Archief

woensdag 30 november 2011

De Taliban van de Liga tegen Kanker.
De Sturmbannführers van het gezondheidsfascisme willen thuisroken verbieden. Het is een misdaad tegen de inwonende kinderen: kindermishandeling. Hoe dat verbod zal afgedwongen worden, daarrond wordt door de anti-rokersstasi nog een rookgordijn opgetrokken. Met een kliklijn? Of moeten kinderen zelf hun ouders verlinken bij de politie? Worden rokende koppels uit voorzorg gecastreerd en onvruchtbaar gemaakt?

Nazi-Duitsland was het eerste land dat antirookcampagnes voerde onder het motto: “ uw lichaam is van de natie  en van de Fürher, u hebt de plicht gezond te zijn. “  De gezondheidsfascisten kondigden onder leiding van Karel Aster een tabakverbod af voor leden van de nazipartij. Het streven naar een perfecte übermensch. De Hitlerjugend werd gebrainwasht om hun ouders te verklikken als ze afweken van de nazistische heilsleer.

Gezondheidsfacisme is de zoveelste afwijking van een totalitair regime.
Jean Marie Dedecker

maandag 28 november 2011

Pakken wat je pakken kanSinds de politie een percentage mag opstrijken van de boetes die ze uitschrijft is de heksenjacht op de portemonnee van de gewone burger die een beetje buiten de lijntjes kleurt, in een stroomversnelling gekomen. De automobilist is de melkkoe van dit systeem omdat hij het gemakkelijkst te controleren is. Sommige politiezones leggen hun agenten quota op,gekoppeld aan verlies van financiële voordelen als ze hun streefdoel niet halen.
Dat de lokale politie van Gent zijn agenten 'bonnenquota' oplegt is meer regel dan uitzondering. Verkeersveiligheid wordt het alibi om de kas te vullen.

Streefdoel is om tegen het jaareinde 532.000 snelheidsovertredingen en 43.000 zogenaamde 'onmiddellijke inningen' uit te schrijven voor foutparkeren of niet dragen van de gordel. Minder prioritair is blijkbaar de aanpak van de alsmaar blijvende stijging van het aantal misdrijven. Het ziet er naar uit dat Gent dit jaar de kaap van 44.000 (geregistreerde!) misdrijven 'vlotjes' zal 'binnen halen'! Maar voor de aanpak van de dagelijks meer dan honderd gevallen van diefstal, vandalisme, vernielingen, handtasdiefstal en zakkenrollen is er blijkbaar niet voldoende personeel ... want de Gentse politie investeert in 'verkeersveiligheid' (lees : 'inning van fondsen')

Hieronder de interne nota van de Politie Gent
dinsdag 22 november 2011

De Bokkenrijders van Brussel


We worden geregeerd door een bende bokkenrijders. De KBC staat onder druk omdat ze 27 miljard euro Belgisch overheidspapier in haar koffers heeft. De Franse banken staan op omvallen met 112 miljard euro tegoed van Spanje, 309 miljard van Italië en 41 miljard van Griekenland. Met Belgische staatspapier erbij is Dexia maar een dominosteen. Ondertussen gaan onze partijleiders bokken schieten bij Albert op het kasteel van Ciergnon.

Jean Marie Dedecker

woensdag 16 november 2011

Geen staatswaarborg voor de casinojetons van ARCO-beleggersVoor LDD is het onbegrijpelijk dat de Belgischeoverheid in deze tijden van besparing nog geld vindt om de waanzinnige hebzuchtvan sociale organisaties te belonen. In de afgelopen jaren heeft ARCO-groep, definanciële koepel boven de Christelijke arbeidersbeweging, duizenden militantenen leden gemobiliseerd om geld op te brengen voor het riskante en zuiverspeculatieve casinobankieren van eerst BACOP, Artesia, dan samen met BPP, entenslotte Dexia. De coöperanten hebben daar jarenlang de riante winsten vanopgestreken. Maar nu de rekening moet worden betaald is het de belastingbetalerdie hun aandelen moet indekken.

Jean-Marie Dedecker: “Het is vooral hemeltergend dat 3 jaargeleden honderdduizenden ‘goede huisvaders’ die in Fortis hadden geïnvesteerdal hun centen zijn kwijtgespeeld. Maar nu de leiding van het ACW zijnspeculatieve vennootschappen naar de ondergang heeft gecoacht, worden hunleden in bescherming genomen. Als ze dan toch willen vergoed worden, kunnen zeook de winst terugstorten die ze al die jaren hebben gemaakt. Het wordtmeer en meer duidelijk dat Dexia in 2008 meer dan 6 miljard euro overheidsgeldkreeg om de grootaandeelhouders te beschermen, Gemeentelijke Holding, Ethias enArco. Premier Leterme (CD&V) zorgt voor zijn achterban. “

Zuiver cliëntelisme

LDD is al langer gedegouteerd door de manier waarop in ditland de klassieke politieke partijen misbruik maken van hun macht om kiezersaan zich te binden. Maar de truuk die CD&V, met in zijn zog een hele reeksministers, burgemeesters, schepenen tot zeer lokale politieke potentaten, nutoepast, slaat zelfs het cliëntelisme dat de Vlamingen gewoonlijk aan de DiRupo en Moureaux verwijten in hun Brusselse en Waalse PS-staten. .

