverij Pelckmans-Polis te becommentariëren. Na 17 jaar trouwe dienst en kameraadschap met zijn baas Thom Pelckmans werd Karl bij het huisvuil gezet van de uitgeverij met dezelfde naam. In zijn ontslagbrief werd Karl gedwongen om een clausule van zwijgplicht te ondertekenen zoniet zou hij geen opstapvergoeding uitbetaald krijgen. De geruchtenmolen begon te draaien. Karaktermoord met voorbedachten rade en een opiniedelict. Pelckmans praatte, Drabbe zweeg.

Beste Johan Vande Lanotte, elk keizerrijk lijdt aan erosie, en er zijn kapers op de kust

 
'Even het collectief geheugen opfrissen', schrijft Jean-Marie Dedecker in een open brief aan Johan Vande Lanotte, naar aanleiding van zijn afscheid van de nationale politiek. 'Want jouw keizerlijk paleis heeft duizend kamers.'

 
Beste Johan,
Niettegenstaande je Napoleontische status neem ik de onderdanige vrijheid om je te tutoyeren, gezien onze jarenlange minzame relatie. Het eerbetoon dat door je huiszender, de VRT, op 1 augustus werd gebracht bij je aangekondigde afscheid van de nationale politiek, was volgens mijn bescheiden mening, te beperkt voor je keizerlijke aureool.

De blauwe bullebak van de rode keizer

Bart Tommelein als schand-/schildknaap van Jogan


Tijdens een speciale gemeenteraad in Oostende werden heel wat pijlen gericht op Vande Lanotte. Maar de grote verliezer heette Tommelein.
Het plan van de Oostendse oppositie was eenvoudig: de meerderheid in verlegenheid brengen door de schijnwerpers te richten op de pijnlijke koehandel die gepaard ging met de lokale machtsgreep van Johan Vande Lanotte. Een speciale gemeenteraad moest extra aandacht genereren voor de schimmige deals die blijkbaar gangbaar zijn in Oostende. Idealiter zou Vande Lanotte zich tijdens de zitting laten ontmaskeren als een brutale machtswellusteling.
Viel dat even tegen. In zijn tussenkomst bleef Vande Lanotte uiterst beheerst, minzaam en zelfs inhoudelijk. Hij fietste gezwind rond de kritische vragen heen en verloor geen moment zijn kalmte. Iemand die Vande Lanotte voor het eerst zag, zou in hem een redelijke mens kunnen zien. De Keizer van Oostende gunde de oppositie niet één bruikbaar beeld of citaat. Dat in schril contrast met de voorzitter van de gemeenteraad, tevens federaal staatssecretaris: Bart Tommelein.
Al wie voorheen een redelijk minzaam man had gezien in Bart Tommelein verloor maandagavond elke illusie. Tommelein leidde de raadszitting als een boerse bullebak. Laat de oppositie niet uitspreken (maar eist zelf wel niet onderbroken te worden). Toont geen enkel respect voor mederaadsleden (maar eist zelf wel meer respect). Daagt uit, treitert, maakt verdacht, valt persoonlijk aan (maar hangt zelf het grootste slachtoffer uit). De soms hallucinante zitting is ondertussen online te bekijken. Opgelet: niet voor gevoelige kijkers.

Grote sportevenementen zijn de speeltuin geworden van dictatoriale regimes

 
'Sport is te mooi om het te degraderen tot een kermis in de hel van maffieuze oligarchen', schrijft Jean-Marie Dedecker naar aanleiding van de toekenning van de Olympische Winterspelen aan Peking. 'Bovendien is hun prestige belangrijker dan het lot van hun bevolking.'
Het is bijna onopgemerkt voorbijgegaan. Beijing krijgt de Olympische winterspelen van 2022. Merkwaardig. De dichtste berg ligt op 160 kilometer, in Zhangjiakou, aan de rand van de Gobi woestijn. Op neerdwarrelende vlokken van de luchtvervuiling na, sneeuwt het nooit in de Chinese hoofdstad. De ecologische kosten voor de valse sneeuw worden wel gigantisch. Op de vooravond van de Spelen zullen eco-fanaten en mensenrechtenorganisaties wel hun groene verontwaardiging en het kalenderverdriet van de Tibetanen uitschreeuwen. Deels uit mediatieke egotripperij. Of heeft er zich na 2008 nog iemand het lot van de Tibetanen aangetrokken?

maandag 13 juli 2015

Als de zon in de zenit staat, stroomt de rampspoed door de media

Als het kwik stijgt, stroomt de rampspoed door de massamedia: van uitdroging en tekenbeten tot smogalarm en zonnesteken. Terwijl we juist vrolijk zouden moeten zijn, vindt Jean-Marie Dedecker.

Het kwik steeg de laatste weken boven de 30 graden. Het waren mooie warme, wolkeloze zomerdagen, bezwangerd met de geur van bloesems, dagen dat je je gelukkig prijst dat je leeft. Bij zulke dagen verwacht je dat het avondnieuws ons vrolijk rondhuppelende konijntjes en lammetjes zou laten zien, en joelende kinderen met smeltende ijsjes in het park, of soezende bejaarden op een zitbank op een openbare hangouderenplek. Maar je ziet daarentegen een roedel journalisten die zich uitsloven om een watermaatschappij te overtuigen dat het leuke weer al vlug tot een watertekort en een sproeiverbod zal leiden. Als dat niet lukt bellen ze naar het plaatselijke bejaardentehuis om te kijken of er nog geen uitgedroogde negentigjarige de geest heeft gegeven, of naar het ziekenhuis om te informeren naar het eerste slachtoffer van een zonnesteek, een kwaadaardig melanoom of een tekenbeet.

