Archief

maandag 25 november 2013

Met Johan & Electrawinds naar de Balkan.Paul Desender en Luc Desender van Electrawinds,  Paul Marconcini (de burgemeester van Pontedera),
Johan Vande Lanotte en Jan Dewulf van Electrawinds. (foto Dany Van Loo)
 
Open brief aan de heer Johan Vande Lanotte, Minister van de Noordzee, keizer van Oostende en zoveel meer.

Met Johan & Electrawinds naar de Balkan.

 
Beste Johan,

 
Eerst een paar voorbeelden. Het is toch minstens merkwaardig, beste Johan, dat je alle functies neerlegde bij Electrawinds op 10 mei 2010. Een klein jaar later, maart 2011, was je in Servië voor onderhandelingen voor de bouw van een biomassacentrale in Vojvodina en een windmolenpark van 48.3 MW in Alibunar. Wij citeren letterlijk uit de Servische pers van 9 maart 2011:

 
“President of the Vojvodina government Bojan Pajtic stated on Tuesday that Belgian companies are ready to invest considerable funds in Serbia, which would provide several Vojvodina municipalities with an opportunity for economy development, new investments and opening of new jobs.
Pajtic conferred in the Vojvodina government with Belgian Minister and chairman of Belgium's Electrawinds company Johan Vande Lanotte, Electrawinds' owner Paul Desender and Belgian Ambassador to Serbia Alain Kundycki, the Vojvodina information secretariat released on Tuesday. Electrawind intends to invest in several Vojvodina municipalities, including Indjija, south-central Vojvodina, with which it signed a contract worth EUR 22 million last year.”

 

We hebben geen enkel bezwaar, tegen het feit dat je optreedt als handelsreiziger voor Electrawinds, integendeel, maar in maart 2011 was je – behalve een vergissing onzentwege – noch minister noch voorzitter van je Oostends geesteskind. Maar in de harde zakenwereld kan een leugentje om bestwil blijkbaar wel om een bevriend bedrijf te helpen. Enige uitleg zou toch welkom zijn van een bedrijf waarin de overheid onophoudelijk geld pompt, en waarvoor jij onophoudelijk als lobbyist de deuren platloopt. Eén van je in ongenade gevallen rode intimi vertelde me onlangs dat je daarvoor door Electrawinds ergens vergoed wordt tegen het dubbele van de Di Rupo-norm. Wij geloven dat niet, Johan. Dit is afgunstig natrappen. Jaloezie is volgens William Shakespeare het groenogige monster die de spijs bespot die ’t vreet (of gevreten heeft), en rijk worden is geen schande, zei zelfs de grote rode roerganger Deng Xioping al in 1989.

 
Dat business en politiek Siamese tweelingen zijn in een wereld waar vergunningen en concessies even belangrijk zijn als het product zelf, kunnen wij begrijpen, maar het kan ook explosief zijn. Tijdens jouw voorzitterschap (6 december 2007 tot 10 mei 2010) kreeg Electrawinds de concessie voor de bouw van 4 windmolenparken in Sicilië. We horen er niets meer van. Nochtans zijn ze zeer lucratief . In Italië worden groenestroomcertificaten berekend op het geïnstalleerd vermogen en niet op de productie. De wind rond de windmolenparken in Sicilië is plots gaan liggen. Tot 2010 had Vito Nicastri het totale monopolie van de windenergie op Sicilië, sommigen zeggen zelfs gans Zuid-Italië. Diverse bronnen melden ons dat de assets van Vito Nicastri in 2010 bevroren werden en dat ze recent ook nog in beslag genomen werden wegens witwaspraktijken voor de Siciliaanse maffia.

  

Men meldt ons ook nog een ander Italiaans verhaal, of liever een soort commedia dell’arte.

