Archief

donderdag 28 juni 2012

Voorstel van Jean Marie Dedecker voor reclame op taxi goedgekeurd.Op de gemeenteraad van 25 november 2011 voegde Jean Marie Dedecker een agendapunt toe met de vraag voor het schrappen van artikel 6 paragraaf 1 van de politieverordening betreffende taxidiensten. Waardoor taxi’s reclame konden voeren op hun voertuigen.

De burgemeester verklaarde zich ter zitting niet voor of tegen het voorstel maar steunde op een schrijven van de taxibond, bij monde van Barbara Goderis, waaruit zou blijken dat de sector tegen dit voorstel was. Desalniettemin kreeg schepen Arne Deblauwe de opdracht om de taxisector te bevragen en daarover verslag uit te brengen.

Jean Marie Dedecker“ wij kenden het standpunt van de taxibedrijven al. En zelfs tot op vandaag  blijkt dat er, met uitzondering van Barbara Goderis, geen enkel taxichaffeur te vinden is die tegen dit voorstel is, een stelling die we reeds op de gemeenteraadszitting van 25 november 2011 verdedigden. Ook de Nationale Groepering van ondernemingen met Taxi en Locatievoertuigen met chauffeur -, de GTL, was bij monde van Secretaris –generaal Steenberghe bijzonder opgetogen met mijn voorstel en initiatief  en sprak de hoop uit dat Stad Oostende als innoverende en progressief denkende stad het voorbeeld zal geven aan gans Vlaanderen..”

Schepen Deblauwe had 6 maanden nodig om tot dezelfde conclusie te komen, waarvoor wij 1 dag nodig hadden. Snel en efficiënt bestuur is hem duidelijk ontgaan.

Jean Marie Dedecker

Ulla Werbrouck duwt lijst ‘Samen voor Lendelede’Vlaams parlementslid Ulla Werbrouck zal bij de gemeenteraadsverkiezingen de lijst ‘Samen voor Lendelede’ duwen. De lijst ‘Samen voor Lendelede’ wil de kiezer een democratisch alternatief bieden voor het huidige verschaalde politieke landschap waarbij één enkele partij de meerderheid vormt. ‘Samen voor Lendelede’ wil geen ander Lendelede, maar een Lendelede dat anders wordt bestuurd.

De lijst ‘Samen voor Lendelede’ wil de kiezer een democratisch alternatief bieden voor het huidige verschaalde politieke landschap waarbij één enkele partij de meerderheid vormt.

Ulla Werbrouck: “’Samen voor Lendelede’ is een positief project dat bruggen wil bouwen over de enge partijpolitieke grenzen heen. ‘Samen voor Lendelede’ is dan ook een ‘open lijst’ die doelbewust de gemeentebelangen laat primeren op de enge partijpolitieke belangen. Hoewel het vanuit democratisch oogpunt nooit te verkiezen is dat een gemeente door één partij wordt bestuurd is dit nieuwe initiatief niet gericht tegen de huidige meerderheidspartij of tegen welke partij dan ook. Onze ambitie bestaat er enkel in, om in de toekomst, op een democratische manier, SAMEN de prioriteiten voor Lendelede te kunnen bepalen.”

Ulla Werbrouck vat de krachtlijnen van ‘Samen voor Lendelede’ als volgt samen: “Wij willen Lendelede besturen met een hart en dit SAMEN met de bevolking. ‘Samen voor Lendelede’ wil daartoe de bevolking zo actief mogelijk bij het beleid betrekken via debatavonden, inspraakvergadering en eventueel zelfs via gemeentelijke referenda. Gezonde gemeentefinanciën zijn het uitgangspunt voor het warme participatieve beleid dat ‘Samen voor Lendelede’ wil voeren. ‘Samen voor Lendelede’ wil geen ander Lendelede, maar een Lendelede dat anders wordt bestuurd. Wij willen ons voluit en constructief engageren voor een Lendelede waar het aangenaam is om SAMEN te leven, te werken, te sporten, te genieten, …”

Ulla Werbrouck duwt de lijst ‘Samen voor Lendelede’

Ulla Werbrouck: “Als lijstduwer zet ik voluit mijn schouders onder de lijst ‘Samen voor Lendelede’. Indien op 14 oktober de kiezer mij mandateert, zal ik mijn gemeentelijk mandaat met volle overgave opnemen. Mijn parlementair mandaat vormt hierbij een ideale hefboom om ook in de toekomst de noden van onze kleine gemeente in Brussel te kunnen blijven behartigen.”

woensdag 20 juni 2012

Lijst Dedecker Oostende vraagt het ontslag van schepen Yves MiriorAcht jaar nadat het gerecht de manifeste fraude in de vismijn van Oostende aanpakte heeft de raadkamer in Brugge vier vennootschappen en elf personen naar de strafrechter doorverwezen. Onder hen sp.a schepen Yves Miroir, die zich moet verantwoorden voor schriftvervalsing en witwaspraktijken.