Het Europees migratiebeleid is een cocltail van tweeslachtigheid en blinde besluiteloosheid


'Vierhonderd jaar na de donkerste periode van het katholicisme herhaalt de geschiedenis zich. De barbaren van IS kloppen aan de poort', schrijft Jean-Marie Dedecker (LDD). 'Ik wil de Verlichting niet meer overdoen.'

Mathias Cormann was eventjes in het land. Als Belgisch migrant, uitgeweken naar Australië en nu minister van financiën Down Under, verdedigt hij het strikte migrantenbeleid van zijn nieuwe thuisland. " We kunnen geen mensen blijven opvangen. Wie een rechtmatige vraag heeft voor asiel, kan die indienen. Maar via boten mag niemand binnen. Dat is de enige manier om mensensmokkelaars te stoppen. Vluchtelingen willen het nu niet meer betalen, omdat ze weten dat ze niet toekomen in Australië." (DM 01.07.2015). Onze minister van Asiel en Migratie, de N-VA'er Theo Francken, wijst mensen uit die met de boot van zijn collega, minister van landsverdediging N-VA'er Steven Vandeput, hier terug aan land gebracht worden. Veerman op de golven van de hypocrisie in de Middellandse Zee. Charon en Kerberos.

Acropolis adieu

'Eigenlijk vergeef ik het de Grieken niet dat ze ons met de Saksen-Coburgs opgezadeld hebben.' Zo opent Jean Marie Dedecker vandaag het Schaduwparlement van Knack.be over de Griekse tragedie: 'Een treurspel over corruptie, smeergeld en verspilzucht in een tomeloze bureaucratie.'

Eigenlijk vergeef ik het de Grieken niet dat ze ons met de Saksen-Coburgs opgezadeld hebben. Leopold I verzaakte aan de Griekse troon en kwam in 1831 aan land in De Panne met een Engels staatspensioen op zak. Zijn schoonvader was immers de Engelse koning George IV. Niettegenstaande hij in de ban was van het filhellenisme, verkoos hij ons tochtgat aan de Noordzee. Hij was er immers van op de hoogte dat de Grieken in 1826 al een keer bankroet waren geweest. Voor de Saksen-Coburgs rinkelen goudstukken luider dan het geruis van het geweten.

De automobilist is het stinkdier van de geitenwollensokkenbrigade en de melkkoe van de wetstraat

 

Is een utopie te denken dat de files verdwijnen als er een ophokplicht komt voor de salariswagens', vindt Jean-Marie Dedecker in het Schaduwparlement. In plaats van een M-score voor woningen pleit hij voor een IQ-score voor sommige ministers. 'De overheid heeft het fileprobleem veroorzaakt, maar schuift de rekening schaamteloos door naar de weggebruiker.'

De VRT is op Radio 1 een veertiendaagse zoektocht gestart naar de ideale samenleving "Bel 10". Elke dag mag een volksjury van tien zelfverklaarde wereldverbeteraars hun zegen "Urbi et Orbi" geven over onze samenleving en ook oplossingen voorstellen over de aangekaarte problematiek. 's Avonds komt er dan een minister in de ether om ze naar de mond te praten, want iemand tegen de haren instrijken wordt stilaan electorale zelfmoord.
Het volkstribunaal mocht de queeste opstarten door een ganse dag te bakkeleien over het fileleed. De klassieke kop van jut was de automobilist. Het stinkdier van de geitenwollensokkenbrigade en de melkkoe van de Wetstraat heeft nog één niet uitgeperste uier over, en deze moest ook gemolken worden. Het beestje mag nergens meer grazen maar moet volgens de luisterjury nog meer aan de fiscale melkmachine. De stadscentra moeten verkeersluw en de remedie is loodzware parkeerboetes. Ze verkiezen een kringloopwinkel en leegstaande winkelpanden met witgekalkte ramen, die als gebroken tanden in het tandvlees van de wandelstraat zitten, boven commerciële activiteit. Dat deze verhuispolitiek verkoopkathedralen oplevert aan de stadsrand is dan voer voor een andere belangengroep met haar eigen NIMBY-syndroom.

De Fifa, de vlindertuin van louche types en witteboordcriminelen.

 

'Met het ontslag van de Capo Di Capi, Sepp Blatter, verdwijnt de maffia niet', schrijft Jean-Marie Dedecker. 'Het woord ethiek en moraal kunnen ze bij FIFA niet spellen, voetbal is voor hen een hefboom voor zakkenvullerij en persoonlijke ijdeltuiterij.'

We smullen met volle happen van de bekentenissen van de gevallen FIFA-bobo Jack Warner, baas van de CANCACAF (de Amerikaanse UEFA)en ex-minister van Trinidad & Tobago. Aan de galg gepraat door zijn secretaris-generaal Chuck Blazer. Criminele klokkenluider uit lijfsbehoud en weerwraak. Eigenlijk is dit geen nieuws. De strapatsen van het oplichters duo staan al een paar jaar in 't lang en in 't breed uitgesmeerd in het boek van Thomas Kistner "FIFA MAFFIA". Verplichte lectuur voor elke voetbaljournalist, maar die beperken zich meestal tot het Moeder Theresa gehalte van Vincent Kompany of de cupmaat van de laatste WAG van Steven Defour. Vervelende vragen worden er niet gesteld in de loges en de skyboxen van de voetbalstadions op straffe van een rode kaart voor kritische journalistiek. Achteraf blijft alleen nog selectieve verontwaardiging.

