Archief

zaterdag 30 januari 2016

'Door hun fixatie op het gouden CO2-kalf zien de klimaatalarmisten door de bomen het bos niet meer'


'Diegenen die denken dat God hen geschapen heeft, moeten ophouden diegenen te belemmeren die zijn schepping willen verbeteren', schrijft Jean-Marie Dedecker.

Een weekje de Belgische klimaatpolitiek volgen is ontgroenend. Ons klimaatakkoord is gedegradeerd tot een klimaatklucht, waarvan de rekening betaald wordt door de Vlamingen, volgens de stokoude verdeelsleutel van de communautaire wafelijzerpolitiek. We werden ook gelauwerd met de prijs 'Fossiel van de dag'. Eigenlijk meer een beloning dan een belediging, als je weet dat het uitgereikt wordt door Climate Action Network, een groene muizenkolonie van ngo's met als directeur Wendel Trio, ooit kandidaat SP-A parlementslid met meer politieke dan groene profileringsdrang. Gelukkiglijk werd de levensduur van onze kerncentrales met tien jaar opgerekt om onze kaarsen te sparen en een black-out te voorkomen.

'Door hun fixatie op het gouden CO2-kalf zien de klimaatalarmisten door de bomen het bos niet meer'

In Gent werd ook nog de grootste biomassacentrale van de wereld voorgesteld, Bee Power Gent, een project van 380 miljoen euro dat ons een paar miljard euro aan groenestroomcertificaten (GSC's) zal kosten. BPG zal elektriciteit produceren door het verbranden van duurzame houtsnippers, jaarlijks zo'n 960.000 ton, aangevoerd per schip uit de ganse wereld. Vooral hout uit "conservation land" zegt hun CEO Michael Corten. Dit zijn beschermde landschappen waarin uitheemse struiken worden uitgeroeid (sic!). Wat dergelijke Newspeak betekent, hebben de oplichters van Electrawinds op Het West-Afrikaanse Sao Tomé al aangetoond. Daar werden duizenden hectare bomen gekapt in een beschermd natuurgebied, om ze hier in de verbrandingsovens te gooien voor het manna van de GSC's. Zwendel en roof uit naam van het groene geloof. Het Italiaanse energiebedrijf ENI kapte 70.000 hectare Afrikaans woud en kreeg er nog koolstofkredieten bovenop omdat ze het heraanplantten met oliepalmen. Het Canadese Carbon 2 Green deed hetzelfde in Congo met een jathropaproject (een olierijke vrucht geschikt voor biodiesel).


Biobrandstof is ecologische waanzin

Multinationals stappen wereldwijd met een zak vol dollars naar de politieke satrapen en de plaatselijke boer Charel mag oprotten. Miljoenen hectaren tropisch regenwoud en andere ecosystemen worden omgekapt en omgeploegd tot energieplantages. Biobrandstof is ecologische waanzin, zegt Jean Ziegler, expert van de Verenigde Naties, een misdaad tegen de menselijkheid. De fixatie op het gouden CO2 - kalf is echter zo groot dat de klimaatalarmisten het bos door de bomen niet meer zien.
Ook in ons tochtgat aan de Noordzee is men in hetzelfde groene bedje ziek. Eeuwenoude bossen vol Canadese dennenbomen worden bijvoorbeeld vandaag in ons land door de groene lobby gerooid, omdat ze niet tot de "autochtone" middeleeuwse fauna en flora behoren. Voor "allochtoon"groen geldt blijkbaar repatriëring of uitroeiing. Eigen boompje eerst. Voor het GSC-smeer likt de groene kat de kandeleer. Het is verontrustend dat diegenen die zich vandaag progressief noemen, de grootste conservatieven zijn.

'De natuur is een gewas, want we creëren er zelf de condities voor. Wij richten de natuur in zoals wij vinden dat de natuur eruit moet zien. Van mij mag dat, geen probleem. Als je maar niet de illusie hebt dat je aan natuurbehoud doet.'


Het is tijd voor een reformatie in de klimaatkerk. De Nederlandse geoloog Salomon Kroonenberg noemt hen tuiniers in plaats van natuurliefhebbers: 'Wij zijn planetair aan het tuinieren. Daarom vraag ik ook altijd aan de ecologisten: welke natuur wilt u eigenlijk handhaven? Die van nu? Of die van voor de komst van de mens? Welke boomsoorten vinden we belangrijk? Tienduizend jaar geleden waren er alleen maar dennenbossen in Nederland, 8000 jaar geleden kwam de eik, 5000 jaar geleden de beuk, en ga zo maar door. De mensen die in Nederland aan natuurbehoud doen, doen eigenlijk aan landbouw. De natuur is een gewas, want we creëren er zelf de condities voor. Wij richten de natuur in zoals wij vinden dat de natuur eruit moet zien. Van mij mag dat, geen probleem. Als je maar niet de illusie hebt dat je aan natuurbehoud doet. Wat ik als wetenschapper vooral heb geleerd, is dat de natuur een enorme levenskracht heeft. De diversiteit is enorm. De slimmigheidjes die planten en dieren allemaal ontwikkelen om zich aan te passen, dat is toch prachtig. De bloem is uitgevonden toen er veel CO2 in de atmosfeer zat. De bladeren zijn breed geworden in het devoon omdat er weinig CO2 in de atmosfeer zat.'

'Diegenen die denken dat God hen geschapen heeft, moeten ophouden diegenen te belemmeren die zijn schepping willen verbeteren.'
CO2 is de levensadem van het plantenrijk. De discussie over de zogenaamde natuurlijke beplanting is een eeuwige controverse. Professor Ken Caldeira, adviseur van Al Gore en het IPCC, vindt dat bomen soms zelfs een gesel voor het milieu kunnen zijn. Als je op bepaalde locaties bomen neerplant, vererger je daarmee de opwarming omdat de relatief donkere bladeren meer zonlicht absorberen dan bijvoorbeeld savannen, zanderige woestijnen of met sneeuw bedekt land. Meer CO2 in de atmosfeer is waarschijnlijk beter voor de biosfeer, zegt Caldeira, want planten halen hun water uit de grond, maar hun voedsel, CO2 uit de lucht. Planten moeten 100 keer zoveel water uit de grond halen als CO2 uit de lucht. Een verhoogd CO2 -niveau betekent dat planten minder water nodig hebben om te groeien.
Als je het CO2 -gehalte verdubbelt, en alle andere parameters (water, voedingsstoffen...) gelijk houdt, krijg je zeventig procent meer groei. Voor boer en tuinder één goede raad: spuit 1.400 partikels per miljoen in je serrebak en de groei is gegarandeerd. Diegenen die denken dat God hen geschapen heeft, moeten ophouden diegenen te belemmeren die zijn schepping willen verbeteren.


Survival of the fittest

Gedurende de ganse geschiedenis van onze planeet was de natuur aan veranderingen onderhevig, al of niet onder invloed van de mens. Tienduizend jaar geleden was de Sahara een aards paradijs en konden we te voet naar Engeland. Een halve eeuw geleden waren er één miljoen diersoorten bekend, vandaag tien keer meer, zegt bioloog Midas Dekkers. Als er een soort met uitsterven bedreigd wordt, blaast men (terecht) de alarmtrompet. Als er een soort ontdekt wordt is dat amper een noot waard in de biologische symfonie van het leven. Het gedrag van onze fauna en flora, de ganse evolutie van de biodiversiteit is een exponent van de "survival of the fittest".
Wie zich het best aanpast aan de wisselende omstandigheden, heeft de grootste overlevingskansen. Mensen hebben zich duizenden jaren lang verplaatst over lange afstanden, zegt Nobelprijswinnaar Thomas Schelling, en daardoor ook geleefd in verschillende klimatologische omstandigheden. Deze verschillen waren veel groter dan die van huidige willekeurige modelprognoses van de opwarming van de aarde. Paniek zaaiende ecologisten bestempelen deze volksverhuizers vandaag als klimaatvluchtelingen, zoals ex-minister Magda Aelvoet de oorlogsvluchtelingen uit Syrië zelfs onbeschaamd durft te catalogeren. Als mensen vandaag nog onherbergzame streken opzoeken, is het in het kader van wetenschappelijk onderzoek of uit hebzucht, op zoek naar goud of aardolie, als compensatie voor het leven in barre omstandigheden. De CO2 -hype met een irreële angst voor de zondvloed, de valse greenwashing door de grote economische spelers en een ecologisme dat weigert de natuurlijke evolutie te erkennen en de huidige toestand van de natuur en de wereld verabsoluteert, zijn een groter gevaar dan de klimaatverandering zelf.

Bosnimf

We kunnen beginnen bij onszelf. Als onze klimaatpelgrims terugkeren van hun bedevaart naar Parijs, nodig ik ze uit om eventjes een ommetje te maken over het jaagpad langs het kanaal Nieuwpoort-Passendale ter hoogte van Middelkerke. Het werd in 1640 uitgegraven door 800 loonslaven. De sporen van de boottrekkers staan er al vier eeuwen als stille getuigen in de ongerepte bermen gedrukt. Het loopt dwars door het biologisch waardevol geklasseerd natuurreservaat "De Schuddebeurze."Plaatselijke politieke ecodioten willen er nu de bomen rooien en er een drie meter brede rijweg betonneren. Stramme spotters op elektrische fietsen kunnen dan de Agrimonie en de Dubbelkelk plukken. Vooraleer de kwetsbare Greppelsabelsprinkhaan en de Kustsprinkhaan verdwijnen, evenals het Zwartsprietdikkopje samen met de bedreigde Argusvlinder en de Blauwborst, zal ik bosnimf Joke Schauvliege eventjes opbellen. Alhoewel, misschien is Wouter Deprez efficiënter.
We zijn vandaag vrij om het verleden van morgen te creëren.

Jean Marie Dedecker

'De klimaatconferentie in Parijs is een hoogmis van het groene apocaholisme'

   
'Ecologisme is één van de machtigste religies van de wereld geworden', schrijft Jean-Marie Dedecker die weigert mee te stappen 'in de welvaartsvernietiging door de aanbidding van het gouden CO2-kalf'.                  

