Archief

donderdag 24 mei 2012

Het is ongehoord dat Vice-premier Vande Lanotte minister van de Noordzee blijft.In de Kamer van  Volksvertegenwoordigers heeft Premier Di Rupo (PS) zijn onvoorwaardelijk vertrouwen bevestigd in zijn Vice-premier Vande Lanotte (sp.a), en deed zelfs lacherig over de mandaten die Vande Lanotte nog effectief zou uitoefenen. LDD stelt al langer vragen bij de merkwaardige carrière van de minister, die zijn bevoegdheid voor de Noordzee afwisselde met commerciële mandaten in de sector waar hij bevoegd voor is en was. Dit is volgens LDD een deontologische fout die  in geen enkele Westerse democratie wordt geduld.
Jean-Marie Dedecker: “Het was al opgevallen dat Vande Lanotte overijld ontslag heeft genomen uit tal van besturen, maar dat had alles te maken met het boek ‘De Keizer van Oostende’ dat in de maak was, en helemaal niets met de ethiek van de minister. Waarom heeft hij anders tot 2 maart 2012 gewacht om zijn ‘verlof’ aan te kondigen als voorzitter van de haven van Oostende, terwijl hij al in december 2011 de eed aflegde? Het echte probleem is dat hij van geen ophouden weet.”

Allo & KO

Uit de bijlagen van het Staatsblad blijkt dat de echtgenote van de minister, Marijke Schaepelinck, een jaar geleden zaakvoerder is geworden van de commanditaire vennootschap ALLO&KO, in Merelbeke. Deze vennootschap heeft als maatschappelijk doel ‘het onderstuenen van het geven vanopleiding aan noodplanningsambtenaren van Waalse gemeentes (Luik) de opstelling en invulling van hun noodplannen. …/… Het optreden als tussen persoon van zowel Waalse als Vlaamse ondernemers tussen beide gemeenschappen. ‘
Jean-Marie Dedecker: “Het spreekt vanzelf dat deze doelstellingen direct verband houden met de opdracht van een federaal minister van Economie, en deze constructie via zijn echtgenote dus deontologisch totaal onaanvaardbaar zijn. Premier Di Rupo kan zich beter hier over beraden, liever dan zich op de tribune vrolijk te maken over een vzw van Kerstdiners.”

Rising Sun 

Een andere constructie die Premier Di Rupo beter onder ogen krijgt is die van de bvba Rising Sun, met als doel het participeren en adviseren in projecten rond duurzame energie. Op 26 november 2009 fusioneerde BVBA Rising Sun, waar Vande Lanotte met zijn commanditaire vennootschap JVL enige eigenaar en zaakvoerder van was, met Electrawinds n.v., waar Vande Lanotte toen voorzitter van was, onder de nieuwe naam ‘Electrawinds Windpark Sint-Lievens-Houtem nv.’ Vraag is wie hier dan de inkoopprijs van de aandelen betaalt, voorzitter Vande Lanotte? of voorzitter Vande Lanotte? maar dat is eigenlijk bijkomstig.  Vande Lanotte nam bij die gelegenheid wel ontslag als zaakvoerder, maar zijn gewone commanditaire vennootschap JVL, met Vande Lanotte als vaste vertegenwoordiger, bleef zetelen in de raad van bestuur. Dat duurde tot 25 oktober 2010, tot de gewone commanditaire vennootschap van Vande Lanotte zich terugrok uit de NV.

Democratische hygiëne

Jean-Marie Dedecker: “Het is duidelijk dat Vande Lanotte hier andermaal zijn juridisch technische voorzorgen heeft genomen, want zijn eigen commanditaire vennootschap is intussen alweer van naam veranderd. Maar het bewijst vooral hoe innig de sp.a politicus met de sector is verbonden. Uitgerekend de sector waar hij nu nog bevoegd voor is. Voor Eurocommissarissen geldt de hygiënische regel dat het voor een commissaris in beginsel verboden is om tot 18 maanden na het beëindigen van hun mandaat te werken of te worden ingehuurd door bedrijven uit dezelfde sector waarvoor ze vroeger bevoegd waren. Dat voorkomt de zogenaamde draaideurconstructies, waarbij de kat bij de melk wordt gezet. Als Di Rupo het meent met zijn regering en van democratische hygiëne houdt, kan hij minstens een andere minister bevoegd maken voor de Noordzee.”

