Archief

donderdag 29 december 2011

Eindejaarsmenu voor energieverbruiker wordt galgenmaal van taksen met een groen sausjeAls de overheid de accijnzen verhoogt op benzine, alcohol of tabak dan is het zogezegd om onze gezondheid te beschermen. Als de brouwers hun bierprijs verhogen zijn het zogezegd dieven.
Volgens LDD geldt hetzelfde voor de energieprijzen.

Jean-Marie Dedecker: “De elektriciteitsfactuur steeg met gemiddeld 34 % sedert 2007.
Negentig procent daarvan is op conto van de overheid te schrijven.
Meer dan de helft van de prijs aan de benzinepomp zijn belastingen.
Bij onze elektriciteitsfactuur gaat hooguit nog één derde naar de producent, Electrabel en co, de rest zijn taksen en distributienettarieven.
Deze netbeheerders zijn overheidsinstellingen ( intercommunales) en door de nieuwe elektriciteitswet kunnen ze nu zelf hun prijzen naar believen bepalen. Volgens de Creg hebben netbeheerders een zeer hoge ” pay-out ratio” d.w.z. dat Elia en de distributienetbeheerders 90% van hun winsten uitkeren aan hun aandeelhouders, de steden en gemeenten, en Fluxys 75%.De steden en gemeenten verloren miljoenen euro’s aan inkomsten door het debacle van de Gemeentelijke Holding en Dexia. Ze trachten dit te recupereren door de verhoging van de distributienettarieven.”
klant betaalt alles…

LDD wijst er op dat groenestroomcertificaten voor zonnepanelen, biomassa en windmolens doorgerekend worden aan de verbruiker, net als de “gratis” energie voor mensen met budgetproblemen.

Jean-Marie Dedecker: “Dankzij minister Vande Lanotte (sp.a) heeft de overheid zich nu al verbonden om de komende 20 jaar 14 miljard euro groenestroomcertificaten uit te keren voor de windmolenparken op zee.

Maar die worden integraal doorgerekend aan de verbruiker: hoe meer groene energie, hoe duurder de stroom. Ook de nucleaire taks wordt aan de klant doorgerekend en dient nu om het gat in de begroting te dichten. In Frankrijk komt die rechtstreeks ten goede van de verbruiker, die maar 13,37 eurocent per KWh betaalt, tegen 20,93 eurocent in Vlaanderen. In Nederland is dat 17,34 eurocent en in Groot-Brittannië 14,42 eurocent!”

Volgens LDD wordt door de schraapzucht van de overheid aan de Vlaamse verbruiker een eindejaarsmenu van taksen en lasten geserveerd:  “een galgenmaal met een groen sausje.”

Jean Marie Dedecker

woensdag 28 december 2011

Met zijn allen op de bus, de wijsheid van de doodgraver.De Brusselse staatssecretaris voor immobiliteit Bruno De Lille wil enkel een milieuattest afleveren voor het megashoppingcenter “ Just Under The Sky ” als de helft van de bezoekers met het openbaar vervoer komen en dan nog hun ticket terugbetaald krijgen.
Deze groene randdebiel verplicht uitbaters voorlopig nog niet om de boodschappen gratis naar huis te brengen met een rollator of een vélocipède van wrakhout en ijzerdraad.
“Bruno De Brabbelaar”, opvolger van “Steve Stunt”.

Jean Marie Dedecker.

dinsdag 27 december 2011

Volkscafés uitgerookt!Zo’n 2005 cafés uitgerookt en gesloten sedert het rookverbod van juli 2011.
Het dorpscafé, de troost van de volksmens wordt opgeofferd voor de belijders van het gezondheidsfascisme.Verzuurden gaan zelf niet op café. Ze zijn hoogstens heimelijke drinkers voor de beeldbuis, waar ze met hun vrouw en 2,4 kinderen wegkwijnen in hun citroencocon aan de open haard.
Straks komt de houtkachelpolitie en mogen ze verkleumen met de stoeprokers.
Boontje komt om zijn loontje.