Zo'n 40.000 pelgrims en predikanten zullen de komende week afzakken naar Parijs voor het concilie van de klimaatkerk, want ecologisme is één van de machtigste religies van de wereld geworden, zelfs gesteund door de Paus. De preken van de klimaattheologen zullen ons de stuipen op het lijf jagen met Bijbelse catastrofes. Elke religie is een afweermechanisme tegen de dood en bevredigt de behoefte aan schuldbesef, zo ook de angst voor de zondvloed van de klimaatreligie. We zijn belast met de erfzonde voor het uitputten van moeder aarde, maar kunnen berouw tonen met een ascetisch leven en de ecologische voetafdruk van onze aartsvaders. We kunnen ook nog wat aflaten kopen met een lucratieve emissiezwendel en met herstelbetalingen aan de slachtoffers van onze doorgeschoten welvaart in de ontwikkelingslanden, in 2014 kregen ze nog 62 miljard euro (vooral de ngo's en Afrikaanse dictators werden er beter van).
De klimaatconferentie in Parijs is een hoogmis van het groene apocaholisme

Wie kritisch en ongelovig is wordt verketterd en opgewarmd op de milieubrandstapel of uit de maatschappelijke kerk gegeseld. In Frankrijk is iedereen Charlie maar niet voor de critici van de heilsleer. Philippe Verdier, TV- weerman van France 2, veegde in zijn boek Climat Investigation de vloer aan met de praktijken van de groene doemdenkindustrie. Hij weigerde in zijn weerpraatje de klimaatchaos te verkondigen als propaganda voor het Parijse COP-concilie, in opdracht van De Franse minister van BZ Laurent Fabius. Hij werd prompt ontslagen. Het Apocaholisme duldt geen afvalligen.
De correlatie tussen CO2 en de opwarming van de aarde in vraag stellen is godslastering in het klimaatevangelie. De agitprop van de groenlinkse kerk doet de apocalyps door de media gieren, onder het motto van Sir John Houston, gewezen baas van het Britse Meteorologisch Instituut "Unless we announce disasters, no one will listen". Catastrofisme doet de kassa rinkelen. Nochtans zijn er ketters genoeg. De Galileo Movement verklaarde onlangs nog: " There is no correlation between CO2 and temperature" . Natuurkundige Freeman Dyson en prof. Will Harper van de Princeton University evenals Richard Lindzen van de Massachusetts Institute of Technology durven beweren dat de maatregelen om de CO2-uitstoot te beperken gebaseerd zijn op nonsens. Ze worden daarin zelfs bijgetreden door Patrick Moore, ecoloog en stichter van Greenpeace, die verklaart dat het pure propaganda is i.p.v. wetenschap, en dat koolstof al 3,5 miljard jaar de basis is van leven op aarde. Niet CO2 maar waterdamp is het belangrijkste broeikasgas en daar houden de klimaatmodellen geen rekening mee. CO2 maakt amper 0.038 % uit van de atmosfeer, een homeopathische druppel in een zwembad. Nobelprijswinnaar fysica Ivar Giaever stelt het zo voor: neem een ruimte van 10 meter op 10 en 6 meter hoog. Dit is de atmosfeer van de aarde op schaal. Laat in die ruimte één lucifer branden en je hebt de CO2- uitstoot van 800 miljoen wagens gedurende drie jaar. Of ga naar Nou Camp, de voetbaltempel van FC Barcelona met 100.000 toeschouwers. Dan vertegenwoordigen 40 supporters de CO2 en die kleine met zijn blauwe hoedje de menselijke CO2- uitstoot. Denk je dat de beperking van 50 % CO2 van het kleine hoedenventje het klimaat gaat beïnvloeden?

Het klimaat is een jojo

Het klimaat is al miljoenen jaren een jojo. Onze planeet was afwisselend een sneeuwbal en een groene oase of beide. Er was geen industrie en er reden geen hoestbuien op vier wielen. 120.000 jaar geleden was het zeeniveau 5 tot 10 meter hoger dan nu; 11.000 jaar geleden stierven de wolharige mammoet en de reuzenluiaard uit door de opwarming van de aarde dixit prof. Alan Cooper van de universiteit van Adelaide. De bomengrens in de Alpen en in Californië heeft al veel hoger gelegen. Dit bewijst dat het in de bergen al veel warmer is geweest dan nu en dat gletsjers smelten en terugkomen, volgens de Engelse klimatoloog HH Lamb in Climate History and the Modern World. 400 miljoen jaar geleden was de gemiddelde globale temperatuur bijvoorbeeld 22° bij een CO2-gehalte van 3.000 ppm (partikels per miljoen). 65 miljoen jaar geleden was het CO2-gehalte amper 900 ppm bij een zelfde temperatuur. Vandaag is de CO2-concentratie amper 398 ppm, maar ze blijft stijgen niettegenstaande de opwarming in de periode 1997-2014 gestagneerd is volgens het Brits Meteorologisch Instituut. Meer CO2 betekent dat de aarde meer vergroent dankzij meer cultuur-en landbouwgewassen zeggen de Nederlandse professoren Peter Bloemers , Arthur Rörsch en Bas van Geel, die de temperatuurstagnatie samen met vele anderen bevestigen. Daarbij speelt de wet van de verminderde meeropbrengst, waardoor elke gigaton CO2 die er bij komt minder effect heeft dan de vorige, zegt Ken Caldeira van de Stanford University die meewerkte met Al Gore en het IPCC.
De klimaatverandering heeft minder hysterie en meer wetenschap nodig, die de feiten geeft zoals ze zijn en niet zoals de activisten ze willen horen.

Dezelfde geleerden van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) zoals Stephen Schneider, die vandaag de Global Warming prediken, waarschuwden in 1971 voor een Global Cooling wegens een temperatuurdaling na WO II. Die ecodioten pleitten toen voor een verhoging van de CO2-uitstoot om een compenserend broeikaseffect te creëren. Het kan verkeren. De klimaatverandering heeft minder hysterie en meer wetenschap nodig, die de feiten geeft zoals ze zijn en niet zoals de activisten ze willen horen. Een internationaal team van astronomen o.l.v. De Russische prof. Valentina Zharkova beweert dat we niet afstevenen op een Global Warming, maar op een nieuwe kleine ijstijd die zal ingaan tussen 2020 en 2040. Zullen we dan meer CO2 moeten produceren om de afkoeling te bestrijden? Door het opheffen van twee zonnecycli wordt er een nieuw Maunder Minimum veroorzaakt zoals tussen 1646 en 1745 toen de Theems in Londen bevroor en de Zuiderzee in Nederland. Noord-Europa bleef nagenoeg het jaar door ondergesneeuwd na een warme periode in de middeleeuwen, toen er nog druiven gekweekt werden in Londen en Kopenhagen ! De zon is de motor van ons klimaat.
 

Als Valentina er toch naast zit vertrouw ik voor de zondvloed op sterrenkundige Gerard Bodifié:

 "Wanneer de temperatuur op aarde stijgt, verdampt meer water, waardoor het vochtgehalte van de atmosfeer toeneemt. Deze waterdamp slaat aan de polen neer onder de vorm van sneeuw en ijs. Daarom zouden op een warmere, vochtigere aarde de poolkappen paradoxaal genoeg uitbreiden, niet krimpen"

Johny de ijsbeer moet nog geen Ambre Solaire bestellen. Het smeltwater van de poolkappen verandert het niveau op geen enkele manier, zegt ook Luc Debontridder, klimaatexpert van het KMI.
Johny de ijsbeer moet nog geen Ambre Solaire bestellen.

De EU speelt ecologische gids met valse premisses. We geven dagelijks één miljard dollar uit voor hernieuwbare energieën, berekende de Zweedse milieuactivist Bjorn Lomborg. Als we tegen het einde van deze eeuw 15.000 miljard euro aan de strijd tegen de opwarming van de aarde zullen verspild hebben zal dat de voorspelde temperatuurstijging verminderd hebben met 0,05 graden ! Stop de hypocrisie: vandaag worden in Indonesië reusachtige wouden afgebrand om plaats te maken voor gigantische palmolie- en houtvezelplantages voor de gesubsidieerde groene energiehonger. Volgens het WRI (World Resource Institute) komen er daardoor meer broeikasgassen in de lucht dan door de volledige Amerikaanse Industrie. In plaats van oversubsidiëring, emissiezwendel met uitstootrechten, en dito Clean development Mechanismen, zou men er alle landen moeten toe brengen om 0.2% van hun bbp ( globaal zo'n 74 miljard euro) te besteden aan Onderzoek & Ontwikkeling naar groene energiebronnen. We kunnen het klimaat niet bestrijden, wel de gevolgen ervan. De neoradicalen van het IPCC, evenals subsidieslurpers van inter- en niet- gouvernementele organisaties handelen alsof ze een progressieve stroming vertegenwoordigen. In wezen voeren ze een kruistocht met een antikapitalistische ondertoon tegen de nationale soevereiniteit, de marktgeoriënteerde democratische vrede en de moderne industriële beschaving. Het gaat om de inperking van de vrijheid om te produceren en te consumeren. Het proletariaat is vervangen door het ecotariaat.
Ik juich elke maatregel toe tegen lucht- land- of watervervuiling, tegen overexploitatie dat het uitsterven van dieren en planten veroorzaakt of onze habitat vernietigt.

Ik juich elke maatregel toe tegen lucht- land- of watervervuiling, tegen overexploitatie dat het uitsterven van dieren en planten veroorzaakt of onze habitat vernietigt. Maar ik weiger mee te stappen in de welvaartsvernietiging door de aanbidding van het gouden CO2-kalf, of mee te zingen in het sirenenkoor op het refrein dat de mens de thermostaat van de planeet in zijn handen houdt."Scepticism is the highest of duties, blind faith the one unpardonable sin." Wijs man die bioloog Thomas Huxley.

Jean Marie Dedecker

'Door het negationisme van Moureaux & co werd Brussel een kruitvat'


De aanslagen in Parijs door moslimterroristen herinneren Jean-Marie Dedecker aan zijn eerdere verontwaardiging over Molenbeek en ex-burgemeester Philippe Moureaux. Maar, aldus Dedecker, het is onredelijk alles te herleiden tot het cliëntelisme van Moureaux: 'Alle partijen hebben boter op het hoofd.'                   