Jean-Marie Dedecker

woensdag 9 mei 2012

Regisseurs van grootste bankroof in België gaan zonder meer vrijuitVanochtend heeft de algemene vergadering van de nieuwe staatsbank Belfius het uittredend bestuur kwijting gegeven voor zijn ‘prestaties’ in het afgelopen jaar 2011. Voor LDD wordt het duidelijk dat zowel de politiek als de bankwereld geen enkele verantwoordelijkheid willen en zullen nemen voor het debacle van Dexia, dat de belastingbetaler miljarden euro heeft gekost en nog zal kosten.

Jean-Marie Dedecker: “Als een zelfstandige een fiscale fout maakt krijgt hij een boete van 309 procent. Als een bankier de boel belazert krijgt hij een bonus en een gouden handdruk. Door de ontlasting van het voltallige bestuur van de voormalige Dexiabank van België wast nu ook de politiek de handen in onschuld. Die bank heeft in 2011 aan ons allen 4 miljard euro zuiver gekost, en via de Dexiaholding staan er de Belgische belastingbetaler nog talloze aderlatingen te wachten. Door de kwijting kunnen de politici van de drie traditionele partijen, en de bestuurders van sociale mammoetorganisaties zoals Arco, Gemeentelijke Holding en Ethias niet meer aansprakelijk worden gesteld voor wat dan ook.”

Politieke witwasoperatie

De namen van de bestuurders van het voormalige Dexia Bank België die vandaag zijn ‘ontlast’ spreekt boekdelen over haar politieke en sociale verankering. Naast de directieleden gaat het om Jean-Luc Dehaene (CD&V), Patrick Develtere (ACW), Tony Van Parys (CD&V), Luc Martens (CD&V) Wivina Demeester (ex CD&V) Francine Swiggers (Arco), Marc Justaert (CM) Patrick Janssens (sp.a), Patrick Lachaert (Open VLD), Francis Vermeiren (Open VLD), Bernard Thiry (Ethias), Thierry Jacques (MOC), Jean-Jacques Viseur (cdH) Marc Deconinck (PS), en Serge Kubla (MR), die alle kwijting of décharge hebben gekregen voor hun daden in de raad van bestuur.
Jean-Marie Dedecker: “De drie grote politieke families hebben alle boter op het hoofd. Daarom is het wraakroepend dat deze dames en heren in 2011 aan de neergang van de Dexiagroep geen enkele blaam, maar integendeel een aardige cent overhouden. Een vaste jaarvergoeding van 22.500 euro, en dan nog eens 2.000 euro per vergadering, om de bank bijna om zeep te helpen. Niemand kan ze nog aanspreken om dat geld terug te storten. Het is ook een veeg teken dat de politieke witwasoperatie unaniem is gedekt door hun opvolgers in Belfius, die namens ‘de staat’ na een zielige stoelendans zijn benoemd door de nieuwe God van de PS, premier Di Rupo.”

donderdag 3 mei 2012

Tweede open brief aan Johan Vande Lanotte:“De jackpot van Electrawinds.”Beste Johan,

Proficiat. Electrabel op de knieën en nu nog de distributienetbeheerder Eandis. Een fluitje van een cent voor jou . Niet alleen rode Louis Tobback en rood-groene  Bart Martens zetelen er in de raad van bestuur, maar ook je vertrouwelijke kabinetard Cathy Plasman is er zelfs ondervoorzitter van. Al mijn steun in je strijd tegen zoveel onrecht. De heisa rond je managementvennootschappen is er al lang vergeten.  Fiscale spitstechnologie is een daad van wettige zelfverdediging. Zelfs je echtgenote M.S. heeft het begrepen. Haar “gewone commanditaire vennootschapje Allo & Ko” factureert nu ook aan Waalse gemeenten voor de opleiding van noodplanningsambtenaren (sic!). Een welkome aanvulling voor het gezinsbudget naast haar P.R-job bij de Oostendse basketbalclub. Kwatongen beweren dat dit met politieke relaties te maken heeft, maar dat geloof ik niet. Als libertair heb ik van nature bewondering  voor een rode kameraad die zich tot het kapitalisme bekeert. Het geeft niet uit als de kat wit of zwart is, zei Deng  Xiaoping, als ze maar muizen vangt.  Net zomin geloof ik dat je dochter en zoon tewerkgesteld zijn bij Electrawinds omdat jij er op 6/12/2007 voorzitter werd . Precies op Sinterklaasdag. Familiale postjespakkerij is immers geen socialistische traditie. Vraag het maar aan Bruno Tobback, Freya Vandenbossche, Peter Vanvelthoven, Maya Detiège & co. Hun motto is “ op Eigen Kracht Voorwaarts” en niet Eigen Volk Eerst. Ik geloof eerder in een soort ruilhandel. Zou het kunnen dat als wederdienst , Kristof Beuren, kaderlid bij Electrawinds, met een kruiwagen van headhunter Hudson, toen benoemd werd als Stadssecretaris van de Stad Oostende? Dit kan helpen als je zoals Electrawinds Biostoom nv weigert een aangifte voor gemeentebelasting op drijfkracht in te dienen. Elke bakker of beenhouwer mag zijn boetiek sluiten als hij daaraan verzaakt. Het helpt bijvoorbeeld ook om uitzonderingen te krijgen voor je milieuvergunning voor je biomassacentrale. Zoals tweejaarlijkse controles voor je uitstoot van dioxines en furanen i.p.v. tweewekelijkse. Of om een ruimtelijk uitvoeringsplan te wijzigen.