In 2008 werd in Pontedera een windmolenpark van Electrawinds met een geïnstalleerd vermogen van 8MW operationeel. Pontedera is een gemeente in de Italiaanse provincie Pisa (regio Toscane) en telt een kleine  30.000 inwoners . De gemeente is bekend omdat het hoofdkwartier van Piaggio (vespa) er gevestigd is. Electrawinds had voor de bouw van het windmolenpark een contract afgesloten met de gemeente Pontedera van Paul Marconcini. Herinner mij er aan, beste Johan, dat ik je de foto bezorg waarop je trots naast burgemeester Marconini prijkt samen met de gebroeders Desender van Electrawinds. Marconini was er burgemeester van 1999 tot 2009, om dan uit de politiek te stappen. In april 2010, amper 4 maanden nadat hij uit de politiek stapte, duikt hij plots op in de raad van bestuur van Electrawinds Pontedera srl. In mei 2011, na een klacht van gemeenteraadslid Allessandro Puccinelli, stapt dhr. Marconi uit de raad van beheer van Electrawinds Pontedera srl om een maand later te gaan zetelen in de raad van bestuur van Electrawinds Italië spa.

Een schijnmanoeuvre dat ons een déja-vu gevoel gaf. Tijdens de verkiezingscampagne in 2010 stapte je op uit het bestuur van Electrawinds NV en Electrawinds Windpark Sint-Lievens-Houtem nv, om een maand later op 7 juni 2010 op te duiken in de raad van bestuur van het Eldepasco, een off-shorewindmolenpark op de Bank zonder Naam met Electrawinds als aandeelhouder. Dit was 4 dagen voor de verkiezingen van 13 juni en omdat niemand daar lucht zou van krijgen werd de benoeming in de raad van bestuur van Eldepasco pas in het staatsblad gepubliceerd op 21 maart 2011, dit gelijktijdig met de melding van je ontslag uit de raad van bestuur van Eldepasco op 18 februari 2011. Electrawinds had namelijk al zijn aandelen in Eldepasco verkocht aan Colruyt. Honi soit qui mal y pense.

 
Maar nu terug naar Italië. In augustus 2012 legde gemeenteraadslid Puccinelli opnieuw klacht neer en vroeg naar de oprichting van een gemeentelijk onderzoekscommissie omdat er uit de jaarrekening gebleken was dat Electrawinds amper 13.000 euro per jaar aan de gemeente betaalde. Terwijl een windmolenpark in Montecatini Valdicecina, met een geïnstalleerd vermogen van 9 MW (amper 1 MW meer), garant staat voor een winst aan de stad van ongeveer 135.000 euro per jaar. Nochtans hebben beide gemeenten een  vergelijkbaar contract ( 2% op de winst uit verkoop van elektriciteit vloeit terug naar de gemeente)

 
In 2011 startte Electrawinds een zonnepanelenpark, Solarpark Pontedera Carpark en ook daar heeft Puccinelli bedenkingen bij . Wordt ook daar zonder twijfel vervolgd. Het is moeilijk zaken te doen in het Italiaans poesjenellentheater. Zo vertelde Guy Danonik, oprichter van het luxebordeel Villa Papillon in Brugge (HLN 26.04.08) dat hij voor zijn activiteiten in Zuid-Italië aan de maffia moest betalen en in Noord-Italië aan de communistische partij. Afpersing als lidgeld voor de rode partijkas.

We zijn het enige land waar we voor productie van groene energie noch zon, noch wind nodig hebben. Ze werkt op subsidies.

Beste Johan, je bent het opperhoofd van het Oostends Havenbedrijf. Je hebt of had de hand in de bouw van vijf van de zeven windmolenparken op zee, hetzij persoonlijk met Electrawinds ( Eldepasco nv – THV Seastar – Rentel nv – Norther nv ) of via allerlei constructies zoals Otary Rs en THV Mermaid, om van de sidekicks bij C-power nog te zwijgen. Met BVBA Rising Sun en nv Zon aan Zee was je dan weer actief bezig met de bouw van zonnepaneelparken. De links met allerlei investeringsvehikels van de overheid en zelfs met verpolitiseerde Waalse PS-intercommunales zijn nauwelijks te tellen. Electrawinds is niet alleen elektriciteitsproducent, maar heeft sedert mei 2010 een vergunning als elektriciteitsleverancier. Het wijzigde daarvoor de naam en het doel van Electrawinds Wallonië naar Electrawinds Distributie.