'Niemand begreep wat er in Molenbeek gaande was' schreef De Morgen op maandag 16 november. Wie dergelijke journalistieke onzin uitkraamt heeft jarenlang gesluierd en verdoofd rondgedoold in een woestijn, of was minstens ingedommeld in een multiculturele winterslaap. Er waren nochtans al wat ontluisterende werken verschenen, niet alleen van de verguisde sociologe Marion Van San , maar ook het puike journalistieke werk van Hind Fraihi :Undercover in Klein Marokko. Achter de gesloten deuren van de islam in 2006. Ook Arthur van Amerongen deed een duit in het zakje met zijn boek Eurabia: 'Brussel, een wonderbaarlijk amalgaam van peepshows, peeskamers, frituren, kebabzaken, slijterijen, staminees met zatte hoerenlopers, islamitische boekhandels en illegale moskeeën. De islam woekert en gedijt hier, als een roos op een mesthoop.'
Moureaux' islamo-socialisme heeft dan wel diepe kuilen gegraven, het is onredelijk alles te herleiden tot zijn cliëntelisme: alle partijen hebben boter op het hoofd

Vandaag plukken we de doornen. Na acht jaar verliet oorlogsfotograaf Teun Voeten in 2014 Molenbeek omdat het een etnisch religieuze enclave geworden was van een zeer gesloten, bekrompen gemeenschap. Waar alles, volgens Teun, mono-cultureel islamitisch is en waar de anderen, de homo's en de Joden, worden weggepest.
Niettegenstaande de turboverslaggeving over Molenbeek de laatste week tot een indigestieniveau is gestegen - aan achterafverklaarders geen gebrek - breng ik hieronder toch eventjes mijn bedenkingen en verontwaardiging van 22 juni 2011 in herinnering.
De identiteitsschaamte van sommige politici kent geen grenzen

De identiteitsschaamte van sommige politici kent geen grenzen, noch letterlijk noch figuurlijk. De Molenbeekse politieagenten mogen tijdens de ramadan overdag niet meer eten, niet meer drinken en niet meer roken. Ze mogen ook niet verbaliseren in gevoelige wijken (in principe is dat in gans Molenbeek).
Wie zondigt tegen deze goddelijke geboden wordt persoonlijk geëxcommuniceerd door de inquisitie van burgemeester Philippe Moureaux. Of de zondaar ook met 40 zweepslagen, het tarief van de sharia, gegeseld wordt, weet ik niet.
Verkeerd begrepen integratie of platte morele corruptie? De huidige eega van de Molenbeekse Groot Inquisiteur is van Marokkaanse origine en de man ligt thuis vermoedelijk zelf onder de sloef en de sluier. Hij is ideologisch en burgerlijk met de islam gehuwd. Vandaar.
Hij zorgde ook goed voor het onderhoudsgeld van zijn eerste vrouw Françoise Dupuis. De Franstalige Gemeenschap had al twee ministers van Onderwijs, ééntje voor het Lager en ééntje voor het Secundair. Françoise werd dan maar minister van het Hoger Onderwijs. Het triumviraat heeft nochtans weinig bijgebracht voor de alfabetisering van zijn ingevoerde achterban.
Als je in Molenbeek door een kansarme jongere omvergereden wordt, heb je veel kans om onder de wielen van een BMW terecht te komen

Moreaux is één van de éminences grises van de Parti Socialiste en installeerde twee decennia lang een socialistische monocultuur van cliëntelisme met een islamitisch randje.
De 'Hadj' wordt hij genoemd door zijn volgelingen (naar de pelgrimstocht richting Mekka, ook wel een koosnaampje voor een brave loebas, red) . Zijn ambtsgebied is de Bronx van de Brusselse kanaalcirkel. Een spiksplinternieuw sociaal woningcomplex werd er onlangs compleet geplunderd en vernield. Gebouwen zijn er besmeurd met graffiti, iconografieën van haat en agressie. Gemiddeld 32 procent werkloosheid en in sommige wijken zelfs 70 procent.
De dop is het handelsfonds van de burgervader, die letterlijk verklaarde dat een werkloosheidsgraad van minder dan 16 procent nefast was voor zijn kiespotentieel. Bedrijven worden er weggepest door de crimi-overlast. Drugs dealen behoort tot het gedoogbeleid en het is lucratiever dan het aantrekken van een werkmanskiel. De uitkeringseconomie aangevuld met het zwarte circuit brengt meer in het laatje dan het zweet van officiële arbeid.
Als je er door een kansarme jongere omvergereden wordt, heb je veel kans om onder de wielen van een BMW terecht te komen. Molenbeek is Arabisch, een broeihaard van extremisme en jihadisme.

De homeopathische verdunning van de Vlamingen

De ongebreidelde en ongecontroleerde migratie heeft voor Vlamingenhater Moureaux nog een bijkomend doel: de homeopathische verdunning van de Vlamingen in zijn enclave. Het migrantenstemrecht en het generaal pardon werden door hem hartstochtelijk verdedigd, net zoals door Joëlle Milquet (CDH), die een hondje zou naturaliseren als het mocht stemmen.
Toen ik mij er tegen verzette in de senaat werd ik steevast door Moureaux voor Joseph Goebbels uitgekreten.
 
Joëlle Milquet zou een hondje naturaliseren als het mocht stemmen


De exodus van de Vlamingen en van de middenklasse is er al een tijdje aan de gang. Niet verwonderlijk als je in de Ribaucourtstraat gemakkelijker aan drugs geraakt dan aan sigaretten; als je er bespuwd en bepoteld wordt omdat je een rokje en geen hoofddoek draagt, want de jihadi-dresscode is de norm, of als je er in mekaar getimmerd wordt bij het minste oogcontact of afwijkend gedrag.
Homo's zijn de schandknapen van het Westen en mogen door Allahs schildknapen uit het Oosten met harde hand tot het heterogeloof bekeerd worden. Het enige bestaansminimum dat er niet uitgekeerd wordt is die van de veiligheid.
Het negationisme van het geweld en de cultus van de slachtoffercultuur uit electoraal opportunisme hebben er een antimaatschappij doen ontstaan, met de steun van wereldvreemde rechters en pamperende ordehandhavers. Het is bevolkt door lui die hun levensadem ontlenen aan vervreemding, wantrouwen en haat tegen de ontvangende maatschappij. Tumoren van de samenleving, die zich verzetten tegen elke vorm van ordehandhaving en elk blauw uniform, op zoek naar collectieve hysterie met als alibi het geloof.
Het islamo-socialisme van Moureaux heeft geen sociale putten gedempt maar diepe kuilen gegraven.
Bovenvermeld stukje heb ik vier jaar geleden geschreven en is vandaag blijkbaar nog even actueel. Met dien verstande dat het toen nog als racistisch en islamofoob werd beschouwd en het vandaag bespreekbaar is.
Het is jammer genoeg zelfs achterhaald door de monsterlijke excessen, uitgebroed in de jihadistische beerput van Europa. Het is echter onredelijk om het Brussels wanbeleid en de malaise van radicalisering te herleiden tot het cliëntelisme van Moureaux. Alle politieke partijen hebben boter op hun hoofd.
Brussel is een losse verzameling van 19 baronieën en heeft zelfs een eigen parlement met 89 volksvertegenwoordigers die eerder lippendienst verrichten dan democratische controle uitoefenen. Onder Guy Verhofstadt (Open VLD) werd het een broeinest van radicalisme door het gedoogbeleid van alle ministers van Binnenlandse Zaken, van Patrick Dewael (Open VLD)tot Milquet en Annemie Turtelboom (Open VLD), die zich beperkten tot een ontkenningspolitiek en het strooien met belastinggeld om na elke rel de gemoederen te sussen (van de moord op Joe van Holsbeeck tot de molotovcocktails in Kuregem).
Brussel is een losse verzameling van 19 baronieën

Molenbeek heeft 1.362 agenten, vier keer meer dan het Belgisch gemiddelde. Door de laksheid van ons strafsysteem worden ze door de warlords van de no-go area's eerder als witte weekdieren beschouwd.
Je struikelt er over de gesubsidieerde vzw's vol reclasserings- en radicaliseringsambtenaren, pamperpedagogen, straathoekwerkers en welzijnsknuffelaars. Terwijl geweld een omgangsvorm werd, werd conflictvermijding de angstvallige norm, uit vrees om racistisch te lijken. Het ontbreken van respect en hiërarchiebesef, evenals normloosheid en normvervaging worden in een onderwijssysteem dat niet meer mag straffen, eerder gevoed dan bijgestuurd.
Saïd in het Humo-dossier 'Geweld tegen leraren' : ' Ik ga na school eventjes naar huis, maar dan ga ik met mijn vrienden op stap. Tegen een uur of negen kom ik terug eten met mijn familie. Soms moet ik daarna nog helpen of bidden, maar meestal ben ik weer de hort op.'
Het is paradoxaal dat diegenen die geloven dat radicalisering voortkomt uit armoede, net dezelfden zijn die pleiten voor ongebreidelde immigratie en asielopvang

Er is geen gematigde islam, orakelt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan: 'The term moderate Islam is ugly and offensive. There is no moderate Islam. Islam is Islam.'.
Radicalisering komt voort uit de religie en de cultuur, met als alibi de armoede. Er zijn meer arme katholieken en andersgelovigen in ons land dan islamieten. Het is paradoxaal dat diegenen die geloven dat radicalisering voortkomt uit armoede, net dezelfden zijn die pleiten voor ongebreidelde immigratie en asielopvang. Terwijl ze pertinent weten dat door de invoer uit de derde wereld hier een vierde wereld gecreëerd wordt.
Nagenoeg alle vluchtelingen zijn laaggeschoold, of hun hoger diploma wordt niet erkend, terwijl de werkzaamheidsgraad voor laaggeschoolden in ons land gedaald is tot een diepterecord van 35 procent.
Mag ik dan pervers besluiten dat die cultuurrelativisten voor armoede en radicalisering zijn?
'The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything' Wijs man, die Albert Einstein.

Jean Marie Dedecker

'Aanslag in Parijs is oorlogsverklaring aan ganse westerse samenleving'


   
'Dit gaat verder dan het afkeuren van de vrijheid, het is een aanval op de beschaving in haar meest elementaire zin', schrijft Jean-Marie Dedecker in zijn wekelijkse column.
             
                                                                             
Wat 9/11 was voor de Amerikanen en wat de kindermoord in Beslan was voor de Russen, is Bataclan voor de Fransen. Dit is geen aanslag meer op de rechtstreekse verdedigers van de vrije meningsuiting zoals op de cartoonisten van Charlie Hebdo, of een overval op een joodse supermarkt. Dit is een oorlogsverklaring aan de Franse - en bij uitbreiding - de ganse Europese bevolking. Het gaat verder dan het afkeuren van de vrijheid, het is een aanval op de beschaving in haar meest elementaire zin.