Het zit zo: Met de steun van de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) investeerde Electrawinds 22 miljoen euro in een biofuelcentrale  – voor de omzetting van plantaardig en dierlijke vetten in biobrandstof – en 90 miljoen euro in een biostoomcentrale voor de verwerking van biomassa. Dankzij de gesubsidieerde groenestroomcertificaten was deze investering op vier jaar terugbetaald. In Duitsland wordt biomassa niet gesubsidieerd. In Vlaanderen wordt de kostprijs van die certificaten doorgerekend aan de verbruiker. De biomassacentrale scheidt heel wat overtollige warmte af. In de omgeving worden nu natuurgebieden en agrarisch waardevolle gronden van bestemming gewijzigd    (voor eventuele onteigeningen)om grote oppervlaktes serres te bouwen en groenten te kweken met warmtekrachtkoppeling (WKK) De serristen verdienen meer met groenestroomcertificaten dan met het telen van gewassen.

Om elke zweem van belangenvermenging met Electrawinds uit de wereld te helpen zou ik je graag enkele vragen stellen, Beste Johan. Die geruchtencarrousel over belangenvermenging moet stoppen. Na een carrière als voogdijminister van de NMBS werd je voorzitter bij Electrawinds. Toen de Belgische spoorwegen het pakjesbedrijf ABX Logistics wegens wanbeheer doorverkochten aan de Britse durfkapitaalgroep 3i, voor 80 miljoen euro, stortte 3i ongeveer tegelijkertijd 30 miljoen euro voor een kapitaalsverhoging van Electrawinds in ruil voor 18 procent van de aandelen. Je kabinetschef Jannie Haeck en nieuwe NMBS-baas sloot de deal. Je hebt altijd gezegd dat dit louter toeval  was en ik zou dit niet durven betwijfelen. ABX werd een paar jaar later door 3i doorverkocht aan het Deense DSV voor 750 miljoen euro. Een wonderbaarlijke vermenigvuldiging. Het verkocht ook haar aandelenpakket Electrawinds aan haar baas Luc Desender voor 50 miljoen euro. PMV, FPIM, Dexia en GIMV –XL zijn toen bijgesprongen. De staat is nooit veraf. Dat je iets mocht doen voor ABX, Beste Johan, is volkomen normaal. Het pakjesbedrijf was immers sponsor van je basketclub BCO toen je minister was. Voor de schuldenberg van ABX staat er vandaag in de boeken van de NMBS nog altijd 1,5 miljard euro open. Nog te storten door de belastingsbetaler.

Je was een bezig bijtje, Beste Johan. Onder jouw voorzitterschap bij Electrawinds verwierven Eldepasco, Seastar, Rentel en Norther, allemaal off-shore windmolenparken waarin Electrawinds participeerde, hun domeinconcessies in de Noordzee. Je had de hand in 4 van de 6 concessies en je werd voorzitter van nv Otarys RS, waarin Electrawinds ook participeert, en die samen met Electrabel nog meedingt voor de 7de concessie. Op 7 juni 2010, net voor de verkiezingen en 1 maand nadat je als kandidaat op de sp.a-lijst aankondigde om uit Electrawinds te stappen,  werd je ook zelf nog  bestuurder bij Eldepasco. Het ging jou en Electrawinds voor de wind, te land, ter zee en in de lucht. Windmolenparken rezen als paddestoelen uit de grond, rijkelijk gesubsidieerd. Electrawinds Bastogne nv, Electrawinds EA bvba, Electrawinds Evolis Wind nv, Electrawinds Evolis Biomassa nv., Electrawinds Windpark Maldegem nv, Electrawinds Greenpower Oostende nv. Gemeentebesturen beslissen immers mee over het toekennen van plattelandsconcessies. Een partijgoeroe als handelsreiziger en als groene lobbyist om druk uit te oefenen op de geloofsgenoten is manna voor de schatkist van een bedrijf als Electrawinds. Je verhoogde als politicus de prijs van de Off-shore groenestroomcertificaten en verdubbelde hun gebruiksduur. Het is toch de verbruiker die betaalt.

