Archief

donderdag 16 juni 2011

Windenergie op zee zal consument 14 miljard euro extra kosten.


LDD heeft nagerekend hoeveel geld de overheid wil (laten) besteden aan de nieuwe duurzame energie. Over enkele maanden wordt de zevende concessie voor een windmolenpark in de Noordzee toegewezen. Voor LDD is het duidelijk waarom drie kandidaten zo ijverig de buit binnen willen halen.
Jean-Marie Dedecker, voorzitter LDD: “Volgens de CREG, de federale reguleringscommissie voor gas en elektriciteit, zullen de zeven geplande windmolenparken gemiddeld 300 megawatt groot zijn. De oudste concessiehouder, C-Power zegt daarmee ieder jaar 1075 GWh (Gigawattuur) of 1.075.000 megawattuur stroom te kunnen opwekken. Tegen een gemiddelde prijs van 102 euro per MWh zal C-power 109.650.000 euro incasseren aan groenestroomcertificaten. Elk windmolenbedrijf zal dus 100 miljoen euro per jaar kosten aan groene stroomcertificaten. Met 7 parken levert dat jaarlijks een extra kostenplaatje op van 700 miljoen euro voor de consument. “

Wettelijke woekerwinsten

LDD wijst er op dat de concessies worden verleend voor een periode van twintig jaar met een vaste prijsgarantie. In de komende 2 decennia zullen de windmolenaars voor 14 miljard euro certificaten op zak steken, bovenop de normale elektriciteitsprijs, want de consument betaalt dubbel: éénmaal voor groenstroomcertificaten en éénmaal voor de elektriciteit.

Jean-Marie Dedecker: “De zeven windmolenparken zullen naast 14 miljard euro voor de certificaten nog minimum 7 miljard euro incasseren voor hun productie. Twintig jaar subsidies betalen voor een project dat na acht jaar is afbetaald, afgeschreven en winstgevend , wekt de indruk van Siciliaanse toestanden of gelegaliseerde diefstal. Voor die 14 miljard euro kan de privé twee kerncentrales bouwen met een veelvoud van de capaciteit van onze off-shorewindmolens, en zonder certificaten!”

Extraatjes van overal

Als toemaatje hebben de producenten van windenergie nog bedongen dat de groene stroom betaald wordt op de nettoproductie vòòr tranformatie bovenaan in de windmolen en niet wanneer ze aan land komt in de elektriciteitscentrales. Door de grote afstand naar de windmolens van 30 tot 66 km is er een vermogensverlies van 4 tot 5 procent op de voedingskabel. Dat verlies wordt ook gedekt met groenestroomcertificaten, en doorgerekend aan de consument, voor stroom die in zee verdwijnt.

Jean-Marie Dedecker: “De subsidiedrift van de regering kent geen grenzen: voor de voedingskabel van de Thorntonbank die 27 km diep in de Noordzee ligt, heeft de federale overheid via netwerkbeheerder Elia 25 miljoen euro opgehoest, voor amper 6 windmolens. Elia moet ook het hoogspanningsnet van 380kv (kilovolt) doortrekken van Eeklo tot Zeebrugge, omdat het huidig netwerk van 150 Kv dat uit Brugge en Bredene vertrekt schromelijk tekort om de capaciteit van de zeven geplande windmolenparken op te vangen. Weer een kost van 800 miljoen tot 1 miljard euro voor werken die 12 jaar in beslag nemen. Het geld van de belastingbetaler is het fundament van de energieluchtkastelen.

woensdag 8 juni 2011

Verkeersboetes zullen nog meer dan vroeger de werkende Vlaming treffen.

Staatssecretaris voor Fraudebestrijding Devlies (CD&V) wil de niet-betaalde verkeersboetes innen door ze af te trekken van belastingtegoeden of ze bij te rekenen bij de te betalen belasting. Voor LDD is dit de zoveelste illustratie voor de schaamteloze manier waarop de argeloze Vlaming die nog wat geld verdient moet opdraaien voor een staatsmachine die jaarlijks miljarden te veel verslindt en hopeloos boven haar stand blijft leven.

Jean-Marie Dedecker, voorzitter LDD: “Het voorstel van de staatssecretaris voor fraudebestrijding treft in de eerste plaats alleen de mensen die belastingen betalen. Bovendien staan bijna alle flitspalen in Vlaanderen, zodat het ‘communautair evenwicht’ weer op zijn Belgisch’ wordt opgelost en er weer nieuwe Vlaamse transfers naar het zuiden in het leven worden geroepen. Alles wijst er op dat de regering de gaten in de begroting verder opvult met het geld dat makkelijkst te vinden is, en daarbij elke zin voor rechtvaardigheid verliest.”

Onrechtvaardig

Voor LDD is het duidelijk dat de rechten van de autobestuurders verder met voeten worden getreden door de voorgestelde inningsmaatregel Hoe kan hij zijn boetes nog betwisten als ze toch via zijn beroepsinkomen worden verdonkeremaand.

