Archief

dinsdag 31 mei 2011

Subsidiestan – de nieuwe religie is groen, maar de belastingbetaler betaalt zich blauw


De duurzame energie-economie dreigt een baxter-economie te worden.
Ze ligt aan het infuus van de overheidssubsidies. Wie een groen investeringswindje laat, oogst een storm van overheidsgeld.


Premies voor renovatie, dakisolatie, zonnepanelen en dergelijke hebben de begroting aangetast. Wie zijn dak laat isoleren betaalt zelf amper een achtste van de kostprijs en kan er in het beste geval zelfs nog aan verdienen. Door het subsidiebos ziet men de bomen niet meer. Politici struikelen over elkaars voeten om als sinterklasen subsidies rond te strooien en zichzelf een groen imago aan te meten en hun kiespubliek te aaien. Dit gebeurt kritiekloos, want wie vloekt in de milieukerk wordt als een rechtse ketter geëxcommuniceerd. De sp.a verkocht met haar vzw Curieus zelf zonnepanelen voor het bedrijf Ecostream met financiering van de Delta Lloyd Bank er boven op. In hun brochure stonden zelfs de achterpoortjes om de wet maximaal te misbruiken: “Bij een bestelling van hoger dan 9000 euro biedt Ecostream een uitstel van betaling tot het begin van het volgende jaar voor het bedrag boven 9000 euro. Daardoor kan je tweemaal genieten van het belastingvoordeel dat de federale overheid je biedt bij het plaatsen van zonnepanelen”. Voor het smeer likt de kat de kandeleer.

Wat gebeurd is met de wildgroei aan groenestroomcertificaten voor zonnepanelen dreigt zich te herhalen voor de windenergie. Het C-Power offshore windmolenpark op de Thorntonbank zal bijvoorbeeld circa 1,3 miljard euro kosten voor de installatie van amper 54 turbines. Dit is 24 miljoen euro per windmolen of 4 miljoen euro per megawatt! Voor diezelfde 1,3 miljard euro zouden er even goed 9000 goed geïsoleerde sociale woningen opgetrokken kunnen worden. Binnen 20 jaar moet het park terug verdwijnen in de Noordzee. Om deze projecten rendabel te maken werd de prijs van de groenestroomcertificaten opgetrokken van 90 naar 107 euro per megawattuur. De belastingbetaler krijgt de rekening van de gesubsidieerde energie-sector vroeg of laat gepresenteerd. De zeven geplande offshore parken zullen voor een miljardendans aan groenestroomcertificaten zorgen, dat van C-Power zal alleen al 1 miljard kWh per jaar produceren. Niettegenstaande zonnepanelen en windmolens nu al overgesubsidieerd zijn haalt ons landje, zegge en schrijve, amper 1,3 % van haar elektriciteitsverbruik uit zon en wind.
Volgens de Duitse EEG maatstaven bedragen de kosten om één ton CO2 uitstoot te vermijden 6 euro met hydro-energie, 47 euro met windenergie, 63 met biomassa en maar liefst 705 euro met zonnepanelen. Dit terwijl er door onze huidige productie van kernenergie 30 miljoen ton CO2 uitstoot per jaar vermeden wordt, of het equivalent van de uitstoot van het volledige Belgische wagenpark. Volgens Dieter Helm, hoogleraar energiebeleid aan de Universiteit van Oxford, en Cameron Hepburn in hun boek “The Economics and Politics of Climate Change” heeft het bouwen van windturbines weinig zin omdat ze duurder zijn dan de alternatieve manieren om de CO2 te verminderen. Indien alle subsidies voor windenergie wereldwijd zouden gaan naar klassieke maatregelen ter bevordering van energie-efficiënte dan zou de CO2 reductie volgens Helm stukken groter zijn.