In die periode ontpopte je tot zakenman en participeerde je in diverse bedrijven. Zo richtte je op 17-10-2008 met een maatschappelijk kapitaal van 120.000 euro ook nog BVBA Rising Sun op. Een vennootschap met als doel het participeren en adviseren in projecten rond duurzame energie. Op  4 -11-2008 richtte BVBA Rising Sun samen met Electrawinds NV  de NV Zon aan Zee op met als doel projecten voor duurzame energieproductie via foto-voltaïsche zonnepanelen uit te baten. Op 26 november 2009 kwamen alle aandelen van BVBA Rising Sun in handen van Electrawinds nv en je nam ontslag uit de raad van bestuur, doch  je gewone commanditaire vennootschap met jou als vaste vertegenwoordiger bleef zetelen in de raad van bestuur van deze vennootschap die van naam en van rechtspersoonlijkheid veranderde in  Electrawinds Windpark Sint-Lievens-Houtem nv. Je hebt ondertussen ontslag genomen uit de meeste van je functies. De Vox populi is meedogenloos en er staan verkiezingen voor de deur, geen risico’s . Maar niet getreurd. Electrawinds wordt weldra de lotto voor de aandeelhouders. Het gaat naar de beurs: de jackpot voor wie over Golden shares, aandelen en opties beschikt. Lucht en wind verkopen is big business.

Er zijn kapers op de kust, Johan. De subsidiemachine voor energie is nu ook deels in handen van de N-VA. De Vlaamse regering heeft onder impuls van de N-VA de Vlaamse Energiemaatschappij boven de doopvont gehouden. Dit overbodig subsidievehikel beschikt over een korf van 515 miljoen euro belastingsgeld om te investeren in duurzame energie voor overheidsgebouwen. Andries Gryffroy wordt er baas van. Andries is ook nog lid van het partijbestuur van de N-VA, kabinetard bij minister Geert Bourgeois en afgevaardigde bestuurder bij nv ERBOKO, een bedrijf voor energieaudits en engineering. Een explosieve cocktail, maar je moet  geen angst hebben voor belangenvermenging, Beste Johan. Er zitten ook nog een paar socialisten in de raad van bestuur van de nieuwe energiemaatschappij  en PMV, aandeelhouder van Electrawinds,  participeert er ook in mee. Mijn grootvader zaliger dacht daar anders over. Als een socialist met zijn handen in zijn EIGEN zakken zit moet het zeker 25 graden onder nul vriezen, zei hij, anders zit hij in iemand anders  zakken. Ik zou dat nog niet durven denken, laat staan uitspreken.

Bovendien zal Paul Desender, baas van Electrawinds, op de kieslijst van de N-VA staan in Brugge. Enige goodwill in het subsidiewereldje is altijd meegenomen. Ideologische relaties smeden de sterkste banden. Electrawinds is een geoliede subsidiemachine die het machiavellistische spelletje van “ Eigen Volk Eerst “ tot in de puntjes beheerst. Gij kunt het weten, Beste Johan.

Op 17 juni 2011 kreeg Electrawinds nog een cadeautje van de Vlaamse Regering (in casu van sp.a Minister Lieten): 956.000 euro “strategische investeringssteun”. Volgens Marleen Vanhecke, woordvoerder van Electrawinds zal het geld geïnvesteerd worden in het bedrijf zelf; “voor de uitbreiding van ons hoofdkantoor, de verbetering van ons computerpark en van ons meubilair.” Kortom, Vlaams belastingsgeld voor de uitzet, de meubelen en het huisgerief. Politiek is de kunst om god zo te dienen dat de duivel er niet kwaad om wordt. Groene stroom produceren is sexy, maar met belastingsgeld en politiek cliëntelisme wordt het prostitutie.

Het gaat je voor de wind, Beste Rode Kameraad.

Gegroet.

Jean Marie Dedecker.