Archief

maandag 30 november 2020

Waar ligt de grens van de censuurmacht van Facebook?

Zes december komt er aan. Twee jaar geleden las ik nog dat, in de aanloop naar de sinterklaasperiode, één op de vijf mama's en papa's dan last krijgt van stress. Consumentenstress, een nieuwe beschavingsziekte. Het grootste probleem voor die helikopterouders is tijd vinden om inkopen te doen. Het aankoopbudget voor de cadeautjes is hun tweede grote zorg. Vervolgens zijn ze bang om betrapt te worden door de kinderen, en dan hebben ze ook nog de angst dat hun koters teleurgesteld zouden kunnen zijn met die geschenkjes. Je zou voor minder hulp zoeken.

maandag 23 november 2020

Kernenergie is de Heilige Graal niet, maar is noodzakelijk om de CO2-uitstoot onder controle te krijgen

Paarsgroen heeft beslist om onze kernreactoren in 2025 stil te leggen en te vervangen door nieuwe gascentrales. De oude werden enkele jaren terug immers gesloten wegens te duur. Ons energiedebat is geen economisch of financieel debat meer, het is zelfs geen milieuzaak meer. Het is gedegradeerd tot een concilie van de klimaatreligie vol dogma's, boetedoening en collectieve waanzin. Voor de ecologisten is kernfobie even normaal op zondag als homofobie voor de katholieke kerk. Zelfs het veiligheidsaspect speelt voor hen geen rol meer. Per terawattuur sterven er 0,04 mensen door nucleair, vier door gas, (dus 100 keer meer) en 161 door kolengebruik of -ontginning. Er stierven de laatste zeven jaar meer kompels in de mijnen dan er in 70 jaar overleden zijn door het vreedzaam gebruik van kernenergie, Fukushima en Tsjernobyl incluis. In Japan richt men na de tsunami de blik weer op de toekomst, met investeringen in kernreactoren.

maandag 16 november 2020

Ik ben één van die plucheklevers, en ik twijfel

'Pa, ik ben senator.' Het was het enige zinnetje dat ik aan de telefoon tegen mijn vader stamelde, toen ik vanop de laatste lijstplaats op 13 juni 1999 rechtstreeks in het rode pluche gekozen werd. Hij zei niets. Ik hoorde een schrapende keel, een trotse ingehouden snik, en hij legde de hoorn terug op de haak, een gsm heeft hij nooit gehad.

Vandaag zou ik het hem niet meer durven vertellen. Ik zou rood aanlopen van schaamte. De Senaat is ondertussen het knekelhuis van de politiek geworden, en is het stadium van de palliatieve zorgen al lang voorbij. Het is hoogstens nog een opgewarmd lijk, te laf om zich te euthanaseren. Enkel nog een asielcentrum voor gevallen engelen, om een door de kiezer afgestrafte partijvoorzitter zoals Georges-Louis Bouchez (MR) te coöpteren, of om een intimus van een partijvoorzitter te belonen, en haar tot praeses van het mortuarium te kiezen tegen alle protocollaire regels in.

maandag 2 november 2020

De puriteinse kruistocht naar morele zuiverheid met terugwerkende kracht is op zijn minst selectief

Verbindingsminister Bart Somers (Open VLD) zal de gemeenten leren omgaan met ons koloniaal verleden (sic). Paternalistischer en belerender kun je als hooghartige gelijkheidsgoeroe niet zijn. Koloniale schoolmeestertrekjes? Een bijzondere parlementaire Congocommissie gaat nu ook nog de waarheid vaststellen over ons koloniaal verleden en de verzoening vergemakkelijken. Ze lag al onder vuur, nog voor ze begonnen was. Niet minder dan 58 historici klaagden ze aan wegens te weinig aandacht voor beschimmeld archiefonderzoek. Lavre Uwase van de organisatie Jambo lag er bijvoorbeeld onder vuur omdat ze iedereen aan het woord durft te laten over de Rwandese genocide. Uiteindelijk zijn ze bij tien wijzen beland voor de expertencommissie.