Archief

woensdag 20 maart 2013

Jean Marie Dedecker wil Mini-Europa naar Middelkerke halenJean Marie Dedecker: “ Om Middelkerke een economische en toeristische boost te geven stel ik voor om Mini-Europa, die eind augustus weg moet op de Heizel naar Middelkerke te halen. Mini-Europa is goed voor 360.000 bezoekers en 120 jobs. “

Het huidige Mini-Europa ligt op een locatie van 2,5 ha en zou in Middelkerke of één van zijn deelgemeentes ideaal kunnen ingeplant worden. De investering voor het opbouwen van Mini-Europa te Middelkerke zou 10 miljoen euro kosten. Eéndagstoerisme en verblijfstoerisme kunnen er wel bij varen. De gemeente zou “ als eigen inbreng” bijvoorbeeld de terreinen ter beschikking kunnen stellen van privé-investeerders. Een verantwoorde investering om Middelkerke toeristisch en economisch uit zijn as te doen rijzen.

Middelkerke heeft een toeristische en economische boost nodig. De cijfers liegen er niet om. Het verblijfstoerisme daalde sinds 2006 van 487.868 tot 429.427 toeristen.(cijfers Stabel) Een daling van maar liefst 58.441 toeristen per jaar, en dat zijn enkel de cijfers van het verblijfstoerisme. Cijfers van het eendagstoerisme zijn helaas niet beschikbaar maar elkeen die een zaak uitbaat in Middelkerke zal u vertellen dat ook daar een spectaculaire daling vast te stellen is. De leegstand van de vele winkelpanden en de vele faillissementen zijn stille getuigen van deze deplorabele economische  en toeristische terugval van Middelkerke. (Onlangs gingen in Westende-Bad nog vier horecazaken voor de bijl op 14 dagen tijd.)

Ook de werkloosheidscijfers zijn duidelijk. In vergelijking met 2009 steeg de werkeloosheid te Middelkerke met 15,3 %. Het werkaanbod daalde met 14,7 %  in vergelijking met 2011(cijfers arvastat)

Jean Marie Dedecker: “ Wij hopen dat de huidige meerderheid van Open VLD/CD&V/ N-VA  dit voorstel niet afschiet omdat het van de oppositie komt en dit voorstel in het belang van Middelkerke en zijn inwoners positief onthaalt. Het is vijf voor twaalf.”

vrijdag 15 maart 2013

Jeugdhotel Calidris wordt voor een habbekrats verkwanseld aan intercommunale IKVW.De Calidris werd in 1900 opgericht door de Brusselse filantropische vereniging ‘Les Marçunvins’. Deze vereniging werd gesticht in 1875 en bood financiële steun aan jonge studenten en organiseerde vakantiekolonies voor zwakke kinderen. Sinds die tijd en tot op heden was de Calidris een geliefkoosd bivakhotel voor vakantiekolonies en zeeklassen.  Ook toen het na de Eerste Wereldoorlog nagenoeg totaal vernietigd werd, verrees het in 1930 uit zijn as en werd het in zijn eer hersteld als bivakhotel.

Eind vorige eeuw werd voor de aankoop en de restauratie door de Middelkerkse belastingbetaler nog 15 miljoen euro betaald. Naast een hotel met 7 kamers en 56 slaapplaatsen, een tv-zaal en een inkomsecretariaat doet de Calidris ook dienst als tentoonstellingsruimte, kunstacademie(vzw littera ) en als locatie voor de buitenschoolse kinderopvang en speelpleinwerking voor onze kinderen.

Jean Marie Dedecker: “Nu wil de huidige Open VLD/CD&V meerderheid (gesteund door N-VA) het hotel sluiten en het gebouw voor een habbekrats van amper 1000 euro per maand verhuren aan het IKVW, de administratie van de kustreddingsdiensten. Dit ruikt naar belangenvermenging: het bivakhotel is een concurrent van jeugdherberg de Zeekameel te Lombardsijde die toevallig uitgebaat wordt door de zoon van gemeenteraadslid Gerard Soete van de CD&V en de voorzitter van het IKWV Johnny Devey, Schepen te Middelkerke, stemde met een dubbele pet op mee in het College van Burgemeester en Schepenen voor de bestemmingswijziging van de Calidris. Het getuigt van een totaal gebrek aan visie van het Middelkerks gemeentebestuur om dergelijke prachtige accommodatie aan het strand te verkwanselen aan een intercommunale voor administratieve kantoren.”

Met meer dan 4000 overnachtingen per jaar is de Calidris een toeristische troef voor Westende die men moet koesteren en dit zeker in tijden van economische crisis. Bovendien is er een groot tekort aan jeugdverblijfcentra voor groepen aan onze Vlaamse kust. Het is tevens een vitaminekuur aan het strand voor onze kinderen en onmisbaar voor het cultureel leven in Westende.

Lijst Dedecker wil deze toeristische troef, deze culturele en historische accommodatie in eer houden en zijn bestemming niet wijzigen. Lijst Dedecker wil dat onze kinderen ook in de toekomst van deze parel aan de Vlaamse Kust blijvend kunnen genieten.


Jean Marie Dedecker

dinsdag 5 maart 2013

Geen nieuwe CD&V’er als minister van Financiën


 

LDD stelt vast de voortdurende belangenvermenging tussen de CD&V -ministers en het ACW en al haar satellietorganisaties opnieuw tot een impasse heeft geleid in de federale regering. Voor LDD is het voor Minister Vanackere de enige logische beslissing om ontslag te nemen, aangezien de minister van Financiën geen twee heren kan dienen, én de belastingbetaler én het ACW. Daarom kan de opvolger van Vanackere geen CD&V’er meer zijn,  zolang het Dexia/Belfius dossier niet helemaal is uitgeklaard.

Jean-Marie Dedecker: “De nieuwe minister van Financiën kan meer niet uit de christendemocratische stal komen, zodat de navelstreng tussen het ACW/MOC en deze regering definitief wordt doorgeknipt. De bijzondere vorm van politieke incest heeft in het verleden al bijzonder doorgewogen toen de winstbewijzen van het ACW werden doorgeschoven van Dexia naar Belfius. En vrijdag nog bleek dat de ACW-top niet bereid was om klaarheid te brengen in het ‘stinkende’ dossiertje van de ‘commerciële deal’ tussen ACW en Belfius. Dat het ACW daarvoor zelfs de carrière van zijn eigen ministers opoffert kunnen we alleen maar vaststellen.”

Volwaardige onderzoekscommissie

LDD dringt nu meer dan ooit aan op een grondig onderzoek naar de ware achtergrond van de ‘vreemde’ afwikkeling van het Dexia debacle, met de ‘vreemde’ staatswaarborg voor de ARCO  aandeelhouders en de nog ‘vreemdere’ voorrechten die het ACW maar blijft uit de brand slepen.

Jean-Marie Dedecker: “De coalitiepartners Open VLD en sp.a moeten net als PS en MR nu kleur bekennen en instemmen met een volwaardige onderzoekscommissie in de Kamer die het Dexia dossier tot op de bodem mag uitspitten. Zo’n commissie zal dan ook de rol moeten uitklaren van toenmalig CD&V premier Leterme, die hooghartig geweigerd heeft om ook maar te verschijnen voor de Dexiacommissie.”