 
In 2002 werden de tarieven voor de groenestroomcertificaten vastgelegd. Je hebt in 2005 als Minister van de Noordzee samen met Minister Verwilghen van Energie de prijs van de offshore groenestroomcertificaten opgetrokken tot een gemiddelde van 102 euro per MW/uur. Je hebt de garantietijd voor de windboeren om deze certificaten te incasseren van 10 jaar naar 20 jaar verdubbeld. Dit groen beleid zal in totaal 16 miljard euro extra kosten aan de verbruiker!  Om deze financiële aderlating te verhullen ga je nu een deel van de nucleaire taks van 550 miljoen euro doorsluizen naar de windboeren. Deze taks is gebaseerd op de centen die de verbruiker teveel heeft betaald aan Electrabel voor elektriciteit uit haar afgeschreven kerncentrales. Die taks moet eigenlijk teruggegeven worden aan de verbruiker en niet doorgesluisd worden van Electrabel naar Electrawinds & co, beste Johan. Dat zou pas sociaal zijn. Het houdt niet op. Van de 160 miljoen euro aan relancemaatregels die de regering aankondigde in oktober 2013 ging er weerom 48 miljoen euro naar de offschore windboeren. Zogezegd om de kosten van hun transporttarieven te verlichten. De relance aanzwengelen door windmolens op zee te subsidiëren is hetzelfde als de pensioenlasten bestrijden met je Zilverfonds.

 
De windboeren maken er eigenlijk misbruik van . Op een omzet van 90 miljoen euro haalde Belwind n.v. bijvoorbeeld 62 miljoen op met groenestroomcertificaten en amper 28 miljoen euro met verkoop van elektriciteit. Het leverde een operationele winst op van 33 miljoen euro. Dit zijn toch geen windeieren, beste Johan. Die offshore parken zijn jackpotten voor de uitbaters maar driearmige bandieten voor de verbruikers en de belastingbetalers.

 
Beste Johan, je onverdroten inzet voor bevriende bedrijven kent geen grenzen. Op 4 juli l.l. werd er nog een wetsvoorstel van jou gestemd op maat van G-tec Mineral Rescources. Eigenlijk eerder een regularisatie. Je had immers op eigen houtje al op 8 mei en op 12 juni 2012 twee “ certificats de patronage” afgeleverd aan de ISA (internationale zeebodem autoriteiten) zodat G-tec op 14 januari 2013 een vergunning kreeg voor de exploratie van metaalknollen in de Clarion – Clipperton Fracture zone in de Stille Oceaan. Mosterd na de maaltijd. De exploratie daarvan zal gebeuren door de baggeraars van DEME, een onderdeel van de machtige VINCI groep die met haar octopus aan bedrijven zoals bouwondernemingen  CFE en MBG als het ware Oostende koloniseert. Maar over dat vriendenclubje later meer. Het zou ons nu te ver leiden.

Het is wat bevreemdend dat G-tec haar zetel heeft in het administratief gebouw van het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende (AGHO). Het moederbedrijf is immers gevestigd in SPA en de administratieve kantoren in Deinze. Een extra brievenbusadres van een bedrijfje is een mooie vorm van window dressing op het economisch kerkhof aan de Oostendse havenoevers.

Het administratief gebouw van de Haven Oostende aan de Slijkensesteenweg 2 is immers zowat het Camelot van je “ duurzame “ keizerrijk. Het is de zetel van alle bedrijven waar je de scepter zwaaide voor je in december 2011 opnieuw minister werd (AGHO, OTARY nv, Rentel nv, multitech nv, rebo nv…).

Of is het hemdje terug nader dan het rokje? G-tec levert immers ook  gespecialiseerde diensten voor offschore windmolenparken waarvan Electrawinds aandeelhouder is. Vandaar onze bedenkingen.


Er is geen betere lobbyist dan een minister die de wetten kan veranderen “ à la tête du cliënt “


Nietsche zie ooit:

“een visionair is iemand die liegt tegen zichzelf, een leugenaar is iemand die liegt tegen anderen.”

 Wie zijn wij om zo’n wijs iemand tegen te spreken.

 Achtingsvolle groeten,

  

Jean Marie Dedecker.

 

 

 

vrijdag 15 november 2013

De kleren van de keizer en de wieken van Electrawinds. 
Open brief aan de heer Johan Vande Lanotte, Minister van de Noordzee, keizer van Oostende en zoveel meer.


