Archief

maandag 14 mei 2018

'Mei plasticvrij of ieder actiegroepje haar eigen klimaatsnoepje'

De groene zelfkastijding en het gezondheidspaternalisme van onze westerse ecologisten tegenover de rest van de wereld wordt stilaan epidemisch, oordeelt Jean-Marie Dedecker.

Op 26 april laatstleden vierden de aanbidders van moeder aarde Earth Day. We kenden al de Tax Freedom Day. Dat is de dag in het jaar waarop we van de fiscus eindelijk voor onszelf mogen werken. Tot op die verlossende dag die in 2017 op 31 juli viel, hebben we al onze zuurverdiende centen doorgestort naar de overheid.

maandag 7 mei 2018

'Als spoorman een zwaar beroep is, dan zijn zeevissers en kasseileggers slavenarbeiders'

Jean-Marie Dedecker heeft het niet begrepen op het systeem van de zware beroepen en haalt uit naar de vakbonden. 'Vakbonden bouwen voorrechten op voor zichzelf ten koste van de werkenden zonder vertegenwoordiging.'

Eén mei is traditioneel de dag van de gebalde rode vuist, de loze strijdkreten en het geschreeuw van De Leeuw. Er volgt straks nog een groen bisnummer op Hemelvaartsdag met de herdenking van Rerum Novarum, de encycliek van de katholieke arbeiderszuil uit 1891. Even traditioneel gaan de toespraken over de sociale zekerheid. Gans onze sociale zekerheid is gebouwd op en gefinancierd door de solidariteit tussen de werkende mensen, door de inkomsten uit arbeid. Maar vakbonden propageren vandaag eerder het recht op luiheid dan het recht op arbeid en pleiten voor ongelijke sociale en onhoudbare privileges.

woensdag 2 mei 2018

'De kaaimannen ontsnappen aan de tollenaars en de werkmieren betalen het gelag'

'De regering-Michel is op begrotingsvlak een maat voor niets', schrijft Jean-Marie Dedecker. 'De politieke logica wint het altijd van de economische.'

We worden plat geklopt met zegebulletins over de economische heropleving, maar als je achteraan bengelt in het peloton, moet je eerder een tandje bijsteken dan je armen in de lucht. Als we een ommetje maken bij onze noorderburen moeten we ons economisch tuinkabouterschap al erkennen. Onze economie groeit aan 1,7 procent. Dat is lager dan het Europees gemiddelde van 2,5 procent. De Nederlandse economie groeit op jaarbasis bijvoorbeeld met 3,3 procent. Dit levert boven de Moerdijk een begrotingsoverschot op van 4,4 miljard euro, en volgend jaar zelfs 6,9 miljard. De economische groei zorgt er voor dat er minder uitgegeven wordt aan uitkeringen en dat er meer belastingen binnen komen. De Nederlandse Staatsschuld is 423 miljard euro, amper 59,6% van het BBP. Onze handelsbalans staat nog altijd in het rood en we hebben een overheidsschuld van meer dan 100%. Het Internationaal Monetair Fonds berekende dat de overheidsschuld in werkelijkheid 200% bedraagt, als we rekening houden met onze toekomstige pensioenverplichtingen en met de uitgaven in de gezondheidszorg. Van zodra de rente stijgt wendt er een catastrofe, en dat gevaar is niet denkbeeldig. Van zodra de Europese Centrale Bank stopt met het inkopen van overheidspapier - momenteel is dit nog 30 miljard euro per maand - zou onze langetermijnrente onmiddellijk verdubbelen.

woensdag 25 april 2018

'De langetermijnvisie bij legeraankopen is korter dan het schootsveld van een kanon'

'Telkens als het leger grote aankopen doet schiet ze zichzelf in de voet, en struikelt er een minister van Defensie over leugens en halve waarheden', weet Jean-Marie Dedecker.