Open brief aan John Crombez
Jean-Marie Dedecker schrijft een open brief aan streekgenoot John Crombez, die wellicht de nieuwe voorzitter van SP.A wordt. 'Ik heb niets tegen de gelovigen van de Linkse Kerk, beste John. Integendeel. Alleen heb ik gezien dat veel van hun priesters en kardinalen niet deugen.'


Rekeningrijden en kilometerheffing: platte belastingverhogingen!

 

Jean-Marie Dedecker vindt rekeningrijden voor personenwagens een zoveelste nieuwe platte belastingverhoging. 'We hebben nochtans al een peperdure kilometerheffing: wie het meest rijdt, verbruikt het meest en betaalt dus de meeste taksen.'

Het autogebruik verdedigen is gevaarlijker dan je insmeren met kippenbloed en gaan zwemmen in een vijver met krokodillen. Je wordt stante pede verscheurd door ecohippies, fijnstofpriesters, fietsfanaten, de trein-tram-en busbrigade, of verkopers van het morele gelijk en het gezondheidsfanatisme. Zelfs onze kinderen worden gebrainwasht dat een SUV de ijsbeer vermoordt en dat je je tanden moet poetsen met gerecycleerd afvalwater.

Rekeningrijden en kilometerheffing: platte belastingverhogingen

Onze politici reizen naar het verre Oosten en knipmessen voor Chinese en Japanse tycoons om hun goederen te verschepen naar Antwerpen, tochtgat aan de Schelde. Ze smeken om congestie en sturen de rekening door naar de vervoerders. Containers zijn verpakkingspapier van goederen die, door delokalisatie van onze fabrieken, in het buitenland vervaardigd worden en naar hier terug verscheept om elders geconsumeerd te worden. Dat eindeloze heen-en-weer zorgt voor evenveel tewerkstelling als een gemiddelde pakjesdienst. Containervervoer is voor negentig procent doorvoer. Amper tien procent wordt gestript en gestufft in de haven. De rest verdwijnt hoofdzakelijk via de weg, waar vrachtwagens de helft van de wegcapaciteit innemen.

Dierenleed met selectieve culturele en godsdienstige argumenten beoordelen ondermijnt verdraagzaamheid.

 

'Het legaliseren van rituele slachtingen naar westerse normen viseert geenszins de levensbeschouwelijke en de godsdienstvrijheid,' schrijft Jean-Marie Dedecker in zijn bijdrage voor het Schaduwparlement van Knack.be 'Het gaat niet om het slachten middels de halssnede, maar wel om de voorwaarden waaronder dit gebeurt.'

Het jaarlijks offerfeest (23 t.e.m. 26 september) is de belangrijkste religieuze hoogdag voor de islam. Elke familie wil dan zelf zijn lam naar de slachtbank brengen. Minister Ben Weyts, onze nieuwe politieke 'N-VA-schaapherder' op dierenwelzijn, maakte zich vorig jaar sterk dat alle rituele slachtingen enkel nog in officiële slachthuizen zouden gebeuren. Eerstdaags wordt zijn slachtplan verwacht. Het is afwachten of zijn wet een schaap met vijf poten baart, of dat het schaap geslachtofferd wordt om de kool en de geit te sparen.

donderdag 21 mei 2015

De grens tussen solidariteit en profitariaat, is een dunne maar vooral slappe koord

 

'Het is sociaal totaal onrechtvaardig dat mensen worden belast op hun eigen woning die ze met centen kochten waarvoor ze jarenlang hebben gewerkt en gespaard', vindt Jean-Marie Dedecker. In deze bijdrage neemt hij zowel het kadastraal inkomen als het pensioensysteem in het vizier.

Ons belastingstelsel is een koterij met ontelbare hokjes, tot stand gekomen door lobbygroepen die met politieke invloed of zelfs chantage de belastingwetten naar hun behoeftes konden boetseren. De stoutste wezels zuipen de mooiste eieren. Het houdt niet op. Als de diamantairs dreigen de verhuiswagen voor te rijden om te verkassen naar fiscale paradijzen, wordt er prompt een karaattaks bedisseld in de Diamantclub, waar er meer Antwerpse politici aan de dis zitten dan juweliers. Als enkele fiscalisten en politici met hoge profileringsdrang aan het Kadastraal Inkomen (KI) willen morrelen, omdat taxshift het modewoord geworden is, dreigt Jan Modaal weerom de klos te worden.

De ledenlijsten en de bankkluizen van de vakbonden zijn beter beschermd dan de da vinci code

'Het is hoog tijd om de gezondheidszorg te ontzuilen en de werkloosheidsverzekering te desyndicaliseren', vindt Jean-Marie Dedecker in deze bijdrage voor het Schaduwparlement. Van N-VA verwacht hij voorlopig weinig verandering op dat vlak. 'De partij benoemde in één jaar tijd al meer apparatsjiks dan de PS in de ganse vorige legislatuur.'


 Een zestigtal Waalse vakbondskameraden van de FGTB gingen op sigarenreis naar Cuba om na de stakingsacties eventjes uit te waaien op de stranden en onder de palmbomen van Varadero. Kostprijs 120.000 euro. Vakbonden krijgen jaarlijks meer dan 200 miljoen euro belastinggeld om de werkloosheidsvergoedingen uit te betalen, dan kan er wel een cohiba en een mojito van af voor de vermoeide metallo's. Arbeid adelt.

Over ozon, moedermelk en andere dopingproduckten: " Straks ga je nog denken dat EPO een placebo is "

'De liefde voor de koers is zo groot dat elk excuus aangegrepen wordt om de illusie van onschuld in stand te houden. Scepticisme is nochtans een "moral duty" na decennialang volksbedrog.' Jean-Marie Dedecker (LDD) bespreekt het dopingtribunaal in het Schaduwparlement van Knack.be

 


maandag 27 april 2015

Bootvluchtelingen: " Het is niet onze schuld dat mensen op een gammele schuit het zeegat kiezen."


