Archief

woensdag 30 mei 2018

'Seksualiteit behoort tot de privésfeer, in of uit de kast.'

'Straks zijn er meer strijddagen dan kalenderdagen', schrijft Jean-Marie Dedecker na de Pride en de dag van de Diversiteit.

17 mei was de internationale Regenboogdag tegen de homofobie. Niet dat iedereen nu ging vlaggen. Twee gemeenten, Kraainem en Drogenbos hingen de regenboogvlag niet uit. 'Seksualiteit" behoort tot de privésfeer', zei de burgervader van de Brusselse faciliteitengemeente. Hij heeft een punt. 21 mei was dan weer de dag van de diversiteit. Straks zijn er meer strijddagen dan kalenderdagen. Niettegenstaande ons landje voor allerhande wetten over diversiteit niet alleen koploper, maar ook voorloper is, kondigt onze staatssecretaris van gelijke kansen Zuhal Demir 22 doelstellingen en 115 maatregelen aan om de discriminatie van onze homogemeenschap te lijf te gaan.

woensdag 23 mei 2018

“Na wat diplomatiek gekrijs zullen Merkel en de Europese Mandarijnen straks toch weer wegkijken van het onrecht in Gaza”

Schrijven of spreken over Israël was altijd al klompendansen op een tafel vol met eieren. Door de islamitische terreuraanslagen in het Westen wordt iedereen die nu ook maar opkomt voor de Palestijnse zaak in het Midden-Oosten aan de kant gezet als antisemiet of zelfs Hamashoer, aangepord door de zionistische vergoelijkingslobby. 

Mijn twitteraccount zal terug uitpuilen van de verwijten. De onderdrukking van een volk wordt de wereld aangepraat als de strijd tegen het terrorisme. Dat is de sleutel van het onrecht. Israël appelleert te pas en te onpas aan het latente Westerse schuld- en schaamtegevoel voor de Jodenvervolging in WO II om haar eigen misdaden tegen de menselijkheid te vergoelijken. De Duitsers waren verantwoordelijk voor de Holocaust, maar de Palestijnen betaalden de schadeloosstelling en zijn de bultenaren van de historie.

'Moordpartij in Gaza is de zoveelste uiting van het moreel verval van Israël'

'Joden zijn geen goden en Palestijnen zijn geen zwijnen. De waarheid ligt in het midden, maar het recht van de sterkste is het sterkste onrecht', schrijft Jean-Marie Dedecker naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in Gaza.

De Palestijnen zijn de zwerfkatten van het Midden-Oosten, uitgespuwd en achtervolgd in eigen land, en nergens welkom, ook niet bij hun Arabische buren, waar ze in tal van vluchtelingenkampen een rechteloos bestaan leiden of liever... lijden. Palestijnen worden in eigen land gepest en geterroriseerd en als Untermenschen ontmenselijkt. Twee miljoen verpauperde Palestijnen zitten opgesloten in de zandbak van Gaza, zonder enig perspectief, afhankelijk van de bijstandscultuur, uitgehongerd en beroofd van valabele gezondheidszorg, huisvesting, onderwijs en waardigheid. Vluchtelingen in eigen land. Met de regelmaat van een klok richten de Zionisten er moordpartijen aan. In 2009 werden er 1.370 Palestijnen omgebracht, waarvan een vierde weerloze kinderen. In 2014 lieten 2.205 Palestijnen er nog het leven waaronder 1.473 burgers zoals 501 kinderen en 257 vrouwen.

maandag 14 mei 2018

'Mei plasticvrij of ieder actiegroepje haar eigen klimaatsnoepje'

De groene zelfkastijding en het gezondheidspaternalisme van onze westerse ecologisten tegenover de rest van de wereld wordt stilaan epidemisch, oordeelt Jean-Marie Dedecker.

Op 26 april laatstleden vierden de aanbidders van moeder aarde Earth Day. We kenden al de Tax Freedom Day. Dat is de dag in het jaar waarop we van de fiscus eindelijk voor onszelf mogen werken. Tot op die verlossende dag die in 2017 op 31 juli viel, hebben we al onze zuurverdiende centen doorgestort naar de overheid.

maandag 7 mei 2018

'Als spoorman een zwaar beroep is, dan zijn zeevissers en kasseileggers slavenarbeiders'

Jean-Marie Dedecker heeft het niet begrepen op het systeem van de zware beroepen en haalt uit naar de vakbonden. 'Vakbonden bouwen voorrechten op voor zichzelf ten koste van de werkenden zonder vertegenwoordiging.'

Eén mei is traditioneel de dag van de gebalde rode vuist, de loze strijdkreten en het geschreeuw van De Leeuw. Er volgt straks nog een groen bisnummer op Hemelvaartsdag met de herdenking van Rerum Novarum, de encycliek van de katholieke arbeiderszuil uit 1891. Even traditioneel gaan de toespraken over de sociale zekerheid. Gans onze sociale zekerheid is gebouwd op en gefinancierd door de solidariteit tussen de werkende mensen, door de inkomsten uit arbeid. Maar vakbonden propageren vandaag eerder het recht op luiheid dan het recht op arbeid en pleiten voor ongelijke sociale en onhoudbare privileges.

woensdag 2 mei 2018

'De kaaimannen ontsnappen aan de tollenaars en de werkmieren betalen het gelag'

'De regering-Michel is op begrotingsvlak een maat voor niets', schrijft Jean-Marie Dedecker. 'De politieke logica wint het altijd van de economische.'

We worden plat geklopt met zegebulletins over de economische heropleving, maar als je achteraan bengelt in het peloton, moet je eerder een tandje bijsteken dan je armen in de lucht. Als we een ommetje maken bij onze noorderburen moeten we ons economisch tuinkabouterschap al erkennen. Onze economie groeit aan 1,7 procent. Dat is lager dan het Europees gemiddelde van 2,5 procent. De Nederlandse economie groeit op jaarbasis bijvoorbeeld met 3,3 procent. Dit levert boven de Moerdijk een begrotingsoverschot op van 4,4 miljard euro, en volgend jaar zelfs 6,9 miljard. De economische groei zorgt er voor dat er minder uitgegeven wordt aan uitkeringen en dat er meer belastingen binnen komen. De Nederlandse Staatsschuld is 423 miljard euro, amper 59,6% van het BBP. Onze handelsbalans staat nog altijd in het rood en we hebben een overheidsschuld van meer dan 100%. Het Internationaal Monetair Fonds berekende dat de overheidsschuld in werkelijkheid 200% bedraagt, als we rekening houden met onze toekomstige pensioenverplichtingen en met de uitgaven in de gezondheidszorg. Van zodra de rente stijgt wendt er een catastrofe, en dat gevaar is niet denkbeeldig. Van zodra de Europese Centrale Bank stopt met het inkopen van overheidspapier - momenteel is dit nog 30 miljard euro per maand - zou onze langetermijnrente onmiddellijk verdubbelen.