Jean Marie Dedecker.

maandag 19 december 2011

Laat Joke Schauvliege schommelen voor haar schouw maar haal ze uit de ministerszetel.Minister Schauvliege gaat een houtkachelpolitie instellen om de houtblokken in de open haarden te tellen.
In 2006 schreef Jean Marie Dedecker in zijn boek “ Rechts voor de raap”:

“Het groene idee om onze kolencentrales te vervangen door houtverbranding is gebakken lucht. Om het rendement te halen van onze kleinste kolencentrale moet men jaarlijks zeventienduizend hectare boskappen! Erger zelfs. Men begroot in ons landje 303 megawatthout-energiecentrales waarvoor men jaarlijks bijna 1.900.000 ton in de oven moet gooien. Dit is meer dan de hoeveelheid hout die onze toonaangevende spaanplaatindustrie ieder jaar nodig heeft (1.400.000 ton). Door de subsidiëring van groenestroom en de manier waarop emissierechten in de energiesector worden verdeeld, wordt onze spaanplaatindustrie uit de markt geprijsd. Unilin, Quickstep en consorten mogen de verhuiswagen bestellen. Of hoe de groene jongens hun huis opwarmen door hun ramen en deuren op te stoken. En dat er ook vele banen op het spel staan, wordt al helemaal vergeten. De toegevoegde waarde van hout in de industrie is bijna tienmaal zo groot als in de energiesector en de gemiddelde tewerkstelling in de industrie is het honderdvoudige van die in de energiesector. “

Electrabel, GDF Suez Groep en Ackermans & van Haaren hebben de steenkoolcentrale Rodenhuize in de haven van Gent omgebouwd tot een biocentrale voor verbranding van houtpellets. Jaarlijks worden uit de Verenigde Staten en Canada 700.000 tot 800.000 ton houtpellets aangevoerd om daar verbrand te worden.

De houtkachelpolitie moet de kleintjes beboeten en belasten terwijl Electrabel de bossen in Canada en de Verenigde Staten hier mag opbranden.

Jean Marie Dedecker

vrijdag 16 december 2011

Het afgunstsocialisme van de Rode Brigade.


John Crombez gaat de managementvennootschappen aanpakken. Het afgunstsocialisme heeft een aversie tegen de hardwerkende Vlaming en zijn bedrijfswagen. Er is nochtans dringender werk aan de winkel voor Rode Johnny. Wij citeren uit de mercuriale van Yves Liégeois, Procureur-Generaal bij het arbeidshof:

“In Gent wordt men stilaan wanhopig van de Turks-Bulgaarse carrousels waarbij onder dekking van vennootschapsstructuren mensenhandel en koppelbazerij welig tieren in de bouw, de tuinbouw, de horeca, het transport, de schoonmaak enz. Het frauduleus netwerk heeft tentakels in de andere Vlaamse provincies. De arbeidsauditeur te Gent is goed geplaatst wanneer hij zegt dat de Turkse fraudeurs, met medewerking van Gentse accountants, handig gebruik maken van slapende vennootschappen om de staatskas lichter te maken en Bulgaarse “knelpuntberoepers” te laten arbeiden tegen schandalig lage lonen of als zelfstandige in te schakelen, wat de koppelbazen “carte blanche” geeft om hun
gangen te gaan. De arbeidsauditeur van Gent zegt dat de pakkans erg klein is omdat het door het gebruik van het vennootschapsconcept een piece of cake is om de controle te verschalken.

Op internet bestaat zelfs een heuse handel in “lege” vennootschappen. Vennootschappen vormen de ideale dekmantel om georganiseerde misdaad, inzonderheid sociale fraude tijdelijk af te schermen.”

Rode Johnny, kersvers anti-fraude-minister heeft werk aan de winkel.

Jean Marie Dedecker

dinsdag 13 december 2011

Een BelgenmopNederland heeft ook haar Fortis- en Dexiacommissie; de parlementaire enquête-commissie Dewit.
Vorig week getuigde Wouter Bos, oud-minister van Financiën, over de Fortiszaak/ABN Amro zaak:

“Wij hadden het gevoel dat wij de Belgen steeds informatie gaven over de situatie in België.”

Tijdens de redding van Fortis wist de Belgische toezichthouder – volgens de Nederlandse partijen – amper wat zich bij de bank afspeelde.
Bos zei dat mensen van Financiën en medewerkers van DNB aan de Belgen moesten uitleggen hoe slecht de Belgische bank er voor stond.
Nee, echt soepel ging het niet met de Belgische collega’s, aldus Bos.