Jean-Marie Dedecker: ”Hoe kan de burger weer vertrouwenkrijgen in de politiek als de hold-ups op de gewone belastingbetaler nual op klaarlichte dag en zonder maskers mogen worden gepleegd. Het wordtstilaan duidelijk dat de Dexiaholding is kapot gegaan aan de buitenmatigehebzucht van bestuurders en aandeelhouders, die hun gouden melkkoe uiteindelijkhebben doodgemolken. Maar dat een regering in lopende zaken van CD&Ven Open VLD deze financiële vrijbuiters nog staatswaarborg belooft tart elkeverbeelding.”

Om deze reden eist LDD dat de staatswaarborg voor de‘slachtoffers’, van zowel ARCO, Ethias als om het even welke gepolitiseerdefinanciële groep wordt ingetrokken en dat alle beleggers in dit land op eengelijk manier worden behandeld. Indien Arco-beleggers/spaarders niet op dehoogte waren dat ze aan het beleggen waren i.p.v. sparen, dan ligt deverantwoordelijkheid in de eerste plaats bij de directie die hen heeft misleid.Dan is het management aansprakelijk, maar nog altijd niet de belastingbetaler.

Jean Marie Dedecker.

dinsdag 15 november 2011

Voor een kilowattuur betaalt een Belgische consument 21 eurocent, een Franse slechts 0,13 eurocent. In Frankrijk komt de nucleaire rente in de beurs van de consument terecht. In België vult men er het gat in de begroting mee!

Jean Marie Dedecker.

vrijdag 4 november 2011

Dexia: van jackpot naar doofpot?De roep en hetgekrakeel voor een bijzondere commissie of voor een parlementaireonderzoekscommissie verdoezelen de zoektocht naar de verantwoordelijkheid en deaansprakelijkheid van de politieke tenoren in het Dexia-verhaal. Het is aandoenlijkhoe Patrick Janssens ( sp.a burgemeester van Antwerpen) een ballonnetje oplaatom zijn zitpenningen bij Dexia terug te storten. Penningen om te zitten isinderdaad het juiste woord. Plat populisme of gewetenswroeging? Berouw na de zonde,maar geen absolutie waard. Politieke horigheid gekoppeld aan incompetentie ismisdadig. Eigenlijk zou de ganse politieke nomenclatura die rijkelijk aan de Dexiatafelmocht aanschuiven haar vergoedingen moeten terugstorten. Niet aan de bank, maaraan de Brailleliga of aan FLEVADO , de federatie van Vlaamse dovenorganisaties.Hun toezicht op de bank was immers doof en blind. Meer bezigheidstherapie dancontrole. De Gemeentelijke Holding was een hefboomfonds die de boel belazerdemet dubieuze autofinanciering en het casinospel van put- en callopties.De particratiedie uitloopbaantjes versiert voor verdienstelijke apparatsjiks, of zetelendemandatarissen sust met wat extra zakgeld, is een slopende kanker in onsverzuild politiek en economisch systeem. De metastase tast alle organen aan vanons bestel en beperkt zich niet tot Dexia-bestuurders als De Gucht, Di Rupo,Van Rompuy, Dehaene en andere Wivina Demeesters die niet alleen blind was alslid van de Raad van Bestuur van Dexia maar ook doof als voorzitter van hetauditcomité. Met de stomme van Portici is België begonnen en met dezelfdepartituur is Dexia geëindigd!Daarnaast zijner ook mindere goden die in deze operette meegespeeld hebben. Bijvoorbeeld JeanVandecasteele sp.a. burgemeester van Oostende. Hij werd in 2001 bestuurslid vande Gemeentelijk Holding en tradnaderhand toe tot het Auditcomité. Dit comité wordt verondersteld deboekhouding te controleren. Voor een jaarvergoeding van 28.750 euro wordt erook nog verondersteld dat je een oogje in het zeil houdt. Toen de GemeentelijkeHolding in 2009 een piramidespel startte door aan de gemeenten 13% te belovengedurende 10 jaar voor wie op hun Dexia-kapitaalsverhoging inschreef, kochtOostende prompt 90.877 preferente A-aandelen voor 3.722.322 euro. De centen uitde gemeentekas werden daarvoor afgeroomd van een rekening –courant die de stadaanhield bij FINIWO, de financieringsintercommunale voor investeringen in Oost& West –Vlaanderen.

