Archief

maandag 5 juli 2021

Van de windmolenboeren lust ik geen eieren

De Westkust staat terecht in rep en roer om te protesteren tegen de komst van 46 offshore windmolens van 300 meter hoog op amper 10 km van de kustlijn aan de Frans-Belgische grens in De Panne. Ironie van 't lot: 20 km verder staat de grootste kerncentrale van Frankrijk, in Duinkerke. Groene hypocrisie kent echter geen grenzen. Terwijl onze politici roeptoeteren dat de inplanting van die 'Eiffeltorens' niet kan, worden plannen ontwikkeld om in het hinterland van onze eigen kust, op een boogscheut van het strand, een metalen muur van 80 windmolens van elk 225 meter hoog neer te planten, van Jabbeke tot De Panne.

maandag 28 juni 2021

Internationale sportbobo's hebben geen morele ruggengraat: enkel rinkelende kassa en de macht zijn van tel

Een wetstraatjournalist vergelijkt het instorten van een Antwerpse school in aanbouw met de mijnramp in Marcinelle. Een sportjournalist vindt dat Kevin Debruyne het brein heeft van Einstein, en de kosmopolitische sport verslikt zich in de genderproblematiek. Komt het door de PFOS in de ontbijtkoffie?

Internationale sportbobo's van UEFA, FIFA of IOC hebben geen morele en geen ethische ruggengraat, het gerinkel van de kassa en de ijdelheid van de macht overstemmen het geweten en de sportiviteit. Voetbal is daarenboven per definitie ook nog mensenhandel en een maffioos verdienmodel. Het is niet zelden modern kolonialisme, met dien verstande dat ongeschoolde jongeren uit de Derde Wereld hier een fortuin bij elkaar kunnen trappen, opgehoest door tifosi die geen moer geven om hun huidskleur zolang ze maar winnen.

maandag 21 juni 2021

Zwartepieten over PFOS kan beginnen: alle partijen waden mee door drijfzand vol laksheid en collectief verzuim

Vlaams minister Zuhal Demir gooide een perfluorbom in de Wetstraat. Het was een unicum in onze parlementaire geschiedenis. Een minister die aan de volksvertegenwoordigers zelf een onderzoekscommissie vraagt. De Vlaamse plucheklevers zaten verbouwereerd aan hun stoel genageld, want zoveel democratie, daadkracht en openheid zijn ze niet gewoon. Ze mogen zelfs nog geen wetsvoorstel indienen zonder consensus van alle meerderheidspartijen en het fiat van hun partijbobo's. Haar collega-ministers waren ook in snelheid genomen, en vonden haar eigengereide oekaze in eerste instantie erger dan de vervuiling. Vals gespeelde verontwaardiging.

Verbindingsminister Bart Somers had haar op haar bevoegdheidsdomein enkele maanden geleden al in de gracht proberen te rijden. Hij beloofde een surrealistische CO2-reductie van 40% tegen 2030, terwijl de realistische Demir het op een realistische 32,6% hield. Platte blauwe demagogie. Ze is het beu de beerput uit het verleden leeg te moeten scheppen en het deksel op haar neus te krijgen. De walm van de mestfraude, van stik- en fijnstof, de terugdraaiende tellers van de zonnepanelen, zwendel met groenestroomcertificaten, het grondwaterprobleem... Allemaal zijn het stinkende koterijen van haar voorgangers. Een Augiasstal van lijkkastenpolitiek die ze nu moet leeg mesten.

maandag 14 juni 2021

Neutraliteit bij de overheid? De verbindingsbrigade van Vivaldi staat erbij en kijkt ernaar

 Vorige week kneep ik er eventjes tussenuit. Als ik begin te hyperventileren in mijn tochtgat aan de Noordzee moet ik even op adem komen. Maar vluchten kan niet meer, ook niet naar een exotisch eiland, waar de "dobbernegers" (dixit Youp Van 't Hek) op een gammele schuit door mensenhandelaars aan lager wal gezet worden. Je wordt er toch willens nillens achtervolgd door de geneugten van het internet, en door je eigen verslavende nieuwsgierigheid naar de strapatsen van de Vlaamse politieke kermis.

maandag 7 juni 2021

Betalen we straks stempelgeld voor onze gascentrales?