Met elke opgesleept vluchtelingenschip organiseren we mee de veerdienst voor de maffia en de meedogenloze mensensmokkelaars', vindt Jean-Marie Dedecker.

 Lees hier alle andere bijdragen van het Schaduwparlement van Knack.be

 'Duizenden drenkelingen in de slotgracht van Fort Europa.' 'Hoelang kijken we nog weg?' 'Massagraf voor de kust van Europa.' Grote tragedies baren dramatische verslaggeving. De enige oplossing die de Europese leiders kunnen bedenken is meer dweilen kopen, maar de kraan verder openzetten. Instant politiek van willekeur afgewisseld met medelijden en onmacht is een non-beleid dat op termijn de wetteloosheid beloont.

We hebben nochtans ervaring. Er zijn meer Tsjetsjenen als politiek vluchteling erkend in West-Europa dan er ooit inwoners waren in dat land vooraleer het conflict met Rusland uitbrak. Malafide Russen hebben eerst de Tsjetsjenen gedecimeerd en dan hun slachtofferstatus misbruikt als vals alibi om hier asiel te krijgen. Ons systeem van veiligheid en open toegang tot onze sociale zekerheid is een honingpot en een magneet van welstand. De vloedgolf die nu op de Europese kusten aanspoelt is een mengeling van echte oorlogsslachtoffers maar ook (en vooral) van gelukzoekers die de economische en sociale ellende in hun land trachten te ontvluchten.

We hebben geen taxshift nodig, we zijn tax geschift


De huidige inkomstenbelasting geeft aanleiding tot een antisociaal klassensysteem. In plaats dat men zich via arbeid progressief kan opwerken op de sociale ladder, worden bijkomende inspanningen gestraft. De vlaktaks daarentegen stimuleert de economie, is sociaal, motiveert om te werken en sluit frauderen uit', schrijft Jean-Marie Dedecker.

Lees ook de andere bijdragen van het Schaduwparlement.

Michel Maus is van plan om een nieuwe politieke partij op te richten, bestaande uit een roedel technocraten. Stamboekwijzen met een academische vorming die het land moeten besturen. Het idee van een technocratenkabinet is niet nieuw. Zo'n 2500 jaar geleden werd het al gepropageerd door de filosoof Plato in Griekenland, het land waar de democratie boven de doopvont werd gehouden. Plato vond dat het gepeupel het begrip rechtvaardigheid niet kende, en daarom het landsbestuur aan erudiete filosofen en technocraten moest overlaten.

Paul Van Zeeland leidde in ons land een zakenkabinet in de tijd dat Winston Churchill vond dat hij twee verschillende antwoorden kreeg als hij aan twee economen dezelfde vraag stelde; Tenzij John Maynard Keynes erbij was, dan kreeg hij er drie. Zelfs koning Boudewijn vroeg op 5 augustus 1960 het ontslag van de regering Eyskens om een zakenkabinet te installeren wegens de Congoperikelen. Democratie en monarchie zijn altijd in een gedwongen schijnhuwelijk verbonden geweest.
We hebben geen tax shift nodig, we zijn al tax geschift
Belastingaangifte is ware encyclopedie

Michel Maus is jurist, fiscalist, docent fiscaal recht, en zelfs gewezen adviseur van de socialistische tollenaars John Crombez en Johan Vande Lanotte. Hij adviseerde zijn baas over de voordelen van het naamloos kluwen met commanditaire vennootschappen, en hij gaf hen advies over de financieringswet waarin zelfs een kat haar jongen niet terugvindt. In vergelijking met de catalogus van 3Suisses is onze belastingaangifte een ware encyclopedie. Bijna 800 keuzevakjes, waarvan niet minder dan 108 over woonfiscaliteit. Terwijl men er beter aan zou doen om de woonbonus te laten uitdoven, omdat de intresten op hypothecaire leningen het vriespunt bereikt hebben. Drukkingsgroepen hebben met lobbyfiscaliteit het rechtvaardigheidsbeginsel van het huidig progressief stelsel uitgehold met allerlei aftrekposten, uitzonderingen, verminderingen en compensaties.
Om dit regelbos te kappen bestaat er een belastingvorm dat al in menig land toegepast wordt: de Vlaktaks. "The Flat Tax" heeft als theoretische vader Nobelprijswinnaar Milton Friedman en als praktiserende grootvader Andrew Melon. Deze Amerikaan met Schotse roots was de superrijke eigenaar van onder meer Gulf Oil en Alcoa. Tussen 1920 en 1929 was hij ook nog minister van financiën in Amerika.Hij verlaagde zes keer de belastingen en tot grote verbazing van zijn criticasters stegen de belastinginkomsten met 300 miljoen dollar, van 719 miljoen naar 1 miljard.
In 1981 stelden Robin Hall & Alvin Rabushka hun theorie voor om alle federale belastingen te vervangen door een uniform, laag en eenvoudig tarief van 19 procent op alle inkomsten met een belastingvrije som van 25.500 dollar. Het systeem was zo eenvoudig dat het "postcard tax return" genoemd werd. Een belastingaangifte op een postkaart.

