Archief

maandag 26 april 2021

De pandemiewet wordt een vrijgeleide voor noodmaatregelen

Volgende week stemt het parlement over de pandemiewet. De vanzelfsprekendheid waarmee onze vrijheid al een jaar lang wordt ingeperkt met ministeriële besluiten begint eindelijk vragen op te roepen. Vele coronamaatregelen raken aan onze fundamentele rechten, zoals het recht op vergadering, wonen, onderwijs, privéleven, of ondernemen. Een inperking van die vrijheden kan alleen bij een wet, stellen zowel de grondwet als de relevante internationale verdragen zoals het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). Er is dus altijd een wet nodig om restricties op te leggen, en dit is het prerogatief van het parlement.

donderdag 22 april 2021

Sihamegate is het Vlaams-liberale Samusocial

Over de Sihame-soap zijn er al hectoliters inkt gevloeid. Op 20 april stapt ze nu naar de rechter in Tongeren. Niet om in voorhechtenis te gaan zitten, maar om haar gram te halen tegen haar klokkenluiders. Vandaar nog even mijn requisitoir.

Het knuffelallochtoontje Sihame El Kaouakibi heeft wel degelijk één punt, namelijk: 'Dat de VLD minder democratisch is dan de volksstammen in Nieuw '-Guinea die zelfs geen onderbroek dragen.' Corruptie is blijkbaar de rode draad in het blauwe Open VLD-fabriekje. Na Jaak Gabriels en Karel Pinxten afgelopen maanden, ging ze zelf met de billen bloot of met de broek omlaag (om in het vestimentair jargon te blijven).