Archief

dinsdag 14 februari 2012

Rode Ridders vallen van hun paard – Open brief aan John Crombez.
Beste John,

Wat hieronder staat behoort eigenlijk tot de rubriek “ van horen zeggen”. Mocht ik verkeerd geïnformeerd zijn, gelieve mij dan per kerende terecht te wijzen zodat ik ootmoedig mijn hoofd kan buigen en nederig door het rode stof kan kruipen.

Rode Rudy

Uw syndicale vriend Rode Rudy is aan de schandpaal genageld. De leeuw van de rode vakbond heeft zijn tanden stukgebeten  op de notionele intrest. Deze superbobo van het antikapitalistische protest heeft blijkbaar zelf zijn pollen in de fiscale vetpotten van zijn familiale patrimoniumvennootschap gestoken en amper 5,5 % belasting betaald. Voor de bouw van een paar winkels en een zestal appartementen heeft hij samen met zijn zus, een fiscaal expert onder de arm genomen voor fiscale “ Optimalisatie “ van zijn immoproject. Edel en wettelijk, ware het niet dat Rode Rudi te pas en te onpas het land lamlegt om zijn ongenoegen over de notionele intrest van de daken te schreeuwen. Deng Xioping zei het al: “Er is niets oneerbaars aan rijk worden”. Het rode jasje heeft meerdere vestzakken. Moraal van het verhaal: “ Luister naar Rudy’s woorden, maar kijk niet naar zijn daden. Rudy’s rode boekje staat vol Bijbelse spreuken . “

Johan de Rode Ridder

Als schildknaap van Rode Ridder Johan Vande Lanotte trekt u edelmoedig ten strijde tegen de managementvennootschappen. Beste John, ik heb horen zeggen dat je beter eerst de rode balk uit Johan’s oog kan pulken i.p.v. splinters te zoeken bij de hardwerkende medemens. Johan zou u naar verluidt les kunnen geven in vennootschapsspitstechnologie.
Even een korte historiek, enkel ter informatie. In 2007 richtte uw leermeester een paar vennootschappen op waarvan hij 99% van de aandelen had:  Bvba Ghent Public Law voor juridisch advies - altijd een mooie bijverdienste naast je job als professor – en JVL, een gcv of gewone commanditaire managementvennootschap. Gcv JVL had het nogal druk: voorzitter van nv Electrawinds ( duurzame energie), bestuurder bij nv Electrawinds Windpark Sint Lievens Houtem, afgevaardigde bestuurder bij nv Zon aan Zee ( zonne-energie)  en bestuurder bij NV Eldepasco (nu nv Northwind ) een windmolenpark op zee. Op 29 september 2011 liet Johan zijn bvba-tje Ghent Public Law opslorpen door zijn managementvennootschapje JVL. Op de valreep (27.12.2011) van het ministerschap verhuisde gcv JVL van Oostende naar Brugge ten huize van zijn accountant, de heer Stuyts, die met zijn NV Spoiano Johan vervangt als zaakvoerder en tevens de naam van de gcv JVL veranderde in gcv MABUSPO. Wat aan het oog onttrokken is ontsnapt aan elke sociale controle. Marijke Schaepelinck, de echtgenote van Johan Vande Lanotte heeft nu ook zo’n commanditair vennootschapje, Allo & Ko. Het doel van deze gcv is “opleiding en ondersteuning geven aan noodplanningsambtenaren van Waalse Gemeenten” (sic!). 

Honi soit qui mal y pense.

Ik weet het, beste John, een kat vindt er bijna haar jongen niet in terug, maar dat is de bedoeling. Het is zoals uw grote roerganger Mao al zei: “ Het is niet belangrijk of de kat zwart of wit is, als ze maar muizen vangt.” Gewone commanditaire vennootschappen, beste John, moeten geen jaarrekeningen en jaarverslagen opmaken, laat staan via neerlegging openbaar maken. Het zijn afkooksels van wat men in Liechtenstein Anstalten noemt of ook nog Delaware vennootschappen waarbij boekhouders optreden in naam van de verborgen aandeelhouders. Aan dergelijke constructies werden indertijd door Paars nog overheidsgebouwen verkocht voor sale-and-lease-back operaties zoals een optrekje aan de Rue des trois Boudins 10 te Bergen. Voor 9,4 miljoen euro verpatst aan BELGOV (BE) QRS 15-66, Inc, een vennootschap naar het recht van de staat Delaware. Dit laatste even terzijde, beste John, het is maar om aan te tonen dat er nog veel werk aan de winkel is als u begint te vegen voor eigen deur, van Oostende tot in Bergen bij Elio.
Mag ik u als nederige onderdaan van dit belastingsparadijs, voorstellen om alle gewone commanditaire vennootschappen wettelijk te verplichten om hun balansen openbaar te maken. Om uw carrière veilig te stellen zou ik toch voor alle zekerheid even advies inwinnen bij uw meester Johan, vooraleer enig initiatief te ondernemen. Indien u toch zijn fiat zou krijgen dan raad ik u ook aan terloops uit te pluizen hoeveel miljoenen euro’s subsidies, groene stroomcertificaten, belastingsvoordelen en tutti quanti bij nv Electrawinds & co zijn terechtgekomen.