Jean-Marie Dedecker: “Acht jaar lang heb ik in talloze  gemeenteraden de frauduleuze en witwaspraktijken aangeklaagd van sp.a schepen Miroir en van de directie van het Autonome Gemeentebedrijf Vismijn Oostende. Het potje moest gedekt blijven omdat alle meerderheidspartijen van sp.a over CD&V tot Open VLD hun mannetjes in de directie van de vismijn hadden, en allen weet hadden van de frauduleuze praktijken. De stinkende vis moest bedekt blijven; nu is het deksel er eindelijk afgesprongen, en krijgt Jean-Marie Dedecker toch gelijk.”

Doofpot mislukt.

Het wordt ook hoogtijd dat de leden van het directiecomité van AGVO van Open VLD en CD&v nu eindelijk kleur bekennen. Nemen zij nu finaal hun verantwoordelijkheid of zullen ook zij mee schuilen onder het rode dekseltje die het potje gedekt moet houden.
De talloze manoeuvres om de zaak uit te stellen en in de doofpot te stoppen zijn ook  verijdeld. Tot op het laatste moment heeft de sp.a-top van Oostende geprobeerd om de aanklager zwart te maken, er werd zelfs een ambtenaar beticht van schending van beroepsgeheim, omdat hij het dossier naar Dedecker zou hebben gelekt. Maar de Raadkamer van Brugge heeft de betrokken ambtenaar nu buiten vervolging gesteld.

Vande Lanotte incluis

Jean-Marie Dedecker: “ In het boek ‘De keizer van Oostende ‘ van 2 VRT journalisten getuigt schepen Miroir op pp 122-123 zeer duidelijk hoe Johan Vande Lanotte zelf de wanpraktijken in de vismijn heeft toegedekt, en zelfs opdracht gaf om de fraudeurs niet te ontslaan, “omdat Jean-Marie Dedecker gelijk zou krijgen” terwijl er verkiezingen in aantocht waren. Het optreden van Vande Lanotte heeft de fraude dus jaren laten voortduren, tot de vismijn over de kop ging. Intussen mogen de Oostendenaars opdraaien voor 30 miljoen euro verlies, met dank aan de plaatselijke rode baronnen en aan hun federale vice-premier.”

Ontslag van schepen Miroir.

Na 8 jaar onderzoek kunnen we stellen dat de procureur niet over één nacht ijs is gegaan en moeten we besluiten dat de doorverwijzing wel ernstige aanwijzingen bevat van schriftvervalsing en witwaspraktijken. De doorverwijzing brengt niet alleen zware schade toe aan de waardigheid van het openbaar ambt, maar evenzeer aan het vertrouwen en de geloofwaardigheid van de politiek in het algemeen.

Ignace Vandewalle: “ Na de veroordeling van de Europese Commissie voor concurrentievervalsing, na het op de fles gaan van de vismijn is er nu de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank voor schriftvervalsing en witwaspraktijken. Het is voor ons duidelijk dat de positie van schepen Mirior onhoudbaar geworden is. Een schepen die van dergelijke ernstige feiten beschuldigd wordt kan niet meer op een waardige manier zijn functie van schepen uitoefenen. We vragen daarom het ontslag van de schepen Miroir  en zullen daartoe eerdaags een schrijven richten aan de gouverneur en aan de minister van Binnenlands Bestuur.”


Jean Marie Dedecker                                                Ignace Vandewalle
0477/238449                                                             0486/948367

vrijdag 15 juni 2012

Het elektronisch toezicht op gevangenen moet dringend worden geprivatiseerdLDD stelt vast dat de regering weer loze beloften doet over de uitvoering van gevangenisstraffen van minder dan 3 jaar. Positief is dat minister van Justitie Turtelboom (Open VLD) zelf het dossier van de woordvoerder van Sharia4Belgium ernstig aanpakt. Maar gelijk beloven dat voortaan alle ‘korte’ gevangenisstraffen effectief zullen worden uitgezeten is waanzin.

Federaal beleid faalt

Jean-Marie Dedecker: “Minister Turtelboom is duidelijk aan het dagdromen. Het gevangenisbeleid is al jaren een mislukking, met overbevolkte gevangenissen en een falend elektronisch toezicht, wat eind vorig jaar nog heeft geleid tot een vernietigend rapport van het Rekenhof. Ondanks het ‘Masterplan’ van de regering zijn er in de afgelopen 5 jaar maar 638 nieuwe cellen bijgekomen, terwijl er 2.500 waren beloofd. Voor 2.000 veroordeelden is ook het elektronisch toezicht in het vooruitzicht gesteld, maar in maart 2012 was het aantal veroordeelden onder toezicht zelfs gedaald onder de 1.000. “

LDD stelt vast dat het elektronisch toezicht ook vast loopt op de beslissing van minister Onkelinx (PS) uit 2009 om het toezicht bij de justitiehuizen te leggen, waar geen bijkomend personeel werd voorzien, laat staan opgeleid. Dat heeft tot gevolg dat de wachtlijsten alsmaar langer worden, en er ieder jaar ettelijke honderden straffen gewoon niet worden uitgevoerd.