Als de Belgische kerncentrales in 2024 sluiten verdwijnt er 6 gigawatt nucleair productievermogen. Als straks alle salariswagens verplicht worden elektrisch te rijden, kan de totale elektriciteitsvraag stijgen kan de totale elektriciteitsvraag volgens de inschatting van het Planbureau stijgen met 1,7%. Andere schattingen gaan uit van een stijging met 6,5%. Eén snellader voor een stekkerauto heeft al 32 kilowatt nodig.

We willen het dreigend productietekort dat er aankomt door de afschakeling van de kernreactoren opvangen met de bouw van drie nieuwe gascentrales en de aankoop van hernieuwbare energie in het buitenland. Maar er is een probleempje: intermittentie. Het betekent letterlijk stroomonderbrekingen omdat de hernieuwbare energieproductie niet constant is.

maandag 31 mei 2021

Waar een opinie een delict wordt klopt de dictatuur aan de deur

' Dad's army hield schietoefeningen in Brecht en de helft van de Kempen stond in de fik. De bluswagen bleef op stal, want de pompiers waren op pensioen. Toen Dutroux het hazenpad koos werd hij nog gevat door een boswachter, vandaag slagen vierhonderd Xavier Waterslaeghers er niet in om één Rambo te klissen.'

Op een uitgeregend terrasje draait de moppentrommel bij Jan Modaal op volle toeren. Moeten we lachen of moeten we huilen? ADIV, de inlichtingendienst van het leger heeft 600 "spionnen" op de loonlijst. Tussen de honderden jihadisten op de terroristenlijst van OCAD staat er amper één extremistische militair die de Staatsveiligheid in de gaten moest houden, maar men gaf hem de sleutel van het wapenkot. Voor de vlucht van de kindermoordenaar in de Ardense bossen gaven twee ministers nog hun ontslag uit plaatsvervangende schaamte. Voor de vlucht van de "staatsvijand" Jürgen Conings komt de minister van landsverdediging Ludivine Dedonder niet verder dan schieten uit de heup met losse flodders op haar Vlaams-nationalistische politieke tegenstanders alsof ze hem zelf helpen onderduiken. Pontius Pilatus was een politicus. Un moment de honte est vite passé.

maandag 24 mei 2021

Elk woord over Palestina ligt op een bananenschil

Wie ook maar de minste kritiek uit op de gruwelijke annexatiepolitiek van Israël wordt stante pede van antisemitisme beschuldigd. Het westers schaamtegevoel voor de Holocaust wordt dan telkens onbeschaamd aangezwengeld en weegt als een loden plaat op elk debat. Telkens Israël zich schuldig maakt aan misdaden tegen de menselijkheid, en dat is met de regelmaat van een klok, kijkt gans de Westerse wereld in gesplinterde verontwaardiging weg, terwijl het net de Palestijnen zijn die, met de door haar georganiseerde exodus van de Joden na WOII, de rekening betalen voor de Duitse genocide op het oude continent.

maandag 17 mei 2021

Van de strapatsen van onze politieke vertegenwoordigers spat het schaamzweet uit je poriën

'Het beste argument tegen de democratie is een vijf minuten durend gesprek met de gemiddelde kiezer,' zei Winston Churchill ooit. Ondertussen is het beste argument tegen de politieke cultuur een wekelijks persoverzicht over de strapatsen van haar vertegenwoordigers. Het schaamzweet spat uit je poriën.

Het is niet verwonderlijk dat de publieke politieke val een populair journalistiek genre geworden is, en vooral een voedingsbodem voor de antipolitiek. Stilaan moet men zich zelfs beginnen afvragen wanneer de publieke zaak er nog mee gediend wordt, en wanneer het zuiver leedvermaak wordt.

De CD&V-burgemeester van Sint-Truiden, Veerle Heeren, liet zich met heel haar huishouden, op de kat en de kanarievogel na, samen met haar buurman en haar haarkapster stiekem inenten met het covidvaccin. Veerle werd op het publieke schavot geplaatst voor voorkruiperij, maar ongemoeid gelaten door justitie.

maandag 10 mei 2021

Onze arbeid is zo duur dat we die met een consumptiecheque in de solden moeten aanbieden

Het waren nog heerlijke tijden toen het patronaat, het proletariaat en het profitariaat elk jaar gingen tafelen in het restaurant Eaux Vives aan het meer van Genève om hun entente te vieren. Le Diner des Belges was telkens een culinaire klassieker tijdens de jaarlijkse hoogmis van de Internationale Arbeidsorganisatie. Het is ondertussen van in de jaren negentig geleden, onder de regeerperiode van ACW-Premier Jean-Luc Dehaene, dat er van het plechtstatig bacchanaal enkel nog een galgenmaal met getrokken keukenmessen is overgebleven. Allen vechtend om een deel van de taart, en telkens betaald door de belastingbetaler. Er werd sedertdien alleen nog een overeenkomst bereikt als de overheid het gelag betaalde.