De bestrijding van de opwarming van de aarde is eerder een jacht op subsidies geworden dan een zoektocht naar rationele oplossingen. Door de warmtekrachtkoppeling verdienen sommige serristen meer aan groenestroomcertificaten dan aan het oogsten van hun groenten. Boeren incasseren meer met het telen van gewassen voor de ovens van gesubsidieerde biomassa dan voor het voederen van hun vee. Nederland subsidieert de zonnepanelen niet en in Duitsland geldt hetzelfde voor biomassa. Hier loopt biomassa met tweederde van de groene subsidies weg. Houtresten worden in de oven gegooid omdat het door overheidssteun meer opbrengt dan het te verwerken tot laminaatparket. Onze spaanplaatindustrie wordt zo uit de markt geprijsd omdat de groene jongens hun huis opwarmen door hun ramen en deuren op te stoken. De toegevoegde waarde van hout in de industrie is nochtans tienmaal groter dan in de energiesector en de gemiddelde tewerkstelling in de industrie is het honderdvoudige van die in de energiesector. Met de gesubsidieerde biobrandstof voeden we onze auto’s ipv onze mensen en creeëren we hogere voedselprijzen en voedselschaarste. Dan hebben we het nog niet over de miljardenzwendel met emissierechten en koolstofkredieten.

De bedoeling van subsidies mag enkel bestaan uit stimuli voor een mentaliteitsverandering of voor een wijziging in gedrags- of investeringspatroon. Ze mogen niet dienen als jackpot voor gewiekste ondernemers of als offerblok voor de nieuwe groene religie.

Fiscale aftrekbaarheid is een eerlijk aanmoedigingspremie, omdat de investering gerecupereerd wordt op de eigen verdienste, de eigen wedde. Subsidies zijn fondsen van iemand anders, de belastingbetaler. We moeten ze dan niet zomaar in zee gooien of in de lucht blazen.

Jean Marie Dedecker
Voorzitter LDD

maandag 30 mei 2011

LDD vraagt strenge aanpak van ecoterroristen.


Voor LDD is het onaanvaardbaar dat vanmiddag in Wetteren een proefterrein van een wetenschappelijk experiment voor gemanipuleerde gewassen is vernield door enkele honderden ecoterroristen. De daders moeten streng worden gestraft en op zijn minst de volledige financiële en wetenschappelijke schade vergoeden die ze hebben aangericht.

Jean-Marie Dedecker, voorzitter: “Deze Taliban van het Groene Geloof moeten absoluut worden gestopt. Het is onbegrijpelijk hoe predikanten van de achterlijkheid hun aangekondigde criminele vandalenstreken konden uitvoeren, ondanks de ruime aanwezigheid van de ordediensten. De proef van alle kennis is het experiment, de enige rechter van de wetenschappelijke waarheid. Het feit dat ecoterroristen deze grondproeven vernietigen is wetenschappelijke waanzin.”

Vlaanderen is gidsland

Voor LDD is de terreuractie des te erger omdat België aan de internationale top staat inzake wetenschappelijk onderzoek en toepassing daarvan op genetische gewassen. Het vernietigen van proefvelden is daarom een rechtstreekse aanslag op de economische toekomst van Vlaanderen.

Jean-Marie Dedecker: “Vlaanderen stond en staat met geleerden als Marc Van Montagu, Walter Fiers en Jef Schell aan de wieg van de GGO’s en de plantengenetica. Wereldwijd waren er in 2007 al 110 miljoen hectare beplant met gewassen waar hun technologie werd op toegepast, waarmee de wereldhonger wordt bestreden. De actie van vandaag is daarom niet alleen een kaakslag voor de hele wetenschap maar ook een bedreiging voor duizenden jobs, voor de vooruitgang in de voedselindustrie, en uiteindelijk voor de voedselvoorziening op onze planeet.”

vrijdag 27 mei 2011

In Vlaams Subsidistan maak je winst door je dak te isoleren.

De chaos van overheidstoelagen voor energie- en milieumaatregelen heeft volgens LDD zijn toppunt bereikt. Een man uit Kortrijk heeft voor de isolatie van zijn dak meer dan 219 euro winst gemaakt door alles soorten subsidies bijeen te harken, en bovendien mag hij de factuur van 1361 euro voor de kosten van de werken, nogmaals inbrengen voor de belastingen.