Krijgen diegenen die geapplaudisseerd hebben voor Yves Leterme nu klamme handjes?

Jean Marie Dedecker.

maandag 12 december 2011

Klimaatconcilie in Durban, van top tot flop.


De mislukking van het klimaatconcilie in Durban is een zegen voor de arme wereldbevolking.


“Wealthy countries want the Earth to be green, the underdeveloped countries want the Earth fed.”

 Anderhalf miljard mensen is nog niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Wij hebben het recht niet om hen te beletten de lamp aan te steken, hun comfortniveau te verhogen en hun gezondheid veilig te stellen.

Volgens de Wereldbank sterven er jaarlijks 4 miljoen mensen, voornamelijk vrouwen en kinderen, aan longziekten en kanker door het inademen van verpeste lucht afkomstig van hun kool –en houtkachels, dus door de verbranding van biomassa. Ze ploeteren uren per dag in drassige grond om brandhout te sprokkelen, of ploeteren in het slijk dat doordrenkt is met dierlijke uitwerpselen en urine, om droge mest te verzamelen die ze nodig hebben om te koken en het licht te doen branden. Ze zouden beter op school zitten, zegt Barun Mitra, voorzitter van het Liberty Institute of Delhi, of zich bezighouden met meer bevredigende of productieve economische activiteiten. Koelkasten, televisies en computers, die ecologisten zo normaal beschouwen, zijn er niet voorhanden.

 Als China en India zichzelf de uitstootbeperkingen zouden opleggen die door de klimaatkerk voorgeschreven worden, dan zou hun bevolking minimum 200 jaar nodig hebben om het Europees welvaartpeil te bereiken. Daarom bouwen ze nu samen 56 nieuwe kerncentrales en 573 steenkoolcentrales.

Er is lucht en ademruimte genoeg om iedereen te laten ademen. Als je alle wereldbewoners één vierkante meter zou geven dan heb je zeven miljard vierkante meters nodig. Dan kun je de ganse wereldbevolking verzamelen op een grondgebied zo groot als West- en Oost – Vlaanderen samen.

Jean Marie Dedecker.

vrijdag 9 december 2011

Al loopt de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt ze welVolgens de kranten en de Oostendse politiekorpschef is het onveiligheidsgevoel van de Oostendenaar fictief. De criminaliteitscijfers van een eigen onderzoek van de hoogste korpsbal zouden dit bevestigen.

Er bestaan drie soorten leugens schreef de gewezen Britse premier Disraeli: Leugens, verdomde leugens en statistieken.”

Wie in Oostende met een gewone politieman praat weet dat de statistieken opgemaakt worden in functie van het gewenste resultaat.

Hieronder ter illustratie een e-mail die ik ontving:

Hallo,

Mijn neef is vorige week  in elkaar geslagen door een groepje (blanke)  gasten toen hij rond de kleine lac aan't lopen was. Op klaarlichte dag.
Eerste ronde deden ze niks,  in z'n tweede ronde hebben ze hem vanachter aangevallen, dan slag in zijn gezicht gegeven en toen hij viel beginnen schoppen.
Neef is uiteindelijk kunnen weglopen en naar Aral benzinestation gelopen en politie verwittigd
Politie heeft hem dan naar spoed gebracht.

Toen hij bij de spoed kwam zeiden ze daar dat het al de 3de loper was die in het bosje werd aangevallen die week.

“Het is alsof men aan de koeien zou vragen hun eigen stal uit te mesten.”Francine Swiggers en Marc Tinant worden zelf vereffenaars van het ter ziele gegane ARCO. Ze moeten er over waken dat de gelden van de aandeelhouders van het A.C.W. vereffend worden door de belastingbetaler.
“Het is alsof men aan de koeien zou vragen hun eigen stal uit te mesten.”

woensdag 7 december 2011

Straks een openhaardtaks en een houtkachelcontrole?Volgens de Vlaamse Milieu Maatschappij spuiten onze houtkacheltjes en open haarden evenveel fijnstof in de lucht als alle dieselwagens samen die op onze wegen rond hotsen.