Linkse politiek

Aanslag in Parijs is oorlogsverklaring aan ganse westerse samenleving
Door de opleving van de islam sedert de Iraanse revolutie, toen Ayatollah Khomeini terugkeerde uit zijn verbanningsoord in Parijs, werd het virus van de politiek naar de moskeeën overgebracht. Wanneer politiek religie wordt, bloeit de anti-democratie. De Franse revolutie heeft niet de geestelijkheid verdreven maar hun politieke macht. Met de massa-immigratie hebben we die geestelijke macht sluipend terug ingevoerd onder het mom van multiculturaliteit en godsdienstvrijheid. Het werd zelfs geprezen door centrumrechtse regeringen die een linkse politiek voerden omdat er aan de pensée unique van het politiek correcte denken of aan het multiculturele dogma niet mocht getornd worden. Wie dit niet volgde werd minachtend als racist of populist aan de kant gezet. De Franse dichter Charles Péguy, een vurig verdediger van Alfred Dreyfus, zei meer dan een eeuw geleden al dat men nooit zou weten hoeveel lafheden de Fransen nog zouden begaan uit schrik niet links genoeg te lijken.
De Britse filosoof Thomas Hobbes geloofde reeds in de 17e eeuw dat de orde in de samenleving gebaseerd is op de angst voor de dood. Deze prerationele angst voor een gewelddadige dood is volgens hem het fundament voor elke moraal, omdat het de mensen dwingt in harmonie te leven met de anderen. Als deze angst verdwijnt en de dood verheerlijkt wordt, is het einde zoek. De barbaren van het Kalifaat hebben de grens van hun hiernamaals al lang overschreden. De waanzin regeert. Dit was niet nieuw in de islamitische traditie. In de elfde en twaalfde eeuw pleegden de Sjiitische Assasijnen reeds rituele zelfmoord als teken van absolute gehoorzaamheid. De huidige islamitische radicalisering en dodencultuur werd reeds gepredikt in 1928 door de Egyptische Moslim Broederschap: "God is ons doel. De Koran is onze constitutie. De Profeet is onze leider. Strijd is onze weg, en de dood omwille van God is onze hoogste ambitie". Dergelijke religiegekken zijn nu geïnfiltreerd in onze samenleving. Fundamentalistisch terrorisme vloeit grotendeels voort uit het geloof zelf, en armoede is er eerder het gevolg van dan de oorzaak. Moslims hebben het hier beter dan in hun landen van herkomst, waar nagenoeg alle rijkdom (petrodollars) in de kluizen zit van twee procent van de bevolking.

Geen slachtoffers maar beestachtige oorlogsmisdadigers

Dergelijke dodencultussen vinden een extra voedingsbodem in totalitaire staten. Wanneer mensen onderdrukt worden door hun eigen regeringen en zich vernederd voelen door buitenlandse machten, zoals in de Arabische wereld, trekken ze zich terug in het innerlijke geestelijke leven. Godsdienst wordt een politiek substituut en religieuze fanatici willen Gods Koninkrijk op aarde vestigen. In hun boek "Occidentalisme", ontleden de auteurs Ian Buruma en Avishai Margalit vlijmscherp het verband tussen totalitarisme en godsdienstfanatisme :

"Het fascisme oefende juist zo'n aantrekkingskracht uit op middelmatige mensen omdat het hun een glimp liet opvangen van de glorie, doordat ze zich deel voelden uitmaken van een supernatie, en in het geval van het nazisme, van een superras dat kennelijk met superieure deugden en spirituele kwaliteiten was begiftigd. Gepolitiseerde religieuze bewegingen weten mensen vaak om dezelfde redenen aan te trekken. Zelfopoffering voor een hogere zaak, voor een ideale wereld, gezuiverd van menselijke hebzucht en onrecht, is voor de gemiddelde mens dé manier om zich een held te kunnen voelen. Het is beter glorieus te sterven voor een ideaal dan te leven in Komfortismus. De keuze voor een gewelddadige dood wordt een heroïsche daad van de menselijke wilskracht. "

Jihadi's gedijen in dezelfde gevoelsmatige, culturele en religieuze onderstromen die gisten in de schotelantenne-cultuur, vooral bij de jeugd. Het zijn krijgsheren in een cultuuroorlog, zeer bewonderd door hun achterban. IS-barbaren en Syrië-strijders zijn geen slachtoffers maar beestachtige oorlogsmisdadigers.
De westerse wereld heeft geen Chamberlains nodig om zich te verdedigen maar Churchills.

De materialistische moraal van het westers liberalisme, met respect voor de individuele vrijheid, voor de waardigheid van het alledaagse leven en wars van godsdienstvrezendheid, staat haaks op de heroïsche verlossingsgedachte van de religieuze radicalen. Een katalysator voor de vijandigheid is vlug gevonden, namelijk de verachting voor alles wat mensen associëren met de westerse wereld. "Het occidentalisme". Het wordt gevaarlijk als het zich ontwikkelt tot een politieke macht. Als de bron van politieke macht de enige bron van waarheid wordt, ontstaat een dictatuur. En dat doet het onder de religieuze fundi's die zich verspreiden over alle grote steden in de wereld. Volgens een Gallup Poll van februari 2008 zijn zeven procent van alle moslims aanhangers van het politiek islamisme. Dit is meer dan negentig miljoen mensen. Eén derde van de Britse moslimstudenten vindt dat doden in naam van de islam kan. Veertig procent is voor de invoer van de islamitische rechtspraak, (de sharia) en loopt warm voor een wereldwijd kalifaat (een islamitische regering). Dit zijn de alarmerende resultaten van een onderzoek in opdracht van de Britse denktank Centre for Social Cohesion in 2008.
Een derde van de Britse moslims vindt dat overstappen naar een andere godsdienst gestraft kan worden met de dood. Opvallend is dat slechts 19% van de moslims boven 55 jaar dit vinden, maar wel 36% van de jongeren tussen 18 en 24 jaar. Er studeren 90.000 moslims aan Britse hogescholen en universiteiten. Met dergelijke toekomstige elite heeft de westerse wereld geen Chamberlains nodig om zich te verdedigen maar Churchills.

Multiculturele droom is fictie

Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) wonen er 20.000 tot 30.000 jongeren in Nederland die ontvankelijk zijn voor het salafisme. Tien procent daarvan bezoeken regelmatig salafistische moskeeën. Minimum 300 zijn doorgeradicaliseerd. De Franse geheime dienst DST (Direction de la Surveillance du Territoire) schatte in 2004 het aantal fundamentalistische moslims in Frankrijk al op 5% van de totale moslimpopulatie. Van die 5% schatte DST dat één op de honderd ook echt in staat is om tot geweld over te gaan, dit komt op 3.000 extremisten. In 2013 werden die cijfers nogmaals bevestigd door het WZB 6 Country Immigrant Integration Comparative Survey na onderzoek in Duitsland, Frankrijk, Nederland, België, Oostenrijk en Zweden. Twee derde van onze moslims is voor de invoering van de sharia, middeleeuwse juridische onzin, 75% is voor de strikte enige interpretatie van de Koran en 65% verkiest religieuze wetten boven seculiere. De multiculturele droom is een soort fictie gebleven die maar heel beperkt in onze samenleving is ingesijpeld en niet zelden een nachtmerrie geworden is van segregatie in plaats van integratie.
Als deze lui het geweld niet afzweren moeten ze geëlimineerd worden.

De grootste bedreiging van het fundamentalisme voor het Westen ligt in haar eigen zelfgenoegzaamheid en verkeerd begrepen tolerantie. De burgerlijke, vaak alledaagse, onheroïsche, anti -utopische geest van de liberale beschaving maakt het lastig deze te verdedigen, in slaap gewiegd door multiculturalisten en door wat Alexis de Tocqueville in de 19e eeuw al voorspelde in zijn Democratie in Amerika: "als het principe van gelijkheid zich niet alleen binnen een natie, maar tegelijkertijd onder verscheidene buurlanden verbreidt, zoals nu in Europa, lijken de inwoners van deze landen, ondanks hun verschillende taal, gewoonten en wetten in zoverre op elkaar dat ze oorlog allen evenzeer vrezen en houden van vrede". Deze hang naar vrede, vrijheid en materiële welvaart is volgens de fundamentalisten een vorm van decadentie en spirituele vervuiling die de samenleving verzwakt, ondermijnt en verrot. Enkel door vernietiging van deze samenleving kan er een nieuwe orde herrijzen. De parallel met het fascisme is vlug gelegd. Als deze lui het geweld niet afzweren moeten ze geëlimineerd worden.
De verkiezingsretoriek van Bart De Wever & Co blijkt ook maar uit uitruilbare woorden te bestaan als het om de praktische invulling van het beleid moet gaan.

We kunnen slechts weerstand bieden aan de krachten die ons trachten te vernietigen door op geen enkele wijze toegevingen te doen. Houari Boumédienne, president van Algerije, een voormalige Franse kolonie had in 1975 een visioen op de tribune van de Verenigde Naties: "Miljoenen mannen zullen van het zuidelijk, naar het noordelijk halfrond komen en ze zullen niet komen als vrienden, maar wel om te veroveren". Een gewaarschuwd man was er twee waard. Maar het politiek establishment heeft al decennia lang geen verhaal. Integendeel. Immigratie is demografische chantage geworden en een drukkingsmiddel om het rijke westen tot concessies te dwingen. Merkels Wir schaffen das is nu al een doorprikte luchtballon van barmhartigheid, en de verkiezingsretoriek van Bart De Wever & Co blijkt ook maar uit uitruilbare woorden te bestaan als het om de praktische invulling van het beleid moet gaan. "Europa gedraagt zich als een kip tegenover het slachtmes. Verkrampt en verlamd." Zei de voorzitter van de Franse moslimraad Dalil Boubakeur op 9 oktober 2004 "Ik vraag om nee te zeggen aan de politieke islam". Een decennium later staat Parijs weerom in brand.

Jean Marie Dedecker

Ratio is betere raadgever dan emotionele steekvlampolitiek, Mevrouw de Minister

   
Jean-Marie Dedecker schrijft een open brief aan Mevrouw Jacqueline Galant, 'minister van verkeer en immobiliteit.'                   

Geachte Mevrouw,
 
Vooreerst wil ik mij verontschuldigen omdat ik u stoor terwijl u onder vuur ligt voor dubieuze overheidsopdrachten, die u doorgespeeld zou hebben aan het advocatenkantoor Clifford Chance. In een vorig politiek leven heb ik u leren kennen als en integere voorzitter van de commissie naturalisaties in het Parlement. Geen sinecure, vermits elkeen wel een knuffelallochtoon kende en op u beroep deed voor een voorkeurbehandeling. Ik kan u aanraden even uw licht op te steken bij uw collega, de rode passonaria Laurette Onkelinx, voor de sjoemelkunst met overheidsopdrachten. Haar man Marc Uyttendaele is al jarenlang huisadvocaat van alle overheidsinstellingen, kent de kunst om jaarlijks miljoenen euro's te factureren " à la fourchette" en heeft al menig kaviaar- en kassasocialist van de PS uit de bajes gehouden. Hij werd indertijd ook nog gepatroneerd door uw MR- partijgenoot Hervé Hasquin toen die minister-president van de Franse Gemeenschap was.
 
