Archief

zaterdag 26 januari 2013

Een hypocriet voorbeeld van milieubeheer was het heropenen van de staalfabriek van Arcelor Mittal in 2007.Een hypocriet voorbeeld van milieubeheer was het heropenen van de staalfabriek van Arcelor Mittal in 2007. Industriële archeologie werd weer operationeel gemaakt met de lusten voor de metaalboeren en de lasten voor de gemeenschap.

Om de hoogoven nummer 6 van Seraing weer op te starten,moest Mittal tussen de 270 en 400 miljoen euro emissierechten aankopen. Met het chantagemiddel van de meertewerkstelling liet Mittal de belastingbetaler opdraaien voor 93 procent van dit bedrag. In wezen betekende dit dat Mittal 716.253 euro subsidie kreeg per gecreëerde werkplaats! In 2006 maakte Mittal 6,1 miljard euro winst en had 12 miljard euro cashflow. Het privéfortuin van de eigenaar, de Indiër Lakshmi Mittal, wordt door het zakenblad Forbes op 28,7 miljard dollar geschat. Toch ruim voldoende om zuivere lucht en een zuiver geweten te kopen zonder de hulp van de belastingbetaler?

In het crisisjaar 2008 realiseerde Arcelor Mittal ruim 9 miljard winst dankzij de subsidiepot. Het kreeg ook nog 561 miljoen euro belastingkorting door de notionele intrestaftrek en in totaal voor zo’n 450 miljoen euro goedkope leningen van allerhande Europese instellingen in het laatste decennium. Ironie van het verhaal: voor 2009 heeft de federale regering op haar begroting 270 miljoen euro minderontvangsten voorzien door fiscale kortingen in te schrijven voor milieumaatregelen. Mittal kreeg dus evenveel om te mogen vervuilen als alle Belgen samen om milieumaatregelen te nemen. Wegens de staalcrisis sloot de oven eind 2008. Staal heeft geen moraal. Door de sluiting van de hoogovens met de economische crisis gingen bij Arcelor Mittal 2000 Belgische jobs verloren en had de staalreus plots emissierechten op overtal. In de periode 2008 tot 2012 zou het bedrijf kunnen rekenen op een overschot van 100 miljoen ton gratis verkregen emissierechten (want er sloot ook nog een fabriek in het Britse Middlesbrough), goed voor 1,4 miljard euro, zo stelt een studie van de Britse organisatie Sandbag.9
In mensentaal wordt dit zwendel genoemd. Geen wonder dat Mittal ook windmolens promoot. Voor een windturbine van 80 meter hoog is immers 150 ton staal nodig. En dan zijn er nog de subsidies natuurlijk.

Jean Marie Dedecker

vrijdag 25 januari 2013

Lijst Dedecker draagt onafhankelijke deskundigen Autonoom Gemeentebedrijf voor.Lijst Dedecker juicht de beslissing toe om meer deskundigen af te vaardigen in het Autonoom Gemeentebedrijf. Uiteraard zolang dit daadwerkelijke deskundigen betreft en het niet om politieke aanduidingen gaat binnen een partijpolitieke belonings-en postjescultuur.

Door het aanduiden van onafhankelijke deskundigen kan tot een echte verzelfstandiging gekomen worden, waarbij bestuurders verantwoording moeten afleggen t.a.v het gemeentebestuur.

Jean Marie Dedecker : “ We moeten af van het gepolitiseerd zitpenningenfabriekje van de vorige legislatuur en evolueren naar een echt autonoom gemeentebedrijf. Daarom dragen wij, in het belang van de gemeente Middelkerke, onafhankelijke topdeskundigen naar voor.”

De nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet leggen geen voorwaarden op voor bestuurders van een autonoom gemeentebedrijf.  De statuten van het AGB Middelkerke leggen wel 1 specifieke voorwaarde op, namelijk de bepaling om te voldoen aan de kiesvoorwaarden om tot gemeenteraadslid verkozen te worden zoals beschreven in het Lokaal kiesdecreet (een voorwaarde waar al onze kandidaten aan voldoen).

Jean Marie Dedecker: “ De lijst met onze onafhankelijke deskundigen  werd vandaag aan het College van Burgemeester en Schepenen bezorgd. Wij dragen o.m. professor urbanisatie en regionale ontwikkeling Georges Allaert en Fiscaal Jurist Werner Niemegeers voor. ”

De statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke stipuleren dat het College Van Burgemeester en Schepenen een gemotiveerde lijst van kandidaten opmaakt en aan de gemeenteraad voorlegt. Wij hopen dat ook de meerderheid kiest voor onafhankelijke topdeskundigen, mocht men toch kiezen voor partijpolitieke zitpenningbenoemingen zijn wij benieuwd naar hun motivering.


Jean Marie Dedecker

dinsdag 22 januari 2013

De prioriteiten van UCI-voorzitter Pat Mc Quaid.


Willy Voet, verzorger of masseur van de Festinaploeg werd in 1998 betrapt met een lading EPO voor Richard Virenque & co. Willy bekende en schreef zijn memoires “Slikken en Prikken” over de hypocrisie in het wielermilieu. De Omerta achtervolgt altijd de pentiti en Willy werd uitgespuwd door het peloton.Hij verhuisde naar zuid-Frankrijk waar hij om den brode buschauffeur werd op een stadslijn rond Marseille.

Willy werd vorig jaar uitgenodigd door de organisatoren van “ Le Tour du Haut-Var” om met de VIP’s rond te hotsen. Een doodzonde voor Pat Mc Quaid, de opperste UCI-Bobo die prompt een bom-en banbrief schreef naar de organisatoren van die veredelde kermiskoers om Willy van achter het stuur te halen. Zie de brief in hieronder, ondertekend door de Praeses himself. Selectieve verontwaardiging. Moest men alle ex-renners met een dopingverleden van achter het stuur halen uit de VIP-karavaan van de Tour de France dan moet de helft van de champagneschuimers te voet de hort op.