Jean-Marie Dedecker: “Het voorbeeld van de man uit Kortrijk staat ongetwijfeld niet alleen. Net als bij de subsidie voor zonnepanelen moet Vlaams Minister Van den Bossche (sp.a) haar verspilbeleid weer rechttrekken, en opnieuw doet ze alsof dit de normaalste zaak ter wereld is. Want alles wat Van den Bossche doet past in de groene religie, alleen betaalt de belastingbetaler zich blauw.”

Dure betutteling

LDD is niet verbaasd door de onwezenlijke afrekening van de man die de bestaande wirwar van reglementen en subsidies van de Vlaamse overheid, de gemeente en andere Eandissen heeft doorploegd. Dat hij daar zelfs winst uit haalt illustreert hoe die reglementitis tot wantoestanden leidt, maar waarvoor de belastingbetaler opnieuw voor opdraait.

Jean-Marie Dedecker: “De overheid moet er mee ophouden het manna van de belastingen ongecontroleerd rond te strooien om haar eigen visies op te dringen aan de bevolking. Laat het geld bij de mensen, die maken zelf wel hun keuzes en kunnen best zelf beslissen om hun dak te isoleren als ze daar voordeel bij hebben. Maar met het geld van een ander is het makkelijk de groene jongen of vrouw uit te hangen.”

Jean Marie Dedecker

donderdag 26 mei 2011

LDD rouwt om gewezen volksvertegenwoordiger Paul Vanhie.


Gisterenmiddag is Paul Vanhie (56) onverwacht om het leven gekomen bij een ongeval in Ledegem (West-Vlaanderen). Paul Vanhie was kinesitherapeut en één van de medestichters van Lijst Dedecker. Hij zetelde van juli 2009 tot de verkiezingen van 2010 in de federale Kamer voor de partij. Hij begon zijn politieke loopbaan bij de VLD, en was gemeenteraadslid in Ledegem, een gemeente waar hij ook burgemeester is geweest. Hij was een van de sleutelfiguren van LDD, waar hij als penningmeester in het nationaal partijbestuur zat. Maar voor alles was hij de altijd beminnelijke voorvechter van ieders rechten, en trouwe vriend van de partij.
Jean-Marie Dedecker, voorzitter LDD: “Paul Vanhie is mijn ‘compagnon de route’ sedert ik me met politiek heb ingelaten. Eerst samen bij de VLD, en later bij de oprichting van Lijst Dedecker, kon ik voor honderd procent op Paul rekenen. Zijn gezond oordeel, zijn trouwe vriendschap, zijn ijver en zorgvuldigheid maken hem voor ons onvervangbaar. Daarom zullen we Paul als geen ander missen, voor zijn inzet, zijn goed humeur, zijn grenzeloos optimisme.”

LDD biedt in naam van het partijbestuur en van alle leden aan de echtgenote van Paul, zijn kinderen, kleinkinderen en familie haar medeleven aan bij deze zware beproeving.

maandag 23 mei 2011

NMBS: Nooit Meer met Belgische Spoorwegen


Voor de zoveelste keer worden de treinreizigers gegijzeld door de spoorvakbonden, die vandaag een informatieronde voor het personeel aangrijpen om treinen te vertragen of stil te leggen. Voor LDD is dit machtsmisbruik van de spoorbonden een bittere illustratie van wat een door en door gepolitiseerde onderneming nog waard is. En de regering blijft maar machteloos toezien, ondanks de miljarden euro belastinggeld dat ze in de bodemloze put van de NMBS blijft storten.