Moniek en Charel

Tot slot, beste John, sta me toe even persoonlijk te worden. In Eernegem, het landelijke polderdorp waar uw wieg stond, doen hardnekkige roddels de ronde. Het gaat over uw lieftallige ouders, Moniek en Charel. Echte Vlaamse werkmenschen, tegenwoordig een rariteit tussen de loftsocialisten . Moniek zou nu haar job kwijt zijn. Het menske waste, dweilde en sponste ten huize van plaatselijke notabelen, van de dokter tot de notaris en bij mening middenstander met een zwarte kas. Ik noem geen namen, ’t is te delicaat.(hoewel, breek me de bek niet open) Moniek zou van u,zoonlief, het borstelhok niet meer mogen uitkomen. Sedert u staatssecretaris  - in Eernegem zeggen ze Minister – en notoir fraudejager geworden bent , zou het te gevaarlijk zijn dat moeder in het zwart gaat bijklussen. Ikzelf kan dat niet geloven. Mocht het toch waar zijn – en ik herhaal, voor mij zijn het jaloerse kwakkels van roddeltantes – dan ben ik er heilig van overtuigd dat u met uw schamele” ministerwedde” een duitje in het zakje van moederke Crombez zal doen, ter compensatie voor het loonverlies.

Rechtvaardige Vlaktaks

Bijklussen in het zwart is een daad van wettelijke zelfverdediging in een land dat Olympisch kampioen is in de discipline lasten op arbeid. Ik ken meer pompiers die bijklussen dan branden blussen. Zwart werk is de olie van de economie, John, zeker voor mensen die de helft van hun inkomen door noeste arbeid aan de fiscus moeten afgeven. Zolang er geen rechtvaardige vlaktaks komt die alle aftrekposten en notionele bazaar overbodig maakt en zolang het door de te hoge lasten op arbeid interessanter is om te doppen dan te werken zal fraude welig tieren.

Geloof me, beste John, niemand beter dan ik kent de pijn van het rommelen in je privé-leven en nu voel ik me er ook niet goed bij. Toch is het beter een hardnekkige roddel de kop in te drukken dan leugenachtig te laten voortwoekeren. Voor wie het celibaat predikt voor een ander is het beter zelf maagd te zijn. Vraag het maar aan uw gevallen rode vakbondsvriend Rode Rudy. De Leeuw is nu zijn tanden en zijn klauwen getrokken.

Dus, John, eerst de dikke légumes aanpakken, zoals Steve Stevaert zo mooi kon zeggen, en dan pas de moedertjes.

Uw nederige belastingbetaler,
Jean-Marie Dedecker

vrijdag 10 februari 2012

Rating van de Dexia-commissie zakt iedere week met 2 punten.De bijzondere Kamercommissie rond het debacle van Dexia wordt sedert haar oprichting door de grote traditionele partijen stokken in de wielen gestoken om het vinden van de waarheid zo moeilijk mogelijk te maken. Voor LDD is het duidelijk dat de herrie rond het lekken van een verslag aan de pers wordt opgepookt om enkele van de meest kritische leden van de commissie monddood te maken.

Jean-Marie Dedecker:”De Dexia-commissie is duidelijk niet met een ‘triple A’ notering van start gegaan. Van in het begin heeft de meerderheid zich verzet tegen een echte onderzoekscommissie om de laatste steen boven te halen. Nu de commissie bijna aan haar besluiten toe is, en de regering er zich nu zelfs met het verder verloop van de werkzaamheden moeit, wordt balans steeds triester. Door voortdurend documenten af te schermen, door zoveel mogelijk getuigen achter gesloten deuren te ontvangen, en zelfs het verslag van zo’n controversiële getuigenis in een kluis te verstoppen, wordt het de parlementsleden bijna onmogelijk gemaakt om ernstig werk te leveren. En een onderzoekscommissie lijkt verder weg dan ooit. Om het in beurstermen te zeggen, de geloofwaardigheid van deze commissie is hoogstens nog een CC-.”