Dat ik de vrijheid neem om u aan te schrijven heeft te maken met uw smeekbede om enkele ideetjes op te sturen voor het verhogen van de verkeersveiligheid. Als u de weg kwijt bent, moet u het vragen. Dat is een nobel principe. Als het dient als camouflage voor onmacht en onkunde is het verwerpelijk. Er zijn naar verluidt nogal wat suggesties in uw ideeënbusje beland. Mag ik u echter verzoeken geen rekening te houden met de brief en de aanbeveling van mijn schoonbroer Johnny om het rijbewijs met punten in te voeren.
Mijn zwager is schoolmeester, woont op een boogscheut van zijn werk, voert zijn koters rond in een bakfiets en heeft last van een calimero-complex omdat hijzelf niet over een wagen beschikt. Weet u dat men enkele jaren geleden dergelijk puntenboek in Frankrijk heeft ingevoerd ? Aanvankelijk daalde het aantal ongevallen, maar dan werd het gaspedaal terug ingedrukt. Er was nog een bijkomend negatief effect : het aantal vluchtmisdrijven nam een hoge vlucht en rijden zonder rijbewijs en verzekering werd tot nationale sport verheven. Nu de steekvlampolitiek terug de kop op steekt naar aanleiding van een dodelijk ongeval in Vilvoorde door een criminele verkeersprimaat vraag ik u uw blik op de rechte weg te houden.

Rijbewijs met punten

Het rijbewijs met punten is een blind systeem, Mevrouw de Minister, waarbij verhaal halen bij een rechtbank onmogelijk is, en dus per definitie onrechtvaardig. Ons rechtssysteem biedt reeds tal van mogelijkheden om wegpiraten van de straat te halen. Wie twee keer een zware overtreding begaat is bijvoorbeeld al een recidivist en verliest zijn rijbewijs. Er zijn meer dan zes miljoen chauffeurs in ons landje waarvan er volgens Touring zo'n 2.750 verkeerscriminelen zijn. Met 49.000 politieagenten, het hoogste aantal van de Europese unie per inwoner, moet men toch in staat zijn de wet te handhaven en wegpiraten en recidivisten uit het verkeer te halen ?
Het is niet omdat er één gek voorbijraast dat iedereen moet worden bestraft met onhaalbare reglementen
 
Het puntensysteem straft echter vooral diegene die zijn wagen nodig heeft om brood op de plank te krijgen. Hij die tussen twee files door (want in immobiliteit zijn we ook Europees kampioen) van hot naar her tuft en zijn wagen even nodig heeft als een timmerman zijn hamer. De verkeersregels volgen is nochtans geen sinecure, Mevrouw de Minister. Uw voorganger Etienne Schouppe zei het al in 2011 op de Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid :
 
"Op sommige plaatsen is de snelheidsbeperking totaal ongeloofwaardig geworden. In een zone 30 rijdt 93% van de mensen te snel. Drie op de vier rijdt er gemiddeld 46 km per uur. De perimeter van de zone 30 is vaak zo groot geworden dat het een pesterij is. Alstublieft, maak er geen spelletje van en voer die beperking in waar het zinvol is".

Zestig procent rijdt ook te snel in zone 50 en vijftig procent in zone 70. Drie vierde respecteert zone 90 en precies nu gaat je Vlaamse Collega, de dorre duivenmelker Ben Weyts, de snelheid op de gewestwegen overal tot 70 kilometer per uur beperken en de zone 30 uitbreiden. Er worden al vier miljoen PV's per jaar uitgeschreven die een slordige 400 miljoen euro opbrengen. Graaibeleid primeert op veiligheidsbeleid. Ons repressieapparaat slaagt er niet in om de wet te doen naleven omdat de naleving er van praktisch onhaalbaar is, en dan worden de wetten al maar strenger gemaakt. Absurdistan is het land van de verkeerstaliban. De grote oorzaak van verkeersongevallen is in de eerste plaats niet overdreven snelheid maar een gebrek aan aandacht, zei de Gents politie rechter Dirk Verstuyft ooit. Het is niet omdat er één gek voorbijraast dat iedereen moet worden bestraft met onhaalbare reglementen.

Nultolerantie

Mijn schoonbroer is ook nog geheelonthouder en loopt in het weekend op slippers gemaakt van autobanden op zoek naar kerselaars om te omhelzen. Gelieve dan ook geen rekening te houden , Mevrouw de Minister, met zijn voorstel om nultolerantie in te voeren voor alcohol achter het stuur. Ik weet het, maagdelijkheid is een nobele middeleeuwse deugd, maar iedereen een maagdengordel omdoen is voor discussie vatbaar. Overspel zit in de genen. Het gaat niet om een radicale keuze tussen drinken of rijden, maar om een evenwicht tussen beiden. Het is een kunstmatig dilemma. Zo'n 0.5 pro mille in het bloed is al een arbitrair criterium, dat geen rekening houdt met de verschillen van elk individu.

Ooit nam ik zelf deel aan een proefproject van urgentiearts Luc Beaucourt. Heel verrassend waren de resultaten van het blazen. De alcoholpromilles bleken sterk afhankelijk van drinktempo, conditie en het feit of we al of niet gegeten hadden. Nog belangrijker waren het gewicht van de blazer, plus de snelheid waarmee het lichaam de alcohol opneemt en afbreekt. Met z'n 124 kilo blies judoka Harry Van Barneveld bijvoorbeeld pas positief (0.57) na 11 pinten en 2.5 uur. Amper twee uur later blies hij slechts 0.26 promille. Daarentegen zat zangers Evy Goffin, 52 Kilo licht, al na drie pintjes aan 0.99 promille. Hun reactiesnelheid steeg voor de eerste van 0.32 seconden naar 0.36 en voor de tweede van 0.40 sec naar 0.45. Mag mijn vrouw dan nog een mon chérieke met een kersenlikeur nuttigen vooraleer achter het stuur te kruipen ? De drooglegging van onze bourgondische samenleving is een aanslag op ons sociaal weefsel.
Pseudowetenschap zult u zeggen, Mevrouw de Minister, maar een analyse van de gerenommeerde Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid is even ontnuchterend. Dronken chauffeurs die ongevallen veroorzaken hebben gemiddeld 1,6 promille alcohol in het bloed. Het verlagen van de alcohollimiet heeft heel weinig invloed op het aantal fatale ongelukken. Slechts 1,8% van de ernstig gewonde mensen na een auto-ongeval hebben tussen 0,2 en 0,5 promille in het bloed. In de categorie 0,5 tot 0,8 is dat 1,9%. Het verschil is dus nihil.
 
Auto's hebben voor vrijheid, schoonheid en mobiliteit gezorgd, maar ook voor vervuiling en verkeersslachtoffers

Nog meer doorslaggevend zijn de toegestane percentages in de Europese lidstaten (2012). In Engeland is comazuipen uitgevonden en Ierland is Europees kampioen bierverbruik. Net zoals in Malta is 0,8 promille er de grens, in Cyprus is het zelfs 0,9. Wat blijkt nu? Deze landen scoren veel beter op vlak van verkeersveiligheid. Zo telt Engeland 31 doden per miljoen inwoners, Ierland 45, Malta 36 en Cyprus 75. Wij met onze 0,5 promille tellen er 76. Maar dat is nog niet alles: landen waar een 0,0 promille geldt tellen soms zelfs meer slachtoffers per miljoen inwoners. Roemenië 111, Tsjechië 76 en Polen waar 0,2 geldt telt 102 doden per miljoen inwoners. Er zijn roekeloze automobilisten die absoluut geen rekening houden met deze alcoholregels, noch met andere verkeersreglementen. Dezen moeten gebannen worden uit het verkeer en niet de onvolmaakte mensen die eerder slachtoffer zijn van de onvermijdelijkheid van een strenger wordende samenleving.
Elke tijd heeft zijn taboes, Mevrouw de Minister, maar extreme zuiverheid is een utopie. De prijs die een utopist voor zijn volmaakte wereld wil betalen is het vernietigen van de individuele vrijheid en verantwoordelijkheid. Mijn liberale geest maakt me echter niet blind. Auto's hebben voor vrijheid, schoonheid en mobiliteit gezorgd, maar ook voor vervuiling en verkeersslachtoffers. Al leren de feiten ons dat beide nadelen in versneld tempo afgebouwd worden en dat opvoeding meer loont dan repressie. Ratio is een betere raadgever dan emotionele steekvlampolitiek, Mevrouw de Minister. Even nadenken.
 
Hoogachtend
 
Jean Marie Dedecker

'Een graaicultuur kan slechts gedijen dankzij de collaboratie van alle regeringspartners'

    
'Als de socialisten de burger bestolen hebben, dan waren de liberalen minimum de helers van het goed', schrijft Jean-Marie Dedecker. 'De Turteltaks om de Freyafactuur te betalen is een eufemisme voor het eigen falen. De ganse politieke wereld heeft niet alleen boter op het hoofd, maar staat met de blote voeten in een grote boterplas.'

'Als je 't niet weet, moet je 't vragen" zei mijn vader zaliger, een wijs en verantwoordelijk man. Meestal gaf hij dan zelf het antwoord. Cultuurminister Sven Gatz weet het al lang niet meer en ging het vragen aan een kabinet van 150 mondige burgers. Onze minister van landsverdediging Steven Vandeput laat zich inspireren door een raad van 14 sabelslepers. Minister van Onderwijs Hilde Crevits gaat terug op de schoolbanken zitten bij de ouders van 24 leerlingen, en verkeersminister Jacqueline Galant is volledig de weg kwijt. Ze vraagt nu de rijrichting aan alle weggebruikers. Milieuminister Joke Schauvliege heeft zelfs komiek Wouter Deprez ingeschakeld.

Is het gebrek aan inspiratie of aan politieke moed? Is het een schreeuw om aandacht voor de legitimatie van een kwakkelend beleid? Is het een draagvlak zoeken om de strengheid van de eigen maatregelen te verrechtvaardigen? Of is het alleen maar een sympathiek gebaar om de schijn van inspraak op te houden? Zwakke leiders maken etterende wonden.

'Een graaicultuur kan slechts gedijen dankzij de collaboratie van alle regeringspartners'

Sommigen zijn niet alleen de weg kwijt, maar als ze ooit de verkeerde straat ingeslagen zijn, putten ze zich uit in het doorschuiven van de zwarte piet. Alle regeringspartijen van de huidige regeringscoalities op Vlaams en Federaal niveau zijn al 15 jaar lang nagenoeg ononderbroken aan de macht. Ze zijn dan ook verantwoordelijk voor en medeplichtig aan de beslissingen die op deze beleidsniveaus genomen werden.
Verspilling en schandalitis zijn geen toevalligheden, ze zijn een systematisch effect van een politiek opbod en van een gebrek aan parlementaire controle. Als het over verantwoordelijkheid gaat leidt het parlement meestal aan collectief geheugenverlies. De vazaliteit voor de partij en het jeunisme van de jonge bankzitters camoufleert historische kennis van dossiers en beperkt de democratische controle.