maandag 3 mei 2021

De Vlaamse taal is wonderzoet voor wie haar geen geweld aandoet

 Het driedelig Groot Woordenboek der Nederlandse Taal staat al twintig jaar protserig in mijn boekenkast. Daarnaast ligt er een vulpen, een Shaeffer met gouden schrijftop. Niet dat ik 'den Dikke Van Daele' nog bezig, er staat nu een corrector op mijn laptop, en die vulpen heeft ook nooit een vel papier gegeseld. Ik schrijf met een Caran d'Ache. Welvaartsgedrag, maar een Mont Blanc is me toch te chic en te Fransoos. De Dikke en de pen zijn echter relikwieën, protserige prijzen waarmee ik de Nederlandse Eerste Kamer mocht verlaten als laureaat van het Groot Dictee der Nederlandse Taal in de categorie BV' en BN'ers. Het was een tijd dat in het Groene Boekje het woord 'pannekoeken' vervangen werd door 'pannenkoeken' en 'paardestront' door 'paardenstront'. We struikelden over woorden als "Przewalskipaard" maar die tongbreker werd feilloos uitgesproken door Martine Tanghe en Philip Freriks in het Algemeen Beschaafd Nederlands, niettegenstaande de medeklinkers in Freriks keel bleven rochelen. Beide nieuwslezers zijn ondertussen al afgevoerd, samen met het tv-programma, en stilaan samen met onze taal.

maandag 26 april 2021

De pandemiewet wordt een vrijgeleide voor noodmaatregelen

Volgende week stemt het parlement over de pandemiewet. De vanzelfsprekendheid waarmee onze vrijheid al een jaar lang wordt ingeperkt met ministeriële besluiten begint eindelijk vragen op te roepen. Vele coronamaatregelen raken aan onze fundamentele rechten, zoals het recht op vergadering, wonen, onderwijs, privéleven, of ondernemen. Een inperking van die vrijheden kan alleen bij een wet, stellen zowel de grondwet als de relevante internationale verdragen zoals het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). Er is dus altijd een wet nodig om restricties op te leggen, en dit is het prerogatief van het parlement.

donderdag 22 april 2021

Sihamegate is het Vlaams-liberale Samusocial

Over de Sihame-soap zijn er al hectoliters inkt gevloeid. Op 20 april stapt ze nu naar de rechter in Tongeren. Niet om in voorhechtenis te gaan zitten, maar om haar gram te halen tegen haar klokkenluiders. Vandaar nog even mijn requisitoir.

Het knuffelallochtoontje Sihame El Kaouakibi heeft wel degelijk één punt, namelijk: 'Dat de VLD minder democratisch is dan de volksstammen in Nieuw '-Guinea die zelfs geen onderbroek dragen.' Corruptie is blijkbaar de rode draad in het blauwe Open VLD-fabriekje. Na Jaak Gabriels en Karel Pinxten afgelopen maanden, ging ze zelf met de billen bloot of met de broek omlaag (om in het vestimentair jargon te blijven).

maandag 29 maart 2021

Herdenken we de terreur in Zaventem met het terughalen van jihadbruiden?

Een paar maanden terug zat er tussen de inflatie aan jaaroverzichten, die per definitie verslagen zijn van hoop en wanhoop, van droefheid en opluchting, en van weemoed en tristesse, ook een verhaal van een kerstekindje. Een negenjarig jongetje werd eind vorig jaar door Child Focus teruggehaald uit het gevangenkamp Roj in Noordoost-Syrië. Hij was in 2014 door zijn geradicaliseerde moeder "ontvoerd" naar Raqqa in de Islamitische Staat. De kersverse Jihadbruid ging daar nog een tweede religieus huwelijk aan met de broer van haar vriendin, huwde nog een derde keer met een Zwitsers jihadmonster en zette nog twee bloedjes op de wereld. De islamitische heilstaat wordt immers opgebouwd via de baarmoeder. Als dit niet volstaat, zoals in de Afrikaanse Sahel, specialiseren Islamitische gezelligheidsverenigingen zoals Boko Haram en Al Shabaab zich ook nog in ontvoeringen en verkrachtingen van schoolmeisjes.

maandag 22 maart 2021

Het mccarthyisme van de discriminatiecultuur wordt niet alleen lachwekkend maar ook verontrustend

De maand maart is officieel Black History Month (BHM). Waarom weet ik niet. Waarschijnlijk overgewaaid uit Amerika, net als het heidense Halloween en Black Friday. Dit is de dag na Thanksgiving waarop de winkels vreedzaam geplunderd worden op zoek naar sterk afgeprijsde koopjes.