De kritische parlementsleden die in de bijzonder commissie de ware achtergrond van de ondergang van Dexia willen achterhalen wordt het niet makkelijk gemaakt, door obstructies en procedureslagen.

Maar LDD ziet daarom geen enkele inhoudelijke reden of juridische grond om de commissarissen van Groen of Ecolo uit de bijzondere commissie te bannen.

woensdag 8 februari 2012

Spoorvakbonden verdienen geen dotaties als ze de sociale vrede niet garanderen
In de afgelopen jaren hebben de vakbonden van de NMBS jaarlijks een dotatie van ongeveer 5,5 miljoen euro gekregen voor hun werking en het bewaren van de sociale vrede. Dat heeft minister Magnette (PS) vandaag geantwoord op een parlementaire vraag van Jean-Marie Dedecker (LDD). Ondanks de talloze overtredingen van de afspraken heeft de NMBS die milde giften nooit in vraag gesteld. Daarom wil LDD de dotatie van de vakbonden afhankelijk maken van het voorkòmen van stakingen, spontane werkonderbrekingen of andere vormen van pesterijen waar de reizigers het slachtoffer van zijn.

Jean-Marie Dedecker, voorzitter LDD: “Minister van Overheidsbedrijven Magnette is zelfs niet te beroerd om toe te geven dat de dotaties aan de vakbonden door de NMBS nog nooit zijn gecontroleerd. In 2009 kregen ACOD Spoor, ACV Transcom VSOA en OVS samen 5.347.210 euro. In 2010 bedroeg dat samen 5.564.885 euro, waarvan telkens meer dan 3 miljoen voor de socialistische vakbond ACOD. In 2011 lag het bedrag in het verlengde maar dat is nog niet juist berekend. Maar het maakt niet uit: de vakbonden krijgen toch hun centen, of ze de treinen laten rijden of niet”.

Vakbonden niet boven de wet

LDD klaagt al langer de onverantwoordelijkheid van vakbonden aan, die zonder rechtspersoonlijkheid niet financieel aansprakelijk kunnen worden gesteld voor flagrante overtredingen van het collectieve arbeidrecht. De regering kan bij de NMBS een voorbeeld stellen.

Jean-Marie Dedecker: “De regering beweert dat ze onderzoekt hoe ze ‘haar’ NMBS de sociale akkoorden kan doen naleven. Dat ze dan begint met de rijke dotaties aan de bonden af te laten hangen van het aantal wilde stakingsdagen, bijvoorbeeld met een ‘korting’ van 20 % op de jaardotatie per stakingsdag. Dat miljoen euro is nog maar een fractie van de werkelijke schade die arrogante spoorbonden daarmee aanrichten. Dan zal het land niet meer worden lamgelegd als er een spoordienst 200 meter verderop moet verhuizen.”

vrijdag 3 februari 2012

De zonneslag van Bekaert.
Het socialistisch subsidiebeleid, gedwee gesteund door liberalen van de Open VLD en later door sociaaldemocraten van de CD&v, heeft de afgelopen jaren een artificiële economie gecreëerd  rond duurzame energie. Sinds begin deze eeuw treedt de overheid marktverstorend op met subsidies aan de basis en subsidies aan bedrijven. Daarbovenop was er de strategie waarbij investeringsvehikels van overheid gretig investeerden in duurzame energie, welke de subsidiebubbel verder onnatuurlijk voedde. Een onnatuurlijke economische groei binnen een subsidiebubbel werkt innovatie tegen. Waarom zouden bedrijven immers innoveren wanneer de overheid een kader voorziet waarbij het basisproduct onnatuurlijk sterk verkoopt en blijft verkopen. Daarom moest de overheid in hun drang de economie te controleren naast groenestroomcertificaten  ook innovatiepremies  voor bedrijven voorzien. Maar subsidies zijn zoals een heroineshot, je voelt je een tijdje supergoed, maar als de roes is uitgewerkt, ben je er nog slechter aan toe dan voorheen.