Bananenrepubliek

Het Rode Leger onder aanvoering van Steve Stevaert, Johan Vande Lanotte, Freya Van den Bossche en Co roofden met hun duurzaam energiebeleid de staatskas leeg. Sofie Dutordoir, ex-CEO van Electrabel getuigde op 24 oktober 2011 in De Morgen :"Voor Vande Lanotte was Electrabel een politiek thema, hij verbood Electrabel de elektriciteitsprijzen te verlagen. ik heb toen voorgesteld aan Vande Lanotte om die 500 miljoen euro aan taks (nucleaire rente) te vertalen in prijsverlagingen voor alle klanten, in plaats van die miljoenen in de algemene kas van de Federalere regering te steken". Hij gebruikte zelfs de tijdelijke BTW-verlaging op elektriciteit tot 6% als verkiezingsstunt. In werkelijkheid was het om een indexsprong te vermijden en zo Jan Modaal op langere termijn nog armer te maken met een kortstondig BTW-snoepje. Voor dergelijk wanbeleid word je in elke bananenrepubliek achter de tralies gezet.

'In Vlaanderen liggen er evenveel zonnepanelen op de varkensstallen als er zwijnen aan de trog zitten.'

De put van het graaibeleid met de zonnepalen zal tegen 2030 zelfs oplopen tot 10 miljard euro. In Vlaanderen liggen er evenveel zonnepanelen op de varkensstallen als er zwijnen aan de trog zitten. Sommige boeren verdienen zelfs meer met GSC's dan met landbouwsubsidies. Met de jaarlijkse huuropbrengst van een windmolen op zijn erf kan hij telkens een hectare landbouwgrond bijkopen. Windmolens zaaien en maaien niet, maar graaien goed. Banken worden er ook rijker van met sale & lease back-operaties, en industriëlen oogsten financiële zonnebloemen met hun megaplantages. Ik heb geen probleem met wind- en zonneaanbidders maar ze moeten hun cultus en luchtkastelen wel zelf betalen. Er staan ons ook nog miljarden GSC's te wachten o.a. voor biomassacentrales, waarvoor in Amerika bossen gekapt worden om ze hier in de verbrandingsovens te gooien. Bedrog van het milieu-intellect. Minister Joke Schauvliege heeft onlangs nog vier miljard toegezegd, o.a. voor de pelletkacheltjes in de centrale van Langerlo, in haar achtertuin.

Subsidielurkers

Deze graai- en roofcultuur kon en kan slechts gedijen met de medewerking, het schuldig verzuim en de collaboratie van alle regeringspartners. Als de socialisten de burger bestolen hebben, dan waren de liberalen minimum de helers van het goed. De Turteltaks om de Freyafactuur te betalen is een eufemisme voor het eigen falen. Toen in 2011 de prijs voor GSC's van zonnepanelen verminderde van 450 naar 380 euro steigerde Open VLD om de belangen van de uitbaters en de installateurs van de grote zonneplantages te vrijwaren.
Heel wat windmolenparken en biomassacentrales worden daarenboven beheerd door intercommunales die op hun beurt bestuurd worden door politici van diverse pluimage. De erfenis van de failliete subsidielurker Electrawinds is bijvoorbeeld overgegaan in handen van de Limburgse intercommunale NUHMA en het Waalse Tecteo. Zelfs Netwerkbeheerder Eandis heeft met haar beleggingsvehikel IKA mee geïnvesteerd in wind- en zonneparken.

Groen! zwijgt. Om de priesters van het groene eco-geloof te dienen moeten de gelovigen volgens hen maar grote aflaten doen en grote offerandes brengen. Een collectieve verarming van de bevolking nemen ze er dan gaarne bij omdat het boetedoening is voor een zondig verbruiksgedrag.

'Bart Tommelein, het schootzeehondje van de Rode Keizer van Oostende, voert precies het plan uit zoals het door zijn baasje voorgeschoteld wordt.'


Precies op de dag dat Annemie Turtelboom aankondigde dat ze met haar "Turteltaks" enkele miljarden ging op halen bij de gezinnen, kondigde Minister van de Noordzee Bart Tommelein aan dat hij een vergunning had verleend aan Nobelwind voor de bouw van een nieuw offshore windmolenpark van 165 Megawatt. Deze vergunning levert de nieuwe Japanse windboer Sumitomo samen met Colruyt de volgende 20 jaar minimum 1.2 miljard euro aan groenestroomcertificaten op. Bart, het schootzeehondje van de Rode Keizer van Oostende, voert precies het plan uit zoals het door zijn baasje voorgeschoteld wordt.

Als alle wieken van de negen geplande windmolenparken voor onze kust zullen draaien, zullen deze driearmige jackpotten voor de windboeren de volgende twee decennia minimum 16 miljard euro aan GSC's opleveren, twee derden van hun omzet. Financiële zeepbellen worden geblazen vooraleer ze met de wind worden meegevoerd en dan uiteen spatten. Hun opbrengst is gebetonneerd door de belastingbetaler. In 2005 sloten de ministers Johan Vande Lanotte en Marc Verwilghen (Open VLD) al een deal. Vande Lanotte vroeg en kreeg een stijging van de prijs van GSC's voor offshore windmolenbedrijven naar 107 euro per megawattuur en de periode van uitbetaling ervan werd opgetrokken van 10 naar 20 jaar. In ruil daarvoor kreeg Verwilghen een korting voor energie-intensieve bedrijven die jaarlijks meer dan 20.000 megawattuur verbruikten. Zo moest bijvoorbeeld een chemisch bedrijf dat 1,5 miljoen MWh (megawattuur) verbruikte nog amper 250.000 euro betalen i.p.v. 2,6 miljoen euro.

De politici en hun respectievelijke politieke partijen waren tevreden, maar Jan met de pet, het modale gezin en de kleine KMO's moeten nu opdraaien voor de Paarse zeewindmolenfactuur. Jaren lang werd er over gewaakt dat de GSC's voor de windmolenparken buiten schot bleven. Het was zelfs minister Melchior Wathelet (CDH), die net voor de regering ontbonden werd in 2014, de prijs van één megawattuur op de Noordzee op minimum 138 euro betonneerde.

'De ganse politieke wereld heeft niet alleen boter op het hoofd, maar staat met de blote voeten in een grote boterplas.'
De ganse politieke wereld heeft niet alleen boter op het hoofd, maar staat met de blote voeten in een grote boterplas. Minister Turtelboom moet de balk zoeken in haar eigen oog. Om op één jaar tijd de elektriciteitsprijs zes keer met belastingen te verhogen, en 5.000 euro cadeau doen aan elke yuppie die zich een Tesla aanschaft, moet je behandeld zijn met elektroshocks. Meer zelfs, de geschiedenis herhaalt zich. We mochten, volgens de verklaring van Open-VLD in 2010, de regeringsdeelname van de partij in 2014 afrekenen op het beleid van haar minister Turtelboom op Justitie.
Op wat cosmetica na, zoals het geven van dubbele familienamen, heeft Annemie ook daar een put van 130 miljoen euro aan onbetaalde gerechtskosten nagelaten. Waarmee zal men de Turtelfactuur betalen voor deze erfenis? een nieuwe Geenstaks ?

Jean Marie Dedecker

'De knieval van Merkel voor Turkije is een volledige capitulatie van het Westers maatschappelijk denken'

   
'Door met Turkije te onderhandelen over toenadering tot de EU, bezondigt Merkel zich aan koehandel met vluchtelingen', schrijft Jean-Marie Dedecker. 'Het is een carrousel van vluchtgedrag door onze laffe Europese leiders.'
       
                                                                                 Een weekje nieuwsduiding op de VRT: de ene dag is er een salafist op de afspraak, die ongecensureerd zijn boek mag promoten, en de andere dag worden we geconfronteerd met de opkomst van de Koranscholen in onze contreien. Ik ben een aanhanger van de absolute vrije meningsuiting, Wie naar de andere niet luistert, kent zijn mening niet en bedriegt zichzelf. "Sticks and stones can break my bones" zei de filosoof Stuart Mill "but words can never hurt me". De zogenaamde teruggekeerde Syriëstrijder, Youssef-Michael-Delefortrie, had naar eigen zeggen zelf geen bloed aan zijn handen. Hij had blijkbaar enkel de latrines van zijn barbaarse strijdmakkers gekuist en hun teenslippers klaargezet. Onthullend was evenwel dat de baardman zo'n beklijvende bewondering koesterde voor Osama Bin Laden dat hij zijn zoontje met de naam van de superterrorist opgezadeld heeft. Alsof een Oostfrontstrijder, die bij de Waffen-SS het nazirijk had gediend in WO II, bij zijn thuiskomst in pakweg Appelterre, zijn boreling met de naam Adolf Hitler had gedoopt. Hij zou ter plaatse standrechtelijk gefusilleerd zijn.
Zelfs zijn zuster had volgens hem geluk dat ze hier geboren was, anders had de sharia van haar lesbisch bestaan een hel op aarde gemaakt, en was haar leven als vrouw gedegradeerd tot zoontjesfabriek zonder genot.

'De knieval van Merkel voor Turkije is een volledige capitulatie van het Westers maatschappelijk denken'
'Elk heeft recht op een mening, ook de idioot', zei de filosoof J.L. Curtis. We hebben, na jaren strijd tegen de conservatie uitwassen van de katholieke kerk, nog maar pas het Nieuwe Testament en de Catechismus achter ons gelaten of we worden willens nillens geconfronteerd met de schaduwzijde van het Oud Testament. Aan zeloten geen gebrek. Met democratische middelen, zoals het recht op godsdienstvrijheid, worden onze eigen structuren ondermijnd.
Enkele dagen later was er een imam op de afspraak om een schietgebedje te prevelen over de deradicalisering van de doorgeslagen moslimstrijders voor het Groot Kalifaat. Zowel het preventieplan als de ontluizing van de jihadi's is mislukt. Niet alleen omdat er maar één parttime medewerkster van de centrale antiterreureenheid bij de federale politie speurt naar radicale boodschappen van Syriëstrijders, maar vooral omdat ontradingscampagnes niet helpen, zoals de Nederlandse gederadicaliseerde polderjihadist Dennis Abdelkarim Honing in zijn boek 'Ongeloofwaardig' beweert. Het enige wat helpt zijn volgens hem de gruwelbeelden van de onthoofdingen door de koppensnellers van de Islamitische Staat. Maar deze mogen van de VRT niet op ons scherm vertoond worden. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.


De overheid zal nu imams subsidiëren om ontradingscampagnes te voeren in de moskeeën. Alsof onze Oostfronters, die indertijd door pastoor Cyriel Verschaeve vanop de kansel opgeroepen werden om tegen de goddeloze communisten te gaan vechten, ontmoedigd of ontluisd waren geweest door een stelletje onderpastoors. Imams zijn gevormd en geboetseerd in de islamscholen, de madrassa's, waar de goddelijke geboden als repetitieve gebedsmolentjes uit het hoofd worden geleerd en afgedreund van kindsbeen af. Er staan er al enkele in ons land.