Privésector kan dit beter en goedkoper.

Jean-Marie Dedecker: “Voor ons is het niet noodzakelijk de overheid die moet instaan voor de uitvoering van gevangenisstraffen. Op termijn kan dus ook het hele gevangeniswezen zoals in de Verenigde Staten en het UK aan private instellingen worden toevertrouwd. De bewakings- en beveiligingssector is in België goed onder controle, met een ruim aanbod en kan snel en doelmatig omschakelen naar de monitoring van gevangenen, uiteraard zelf onder toezicht van de overheid. Dat kan tegen concurrentiële prijzen, zodat er met minder geld meer gedetineerden kunnen worden gevolgd. Als de minister van Justitie dit zou voorstellen, zou er eindelijk een einde komen aan de schandelijke overbevolking van de gevangenissen, en aan de feitelijke vrijgeleide die kleine boefjes en grote misdadigers in dit land genieten.”

vrijdag 1 juni 2012

Open brief aan de heer John Crombez, fraudejager en gewezen voetbalpraeses. (voor Oostendenaars en andere geïnteresseerden)Beste John,

Aangezien je met mij niet meer wilt debatteren moet ik je wel schrijven. Het is merkwaardig hoe furieus je reageerde op mijn vorige brief toen ik familiaal zwart werk uit je eigen entourage met de mantel der liefde toedekte. Nood breekt toch wet. Dat je mijn stelling uit arren moede uiteindelijk moest toegeven (zie Humo 3739-30/4/2012) doet me deugd. Na het gebruikelijk schieten op de boodschapper – een socialistische reflex – haalt de waarheid het uiteindelijke altijd van de leugen.
Nogmaals, John, ik heb niets tegen een vlijtig moeke die een dweiltje slaat bij de dokter of de notaris. Als jongen van de zee heb ik ook bewondering  voor een vader die naast het zwaar labeur op een scheepswerf voor dag en dauw als vislosser aan de slag gaat. Een “panger of benne zwarte vis “ is kaviaar voor de werkmens.

Niet dat ik een voorstander ben van het illegaal arbeidscircuit, Rode Kameraad, maar – in tegenstelling tot de visserij – zijn het altijd de grote vissen die door de mazen van het net glippen bij de fraudecircuits en de kleintjes worden als bakvis verorberd.
Beste John, je herinnert je mijn onverdroten strijd tegen de fraude in de Oostendse vismijn hoogstwaarschijnlijk nog wel. Het Autonoom Gemeentebedrijf o.l.v. uw vriend en sp.a –schepen Yves Miroir is uiteindelijk naar de haaien gegaan met een verlies van zo’n 30 miljoen euro. Berouw komt echter na de zonde, ook voor Miroir, sta me toe hem even  te citeren uit het boek “De Keizer van Oostende” Op pagina 21

“Toen ik als voorzitter van de AGVO in 2006 plots te horen kreeg welke malversaties en misbruiken er door sommigen hadden plaatsgevonden in mijn bedrijf, wilde ik ingrijpen. Ik wilde mijn bestuurders direct buitengooien en orde op zaken stellen. Maar Johan Vande Lanotte heeft het me verboden. Ik moest die mensen verder laten werken, omdat we in een verkiezingsjaar zaten. Jean Marie Dedecker was politiek garen aan het spinnen van de problemen in de vismijn. Als we directeurs zouden ontslaan, zouden we Dedecker gelijk geven. 2007 was ook een verkiezingsjaar, federaal deze keer, dus opnieuw hetzelfde verhaal. Die fraudeurs hebben anderhalf jaar langer hun gang kunnen gaan omdat Johan Vande Lanotte mij verbood om in te grijpen. Ik heb dat dan niet gedaan. Nu snap je hoe ver zijn macht gaat.” Als je baas fraude toedekt, beste John, waarom dan de kleine garnalen pellen.

Miroir en zijn 14  kornuiten zijn al in in verdenking  gesteld, maar de zaak werd al vijf keer uitgesteld door de raadkamer in Brugge om te beslissen wie wel of niet zal worden doorverwezen om zich voor de rechtbank te verantwoorden. Men tracht immers eerst nog op ondergetekende, de boodschapper te schieten door een ambtenaar aan te klagen omdat hij zou gelekt hebben uit het dossier. Procedurefouten zijn reddingsboeien voor criminelen.  Justitie en politiek zijn communicerende vaten. De Keizer heeft geen kleren aan, maar wel ontzettend veel macht. In elke bananenrepubliek wordt de president daarvoor gevierendeeld. Maar in het Rode Keizerrijk heerst het absolutisme.