In zijn boek “De aarde warmt op en de geesten verhitten (pp 148-149) schreef Jean-Marie Dedecker reeds in 2010:

“Om te weten wat het effect is van een milieumaatregel ivm fijnstof is het belangrijk te weten wie de grootste vervuiler is. Volgens Frans Fierens van Ircel komt 85 procent van de fijnstofvervuiling uit het buitenland en zijn de grootste vervuilers industrie, landbouw en verwarming en toch viseert hij het verkeer.

Volgens het Duitse Ministerie van Milieu (Umweltbundesamt-UBA) komt de stijging van fijnstof in de winterse periodes op rekening van het groter aantal houtkachels. Het UBA schat hun aantal in de Bondsrepubliek op 14 miljoen (2007) met sterk stijgende trend als gevolg van duurdere brandstofprijzen. Tot 90 procent van de uitstoot van een houtkachel bestaat uit fijnstof. In 2002 berekende het UBA de uitstoot uit houtkachels op 22,7 kiloton per jaar. Iets minder dan de totale uitstoot van het wegverkeer (25,4 kiloton). Bij de laatste meting in 2003 lag de uitstoot van houtkachels met 24,0 kiloton reeds hoger dan die van het wegverkeer ( 22,7). Sindsdien is door de stijgende brandstofprijzen de verkoop van houtkachels sterk gestegen. Hier moet wel rekening worden gehouden met het feit dat de uitstoot op rekening van houtkachels voor praktisch 100 procent tijdens de wintermaanden is geconcentreerd. Wat kan betekenen dat tijdens die periode de uitstoot op rekening van kachels dubbel zo hoog ligt dan die van het verkeer.”De groene maatregelen van onze groene overheden viseren altijd de auto omdat deze hoestbui op vier wielen geld in het laatje brengt, maar ze verongelukken niet zelden in het ravijn van de naïviteit. Is het nu wachten op een openhaardtaks en houtkachelcontroleurs?

Jean-Marie Dedecker

zondag 4 december 2011

Open brief aan Keizer Karel De Gucht, Eurocommissaris en zoveel meer …Weledelgestrenge Heer Karel De Gucht,

Dat u mij vandaag 4 december in het Nieuwsblad beschuldigt een hand te hebben in uw belastingperikelen is mij te veel eer aan doen. Als notoir parlementair backbencher heb ik geleerd dat er drie categorieën burgers zijn. Zij die onder de wet staan, (en die men laat betijen omdat ze niets bezitten) zij die binnen de wettelijke lijntjes kleuren (en braafjes de helft van hun loon doorstorten naar de Staat) en zij die boven de wet staan. U behoort volgens mijn bescheiden mening tot die laatste categorie. Lui die wetten maken voor een ander maar die denken dat ze er zelf niet aan onderworpen zijn. In de meeste gevallen komen ze er nog mee weg ook. In ons verzuilde landje hebben ze immers zelf de mensen benoemd die hun handel en wandel moeten controleren, van politie en fiscus tot justitie. Ik heb mijn lesje geleerd met de verkoop van het gerechtsgebouw te Veurne aan bvba Redeba. Naast het Veurnse justitiepaleis kocht dit bedrijfje met een kapitaaltje van amper 20.000 euro ook nog vijf andere overheidsgebouwen voor een totaal bedrag van 45 miljoen euro. Zeer lucratief want de overheid huurt alles terug met formidabele huurprijzen. Sale and lease back. Tot op vandaag weet niemand wie achter het schimmige Redeba zat. Het werd beheerd door een spookfirma (Banner Mobilfisc Ltd.) vanuit het fiscaal paradijs, Tipperary in Ierland.

Toen de Veurnse onderzoeksrechter Yves Vanmaele mij meedeelde dat uzelf samen met de immobiliën familie Jaspers achter Redeba zat ben ikzelf even op onderzoek uitgegaan. Ik citeer uit het Pro Justitia van 06.06.2009 van de heer Vanmaele “tijdens één van de vele meetings liet de heer Laurent Jaspers zich ontvallen dat zijn vader bevriend was met minister De Gucht en dat deze participeerde met zijn vader in aankopen van openbare gebouwen, waaronder het Administratief Centrum te Veurne”. In ieder beschaafd land zou er dan een juridisch onderzoek starten naar de handel en wandel van de betrokkenen, maar niet in dit bananenkoninkrijk van gerechtelijke vazallen.