Jean-Marie Dedecker, voorzitter: “De NMBS is bij de bevolking zo’n afkeer aan het kweken, dat het letterwoord straks staat voor ‘NOOIT MEER met de BELGISCHE SPOORWEGEN”. Ieder jaar betalen we met z’n allen 3 miljard euro om de trein te laten rijden. Maar de mensen zijn verplicht in hun auto te stappen, omdat geen zinnig mens nog durft rekenen op een stipte trein.“

Bedrijven zijn volgende slachtoffer

Vervolgens gaat het van kwaad naar erger omdat niet alleen de mensen die gaan werken of naar school gaan worden getroffen, maar dat de starre vakbondsmensen straks ook de haven van Antwerpen gaan blokkeren om de sanering van het goederenverkeer via het spoor tegen te houden.

Jean-Marie Dedecker: “De blindheid waarmee de top van de spoorvakbond zich blijft verzetten tegen meer efficiëntie en flexibiliteit is hallucinant aan het worden. De miljarden verliezen stapelen zich op, terwijl de bedrijven snakken naar alternatieven om hun goederen niet via de weg te vervoeren. Maar aan de ‘statuten’ van spoormannen mag niet worden geraakt. Hoeveel tonnen zal de NMBS nog moeten verliezen vooraleer de spoormannen en -vrouwen zich zelf verzetten tegen de achterhaalde en oerconservatieve mentaliteit van hun vakbondsleiding?

zondag 15 mei 2011

Schepen Deblauwe keurt eigen subsidies goedOp de vergadering van het College van Burgemeester en Schepenen van 09 mei 2011, werd de toekenning van de werkingssubsidie 2011 en de uitbetaling van een voorschot aan Jong Oostende vzw goedgekeurd. Schepen Arne Deblauwe, die zowel voorzitter is van de stuurgroep Jong Oostende vzw als woordvoerder van deze vereniging, was bij deze beslissing aanwezig.

Dit is een overtreding van het gemeentedecreet, dat stelt dat het voor een lid van het College van Burgemeester en Schepenen verboden is deel te nemen aan de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft; hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger.

LDD Oostende stelt zich al langer vragen bij de dubieuze rol van schepen Deblauwe in dit dossier. Maar nu is er ook daadwerkelijk sprake van belangenvermenging. LDD Oostende hekelt deze regelrechte aanfluiting van de democratische spelregels en overweegt een administratieve klacht neer te leggen bij de gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen. Bovendien vraagt LDD Oostende dat schepen Deblauwe met onmiddellijke ingang ontslag neemt uit zijn functies bij Jong Oostende vzw. Men kan geen twee meesters dienen tegelijk - het is duidelijk dat deze tweespalt niet langer houdbaar is.

Schepen Deblauwe heeft lak aan democratische regels. Na het niet of moeten we zeggen laattijdig neerleggen van de jaarrekeningen van VZW Jong Oostende, is dit een tweede grove overtreding op korte tijd van de democratische en administratieve regels. (De jaarrekeningen van 2008 - 2009 -2010 van VZW jong Oostende werden pas op 27/04/2011 neergelegd! Dit gebeurde na een opmerking van LDD daarover en vlak voor de gemeenteraad waar Jean Marie Dedecker een interpellatie erover had ingediend.)

Ofwel is Schepen Deblauwe arrogant in zijn handelen ofwel is hij niet bekwaam. Beiden zijn net zo verwerpelijk.
Hoe dan ook, het wordt hoog tijd dat Schepen Deblauwe begint te beseffen dat wetten en regels ook voor hem van tel zijn!

LDD Oostende

zaterdag 14 mei 2011

Kursaal Oostende …” begin van een nieuw einde!”


De raad van bestuur van EKO nv, met een democratische vertegen-woordiging van meerderheid en oppositie werd bedankt voor bewezen diensten en wordt vervangen door de vriendenclub van Johan Vande Lanotte. Johan Vande Lanotte wil immers geen pottenkijkers als hij straks de parking onder het Monacoplein aan een zacht prijsje verkoopt aan vriend en zakenpartner Vinci-park nv. AGHO, waar dhr. Vande Lanotte voorzitter van is, CFE-Vinci Conssesions, WVI en de haven Zeebrugge brengen immers een gezamenlijk bod uit op de uitbating van de luchthaven Oostende.