Het wielerpeloton en de volgprocessie zit vol met dopingzondaars en gifmengers met doktersdiploma’s. Volgens Willy Voet leverde de huidige dokter van Omega Pharma Quick Step, José Ibarguren, hem indertijd al de nodige EPO. Nergens vind je meer leugenaars per vierkante meter dan in het circus op 2 tubes, van Bjarne Riis  tot Vinokourov en consorten. Richard Virenque  is gepromoveerd tot verslaggever van de wielerwedstrijden voor Antenne 2. Vrije accreditatie van de UCI. Na de zonde kwam al of niet hun berouw, maar ze kregen allen de absolutie van de kleptocraten van de UCI, die liever hun ogen sluiten in ruil voor een handvol bloedgeld.

Veertien jaar na datum wil Mc Quaid nog altijd een kleine garnaal als Willy Voet aan de schandpaal nagelen, broodroof incluis. Terwijl de grote kreeften vrij rondzwemmen in het wieleraquarium.
Moest er een Olympische discipline bestaan in hypocrisie dan kreeg de Ierse wielerbobo de gouden medaille en de gele trui als schaamlapje.


Jean Marie Dedecker

donderdag 17 januari 2013

Lijst Dedecker en Progressief Kartel roepen gemeenteraad samen.

.
Artikel 40 van het Gemeentedecreet stipuleert duidelijk dat de gemeenteraad een huishoudelijk reglement moet goedkeuren bij aanvang van de legislatuur en dit om de nieuwe gemeenteraadsleden niet te confronteren met een huishoudelijk reglement opgelegd door een vorige gemeenteraad.
Bovendien zijn er sinds 01/01/2013 bepalingen die wettelijk dienen worden opgenomen in het huishoudelijk reglement en is het huidig reglement niet voorzien op verschillende voorzitters van gemeenteraad en politieraad, welke een normaal verloop van een gemeenteraad quasi onmogelijk maakt.

Daarom besloot Lijst Dedecker om samen met het Progressief Kartel en conform artikel 20 van het gemeentedecreet de gemeenteraad samen te roepen op maandag 28 januari 2013. ( Art. 20, tweede lid: “De voorzitter is verplicht de gemeenteraad bijeen te roepen op verzoek van een derde van de zittinghebbende leden of van het college van burgemeester en schepenen.”)

Jean Marie Dedecker: “De huidige meerderheid van Open VLD/CD&V heeft niet alleen geen bestuursvisie, want we wachten nog steeds op het bestuursakkoord, ze blinkt ook uit in bestuursloosheid. Ze waren anders wel heel snel om de verdeling van hun postjes in VVV(bureau van toerisme) en AGB (cultuurcentra en musea)op de vorige gemeenteraad goed te keuren. Maar als het om wettelijke verplichtingen gaat en de rechten t.a.v. de gemeenteraadsleden en de bevolking, dan verliezen plots interesse en vervallen ze in bestuursloosheid.”

We besloten om het huishoudelijk reglement ook de 21ste eeuw in te heffen en digitalisering, inspraak en openbaarheid van bestuur te maximaliseren. Zo stellen wij voor alle dossiers, verslagen, agenda en uitnodigingen digitaal via e-mail aan de gemeenteraadsleden te bezorgen en vragen we een woordelijk verslag via geluidsopnames van de gemeenteraad.

We vragen naast accurate en snelle publicatie op de website van agenda’s, en verslagen ook een aanplakking van de agenda van de gemeenteraad  en andere raden niet alleen in Middelkerke aan het gemeentehuis, maar ook aan de bibliotheken(trefpunten) in Westende, Lombardsijde en Leffinge. (ook de buurgemeenten hebben recht op toegankelijke informatie)

We voorzien ook een ruimere inspraak voor de bevolking door op het einde van de gemeenteraad een inspraakmoment te organiseren. We stellen voor om op het einde van de openbare zitting, elke aanwezige in het publiek de kans te geven een vraag te stellen aan het College van Burgemeester en Schepenen. Een openheid van bestuur die reeds in verschillende gemeenten van toepassing is.

Jean Marie Dedecker: “ We roepen ook een halt toe aan de graaicultuur en het kwistig uitdelen van zitpenningen in interne en externe verzelfstandigde agentschappen en commissies allerhande. Een graaicultuur waarvoor de belastingbetaler de factuur gepresenteerd krijgt. Bovendien brengen wij de zitpenning terug van 175 euro per zitting naar 150 euro, zowat het niveau van de ons omringende gemeenten.”

Uiteraard pasten wij het huishoudelijk reglement ook aan aan de decretale bepalingen die ingang vonden op 01/01/2013 en namen meteen de bepalingen die ingang vinden op 01/01/2014 mee op, een kwestie van efficiëntie en vooruitziend denken.

Hoewel wettelijk verplicht met ingang van 01/01/2007 de gemeente Middelkerke een deontologische code moest aannemen voor lokale mandatarissen deed zij dit pas in oktober van 2007. Vermist een deontologische code onlosmakelijk verbonden is met de rechten en plichten van de gemeenteraadsleden vermeldt in het huishoudelijk reglement, en wij van mening zijn dat ook nieuwe gemeenteraadsleden een deontologische code moeten goedkeuren, vragen wij op dezelfde zitting de goedkeuring van een deontologische code door de nieuwe gemeenteraad.

Jean Marie Dedecker.