De klokkenluider werd aan de schandpaal genageld door een incestueus spel van uw kompanen Dewael, Verhofstadt en Hilde Vautmans met de Staatsveiligheid en de media. Maar daarover later nog meer, de wet Franchimont verbiedt me voorlopig nog uit het dossier te klappen. Alhoewel ik wel moet zeggen dat ik van uw klacht wegens laster en eerroof vrijgesproken ben.

Eerlijkheidshalve moet ik u ook bekennen dat ik in de Kamercommissie van 12.11.2008 nogal tekeer ben gegaan tegen u over de handel in voorkennis bij  het Fortis – debacle. Op 3 oktober 2008 had uw familie  in het Fortis kantoor van Berlare nogal wat Fortis aandelen op de valreep van de hand gedaan vooraleer ze volledig waardeloos werden. Alhoewel u eerst ontkende dat uzelf op de bewuste 3 oktober met de Fortis kantoordirecteur gesproken had moest u achteraf door telefonieonderzoek deze leugen toegeven. In uw verklaring aan de Gentse Procureur – Generaal, F. Shins zegt u : “zich niets meer te herinneren.”

Het persoonlijk en vertrouwelijk verslag van Shins aan Kamervoorzitter Dewael van 16.03.2009 over deze zaak ligt ter inzage bij mij, indien u mij van enige vooringenomenheid zou verdenken.

Uw drie telefoontjes op dezelfde bewuste 3 oktober naar uw vriend Leo Debacker, voorzitter van de Raad van Bestuur van uw beleggingsfirma NV Merit Capital, werden door P.G. Shins geklasseerd als “de inhoud van dit gesprek kan evenwel niet achterhaald worden”. Nochtans had een medewerker van Merit Capital, die u doorverbonden heeft met uw boezemvriend Leo, verklaard dat u informeerde naar “ de toestand met Fortis”. Logevrienden steunen mekaar in goede en bange dagen. Honi soit qui mal y pense.

Geloof het of niet, Weledelgestrenge Heer De Gucht, dit waren de twee enige keren dat ik tegen u van leer ben getrokken, niettegenstaande uw viscerale afkeer voor ondertekenaar. Met het oude onderzoek van 2004 bijvoorbeeld, door het parket van Dendermonde, waar uw echtgenote Mireille Schreurs - behalve vergissing mijnentwege - toch politierechter is, naar handel in voorkennis met Bricsnet-aandelen, had ik niets te maken. Het was Nasdaq Europe die toen een klacht had ingediend tegen u omdat u aandeelhouderbestuurder was van het failliete Bricsnet met verdachte beurstransacties. Zoals gebruikelijk bij zaken met voorkennis, kon het causaal verband niet bewezen worden en werd de zaak geseponeerd. Ik ga ook nooit in op geruchten behalve als ze van een beëdigd onderzoeksrechter komen. De geruchtenmolen over de betrokkenheid met de familie Jaspers bij de herinrichting van de “Diplomatenzaal” op de luchthaven van Zaventem of bij der verkoop van onze ambassade in Tokio is aan mij  niet besteed. Ook niet de verhuis van de permanente vertegenwoordiging bij de EU naar de Wetstraat 61/63. Ik klasseer dat bij de categorie “ geruchten” en zou dat zelfs niet durven indelen bij de categorie “waar er rook is, is er vuur”. Hetzelfde voor alle “links” naar uw logebroeder Jean Claude Deshamps, die u niet alleen kent van Merit-Capital en de Gimv maar ook als partner in de management vennootschap MGTP en de TEG (Trans European Grouwth Fund) met belangen in het technologiebedrijf Gnossis en Zincpower. De Gimv, de NIB en het Frans IDI stijfden het fonds dat al na drie participaties verdween bij gebrek aan succes. Was het Zincpower niet dat door de gebroeders Bleyen frauduleus leeggezogen werd en dan overging in de Galva Power Group NV waarin u als bestuurder zetelde samen met het Waalse Carmeuse? Dan werd het Vista NV met u als bestuurder  uiteindelijk opgekocht door het Britse Hill & Smith. Ik weet het, het is een kluwen waarin een kat haar jongen niet meer terugvindt. Volgens de krant De Standaard passeerde u aan de kassa voor 1,3 miljoen euro en waren het heel wat klachten tegen u die uitmondden in procedures tegen de Belgische Staat, die u overigens als VLD-kopstuk allemaal won. Is het dan toch niet verwonderlijk dat een onverlaat bij de fiscus het aandurft uw fiscale reilen en zeilen uit te pluizen? Eerlijk, ik heb er niets mee te maken. Wie tegen een soutane plast krijgt de spatten in zijn gezicht.