Bekaert menselijk subsidiedrama.

Want we nu zien bij Bekaert zijn menselijke drama’s die het rechtstreekse gevolg zijn van de marktontregelende werking van de overheid. Een natuurlijke economische groei met dito natuurlijke evolutie van producten en tewerkstelling is op lange termijn het beste voor Vlaanderen. Het zou in elk geval dergelijk scenario van een burn-out door doping voorkomen hebben.
Elke economie of een onderdeel ervan die door subsidiebeleid gevoederd wordt, leeft in een coma. De coma van de pseudostaatsinstelling! Niets is gratis en ook voor subsidies betaal je een prijs en deze heet vrijheid.

Vlaktaks.

Creëer via de vlaktaks een financieel kader voor bedrijven waar subsidies en aftrekposten overbodig zijn! Dan hebben we meteen geen staatssecretaris voor fraudebestrijding meer nodig. (een besparing van een volledig kabinet) Want één taksniveau voor bedrijven en geen aftrekposten betekent automatisch geen fraudekansen. Als socialisten beweren dat de bedrijven geen belastingen betalen door geniale constructies via aftrekposten, dan zouden  alle bedrijven belastingen betalen binnen ons systeem van een Vlaktaks.
Helaas is het vechten tegen de bierkaai en roepen in de woestijn. De socialisten van de Sp.a en PS willen enkel een economie onder curatele van de overheid. Zij willen een economie die via subsidies en fiscaliteit afhankelijk is van de overheid . Socialisten willen een economie in Vlaanderen die slaafs de directieven van de wetstraat volgt ipv deze van een natuurlijke ontwikkeling binnen de globale economie.

LDD staat voor een werkelijk VRIJ ondernemerschap.

Vrij ondernemerschap is pas vrij wanneer zij niet gebonden is aan subsidies of aan een marktregulerende fiscaliteit.

Jean Marie Dedecker

donderdag 2 februari 2012

Federale Dexiacommissie moet onderzoekscommissie worden of doet beter de boeken dichtIn de bijzondere Kamercommissie ‘die er mee is belast de omstandigheden te onderzoeken die hebben geleid tot de ontmanteling van de NV Dexia’ is vanmiddag beslist om geen parlementsleden toegang te geven tot de databank van de toezichthouders NBB en FSMA.
Voor LDD is dit een motie van wantrouwen tegen de meest ijverige leden van de parlementaire commissie die zo nooit de onderste steen over de desastreuze afgang van Dexia kunnen bovenhalen.

Jean-Marie Dedecker, voorzitter LDD en lid van de speciale commissie: “De commissieleden kunnen ofwel beslissen om deze speciale commissie om te vormen tot een volwaardige onderzoekscommissie, ofwel meteen de boeken dichtdoen. Op deze manier verder werken heeft helemaal geen zin. Het zat al fout van in het begin, toen de nieuwe meerderheid weigerde om een parlementaire onderzoekscommissie op te richten. In de loop van de maanden is gebleken dat er zoveel mogelijk wordt vergaderd achter gesloten deuren, dat er geen confrontaties mogelijk zijn, dat een aantal belangrijke getuigen zoals gewezen premier Leterme en Europees Commissaris Croes niet worden gehoord. Als klap op de vuurpijl weigeren de Nationale Bank en de tweede toezichthouder FSMA hun documenten over Dexia ter beschikking te stellen van de parlementsleden, en mogen alleen de 2 aangewezen experts ze inzien. Zogezegd wegens mogelijke schending van het beroepsgeheim.”

Bevolking wil klaar zien

Voor LDD is het duidelijk een manoeuvre van de traditionele partijen, die in de zaak Dexia alle boter op het hoofd hebben, om de toezichthouders af te schermen en het vinden van de waarheid nog moeilijker te maken.

Jean-Marie Dedecker: “In het financiële wereldje van ‘ons kent ons’ zijn parlementsleden met gewoon gezond verstand blijkbaar niet welkom. Er zijn al ontelbare filters ingebouwd om de fouten en de mogelijke malversaties in het Dexiadossier te verhullen. Het heeft geen zin om verder te werken in dit stramien. Als het Parlement alleen op zoek is naar een schaamlapje om de financiële Dexiaramp bij de bevolking goed te praten, hoeft het niet meer voor mij. Die bevolking zal daar trouwens niet in lopen. Dan blijft alleen de schande over, voor het parlement, en voor de politiek in het algemeen."