Archief

zondag 23 februari 2020

Ethische dossiers verdienen beter dan parlementair snelrecht omdat er geen regering is'Abortus en euthanasie zijn in wezen beiden kunstgrepen om de kwaliteit van het leven te verbeteren', schrijft Jean-Marie Dedecker. 'Maar als het debat over dergelijke diepgaande kwesties over leven en dood verpolitiseerd wordt, worden de moraal en de ethiek opgeofferd op het altaar van de macht en van de luidste schreeuwers.'

Straks liggen er twee hete hangijzers als wetvoorstellen op de vermolmde pupiters van het Federaal Parlement: eentje over abortus en eentje over euthanasie. Abortus en euthanasie zijn in wezen beiden kunstgrepen om de kwaliteit van het leven te verbeteren. Het eerste om een onvolmaakte vrucht te beletten om te rijpen. Het tweede om het overrijpe verval van het leven rigoureus af te breken. Maar als het debat over dergelijke diepgaande kwesties over leven en dood verpolitiseerd wordt, worden de moraal en de ethiek opgeofferd op het altaar van de macht en van de luidste schreeuwers.

zondag 16 februari 2020

Voetbalbobo's: een kruideniersras dat graag in status handelt maar in euro's denkt


Jean-Marie Dedecker gelooft niet dat de Belgische voetbalwereld veel geleerd heeft van de recente schandalen. 'De voorgestelde maatregelen zijn eerder een belediging dan een oplossing.'

Er zijn jaarlijks meer schandalen in het voetbal dan kwetsuren bij Vincent Kompany. Toch leven de voetbalbobo's nog steeds onder een ondoordringbare stolp, los gezongen van wetten en reglementen en vooral doofstom voor moraal en ethiek. Zwartgeldcircuits, chantage, omkoping, fraude, matchfixing, mensenhandel, omerta ... money talks, bullshit walks. Los van wat cosmetische ingrepen en gammele gedragscodes neergepend op boterbriefjes verandert er niets, want iedereen heeft boter op zijn hoofd, van de bestuurders van de KBVB tot de bobo's van de Pro League en de clubs, een incestueuze heemkundige kring van graaigedrag en eigenbelang. Makelaarsvergoedingen mogen normaal 7 tot 10% van het transferbedrag bedragen, maar voor zwarte parels gaat men er vlotjes boven en is 50% zelfs de norm.

zondag 2 februari 2020

Wie de arm der wet amputeert in plaats van versterkt, belazert de kluit en verzwakt de rechtsstaat


'Onze politieagenten en cipiers, zelf geboeid en gevangen', vindt Jean-Marie Dedecker.

Politiewaakhond Comité P wil mystery shoppers op pad sturen om integriteitstesten uit te voeren bij haar eigen politiekorpsen. Het zal bijvoorbeeld huiszoekingen ensceneren en vallen opzetten voor de agenten, zoals portefeuilles verstoppen om te kijken of de pakkemannen poen pakken. Het doet mij denken aan stasipraktijken en bijzondere onderzoeksmethodes van sabelslepers die zichzelf boven hun eigen wetten plaatsen. Uitlokking is in strafonderzoeken nochtans verboden en onderzoekers mogen het voornemen om een misdrijf te plegen niet doen ontstaan, bevestigen of versterken.
Groter kan de vernedering niet zijn voor onze koddebeiers die trouw aan de wet gezworen hebben, verondersteld worden zelf de wet na te leven en er ethisch en moreel correct naar moeten handelen. Uit een deontologische code met 68 artikels is er immers vlug een stok gevonden om met een tuchtonderzoek te slaan door de leden van het Comité P die zichzelf zuiverder en maagdelijker achten dan hun eigen collega's.