De officieuze feestdag van Black History Month werd in ons land op 13 maart met een knal gevierd. Een anarchistische boevenbende schopte in Luik 36 politieagenten het ziekenhuis in, en plunderde winkels en straatmeubilair na een Black Lives Matter-betoging (BLM).

maandag 15 maart 2021

Ik smul van de ontmaskering van klaplopers uit de poppenkasten van valse schijn

Eerst de Britse serie The Crown op Netflix en dan Harry en Meghan op de schoot van Oprah Winfrey. Als bonte troonknaagkever heb ik er met volle teugen van genoten en de ballen uit mijn broek gelachen. Mijn verdoken guilty pleasure is immers het gespeelde leed van onze monarchieën, relieken uit de oertijd, toen men het koningschap erfelijk maakte om te vermijden dat bij het overlijden van de vorst de ruziënde stammen elkaar telkens de kop insloegen. Vandaag is de enige verdienste van dergelijk gekroond hoofd nog geboren worden in de juiste adellijke moederschoot. Harry heeft die wedstrijd der spermatozoïden verloren tegen William en hij blijft dus eeuwige tweede. De Prins Laurent van de Windsors. Dat lijkt vooral te steken bij Meghan, Harry's bijslaap, want haar zoontje Archie erft bijvoorbeeld bij wet zelfs de prinsentitel niet.

maandag 22 februari 2021

Beste Johan Vande Lanotte, elk keizerrijk lijdt aan erosie, en er zijn kapers op de kust

Niettegenstaande je Napoleontische status neem ik de onderdanige vrijheid om je te tutoyeren, gezien onze jarenlange minzame relatie. Het eerbetoon dat door je huiszender, de VRT, op 1 augustus werd gebracht bij je aangekondigde afscheid van de nationale politiek, was volgens mijn bescheiden mening, te beperkt voor je keizerlijke aureool.

Vooral je recente leugenachtige uithaal, waarin je pretendeert geen financiële steun te ontvangen voor de camerabewaking in de Oostendse haven, en Nieuwpoort wel, is een snuifje zeezout teveel op je politieke zeeslakken. Vandaar, even de collectieve memories opfrissen.

maandag 15 februari 2021

Het is bijna politieke zelfmoord om als blanke heteroman je neus in de genderkleerkast te steken

NMBS-baas Sophie Dutordoir kreeg het aan de stok met haar voogdijminister Georges Gilkinet van Ecolo over de sluiting van 44 treinloketten. Ze reed hem van de rails. De gewezen succesvolle CEO van Electrabel moet nu immers onze treinen op het goede spoor houden. Geen sinecure in een overheidsbedrijf dat geleid wordt door de vakbonden, door politieke partijvazallen en een leugenachtige groene minister.

Open VLD'er Sihame El Kaouakibi daarentegen, knuffelallochtoon van de overgesubsidieerde integratieindustrie en van het sociaal ondernemerschap, moet zich gaan verantwoorden bij Justitie omdat ze haar zakken zou hebben gevuld op de kap van de kansarme kinderen van Let's Go Urban. Corruptie, normvervaging en belangenvermenging zitten blijkbaar in het DNA van het blauwe Open VLD-fabriekje aan de Melsensstraat. Oud-ministers Jaak Gabriëls en Karel Pinxten zaten onlangs met hun graaivingers ook al in de snoeppot.