Achttien april was D-day voor onze minister van Landsverdediging Steven Vandeput. Hij werd niet afgeschoten met een schietstoel maar kreeg een zachte landing met een parachute van een bedsprei. De legertop sloot de rangen. Onze defensiekneus leefde een paar maanden in politieke blessuretijd, nadat hij onder zijn duiven geschoten was door zijn eigen legertop voor het achterhouden van een rapport over de leefbaarheid van de oude F-16's. Niets nieuws onder de zon. Telkens als het leger grote aankopen doet schiet ze zichzelf in de voet, en struikelt er een minister van Defensie over leugens en halve waarheden.

donderdag 19 april 2018

'Is het verboden politieke partijen te verbieden?'

'Politieke partijen zijn voor vrije meningsuiting, vooral als het over henzelf gaat. Van zodra het om afwijkende meningen gaat zou men ze het liefst verbieden', schrijft Jean-Marie Dedecker naar aanleiding van de commotie over de partij ISLAM.

Bij nakende verkiezingen gaan partijen telkens op zoek naar een Ali-alibi, een excuus-Truus of een retro-rabbijn om de kieslijsten te vullen, ongeacht hun standpunten over homo- , vrouwen- of dierenrechten. Hopeloos hengelend naar steun van religieuze gemeenschappen worden principes dan onverdoofd geslacht op het altaar van de zieltjeswinst. Moslims, Joden, Turken, Marokkanen en allerhande niche-groepen worden krampachtig naar de mond gepraat, en er volgt een knieval voor elke andersgelovige stem.

donderdag 5 april 2018

'We plegen in Europa al sinds 1977 elk jaar een aanslag op de tijd'

Ook Jean-Marie Dedecker is geen liefhebber van de pas ingevoerde zomertijd. 'Hoog tijd dat de EU wakker wordt en de wijzers van onze klokken het hele jaar door gelijk zet', vindt hij

Servië en Kosovo lagen onlangs in de clinch en pestten mekaar door niet genoeg stroom te leveren aan het elektriciteitsnetwerk, met als gevolg dat de frequentie waarmee de wisselstroom uit het stopcontact komt daalde. Alle digitale klokken die aangesloten zijn op het Europese stroomnetwerk en voor hun uurregeling afhankelijk zijn van de hartslag van het Europese hoogspanningsnet liepen plotseling vijf minuten achter. Onze braadkip in de oven werd te laat gaar en onze koters kwamen te laat op school. Door de godsdiensthaat tussen Servische Christenen en Islamitische Kosovaren wordt hun beschaving al jaren op achterstand geplaatst, en nu onze digitale klok ook nog op minuten.

maandag 26 maart 2018

Jihadterreur 2.0: 'Zachte heelmeesters maken stinkende wonden'

'Niemand twijfelt eraan dat er nieuwe aanslagen komen, de vraag is alleen wanneer', schrijft Jean-Marie Dedecker na de herdenking van de terroristische aanslagen van 22 maart.

Op 22 maart, precies twee jaar na de bloedige terreuraanslagen in Zaventem en Maalbeek, werd ons terroristisch kalenderverdriet herdacht. "Veel media hebben het vandaag over de aanslagen en de terroristen zonder het te hebben over de oorsprong ervan. Is dit al een politiek-correcte herschrijving van de geschiedenis waar het woord islamitisch terrorisme taboe is?" twitterde columnist Luckas Vander Taelen terecht. De jeukspeeches over 'vergeven en nooit vergeten' werden deze week overstemd door de klachten van slachtofferorganisaties over gebrek aan opvang, slechte financiële regelingen en politieke desinteresse.
'Ik leef door de verhalen van anderen, door uit het venster te kijken. Dat is een manier om verder te leven '" zei de Belgisch-Amerikaanse Karen Nortschield op de VRT vanuit haar ziekenhuisbed "Geen mens van de overheid, geen politicus heeft mij uit vrije wil een bezoek gebracht. De premier is gekomen, maar pas nadat ik hem heb uitgenodigd. En ik heb er spijt van want hij zei dat hij voor mij niets kon doen.". Ik kreeg last van plaatsvervangende schaamte.