Beste John, er moet mij nog iets van het sporthart. Op 25/02/2009 heb je het roer van voetbalclub V.G. Oostende met een schuldvergelijking overgenomen van de flamboyante J.C. Van Biervliet. Het was jouw bedoeling John, om samen met je beide ondervoorzitters, sp.a gemeenteraadsleden Mario Boone en Nancy Moyaert, (in Oostende is het clubbestuur niet zelden het sp.a-partijbestuur),de club aan het Rode Mispelplein uit te bouwen tot een perfecte, maatschappelijk en sociale beweging. Zo staat het toch op papier. In werkelijkheid kloppen spelers en trainers van ’t Veegeetje vandaag aan mijn deur voor raad. Vele spelers hebben immers maanden achterstallig loon tegoed. Sommigen wachten nog op hun salaris van 2010. Ik praat niet over achterstallige “zwarte premies” en “tekengeld”en ook niet over betaling in bierbons. Zwart geld is officieus geld en officieus geld is niet officieel en dus niet te bewijzen. Zo meldt een spits mij dat uw clubje uit 2e provinciale hem nog 7300 euro salaris moet, een ander 10725 euro en de meesten zelfs tussen de 6500 en de 10.000 euro.(namen op aanvraag)

Voor één trainer is het nog gortiger. Toen je nog voorzitter van de VZW was, beste John, heb je met zijn managementvennootschapje een contract van schijnzelfstandigheid afgesloten. Sociale Fraude. Ondertussen heb je op 6/01/2011 de voorzittershamer doorgeschoven – net zoals je baas Johan, begrijp je de kunst om tijdig het hazenpad te kiezen - maar als voorzitter van een vzw blijf je aansprakelijk voor je loonpolitiek en net als Johan Vande Lanotte blijf je achter de schermen de grote baas. Wat basket is voor je leermeester, moest voetbal worden voor jou. Trainerscontracten worden niet geregeld met een consultancyovereenkomst maar vallen onder de wet van Betaalde Sportbeoefenaars ( 24/2/1978 en K.B. 15/12/2006), beste John. Zelfs Georges Leekens weet dat. Hij factureerde met zijn managementvennootschapje N.V. Sofile aan Club Brugge in de voetbalseizoenen 1989 tot 1991. Op 26 maart 1998 veroordeelde het arbeidshof te Gent Club Brugge voor het betalen van 10 miljoen oude Belgische franken ontdoken sociale zekerheidsbijdragen wegens schijnzelfstandigheid. Als fraudejager moet je toch je klassiekers kennen, waarde Rode Kameraad.

Frauderen is een ernstig misdrijf, maar lonen niet uitbetalen is diefstal. Ik weet het John, onlangs heb je in de kantine aan een speler nog gevraagd of hij zijn voetbalgeld zo hard nodig heeft. Maar je moet weten dat voor een postbode zijn twee rechtervoeten soms van goudwaarde zijn voor het huishoudbudget. Voor een clubje uit tweede provinciale beschik je nochtans over solide sponsors. Plaatselijke mecenas, immobiliënmakelaar Franklin Sleuyter wil hoger op, en doet voor de komende 10 jaar een flinke duit in het zakje. Met 30.000 euro kom je wel in eerste provinciale, maar het dubbele is al vlug nodig voor een klasse hoger. Op voorwaarde dat de loonput gedempt wordt. Misschien komt Electrawinds je ook uit de wind zetten en dan zijn allen op weg naar eerste nationale. Kristof Beuren, in een vorig leven directeur bij Electrawinds  en financieel verantwoordelijke bij ’t Veegeetje onder jouw bewind, is nu stadssecretaris. Een ideale toeverlaat in bange dagen, als het deksel op de beerput moet blijven tot na de verkiezingen(zie hierboven Miroir).
Moesten de zaken intussen geregeld zijn door uw ondervoorzitter, sp.a-gemeenteraadslid Nancy Moeyaert en je zult het snel weten want haar man Francis is je chauffeur – meldt het mij dan zo vlug mogelijk. Ik zou absoluut geen fouten willen maken. Want wie altijd de waarheid zegt wordt al vlug een outcast. Beste John, je zult me naar gewoonte verwijten persoonlijk te worden zodat de boodschap verdrinkt door op de boodschapper te schieten. Maar wie zoals jij een heksenjacht organiseert op elke fiscale zondaar moet – volgens mijn bescheiden mening – zelf een blanke ziel hebben.

Met sportieve groeten en de meeste hoogachting,

Jean Marie Dedecker