Jean-Marie Dedecker: “De overgrote meerderheid van boetes zijn snelheidovertredingen van minder dan 10km/u*. Logisch dat vele automobilisten zich gewoon gepakt voelen omdat ze – zoals het veiligheidshalve zou moeten! – hun aandacht toespitsten op de weg en de gedragingen van andere weggebruikers en niet op hun kilometerteller. Logisch ook dat sommigen het vertikken om te betalen voor bewust te laag ingestelde snelheidslimieten, zoals in de zones 30 die als paddestoelen uit de grond rijzen. Door een totaal gebrek aan logica zijn verkeersboetes een ordinaire belasting geworden, die niet de gaten in de weg maar wel de gaten in de schatkist moeten vullen.”

Jean Marie Dedecker

woensdag 1 juni 2011

Een patat in het gezicht van de wetenschap


Aan de patattenoorlog is een rijstoorlog voorafgegaan.

De geschiedenis van de ‘gouden rijstkorrel’ is even revolutionair als hallucinant. In 1990 ontwikkelden dr. Ingo Potrykus in Zürich en professor Peter Beier in Freiburg, gefinancierd door The Rockefeller Foundation en later The Bill Gates Foundation, een techniek waarbij bètacaroteen toegevoegd wordt aan rijst. Rijst wordt zo verrijkt met vitamine A. De provitamine A die gesynthetiseerd wordt in de vegetatieve delen van de rijst, maar niet in de korrel, wordt geactiveerd door inbreng van twee genen in het genoom van de rijstkorrel. De rijstkorrel kleurt geel (goud) door het bètacaroteen. Er is geen enkel gevaar voor het menselijke organisme. In de maag worden DNA of genen van ggo’s opgesplitst in dezelfde DNA-fragmenten als deze van niet-ggo’s.

Diëtaire deficiënties of gebrek aan vitamine A zijn de oorzaak van vele ziektes en sterfgevallen bij kinderen over de hele wereld. Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie lopen 230 miljoen kinderen in de wereld het gevaar om te lijden aan vitamine A-deficiëntie. Jaarlijks worden daardoor 500.000 kinderen blind. Daarenboven leidt een gebrek aan deze vitamine tot achterstand in de intellectuele ontwikkeling en een lagere weerstand tegen ziektes zoals malaria, diarree en mazelen. Er sterven jaarlijks 2 miljoen kinderen door ziektes gerelateerd aan vitamine A-gebrek.

Tweehonderd gram gouden rijst per dag volstaat om het gebrek uit de derde wereld te helpen. Dit was echter buiten de groenen gerekend en hun panische angst voor alles wat vooruitgang heeft gebracht. Het labo van Potrykus in Zürich werd geïnfiltreerd door een Greenpeaceactiviste. Toen Potrykus een staal van zijn weergaloze ontdekking voor een bioveiligheidsanalyse opstuurde naar het Rice Research Center op de Filippijnen, werd het bij DHL gestolen en met een georkestreerde campagne als Frankensteinvoedsel aan de schandpaal genageld. Door de actie van de ecoterroristen zal gouden rijst nu pas in 2011 massaal geproduceerd kunnen worden, twintig jaar na zijn ontdekking. Zullen deze anti-humanisten nu ook in Den Haag terechtstaan voor misdaad tegen de menselijkheid? Potrykus stond zijn intellectuele rechten gratis af aan Syngenta voor productie, op voorwaarde dat elke arme boer in de wereld gepatenteerde ‘gouden’ rijstplanten kado kreeg. China commercialiseert dit nu schoorvoetend. Europa vindt uit, anderen ontwikkelen.

Oppositie tegen biotechnologie is een westerse luxe, zegt de Keniaanse landbouwwetenschapper dr. Florence Wambugu: ‘Ik waardeer ethische bezwaren, maar alles wat weerstand biedt tegen het voeden van onze kinderen is onethisch.’

De eerste grote agrarische revolutie die de wereld voedde was kunstmest, ammoniumnitraat. In 1900 waren we nog maar met 1,7 miljard mensen op onze planeet. Tachtig procent van de westerse arbeidskrachten werkte toen in de landbouw, vandaag nog amper drie procent. De Amerikaanse agronoom en Nobelprijswinnaar dr. Norman Borlaug:‘Er zijn 6,6 miljard mensen op de planeet vandaag. Met de klassieke organische landbouw kunnen we er 4 miljard van voeden. Welke 2 miljard zouden vrijwillig willen sterven? Of welke 2 miljard zouden Greenpeace, het WWF en het Earth Liberation Front vrijwillig laten sterven?’ Het vernietigen van experimentele projecten met biotech is ecoterrorisme en verwijzing naar Frankensteinvoedsel of nazipraktijken is misdadige propaganda van eco-imperialisten: ‘If you can’t be right, be dramatic.’

Jean Marie Dedecker
Voorzitter LDD