maandag 8 februari 2021

Van het gat in de begroting ligt niemand nog wakker

Al geruime tijd verlaagden de centrale banken overal in de wereld de rente en overspoelden ze de financiële markt met vers gedrukt geld. Sedert de coronaepidemie kwamen er nog enorme steunpakketten bij om de economie extra te beademen. In haar rapport "Attack of the debt tsunami" is volgens het Institute of International finance de schuldenberg wereldwijd opgelopen tot 191.000 miljard euro. Drie keer meer dan 20 jaar geleden, en 3,65 keer hoger dan wat men op onze planeet in een jaar verdient. Al zes landen zijn er ondertussen aan failliet gegaan. De laatste in de rij is Zambia. Door de lage rente hadden overheden minder prikkels om hun staatsschuld af te bouwen, waardoor hun schulden bleven groeien en waardoor het voor de Europese Centrale Bank (ECB) nog moeilijker werd om de rente te verhogen en geen nieuwe rentecrisis te veroorzaken. Het idee is zo ontstaan dat geld en schulden gratis zijn, een free lunch. Met de geldrukpers van de ECB staan de schuldensluizen nu helemaal open. Ze injecteerde al 7.000 miljard euro. We vieren feest met monopolygeld en ondertussen worden de spaarders onteigend. De coronacrisis wordt stilaan de perfecte economische storm. Het virus vernietigt arbeid en ondernemingen, de bron van belastinginkomsten, op het ogenblik dat de uitgaven uit de pan rijzen.

maandag 1 februari 2021

Open brief aan Theo Francken: 'Laat de honden blaffen, de karavaan trekt wel verder

Open brief aan Theo Francken: 'Laat de honden blaffen, de karavaan trekt wel verder'

'Als je een vriend wil in de politiek, moet je een hond nemen', zei je partijvoorzitter Bart De Wever ooit. Ik loop nooit aan de leiband, maar voor jou wil ik nu wel eventjes blaffen en keffen. Niet uit medelijden, want dit is het gevoel van de machteloze, maar omdat je aan de deugtafel van menig praatprogramma op de treurbuis onophoudelijk door een zelfverklaarde politiek correcte elite als hondenbrok op het kapblok wordt gelegd. Het enige vermaak in de politiek is blijkbaar leedvermaak.

maandag 25 januari 2021

Groenestroombeloftes smelten als sneeuw in de zon

Opgefokt door de einde-van-de-wereld-spookideeën van de klimaatreligie, en onder druk van de klimaatdoelstellingen maakt de politieke wereld telkens groene instant-wetgeving die met spuug en paktouw aaneen klit. De financiële en sociaaleconomische verwoestende gevolgen zijn voor de burger. Het eerste wat een energieminister telkens moet doen bij zijn of haar aanstelling, is puin ruimen van zijn of haar voorganger. Het strooien met groenestroomcertificaten (GSC's) kwam begin deze eeuw uit de koker van de socialistische 'Teletubbies': wijlen Steve Stevaert en Johan Vande Lanotte. Ze zaten zelf tot diep in de binnenzak van de groenestroomboeren. In 2006 knutselde de Vlaamse regering een subsidieregeling voor zonnepanelen in elkaar met GSC's van 450 euro per MW/h en een looptijd van 20 jaar vast. Een groene jackpot. Ze deed dat zo amateuristisch, en strooide zo gretig en onbezonnen met geld, dat binnen de kortste keren geslepen bedrijfsleiders het groene verdienmodel commercieel begonnen uit te buiten.

maandag 18 januari 2021

Dat Donald Trump een slechte verliezer is, is geen reden om de vrije meningsuiting ten grave te dragen

'Oorlog is vrede, vrijheid is slavernij, onwetendheid is kracht'. Dat stond op de gevel van Miniwa, het Ministerie van Waarheid, in de roman '1984' van George Orwell. Het is een slogan uit de fictieve "Theorie en praktijk van het oligarchische collectivisme door Emmanuel Goldstein" die Orwell als waarschuwing tegen elk totalitair systeem in zijn boek uit 1949 al schreef. Volgens die totalitaire partijideoloog zijn er drie soorten van mensen: de Voornamen, de Gemiddelden en de Minderen.

maandag 11 januari 2021

Vurige oudejaarsnacht in Brussel? De overheid blijft steken in een chronische kramp

Op Nieuwjaarsnacht werd het traditionele vuurwerk vervangen door een lasershow.

Er zijn nog zekerheden met oudejaarsavond: er wordt vuurwerk afgestoken. Al was het dit jaar verboden in gans het land, in de Stadstaat Brussel houdt men zich aan tradities. Voor wat niet verticaal in de lucht mag ontploffen, zoekt men dan maar een horizontale schietstand. Er werden een twintigtal wagens met vuurpijlen in de fik gestoken, straatmeubilair werd gebrandschat en hulpdiensten werden aangevallen, van politieagenten tot brandweerlui en ambulanciers. Voor het jaarlijks festijn van dode zielen moest de politie 528 keer uitrukken. Vorig jaar werden de Sylvesterrellen door de vergoelijkingslobby nog toegeschreven aan alcoholmisbruik.