Archief

donderdag 31 maart 2011

LDD vraagt de Kamer om met hoogdringendheid het rookverbod in cafés te versoepelen


In de Kamer van Volksvertegenwoordigers zal Voorzitter Jean-Marie Dedecker van LDD de hoogdringendheid vragen om zijn wetsvoorstel over het rookverbod in overweging te nemen. Het is een voorstel “tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook”, om een uitzondering op het rookverbod in te voeren voor drankgelegenheden waarvan de oppervlakte niet groter is dan 75 vierkante meter.

Chaos voorkomen

Jean-Marie Dedecker: “We hebben inderdaad geen tijd te verliezen, vooral omdat de caféhouders zo snel mogelijk moeten weten waar ze aan toe zijn. Voor de sector is het een groot probleem dat het Grondwettelijk Hof de krakkemikkige wet van 22 december 2009 heeft dooreen geschud, waardoor het rookverbod vanaf 1 juli 2011 algemeen geldt voor alle cafés. Dat heeft in de sector zoveel angst en chaos veroorzaakt dat sommige cafés nu overhaast gaan sluiten. Volgende maand is er zelfs een betoging gepland van de betrokkenen. Als het Parlement die chaos wil voorkomen, en de meedogenloze wet wil repareren, dan moet dat snel gebeuren.”

75 vierkante meter

Niemand is blind voor het schadelijk effect van tabak op de gezondheid, maar dat betekent niet dat er een inquisitie moet worden gevoerd tegen rokers, ook niet als ze op café zitten. Volgens LDD moet een caféhouder zelf kiezen of er in zijn café mag worden gerookt, en moet hij dit duidelijk afficheren.

Jean-Marie Dedecker: “Zowel in Nederland als in sommige Duitse deelstaten wordt het strenge rookverbod onder druk van de publieke opinie gemilderd voor de volkscafés en kleine ‘bruine’ kroegen. Wie zo’n zaak opzoekt weet dat hij of zij een rokerscafé binnenstapt. In de kleine cafés bewaart de baas dan het recht om zelf te beslissen over het soort gezelligheid dat hij aanbiedt. In mijn voorstel laat ik wel de mogelijkheid open om alleen de gunstregel te beperken tot de cafés die zonder personeel werken. Het geheel is een kleine geste naar de rokers toe, en naar de sector. Maar voor Parlementsleden die echt luisteren naar hun kiezers, en nog respect hebben voor hun vrijheid is dit voorstel het absolute minimum.”

Jean - Marie Dedecker

Reglementitis is een virus dat zich sneller verspreidt dan sigarettenrook. Van regelneven en wettenneukers, verlos ons heer.

woensdag 30 maart 2011

Prins Laurens bewijst nogmaals dat hij zijn dotatie onwaardig is.Als een onvolwassen puber is Prins Laurens van België stiekem naar Congo gereisd, ondanks de uitgesproken tegenkanting van zijn vader,en van de ontslagnemende regering Leterme – Vanackere. Voor LDD is dit het zoveelste bewijs dat de jongste telg van de Saksen Coburgs de staat alleen nadeel berokkent of in een slecht daglicht stelt. Er is dus geen enkele reden om deze prins nog langer een belastingvrije dotatie te geven.

Jean-Marie Dedecker, voorzitter LDD: “Het kindergeld van 26.000 euro per maand is aan Laurens toegekend met de drogreden dat hij dan onder de voogdij zou komen van de regering. Dat was nadat hij openlijk kritiek had geuit op de regering Dehaene. Maar dit opvoedingsargument heeft herhaaldelijk gefaald. Als Laurens nog altijd de waarde van het geld niet kent, zal hij dat snel leren zonder dotatie."


Er is geen oneer aan werken, ook niet voor een Saksen Coburg.

Dan zal hij wat minder op zijn neus zetten, als hij een Belgisch vliegtuig neemt en in business wil vliegen zonder te betalen. De prins heeft sedert zijn jeugd niets anders dan brokken gemaakt. Het begon met zijn naam die hij voor iedereen verfranste tot Laurent. Dan belandde meneer de prins voor de rechter in het marineproces, waarvoor papa Albert uit eerlijke schaamte de renovatie van de villa van het enfant terrible bijpaste. Er waren de fratsen van Prins Woef in het KINT dossier, en dat zijn maar enkele voorbeelden.