Kampioen in belasting betalen

De grenzen van de schraapzucht van de overheid op het inkomen van Jan Modaal zijn al lang overschreden. De hoge marginale aanslagvoeten in de personenbelasting hebben een ontmoedigend effect op de economische activiteit en zijn onrechtvaardig. Door de lasten op arbeid wordt arbeid een last. We zijn nagenoeg olympisch kampioen in de discipline "belasting betalen". Een overheidsbeslag van 54 procent is gelegaliseerde diefstal. In Amerika is belastingontduiking een misdaad, hier een daad van wettige zelfverdediging.
Een vlaktaks is het heffen van één uniform belastingtarief, het afschaffen van aftrekposten en het invoeren van een belastingvrije schijf ter grootte van het bestaansminimum (bijvoorbeeld 12.500euro). Het gaat dus asociale toestanden tegen. De vlaktaks doorbreekt de tweespalt tussen de formele belastingvoet, die zeer hoog is en de reële belastingvoet, die voor sommigen veel lager is gezien de fiscale spitstechnologie (of in het jargon optimalisatie genoemd) en het selectief geheugenverlies (of amnesie) van de belastingbetaler Doordat bij een vlaktaks allerhande aftrekken wegvallen, ingewikkelde achterpoortjes gesloten worden en er enkel een belastingvrije som overblijft is de formele belastingvoet gelijk aan de reële belastingvoet. Het is en blijft een progressief systeem, omdat hoe meer men verdient, hoe meer men moet betalen.

Dubbele discriminatie

Ons huidig systeem is een interventionistisch systeem. Men mag van zijn inkomen bedragen aftrekken als men aan bepaalde voorwaarden voldoet. De voorwaarden op zichzelf zijn een vorm van dubbele discriminatie. Waarom zou eenzelfde inkomen (meestal bekomen door arbeid) anders belast moeten worden naargelang de sociale status. En waarom zou iemand meer belasting op zijn inkomen moeten betalen om daar mee de aftrekposten van een andere medeburger te financieren? Een tweede reden is dat veel van deze aftrekposten eerst een uitgave veronderstellen. Lage inkomens vallen dus uit de boot, omdat hun inkomen te laag is om die uitgaven te verrichten. Meestal zijn de aftrekmogelijkheden ook beperkt in de andere zin. Als het inkomen een bepaald niveau overschrijdt, komt men niet meer in aanmerking.
In het huidige systeem is mobiliteit tussen inkomensklassen zeer moeilijk gemaakt. Wie arm is, blijft armt. Wie rijk is, blijft rijk. Maar wie werkt moet blijven werken of hij wordt arm.

Met andere woorden, de huidige inkomstenbelasting geeft aanleiding tot een behoorlijk antisociaal klassensysteem. In plaats dat men zich via arbeid progressief kan opwerken op de sociale ladder, worden bijkomende inspanningen gestraft, waardoor men "gevangen" blijft in zijn sociale inkomensklasse. In het huidige systeem is mobiliteit tussen de inkomensklassen zeer moeilijk gemaakt. Het wordt ons verkocht omdat het socialer zou zijn, maar in werkelijkheid bereikt men net het omgekeerde. Het leidt (of lijdt) tot de grassprietmaatschappij: aftoppen wat groeit. Wie arm is, blijft arm. Wie rijk is, blijft rijk, maar wie werkt, moet blijven werken of hij wordt arm. En werkt hij hard, dan houdt hij soms minder over dan voordien. De vlaktaks daarentegen stimuleert de economie, is sociaal, motiveert om te werken en sluit frauderen uit.

Stevaerts Herverdelingspolitiek met ecologisch sausje was politieke marketingstunt zonder weerga

  Je kunt pas een in memoriam schrijven als de afgestorvene "over aarde ligt" zei mijn vader zaliger. Tot dan zijn afscheidspreken kritiekloze eloges. Pas als het wierookvat is uitgedoofd en het wijwatervat uitgesprengeld, begint de werking van het collectieve geheugen. De upgrading ebt dan langzaam weg, achterhaald door de realiteit. Zondigen is een menselijke daad. Zondigen verrechtvaardigen is een duivelse daad, schreef Leo Tolstoi anderhalve eeuw geleden.zondag 5 april 2015

Het energie-atol voor de kust van De Haan: alleen de meeuwen en de baggeraars worden er beter van.


Minister van de Noordzee Bart Tommelein liegt er op los als hij beweert dat het 'iLand' de burger niets zal kosten, zegt Jean-marie Dedecker in zijn nieuwe bijdrage voor het Schaduwparlement.

De groene winddruïdes willen een nieuw altaar bouwen. Een atol. Een kunstmatig eiland eigenlijk, een opgespoten zandbak met een zeewaterreservoir van 2,8 km lang, 1,2 km breed en 10 meter hoog op amper roeiafstand van onze kust, ter hoogte van De Haan op de Wenduinebank. De duurzame energie (wind - en zonne-energie) heeft immers een probleem, het heet - met een geleerd woord - intermittentie. De energieproductie is niet constant, er zitten grote verschillen tussen dal- en piekuren. Zonnepanelen hebben uiteraard 's nachts daluren, en windmolens pieken dan weer bij storm of vallen uit bij windstilte. Zo gaat er veel energie verloren die de energiebedrijven niet kunnen verkopen, en er dus ook geen subsidies of groenestroomcertificaten voor krijgen. De productie is wispelturig, afhankelijk van de natuurelementen en niet zelden omgekeerd evenredig met de vraag, het elektriciteitsverbruik.

zondag 29 maart 2015

De vrije meningsuiting wordt ingeperkt om de maatschappelijke vrede te bewaren


In deze bijdrage voor het Schaduwparlement van Knack.be sluit Jean-Marie Dedecker zich aan bij de uitspraken van Bart De Wever dat racisme relatief is, al houdt hij hem ook mee verantwoordelijk voor de situatie vandaag. 'Wie oplossingen wil, moet zichzelf een spiegel durven voorhouden.'