 Als donkerblauw liberaal (libertair) heb ik alle respect voor hardwerkende Vlamingen die naast hun schamele (belastingsvrije) overheidswedde en het hongerloon van een buitenhuis werkende vrouw nog wat bijklussen in allerhande ondernemingen. Niet alleen bij het ter ziele gegane Dexia of de Gemeentelijke Holding maar ook bij heuse privébedrijven. Of het nu Merit Capital NV, Immo Degus NV, of SS La Macinaia is, het zijn mijn zaken niet.

Aanvaard, Weledelgestrenge Heer De Gucht mijn gevoelens van innige deelneming in uw fiscale beslommeringen, en dat die vermaledijde klokkenluider bij de belastingen ook moge hangen (iets waar ik geenszins aan twijfel).


Sans rancune,

Uw nederige onderdaan,

Jean Marie Dedecker

PS : ik wens u alle rust toe aan de zijde van uw eega in Toscane.

donderdag 1 december 2011

Het ACW zou beter op bedevaart gaan dan te betogenDe sociale bewegingen, met de christelijke zuil op kop, komen vrijdag op straat tegen de regering, de besparingen en meer in het algemeen tegen de bankencrisis en het casinokapitalisme dat de oorzaak van alle kwaad is. Die christelijke zuil zou beter eerst voor eigen deur vegen en haar eigen leiders op het matje roepen voor wat de Arcogroep heeft uitgespookt met haar aandelen in Dexia. Op de hoorzitting van de Dexiacommissie in het Parlement heeft CEO Francine Swiggers van de Arcogroep met rode oortjes moeten bekennen dat ze met haar aandelen heeft gespeculeerd, met ‘put-opties’ en ‘stock lending’. Geleerde woorden voor risicovolle acties op de beurs, waar Arco trouwens ferm zijn broek heeft aan gescheurd, het verloor 128 miljoen euro! Door hun aandelen ter beschikking te stellen van ‘shorters’ werkte Arco dus zelf mee aan de neergang van het aandeel van Dexia. Blijkbaar was de ‘dolle pret’ om met het geld van de militanten zoveel mogelijk winst te maken niet nieuw in de ‘sociale’ christelijke holding. Als grootste aandeelhouder in Dexia zat Arco het dichtst bij de vetpotten, en streek het jaar na jaar miljoenen euro dividenden op. Alleen blijkt nu dat  de holding op drijfzand was gebouwd, in een vreemde constructie waarin Vlaamse spaarcenten systematisch moesten dienen om leningen in Frankrijk te financieren. De winsten uit het verleden zijn onder de organisaties uitgedeeld, maar nu het schip gezonken is weigert de ACW holding daar de gevolgen van te  dragen. Daarvoor moeten de trouwe CD&V ministers dan zorgen, en bekomen dat de Staat, wij allen dus, de vennoten van de Arcogroep hun inleg terugbetaalt.

Het klopt dat de coöperanten van Arco niets te zeggen hadden aan de verblindende winsthonger van hun bestuurders. Maar dat hadden de aandeelhouders van Fortis ook niet, en toch zijn die ‘goede huisvader’ al hun centen kwijt. Dat onrecht zal op de betoging in Brussel niet worden aangeklaagd. Maar de patroons, die ‘hun zakken vullen op kosten van de kleine werkman’ zullen als eerste onder vuur liggen. De ACV’ers kunnen beter even denken aan hun eigen ‘patroons’, en hun woede op hen wat koelen, in christelijke deemoed, zoals dat heet.
Jean Marie Dedecker