'Godsdienst beschouw ik als collectieve waanzin, maar elk heeft recht op zijn achterlijkheid.'
Godsdienst beschouw ik als collectieve waanzin, maar elk heeft recht op zijn achterlijkheid. Het zijn kweekscholen voor de ideologische inplanting van het soennisme en het sjiisme, voor het puriteinse salafisme of het syncretische soefisme. De belangrijkste scholen binnen de islam zijn: Maliki, Hanbali, Hanafi en Shafi'i. Zelfs voor de volgelingen van de legendarische lbn Khaldûn van de gematigde Maliki-school is de heilige oorlog al een godsdienstige plicht. Volgens de volgelingen van de salafistische Ibn Abd al Wahhab moeten we integraal terug naar de oorspronkelijke beginselen van de profeet Mohammed. De gewilde blindheid van politici en media in deze explosieve materie is volgens de Nederlandse ex-eurocommissaris Frits Bolkestein hemeltergend.
Van Imams en onderpastoors, verlos ons Heer.

Politieke en religieuze indoctrinatie


Net zoals de Saudi's hun orthodoxe soennitische predikanten overal in de wereld financieren, stuurt de Dyanet, het Turkse directoraat voor religieuze zaken in Ankara, al jaren imams naar ons land. De helft van onze Turkse moskeeën staan onder het toezicht van de Turkse attaché-moefti voor religieuze aangelegenheden in Brussel. De politieke indoctrinatie is even belangrijk als de religieuze. The Islam, the absurd theology of an immoral Bedouin, is a rotting corpse which poisons our lives" schreef Mustafa Kemal Atatürk in 1917 al. De vader van het moderne Turkije sloot toen alle instituten die op canoniek recht geïnspireerd waren, en richtte een seculier onderwijsstelsel op met de wetenschap als meest betrouwbare leidraad. Honderd jaar later roept de huidige Turkse president en sultan Recep Tayyip Erdogan de Turken op om niet te assimileren, om hun eigen taal en cultuur niet op te geven en om de moskeeën te gebruiken als bruggenhoofden voor een islamitisch veroveringsproject: "De minaretten zijn onze bajonetten, de koepels onze helmen, de moskeeën onze barakken en de gelovigen onze soldaten."

'Als het regent in Istanboel druppelt het in de Gentse Sleepstraat.'
Atatürk draait zich om in zijn mausoleum. Als het regent in Istanboel druppelt het in de Gentse Sleepstraat. De Turkse krant Yenicag voerde in 2008 al een morele kruistocht tegen een iconografie op de 300 jaar oude preekstoel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Dendermonde. Op de kansel, gebeeldhouwd door Mattheus van Beveren in 1684, staat namelijk de Profeet afgebeeld die vertrappeld wordt door twee engelen. De krant riep op om deze vetzakkerij en zwijnerij te stoppen.
Ankara moeide zich op 22 juli 2009 al met onze inlandse politiek. De Turkse ambassadeur Fuat Tanley bad voor een aanslag in ons land omdat het talmde met de rechtsgang tegen de Turkse extreemlinkse groep DHKP-C. In de Turkse krant Hürriyet orakelde Tanlay: 'Als Allah het wil, zal het daar ook eens gebeuren, pas dan zullen ze begrijpen wat terrorisme is.' Bij elke verkiezing in Turkije komt Erdogan persoonlijk stemmen ronselen in ons land. Wie voor zijn AKP stemt wordt 20% korting op de vluchten van Turkish Airlines beloofd.

Koehandel met vluchtelingen

De knieval van de Duitse bondskanselier Angela 'Mutti' Merkel voor Erdogan, om haar eigen vege politieke lijf te redden wegens een falend vluchtelingenbeleid, is het zoveelste dhimmitudegedrag van onze Europese Mandarijnen. Een koehandel met vluchtelingenmensen. Miljarden euro's en het lidmaatschap van De Europese Unie aanbieden aan een dictator die van zijn land een moslimland wil maken naar Arabisch model, die de elementaire mensenrechten niet respecteert, die de Koerden te vuur en te zwaar bestrijdt, en die zelfs het EU-land Cyprus militair bezet, is een volledige capitulatie van het Westerse politieke en maatschappelijke denken. Het is een carrousel van vluchtgedrag door onze laffe Europese leiders.

Zoenoffer

Zo moest de Deense premier Rasmussen, om baas van de NAVO te worden, ook al de Koerdische radio in zijn land uit de ether halen, als zoenoffer aan Erdogan voor de smet van de Mohammed-cartoons.
Het is ooit anders geweest. Jacques Delors, die van 1985 tot 1994 voorzitter was van de Europese commissie, schreef in 2003 in zijn Mémoires:" Misschien is het tijd dat de Europeanen de verantwoordelijken gaan aanwijzen voor de verbrokkeling en de transformatie van Europa in Eurabië. Misschien is het tijd, zeker in een tijdperk van globalisering, voor een gewaarwording van de grenzen van een economische en materialistische visie op de politiek, zodat de kostbare waarden van de mensheid, die Europa ook op de zwartste bladzijden van zijn geschiedenis altijd heeft willen behouden, zich kunnen verspreiden".

Jean Marie Dedecker

'De taxshift is een suikerfeest voor politieke zuurpruimen met onze zuurverdiende centen'


'Als ons belastingstelsel al een koterij was, dan maakt deze Zweedse coalitie er een mesthoop van', schrijft Jean-Marie Dedecker. Hij heeft geen goed oog in de taxshift van de regering-Michel.                   

Als ons belastingstelsel al een koterij was, dan maakt deze Zweedse coalitie er een mesthoop van. Van taks shift naar "taks shit". Het olijke, Paarse duo Verhofstadt - Vande Lanotte roofde indertijd vijf miljard uit het pensioenfonds van Belgacom, onder het motto de lusten voor vandaag, de lasten voor morgen. Onze huidige minister van Financiën Johan Van Overtveldt (haalde zonet op kousenvoeten de spaarpotten van de Organieke Fondsen leeg: 1.2 miljard euro spaargeld, bestemd voor voedselzekerheid, ontwikkelingssamenwerking en verkeersveiligheid werden in de bodemloze begrotingsput gegooid. L'Histoire se répète.

 
Het enige historische aan deze taks shift is de recordhoogte van de roerende voorheffing, een aanslag van 27% op het spaargeld van de brave huisvader. Met de speculatietaks moet de kleine belegger een derde van zijn meerwaarde op de beurs afdragen aan de fiscale tollenaars, maar aftrek van minwaarden is verboden (een unicum in de belastingwereld). De verwachtte opbrengst van deze pestbelasting wordt nauwelijks op 34 miljoen geschat, amper genoeg om een weekje groenestroomcertificaten uit te betalen aan de elektriciteitsboeren.
Volkswagen fraudeert en het slachtoffer, de consument, moet negen keer meer belastingen betalen voor de inschrijving van zijn dieseltje. Het rendement op onze pensioenverzekering wordt gehalveerd....In 2009 schreef Johan Van Overtveldt een boekje "Maandag geen economie meer". Hij werkt aan een vervolgverhaal "Dinsdag geen spaargeld meer". De voortschrijdende kracht van verandering.


Wie niet rookt, geen alcohol of cola drinkt, niet per auto rijdt en geen elektriciteit verbruikt, riskeert straks een veroordeling voor belastingontduiking. Enkel wie leeft als een bedelmonnik op slippers van boombladeren, ontsnapt aan de achtervolgingswaanzin van de tollenaars. Door niet alleen op suikerrijke dranken, maar ook op suikerarme en suikervrije dranken een belasting te heffen moet je al een behoorlijk suikerzieke geest hebben.
We hebben al de rokers, de lurkers aan de kankerstok, uit de publieke ruimte verjaagd en gedegradeerd tot vluchtelingen op de stoep van hun eigen stamcafé. Straks krijgen ze asiel in een kroeg zonder bier en zonder frisdrank, een veredelde refter van een franciscanenklooster. Op elke schoolspeelplaats komt er een waterfontein en een wortelautomaat. Het is immers gemakkelijker om leerlingen op water en brood te zetten dan ze te leren sporten met een dagelijks uurtje lichamelijke opvoeding. Vet en suikers worden verbrand door te bewegen, maar zolang men aan het Martelarenplein en de Guimardstraat denkt dat de hersenen smelten als men de spieren opwarmt, blijft het lijfje aan de kapstok en het hoofdje in de klas.


De Franse socioloog Michel Crozier wist al lang dat je de samenleving niet bij decreet en bij verbod kan veranderen. Losgeslagen verbod is de snelweg naar genot. Opvoeding, sensibilisering en bewustmaking zijn de beste wegen voor gedragsverandering. Biodioten vinden dat de prijs van frisdranken met minimum 20% omhoog moet om het voedingspatroon te wijzigen. Afvoeren met de bakfiets die groen-linkse belastingverslaafde biobrigade. De Staat verhoogt al honderd jaar lang de taksen en de accijnzen op benzine, tabak en alcohol opdat we er minder van zouden consumeren. Er is echter nog nooit zoveel gereden en gedronken als nu. En wie stopt met roken doet het quasi altijd uit besef dat hij Russische Roulette speelt met zijn eigen levensverwachting. De Fat Food Tax is niets meer dan een nieuwe uier waaraan onze taksverslaafde regeringen zich zullen kunnen laven met als alibi de volksgezondheid.
'Onze samenleving wordt een bemoeistaat gedirigeerd door betuttelingsdrift en gezondheidsfanatisme.' 
Net op de dag dat onze regelneven en - nichten uitpakken met de suikertaks kreeg de Brit Angus Deaton de Nobelprijs voor economie. De professor werd o.a. beloond voor zijn analyse van de vraagsystemen, zoals de impact van de verhoging van de BTW op voedsel. Hij kwam tot de conclusie dat die impact verschilt op mensen met een hoog of een laag inkomen. Het is volgens Deaton niet zo dat arme gezinnen zich gedragen als rijke mensen met minder geld. Ze maken andere keuzes omdat ze in armoede leven. Ze geven bijvoorbeeld meer geld uit aan suikerhoudende voeding omdat dit een sneller verzadigingsgevoel geeft. Roltabak en bruin-gerookte vingers zijn de stigmata van de bouwvakker. Waar is de solidariteit met de zwakkeren, met diegenen die het allemaal niet zo onder controle hebben?
Onze samenleving wordt een bemoeistaat gedirigeerd door betuttelingsdrift en gezondheidsfanatisme. De consument wordt gedegradeerd tot patiënt en politici worden regelnevende belijders van een lifestylepolitiek. De medicalisering van normen en waarden.
Wie ertegen zondigt wordt bestraft. We lopen nochtans gemiddeld tachtig jaar lang rond op deze aardkloot. Sterven mogen we niet meer. Voor elk overlijden is er een wetenschappelijke sluipmoordenaar zoals vet, suiker, fijn stof, stress e.d.m... Onze aderen slibben dicht maar de hersenen warmen blijkbaar op. The London School of Hygiene & Tropical Medecine acht dikkerdjes zelfs verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. Ze eten meer en ze doen meer inkopen, waardoor ze meer brandstof verbruiken. Ze hebben dagelijks 2.960 calorieën nodig waardoor ze gemiddeld 18 procent meer wegen, en ze stoten dus meer CO² uit.