Racisme is gedevalueerd tot een containerbegrip. Elk woord dat je er over uitspreekt ligt op een bananenschil. De kans dat je uitglijdt is dan ook groot. De politiek correcte media schrapten al het woord allochtoon uit hun woordenboek. En die tendens gaat steeds verder. Voor de Zweedse Ornithologische Vereniging moeten de soortnamen van de vogels zelfs op de schop. De negervink wordt negrita, de zigeunervogel wordt hoatsin en de kafferzeeman wordt vitgumpsseglare.Onterecht beschukldigd van pedofilie: perfide insinuaties blijven sterker dan bewezen onschuld

 

In deze bijdrage voor het Schaduwparlement van Knack.be vertelt Jean-Marie Dedecker het verhaal van een man die onterecht beschuldigd werd van pedofilie. 'Zijn wereld viel op zijn hoofd en zijn geloof in de mensheid stortte in.'
Fons is 80 en vergroeid met zijn blauwe afgedragen werkmanskiel. Een leven lang als zelfstandig loodgieter doorgroefde niet alleen het eelt op zijn handen maar ook op zijn vestimentaire gewoontes.
Fons heeft de ziekte van Parkinson en wordt ook blind. Hij is zo glazig en zo rozig dat hij me doet denken aan een wassen afdankertje van madame Tusssauds. Verpletterd en gekneusd door het leven. Het kwam zo. Een paar decennia geleden is hij uit het binnenland aan 't zeetje aangespoeld. Fons had met zijn hard labeur een kasbonneke opzij gezet en een polderhoeve aan de kust bijeen gespaard. "Ook een beetje met zwart geld, mijnheer, " het smeervet van zijn alaambak. Een tiental jaar geleden kwam zijn kleindochtertje logeren. Een weekje ozonkuur aan zee voor één van zijn vijf kleinkinderen. Twee maanden later werd Fons opgepakt en beschuldigd van pedofilie. Zijn hemel viel op zijn hoofd en zijn geloof in de mensheid stortte in.
Onterecht beschuldigd van pedofilie: perfide insinuaties blijven sterker dan bewezen onschuld'

Beste Paul De Grauwe, in vergelijking met economen zijn weermannen echte waarzeggers.


In deze bijdrage voor het Schaduwparlement van Knack.be schrijft Jean-Marie Dedecker een brief aan Paul De Grauwe. 'Wie zei ook weer dat economen achterafverklaarders zijn?'

Beste Paul,

Moest er een prijskamp bestaan voor de meest gemediatiseerde econoom, dan win je met stip een gouden medaille. Sedert je leerstoel in de London School of Economics geschraagd wordt door linkse poten ben je het lieverdje van onze media, die per definitie en vooral traditioneel links zijn. Je bent zelfs gepromoveerd tot huiseconoom van de VRT, de huiscinema van linkse marketeers.
Je weet, Beste Paul, dat ik het niet zo heb voor links intellectualistisch gedoe. Dit gedachtegoed wordt in wezen uitgedragen door een zich schuldig voelende soort progressieven. Lui die alles en iedereen vergeven om zich niet schuldig te moeten voelen voor hun eigen bevoorrechte positie. Zoals die chief operating officer met een jaarwedde van 300.000 pond in een Londense megabank, die de economische crisis veroorzaakte, antwoordde aan journalist Joris Luyendijk: "Ik zou willen dat meer mensen een goed inkomen hadden". Daarom stemde ze progressief en las ze The Guardian. Loft- en kaviaargereutel. Hun hart klopt links, hun portefeuille zit rechts en ze belazeren de kloot.Vakbonden en patroons: snel op dezelfde lijn als de belastingbetaler opdraait voor de kosten.


Als de kosten kunnen doorgeschoven worden naar de belastingbetaler, zitten vakbonden en patronaat altijd vlug op dezelfde lijn, schrijft Jean-Marie Dedecker in zijn bijdrage aan het Schaduwparlement.
De valiezen van onze bruggepensioneerde senioren in Benidorm, Emirdag of Marrakech stonden al vertrekkensklaar. Maar het kattenbelletje over het feit dat ze tot hun 65ste beschikbaar moesten zijn voor de arbeidsmarkt was nog niet droog, of de maatregel werd al terug ingeslikt.
Als de kosten kunnen doorgeschoven worden naar de belastingbetaler, zitten vakbonden en patronaat altijd vlug op dezelfde lijn


 
Editorialisten bewerkten de publieke opinie en politici volgen dan gedwee. Het probleem werd doorgeschoven naar de sociale partners 'de Groep van Tien', en die kwamen tot een akkoord. Als de kosten daarvan kunnen doorgeschoven worden naar de belastingbetaler, zitten vakbonden en patronaat altijd vlug op dezelfde lijn. Dat ze hun akkoord als een dogma verkochten met een 'buigen of barsten-logica' was zuivere chantage. In een democratie beslissen de verkozenen des volks en niet de belangenorganisaties.