Pikant detail:De Oostendse burgervader staat ook op de loonlijst van FINIWO als lid van hetregionaal adviescomité. Vestzak-broekzakoperaties zijn het gevolg van politiekekruisbestuiving.

DeGemeentelijke Holding bezat ook een dikke 50 miljoen euro aan aandelen in ASTRIDN.V. het bedrijf dat de draadloze telecommunicatie beheert voor de politie, debrandweer en allerhande hulpdiensten. Ook daar zit Jean Vandecasteele al meerdan een decennium in de Raad van Bestuur.

Dat deGemeentelijke Holding ook nog investeerde in het Oostendse Electrawinds, toenJohan Vande Lanotte er voorzitter was, zal louter op toevalligheid berusten. Net zoals een klein kransje Vlerick-boys deRaden van Bestuur van het Vlaams bedrijfsleven frequenteert, worden onzeparastatale instellingen bevolkt met vertrouwelingen van de drie grote klassiekepolitieke families. Enige kennis van de materie is mooi meegenomen maar nietvereist. Het besmettingsgevaar voor incompetentie is groot.Het cliëntelismeis een politieke carrousel van belangenvermenging, dat zichzelf blijft voedenmet de postjes- en graaicultuur. De Leuvense praeses Louis Tobback orakeldeletterlijk : “ dat mocht er een beleggingsadviseur aan mijn deur komenvertellen dat hij een belegging had waarop ik dertien procent kon verdienen, ikprompt de politie zou bellen wegens oplichting” Louis kocht in 2009 op contovan zijn Stad 50.874 preferente aandelen G.H. voor 2.083.799 euro. Houdt LouisTobback er een ander principe op na met eigen geld dan met de zuurverdiendecenten van de belastingbetaler? Luister naar mijn woorden maar kijk niet naarmijn daden. Het motto van Sint – Hypocritus.

Net zoalsPatrick Janssens die zijn Stad Antwerpen 20,4 miljoen euro lichter maakte voor497.851 aandelen. Hij mag wel zijn zitpenningen terugbetalen. Als boetedoening,ze branden in zijn broekzak. Madoff moest in de VS voor een analoog Ponzi-shemaals van Dexia, 150 jaar de cel in. Kameraad Daniel Termont, sp.a burgemeester van Gent stak geen geld in hetpiramidespel van de G.H., maar hij was wel bereid een achtergestelde lening toete staan met de centen van Publigas,waar hij zelf baas van is, tegen een rentevoet van 14,5 procent en enkelebestuurszetels. De schaamtegrens voorbij.Het kan nogdriester. Minister Laurette Onkelinx (PS) en Isabelle Durant (Ecolo) keurden op9 september 2009 in de gemeenteraad van Schaarbeek de aankoop goed van 232.439preferente aandelen voor 9,52 miljoen euro. Daarvoor moest de gemeente 8,2miljoen euro extra lenen bij ...Dexia, met waarborg van de gewesten. DeGemeentelijke Holding en sommige gemeenten hebben geld geleend bij Dexia om aandelen te kopen vanDexia met als onderpand diezelfde aandelen van Dexia. Behalve in Absurdistan isdeze carrousel een vorm van oplichting met medeplichtigheid van onze politieketenoren. Als de bank in brand staat discussiëren ze over de kleur van hetbluswater en laten ze de belastingbetaler opdraaien voor de schade.Parlementaireonderzoekscommissies waren in het verleden enkel succesvol als er geen politicirechtstreeks betrokken waren bij het te onderzoeken voorwerp. (Dutroux, Rwanda,operatie kelk) Bij Dexia is dit niet het geval. Integendeel. Een echteparlementaire onderzoekscommissie zou enig soelaas kunnen brengen op voorwaardedat alle parlementen hun krachten zouden bundelen voor een globale queeste naarde perikelen bij Dexia en de Gemeentelijke Holding. Maar dit komt er niet. Netzoals de Fortiscommissie dient ze om de vis te verdrinken. Dexia is geen kleinevis, maar een octopus. De enige weg omde waarheid en de verantwoordelijkheid van de grootste bankroof uit onze nationalegeschiedenis aan het licht te brengen is een gerechtelijk onderzoek met eenbeslagen onderzoeksrechter.Het debaclevan Dexia in 2011 is een herhaling van 2008. In het juridisch jargon noemt mendit recidive. Als de voorzitter van de Gemeentelijke Holding, Francis Vermeiren(Open VLD) verklaart dat hij vandaag net hetzelfde zou doen , dan is hij zelfseen redecivist. Het politieke adagio “wir haben es nicht gewusst” van detientallen bestuurders die bij Dexia en de Gemeentelijke Holding aanschoven, geldthier niet meer. Medeplichtigheid is nog het minste wat je hier van kunt zeggen.Jean-MarieDedecker

Voorzitter LDD