Parlement verantwoordelijk.

Het Belgische parlement is het enige van Europa dat nog dotaties geeft aan koningskinderen die niet in aanmerking komen voor de troonsopvolging. 4 jaar geleden zag het er naar uit dat Kamer en Senaat een radicaal einde zouden maken aan dit Ancien Regime. Maar tevergeefs.

Jean-Marie Dedecker: “In de Senaat zijn de vooral Franstalige krokodillen uit de vijvers van Laken weer opgestaan, om deze reinigingsoperatie tegen te houden. Daardoor is de dotatie van 321.000 euro per jaar voor de prins gebleven. Maar talloze federale ministers, zelfs eerste ministers verklaren openlijk dat dit soort uitgebreide dotaties, die door Paars Groen werden uitgevonden, niet meer kan. Laat ons daar nu werk van maken, en de dotatie aan Laurens met onmiddellijke ingang schrappen.”

LDD zal de eerste minister morgen over deze aangelegenheid ondervragen in de Kamer, en de nodige initiatieven nemen om de afschaffing van de dotatie aan Laurens te bespoedigen.

Jean-Marie Dedecker

vrijdag 25 maart 2011

OCMW-raad keurde het actieplan van Franky De Block NIET goed


De berichten in de pers als zou de OCMW-raad van afgelopen dinsdag het actieplan van OCMW-voorzitter Franky De Block (sp.a) goedgekeurd hebben, kloppen niet.

Het actieplan houdt in dat allochtone 65-plussers, die in aanmerking komen voor een leefloon, één dag tewerkgesteld worden om op deze manier het minimumpensioen te bekomen.

Voor alle duidelijkheid wil ik benadrukken dat dit verwerpelijk actieplan niet goedgekeurd werd tijdens de OCMW-raad van dinsdag 22 maart 2011.

LDD Oostende en ikzelf hebben ons van bij het begin verzet tegen dit voorstel en zullen dit ook blijven doen. Daarom hebben wij maandag 21 maart ook een persbericht verstuurd die u kunt openen via deze link.

Jean-Marie Dedecker diende voor de gemeenteraad van deze avond een dringende vraag in bij de voorzitter van de gemeenteraad.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Rudy Blomme

donderdag 24 maart 2011

Er zullen meer cafés ophouden te bestaan dan er rokers zullen ophouden met roken.


De wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook, is een foute wet, waar LDD jarenlang heeft tegen gestreden. Geen wonder dus dat de wet is vernietigd door het Grondwettelijk Hof, in zijn arrest van 15 maart 2011. Maar dat betekent dat er vanaf 1 juli 2011 in de horeca een algemeen rookverbod zal gelden, behalve voor de cafés die een aparte rookkamer hebben. Dat wil zeggen dat talloze kleine cafés met een rokerscliënteel veroordeeld zijn.

Jean-Marie Dedecker:” Wij verdedigen al jaren de vrijheid van de cafébaas om zelf te beslissen of er al dan niet gerookt mag worden in zijn of haar zaak. Maar de onverdraagzame gezondheidslobby stelt zijn wetten, zodat een wereldvreemd Parlement de bevolking voor schut zet en het rookverbod heeft uitgebreid tot alle drankgelegenheden. De lopende regering belooft de sector wat verzachtende fiscale of parafiscale maatregelen, maar dat verzacht de pil nauwelijks. Daarom gaan we met LDD toch nog proberen de wet om te buigen, was het maar om de rokers nog een laatste toevluchtsoord e te geven, om ondanks hun verslaving zich nog ergens thuis te voelen.”

75 vierkante meter

Dertig procent van de bevolking is verslaafd aan roken, maar daarom mag die niet worden verstoten als paria's. Je kan niemand verplichten om rokers in je pand toe te staan. Maar 70 procent van de cafégangers rookt. Daarom moet de caféhouder zelf kunnen beslissen of er al dan niet gerookt wordt in zijn zaak. Om die fundamentele vrijheid van ondernemen te respecteren zal LDD een wetsvoorstel indienen om het rookverbod op te heffen voor cafés waar het publiek toegang heeft tot een oppervlakte die niet groter is dan 75 m2, zeker als ze zonder personeel werken.