Hilde Veulemans krijgt openlijke blamage.

De vervanging van Hilde Veulemans door Johan Vande Lanotte is een openlijke blamage en desavouering voor de schepen. Als troost en voor de schone schijn krijgt ze wel de leiding van de vzw die in samenwerking met het bureau van Toerisme activiteiten zoals “Mama Mia” moeten organiseren in het Kursaal. Een nieuwe entiteit die met een propere lei start en opnieuw een nieuwe schuldenberg of put kan aanleggen. Ik voorspel dat we de jaarrekeningen van 2011 zullen kunnen inkijken na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 . Tot dan zullen we verhalen van grote winsten en successen lezen in de kranten. Een “modus operandi “ ons stilaan meer dan bekend.

Rapport BNP Paribas wordt straal genegeerd.

Van alle aanbevelingen die in het rapport van BNP Paribas Fortis staan werd de belangrijkste in de wind geslagen. Namelijk het aantrekken van een exploitant of gedeeltelijke exploitant van het Kursaal voor het uitbaten van de feestzalen en het organiseren van evenementen. Het rapport oppert zelf om 1 exploitant aan te trekken voor het Kursaal en het nieuwe cultuurcentrum in het postgebouw. De leefbaarheid van beide uitbatingen heeft immers zowel economisch als cultureel meer baat bij diversiteit dan met concurrentie.

Jean Marie Dedecker.

donderdag 5 mei 2011

Politieke sponsoring door overheidsbedrijven is ontoelaatbaar!


De Vlaamse Maatschappij van Watervoorziening (VMW), een autonoom Vlaams overheidsbedrijf, blijkt één van de hoofdsponsors van de 1 mei-viering te Kortrijk te zijn. De VMW sponsort het Kortrijkse 1 mei-event via de vzw Mayday Mayday, die in 1992 werd opgericht door het ABVV, de Bond Moyson en de sp.a.Peter Reekmans, Vlaams volksvertegenwoordiger (LDD): “Nadat vandaag bekend raakte dat bonussenjager en moraalridder Bruno Tuybens voorheen zélf een bonus van een kwart miljoen euro opstreek, blijkt de socialistische familie er evenmin graten in te zien om bepaalde van haar nevenactiviteiten, weliswaar onrechtstreeks, te laten sponsoren door de Vlaamse Maatschappij van Watervoorziening (VMW). Enerzijds hebben overheidsbedrijven op politieke manifestaties niets te zoeken; anderzijds is het ‘not done’ dat politieke partijen, voor het organiseren van hun manifestaties, al dan niet onrechtstreeks, sponsorgelden ophalen bij overheidsbedrijven. Dit is gewoon een kwestie van ethiek!”

Peter Reekmans, die de ontoelaatbare sponsoring van de 1 mei-viering te Kortrijk door de VMW deze namiddag in het Vlaams parlement aanklaagde, pleit voor het opstellen en het instellen van een ethische code inzake de sponsoring door overheidsbedrijven.

“Ik was ten zeerste verheugd om in het Vlaams parlement, bij het aanklagen van deze ontoelaatbare sponsoring, vast te stellen dat, met uitzondering van de sp.a, de meeste andere partijen hierover identiek hetzelfde dachten. Vlaams minister Schauvliege beloofde alvast om de regeringscommissarissen bij de VMW hierover om tekst en uitleg te verzoeken. Bovendien engageerde ze zich om samen met haar collega Bourgeois de sponsoring door Vlaamse overheidsbedrijven onder de loep te nemen. Hopelijk zal dit op termijn bijdragen tot meer politiek fatsoen en de geloofwaardigheid van de politiek in het algemeen. Aan dergelijk vormen van ‘Socialistisch Profitariaat in Actie’ moet immers dringend paal en perk worden gesteld, ” besluit Peter Reekmans.

Peter Reekmans
Vlaams Volksvertegenwoordiger.