40 Dagen Zonder Vlees: Volgens de groene logica moeten we ook alle walvissen naar de eeuwige jachtvelden sturen

 

Klimaatconferenties en vastenacties zijn even alarmistisch als hopeloos, vindt Jean-Marie Dedecker in deze bijdrage voor het Schaduwparlement van Knack.be

De klimaatkerk roept haar volgelingen op om gedurende de vastenperiode 40 etmalen vegetariër te worden met de Dagen Zonder Vlees-campagne. Voor alles wat eindigt op '-ariër' heb ik een aangeboren wantrouwen, zelfs voor het woord parlementariër. De wereld moet gered van het klimaat-armageddon en dan steunen de religies mekaar.
Terwijl we hier de milieu-ramadan invoeren, koopt China de melk op tot in India. Hoe rijker men wordt, hoe meer dierlijke eiwitten men eet. Dit vergt meer granen voor dierlijke voeding (5 tot 10 kilo graan om 1 kilo vlees te produceren) en het verhoogt de voedselprijzen. Zou men in China ook de vastentijd kennen of zouden ze het afgeleerd zijn door de hongersnoden van Mao?

donderdag 26 februari 2015

DSK: seks en politiek vormen een eeneiige tweeling

   
In deze bijdrage voor het Schaduwparlement van Knack.be schrijft Jean-Marie Dedecker over 'de ongebreidelde en gewetenloze seksuele honger van DSK' en de hoge tolerantiedrempel van de Fransen voor de escapades van hun politici. 'Waar macht regeert vliegen de hormonen en de oestrogenen door het zwerk.'
   
  

maandag 16 februari 2015

Subsidiëring is sinterklaaspolitiek, levert geen meerwaarde aan onze economie

'Stop de subsidiëring van bedrijven', schrijft Jean-Marie Dedecker. 'Bedrijven moeten geen subsidies krijgen, maar beloond worden met een faire aanslagvoet. Belonen gebeurt na de prestatie.'
Baron Albert Frère gaat op pensioen. Hij zal er geen Cheval Blanc minder om drinken op zijn kasteel in Pomerol. De patrimoniumopbouw van de Carolingse euromiljardair vertoont veel gelijkenissen met dit van de Russische oligarchen. Alleen was die hold-up op de Belgische schatkist beschaafder en beter verpakt. Dankzij minister van economische zaken Willy Claes (SP), de Waalse socialist André Cools en de toenmalige premier Paul Vanden Boeynants nam de staat in 1970 de waardeloze staatsaandelen over van de holdings Frère-Bourgeois (Hainaut-Sambre) en van de Generale Maatschappij (Cockerill). De zaak was georkestreerd door banken uit dezelfde holdings (BBL en Generale Bank) die zware kredieten hadden open staan in samenspraak met de FGTB, de vakbond van de Luikse metallo's.

Open brief aan Joël Deceulaer

 

Jean-Marie Dedecker reageert op een brief die Knack-journalist Joël De Ceulaer eind januari tot hem richtte.

Beste Joël,

Je brief in Knack van 28 januari heb ik goed ontvangen. Mijn moeder heeft me geleerd om beleefd te zijn en al mijn brieven te beantwoorden. Vandaar mijn schrijven. Volgens William Shakespeare is wat ze beleefdheid noemen doorgaans niet meer dan een ontmoeting tussen bavianen. Hoe hoger de aap in de boom klimt, hoe beter je zijn kont kan zien. Zo is mijn uitzicht door het periodiek lezen van je Lastpost fel verruimd. Jij bent er nog niet uit of Tuymans schilderij van de foto van Katrijn Van Giel plagiaat of parodie is, maar ik wel. Jouw vergelijking van mijn beeltenis op het schilderij "A belgian politician" met het urinoir van Marcel Duchamp, getuigt van een subtiele intellectuele kunstzinnigheid. Elke baviaan zijn banaan, of is het een komkommer. Niet het IQ telt maar de PH, de zuurtegraad. "Over 't algemeen zijn journalisten laagopgeleide autodidacten die maar in het wilde weg aan iets beginnen" Ik durf dat niet zeggen, beste Joël, cabaretier Freek De Jonghe wel. Hij behoort toch tot jouw linkse ideologische stal?

Tsipras mag de sirtaki dansen op zijn eigen economisch kerkhof.

 

'Syriza heeft amper de Griekse verkiezingen gewonnen of gaat al terug naar het systeem dat hen ten gronde heeft gericht', schrijft Jean-Marie Dedecker in deze bijdrage voor het Schaduwparlement van Knack.be.
Heraclitus zei 2500 jaar geleden al dat verandering de enige constante is in de chaos. Toen waren ze amper met 140 miljoen zielen op de aarde. In het jaar 1000 waren we al met 30 miljoen, vandaag zijn we met zo'n 7 miljard.

Griekenland stond oorspronkelijk vol met houten tempels. Door de expansiedrift van de stadstaten werd hout schaars en verrezen er majestueuze stenen tempels. De grootschalige ontbossing zorgde voor een ecologische verandering, ook op klimaatniveau. Of hoe een milieuprobleem achteraf kan leiden tot intergenerationele en duurzame overdrachten van cultureel erfgoed.

maandag 26 januari 2015

Wie uit gevangenissen komt, is eerder besmet dan ontluisd

 

Jean-Marie Dedecker gelooft niet dat de nieuwe maatregelen om radicalisering aan te pakken, veel zoden aan de dijk zullen brengen. Het screenen van imams en het samenzetten van geradicaliseerde gevangenen, zullen het probleem volgens hem niet oplossen. Na elke ramp komt een rampenshow. Na elke aanslag een veiligheidshow. Steevast gevolgd door de roep om meer middelen voor symptoombestrijding, en door een politiek opbod om de perceptie van "redder in nood" naar zich toe te trekken. Angst is een slechte raadgever, maar het loont. Bleekwaterpolitici, die nu allen het scalpel willen hanteren, ontkenden gisteren nog het bestaan van antibiotica om de etterende wonden van de radicalisering te bestrijden. Verdrietanalisten en zelfbenoemde wijsneuzen schreeuwen zich hees en schor van het eigen gelijk. In elke straat een soldaat, verjaagt nu het kwaad.

dinsdag 20 januari 2015

" Opzegging huurcontract rechtbank Veurne kan tot 9 miljoen euro kosten."