Jean-Marie Dedecker: “Deze uitzondering is ons ingegeven door het Nederlandse voorbeeld. Daar kwam een deel van de caféhouders en van het publiek in opstand tegen een algemeen rookverbod dat een deel van het sociaal netwerk dreigde te ontmantelen. De Nederlandse minister van Volksgezondheid heeft eind vorig jaar aangekondigd dat zij een uitzondering wou invoeren voor cafés waarvan de oppervlakte niet groter is dan 70 m2 en waar geen personeel wordt tewerkgesteld.
Na de uitspraak van het Grondwettelijk Hof komen ook in ons land acties op gang om de caféhouders en het publiek te mobiliseren. LDD zal die acties dan ook volop steunen, en rekent op het gezond verstand van genoeg parlementsleden om mijn wetsvoorstel te steunen. Het zal bij hoogdringendheid worden ingediend in de Kamer.”

Jean-Marie Dedecker

“Sabam ontpopt zich steeds meer tot de gestapo van de muziekindustrie”

maandag 21 maart 2011

LDD tegen “ win for Life” van OCMW-voorzitter Franky De Block.


De oplossing waarmee de voorzitter van het Sociaal Huis Oostende Franky De Block (SP.A) op de proppen komt bewijst nog maar eens dat het lokale en nationale beleid de voorbije jaren gefaald heeft, met alle gevolgen van dien voor de belastingbetaler.

Oostends volksvertegenwoordiger Jean-Marie Dedecker (LDD): “ Reeds jaren klaag ik het lakse asielbeleid en zijn desastreuze volgmigratie in de Kamer aan. Maar blijkbaar vonden de meerderheidspartijen (inclusief sp.a) het niet nodig om in te grijpen.”
Voorzitter Franky De Block(sp.a) doet nu wel alsof hij moet kiezen tussen de pest en de cholera maar het is zijn beleid en dat van zijn partij die mee voor deze mistoestanden en uitzichtloze situatie zorgden.

Het jarenlange Sinterklaasbeleid van het Sociaal Huis heeft ervoor gezorgd dat Oostende een magneet werd voor leefloners en asielzoekers, en dan mag het niet verwonderlijk zijn dat het draagvlak nu schromelijk overschreden is.

Johan Seynaeve (Voorzitter LDD Oostende): “ deze foute beleidskeuzes, die enkel dienen om het electoraat uit te breiden, moeten dringend aangepakt worden.”

Terwijl de hardwerkende Vlaming in onzekerheid leeft als het over zijn/haar pensioen gaat kunnen allochtonen na één dag werken in onze spaarpot graaien.
Dit heeft niets meer met solidariteit te maken, en evenmin met asociaal gedrag van tegenstanders van het gevoerde Sinterklaasbeleid, maar dit is een georganiseerde roof op de belastingbetaler onder het goedkeurend oog van de meerderheidspartijen

Rudy Blomme (LDD OCMW-raadslid): “ Op de OCMW-raad van komende dinsdag zal ik stevig ingaan tegen dit standpunt. Het is mijn plicht om mij te verzetten tegen alle misbruiken van onze sociale voorzieningen.”

Met deze beslissing stuurt Franky De Block een signaal uit die een nog grotere toestroom van allochtonen via volgmigratie zal tot gevolg hebben. Een leefloon is beperkt in de tijd een pensioen is blijvend. Dhr De Block biedt in Oostende elke bejaarde allochtoon die via volgmigratie ons land binnenkomt een "Win for Life" aan.


Jean Marie Dedecker

maandag 7 maart 2011

'Rijkelijk laat'Dit spontaan ontslag komt rijkelijk laat
Het was pas toen er een zoveelste bewijs werd geleverd van de normvervaging aan de top van de federale politie dat de regering blijkbaar overtuigd is geraakt. Niet alleen wordt er met overheidsfondsen gegooid, ook bij benoemingen en promoties viert favoritisme hoogtij en worden procedures verkracht of naar de hand gezet, om de juiste mensen op de juiste plaats te krijgen. En dat liedje duurt nu al 3 jaar.

LDD heeft sedert 2008 al het machtsmisbruik van Koekelberg, en de malaise dat dit veroorzaakt heeft bij de federale politie aangeklaagd.

Jean Marie Dedecker

vrijdag 4 maart 2011


Wouter Beke wordt Koninklijk preparateur: Mark’ske van FC De Kampioenen moet dus Club Brugge en Standard Luik samen doen spelen. Het wordt eerder tacklen dan op hetzelfde doel sjotten