'Gezondheidsfanatici lijden aan een ziekelijke onverdraagzaamheid en willen hun ascetische levenswijze opleggen aan anderen.'
Het stigmatiseren van een bepaalde bevolkingsgroep en het ondergeschikt maken van een persoonlijke keuze aan het collectieve, zelfs als die de andere niet schaadt, is een wezenlijk kenmerk van het gezondheidsfascisme. Zwaarlijvigheid als een beschavingsdeficit. Gezondheidsfanatici lijden aan een ziekelijke onverdraagzaamheid en willen hun ascetische levenswijze opleggen aan anderen. De bemoeizucht van de nanny state. Het is beschamend hoe politici, die beweren liberaal te zijn en per definitie aanhangers zijn van de individuele vrijheid en de vrije keuze, afgegleden zijn naar predikanten van de maakbare samenleving. Het zijn lui die willen functioneren als morele airbags, zogezegd om de kiezers te beschermen tegen zichzelf, maar in wezen hun eigen belastinghonger willen stillen.

Sprookjesland

Het is echter enkel de plicht van de overheid om burgers bewust te maken van de gevolgen van hun levenswijze. Wie dan het gevaar negeert, wil het niet kennen of maalt er niet om. Dit is de vrije keuze van het individu. De vrijheid om gebreken te hebben en niet te moeten leven met de druk om perfect te zijn is elementair. Ik hou het bij de Peruaanse schrijver Mario Vargas Llosa " Het recht om beetje bij beetje eigenzinnig zelfmoord te plegen, moest in de grondwet ingeschreven worden, uit respect voor het leven ".

Onze welvaartstaat is geen sprookjesland.

Jean Marie Dedecker

Opvang vluchtelingen Lombardsijde: 'Gebrek aan collectief politiek geheugen doet waarheid vervagen'

  
'De lokale politici die protesteren tegen de opvang van vluchtelingen in Lombardsijde, hebben een bocht van 180 graden gemaakt', schrijft Jean-Marie Dedecker. 'Wat ze vandaag verketteren, hebben ze 15 jaar geleden aanbeden.'                   

Asielminister Theo Franken besloot een paar weken geleden om 200 vluchtelingen onder te brengen op de militaire basis van Lombardsijde, net als Westende, een deelgemeente van Middelkerke met amper 1.800 inwoners. Vijftien jaar na de fakkeltochten rond Zon & Zee is er niets veranderd aan de arrogantie van de macht. Hubert Van Humbeeck schreef in Knack op 3 januari 2001: 'Telkens wanneer er ergens een asielcentrum zou worden geopend, leek het alsof de regering de plaatselijke gemeenschap als een overvalcommando op de nek viel. Ze is blijkbaar zo beducht voor de reactie van haar onderdanen, dat ze die als het ware bij verrassing voor een voldongen feit wil plaatsen. Het wantrouwen tussen de hogere en de lokale overheid is zo groot dat aan de beslissing van zo'n inplanting nog nauwelijks normaal overleg kan aan voorafgaan.'


Toenmalig minister van Integratie Johan Vande Lanotte kocht in 2001 het vakantiecentrum Zon & Zee te Westende van het ACW (het huidige Beweging.net) voor de som van 13,8 miljoen euro, 4,8 miljoen meer dan de door het aankoopcomité van het Ministerie van Financiën geschatte waarde van 9 miljoen euro. Raar maar waar.


De bouw van het sociaal vakantiecentrum werd indertijd voor 75 % gefinancierd met subsidies van het Commissariaat-Generaal voor Toerisme. De directeur-generaal van Toerisme, Jacques Vitse, en de directeur van Zon & Zee, Guido Verheyden, werden zelfs tot gevangenisstraffen van respectievelijk 3 en 1 jaar veroordeeld voor het frauduleus gebruik van overheidsgeld. Kortom, een sociaal vakantiecomplex waarin de bouw voor drie vierde door de burger was betaald, werd 54% procent boven haar waarde teruggekocht met het belastinggeld van dezelfde brave burger. Een Arco-verhaal in bakstenen. Het vakantiecentrum, dat in 2000 nog goed was voor 144.000 overnachtingen, werd plots een asielcentrum.

Neushoorns en ossenpikkers

Er bestaan twee soorten politici: neushoorns en ossenpikkers. De eersten bepalen de richting, en trappen het gras plat om hun doel te bereiken. De anderen volgen als parasieten en pikken de vlooien uit hun vel. Om een bepaalde perceptie te creëren is misleiding een efficiënt wapen. Het gebrek aan een collectief politiek geheugen doet dan de waarheid vervagen. Wie het verleden negeert kan het heden niet begrijpen. Het huidige Middelkerks college van burgemeester en schepenen van CD&V en Open VLD protesteert nu tegen de komst van 200 vluchtelingen naar het militair kamp te Lombardsijde. Het bestaat uit dezelfde personen als in 2001, met dien verstande dat de eerste schepen van toen, Jana Rommel-Opstaele, vandaag burgemeester is, en Michel Landuyt nu schepen.
Ironie van dit verhaal: in 2001 pleitten die ossenpikkers om de kazerne als ideale opvangplaats te gebruiken voor 750 asielzoekers in plaats van Zon & Zee. Op 2.01.2001 zei de toenmalige Open VLD burgemeester Landuyt voor de lokale TV-zender Focus: "Ik heb een alternatief, namelijk de Kazerne van Lombardsijde". In een nieuwjaarsbrief aan de bevolking deden de CD&V en haar schepen Liliane Dewulf er nog een schepje bovenop: "De asielzoekers moeten ondergebracht worden in het vernieuwde deel van de kazerne".

 Wat de ossenpikkers vandaag verketteren hebben ze 15 jaar geleden aanbeden. Niet verwonderlijk. CD&V-ers hebben op Goede Vrijdag al vergeten wat ze op Witte Donderdag beloofd hebben. Hun voorstel werd handig in de prullenmand gemaneuvreerd door toenmalig defensieminister André Flahaut. Het was volgens de rode sabelslijper te gevaarlijk omdat er een groot munitiedepot opgeslagen was. Johan Vande Lanotte blokkeerde de komst van asielzoekers af in zijn eigen voortuin, een leegstaand Militair Hospitaal in Oostende, " men moet gek zijn om een open centrum te vestigen naast een haven van waaruit mensen illegaal proberen Groot-Brittannië te bereiken". Het politiek NIMBY-syndroom.


De neushoorns hebben na 15 jaar ook een bocht van 180° gemaakt. In de kazematten van de Lombardsijdse kazerne liggen er tonnen munitie, kanonnen en schietgeweren. De piotten zullen er mogen opzitten als bokken op een haverkist. Gelukzoekers onderbrengen in een centrum waarvan de achterdeur uitgeeft op een steiger van de grootste plezierjachthaven van Europa, met zicht op Engeland, is iemands smaakpapillen prikkelen in de Hof van Eden. Zelfs Calais ligt op een boogscheut.
Op 15.03.2001 bracht burgemeester Michel Landuyt een bezoekje aan minister Vande Lanotte en aan zijn naamgenoot Renaat Landuyt, toen minister van Toerisme. Hij werd plots propagandist van Zon & Zee "na de feiten goed ingeschat te hebben en nog enkele belangrijke zaken uit de brand gesleept te hebben in het voordeel van de inwoners van Westende".


Ramptoerisme naar de mensenzoo om vluchtgedrag en kontdraaierij te verdoezelen


Ze hadden hem een zak vol afkoopgeld voorgespiegeld: 4,75 miljoen euro subsidie voor de bouw van een Maritiem Erfgoedpatrimonium en 1,2 miljoen voor een all-weather-kustkinderspeeldorp. Van het eerste staat er vandaag amper een postkaartstandje en voor het tweede wachten de kinderen na 15 jaar nog op hun speelgoed. Voor het smeer likt de blauwe kat de rode kandeleer.

Op 2.04.2001 raakt hij zelfs volledig de pedalen kwijt. Bob Pleysier, toenmalig baas van Fedasil, in Humo: "Landuyt begint nu zelfs grote woorden in de mond te nemen. Hij wil in Zon & Zee een internationaal informatiecentrum voor migrantenbeleid uitbouwen. Gedacht wordt aan een toeristisch arrangement waarbij de gasten eerst in Ieper het vredesmuseum en de oorlogskerkhoven bezoeken, en vervolgens in Zon & Zee de gevolgen van de moderne oorlogsgruwel kunnen vaststellen....Naar verluidt zou het nuttigen van een Diksmuidse pannenkoek met Zuienkerkse confituur dit bewustmakingsproces bespoedigen."

Op 17.04.2001 is burgemeester Landuyt naast de pedalen ook het noorden kwijt: "Het asielcentrum is een toeristische voltreffer geworden. Blijkbaar wil iedereen er een glimp van opvangen". Ramptoerisme naar de mensenzoo om vluchtgedrag en kontdraaierij van de ossenpikkers te verdoezelen.

Immobiliëntycoons

Uitgewoond als asielcentrum werd het domein in 2006 doorverkocht aan een consortium van zeven plaatselijke immobiliëntycoons, zoals Depoorter (O-VLD) Sissau (CD&V) en de familie Dobbelaere - Dewulf, ex-gemeentesecretaris (jawel) en schoonbroer van schepen Liliane Dewulf . Het vakantiecentrum van 5ha 4a 2ca werd in het consortium, de N.V Zon en Zee, ingebracht voor een habbekrats van 5,6 miljoen euro, zo'n 8 miljoen minder dan wat de belastingbetaler er voor opgehoest had.
Naast een participatie in de NV. Zon en Zee verwierf de NV Twin properties van de familie Debucquoy ook nog het asielcentrum Hengelhoef in Houthalen voor de luttele som van 5,3 miljoen euro, Minister Vande Lanotte had het domein gekocht van de Christelijke Mutualiteit voor 19 miljoen euro!

De militaire basis in Lombardsijde wordt nu aangepast voor de opvang van de vluchtelingen: nieuwe waterleidingen, want het drinkwater is al maandenlang besmet, en 380.000 euro voor een nieuwe omheining enz. Het paalt aan de Nieuwpoortse jachthaven, en het beschikt over een paar kilometer hagelwit ongerept strand. Ideaal voor immobiliënmakelaars. "There is no business like asylum business".

Jean Marie Dedecker