Minister Geens wil de rechtbank in Veurne sluiten. De vraag is wie zal opdraaien voor de kosten ?Even ter herinnering:
 
1.      Op 14.10.2003 besloot de ministerraad om een aantal overheidsgebouwen te verkopen en terug te huren, waaronder de Veurnse rechtbank.

2.      Amper 14 dagen later, 28.10.03 werd er een vennootschapje opgericht BVBA REDEBA INVEST met een kapitaaltje van 20.000 euro en bestuurd door Banner Mobilfisc Ltd. In het belastingparadijs Tipperary in Ierland.

3.      Zes weken later, op 8.12.03  kocht BVBA REDEBA INVEST voor 45 miljoen euro overheidsgebouwen, waaronder het gerechtsgebouw in Veurne voor 10.580.000 euro. Tegelijkertijd werd er een huurovereenkomst afgesloten voor 18 jaar ingaande op 01.01.2004 zonder mogelijkheid van vervroegde opzegging, voor een jaarlijkse huurprijs van 1.061.654 euro. Ondertussen door indexatie opgelopen tot circa 1.200.000 euro.

 
Jean- Marie Dedecker: “ Ik citeer letterlijk uit de huurovereenkomst, Artikel 3 a: onderhavig contract wordt aangegaan voor een definitieve termijn van achttien (18)opeenvolgende jaren, met aanvang op datum van één januari 2004. De vervroegde opzegging van onderhavig contract is NIET geoorloofd. - Zal minister Geens weerom de belatingbetaler laten opdraven voor de verbrekingsvergoeding die kan oplopen tot 9 miljoen euro, de resterende duurtijd van de huurovereenkomst ? Deze sale-en lease backoperatie is een beerput van bij de aanvang.”

 
Jean Marie Dedecker

maandag 19 januari 2015

Spreken of schrijven over de islam is al jaren klompendansen op een tafel vol met eieren.


Alle christenen, moslims en joden zouden beter de helft van hun Bijbel, Koran en Thora verscheuren, omdat deze sprookjesboeken aanzetten tot ondraaglijk lichamelijk en geestelijk lijden', schrijft Jean-Marie Dedecker in deze bijdrage voor het Schaduwparlement.


Als je een boze brief schrijft, moet je deze eerst een paar dagen op de schouw laten staan vooraleer ze te verzenden, zei mijn vader zaliger. De kruitdampen zijn nu opgetrokken, de politie is wakker geschoten (tot in Verviers), de frustratie is gekanaliseerd met massabetogingen, en de politieke recuperatie draait op volle toeren. In de Parijse optocht liepen staatslui voorop die het woord vrije meningsuiting nog niet eens kunnen spellen.


Transfers: 185 jaar eenrichtingsverkeer van Vlaanderen naar Wallonië

Wie Vlaanderen gebrek aan solidariteit verwijt kent zijn geschiedenis niet, schrijft Jean-Marie Dedecker in zijn wekelijkse bijdrage voor het Schaduwparlement van Knack.be.
Het is precies tien jaar geleden dat de N-VA met een symbolische lading nepbankbiljetten naar de scheepslift van Strépy trok om de miljardenstroom aan transfers van Vlaanderen naar Wallonië aan te klagen. Vandaag zijn de transfers van noord naar zuid nog toegenomen,en de stroom zal nog vergroten door de uitwerking van de zesde staatshervorming die door de N-VA slaafs wordt uitgevoerd. De Vlaams-nationalisten hebben hun communautaire agenda in de koelkast gestopt, en aanbidden vandaag wat ze gisteren hebben verketterd. Ze hebben ons geld en hun principes in het Canal du Centre gegooid en wachten nu in Antwerpen tot het weer boven komt. Het wordt wachten op Godot.

maandag 5 januari 2015

Een nieuw jaar, een nieuwe heksenjacht op de automobilist

 

In deze bijdrage voor het Schaduwparlement van Knack.be richt Jean-Marie Dedecker op de verkeerswetgeving in ons land. 'Verkeersregels worden pas gerespecteerd als ze als logisch en rechtvaardig ervaren worden. Als amper 4 mensen op de 100 de wet respecteren, schort er iets aan de wetgeving.'

Geen emotioneler debat dan de polemieken over verkeersveiligheid. De auto, het stinkdier en de melkkoe van de Wetstraat. Voor de anti-autolobby zijn alle chauffeurs wegpiraten, potentiele kindermoordenaars en stinkdieren die de aarde doen opwarmen. Voor autofreaks zijn bakfietsers kleinzerige naïevelingen die lijden aan het NIMBY-syndroom. De waarheid ligt op de middenberm.

Vanaf 1 januari worden twee zware verkeersovertredingen als recidive beschouwd en met een rijverbod van drie maanden bestraft. In werkelijkheid het dubbele, vooraleer je je rijbewijs en psychologische testen terug afgelegd hebt, sta je een half jaar te voet. Zondigen is een menselijke daad, schreef Leo Tolstoj, en zondigen verrechtvaardigen is een duivelse daad. Maar er is een verschil tussen misdaad en straf, tussen zonde en boete. Er is echter niets zo efficiënt om een onrecht te creëren of in stand te houden dan het recht. De willekeur van het staatsapparaat. Voor lui die hun wagen beroepshalve nodig hebben, zoals een timmerman zijn hamer, is dergelijke strafmaat broodroof en Berufsverbot. In de jungle van verkeersregels en - borden vindt een kat haar jongen niet meer terug en loert het boze oog om elke hoek.