Beste Johan,
 

Na jarenlange hand- en spandiensten als minister van de Noordzee, van overheidsbedrijven, van energie en begroting of als havenbaas van Oostende werd je uiteindelijk beloond voor je onverdroten inzet voor Electrawinds. Op Sinterklaasdag 6 december 2007 werd je voorzitter van het Oostendse hernieuwbare energiebedrijf. Je bleef het tot 10 mei 2010. Tussen twee ministerportefeuilles door moet een mens toch iets om handen hebben, nietwaar. Meteen ging het sinterklaasfonds open voor Electrawinds. Het werd de grootste subsidiemachine van het land. Er werd duchtig gegraaid in de vetpotten van zowat alle overheidsfondsen. Een kleine chronologische opsomming ter staving. De Gemeentelijke holding stortte in maart 2008, in samenwerking met DG infra +, het infrastructuurfonds van Belfius en GIMV, 20 miljoen euro in de verbrandingsoven van Electrawinds. Geen wonder eigenlijk: Jean Vandecasteele , SP.a burgemeester van Oostende was niet alleen lid van het directiecomité van de Gemeentelijke Holding , maar ook van het auditcomité. Rood zeemansbloed stroomt waar het niet kan gaan, het volgt zelfs de windrichting. Op 24/12/2008 volgden GIMV 25 miljoen euro en DG infra + opnieuw met 5 miljoen euro. Dg infra + wordt beheerd door Belfius en GIMV en was een vehikel van het zinkende ACW-schip Arco; samen met Ethias ( van de Rode ex-praeses Steve Stevaert), het SRIW (een Waals PS-gestuurd investeringsfonds), Pensio-B (fonds van OFP organisme voor de financiering van pensioenen), VDK-spaarbank, Het Vlaams Toekomstfonds en het Vlaams Zorgfonds.
Ons federaal pensioenfonds en het Vlaams zorgfonds (fonds dat het geld beheert bedoeld om zwaar zorgbehoevenden een tegemoetkoming of tenlasteneming in de kosten voor niet-medische zorgen te geven) investeren dus onrechtreeks geld van de sociale zekerheid in het ei zo na failliete Electrawinds.

Op 31/07/2009 stortte PMV 15 miljoen euro, op 10/11/2009 gevolgd door het FPIM met 20 miljoen euro en op 24 december 2010 kreeg Electrawinds een kerstcadeau van 28 miljoen van GIMV XL en 12 miljoen euro van Belfius. Op 24 juni 2011 stond nv Gigarent (PMV) voor 85% garant voor een lening van KBC van 12 miljoen euro.  Het hield niet op, en wie het kleine niet eert is het grote niet weerd. Zo kreeg het bedrijf op 17 juni 2011 ook nog 956.000 euro zakgeld toegestopt van de Vlaamse Regering onder het mom van strategische investeringssteun. Ook aan subsidies ontbrak het Electrawinds niet! Uit het antwoord van Minister Ingrid Lieten van 10/06/2011, op een parlementaire vraag van Lode Vereeck, blijkt dat Electrawinds en haar dochters tussen 2005 en 2011 van de Vlaamse overheid 5.819.868 euro’s subsidies ontvingen, van ecologiepremies tot groeipremies. Dan praten we nog niet over de miljoenen euro’s aan groenestroomcertificaten (GSC), volgens Zero Emmissions Solutions in 2012 voor Vlaanderen alleen al, 47,5 miljoen euro  in 2012(D.M. 7/11/2013)

 
Beste johan, uw bedrijfje Zon aan Zee nv, dat je in 2008 samen met Electrawinds oprichtte en waar je tot eind 2009 mede-eigenaar en gedelegeerd bestuurder van was, breekt alle GSC –records. Sinds eind 2009 tot eind 2012 verkocht het amper 253.273 euro elektriciteit en ontving het 2.697.990 euro groene stroomcertificaten. Meer dan het tienvoudige!!! Dankzij het exuberante subsidiebeleid van SP.a-minister Freya Vandenbossche worden niet alleen gewiekste bedrijven als Electrawinds vetgemest, maar zijn er varkensboeren die meer verdienen met zonnepanelen op hun stallen dan met het kweken van hun viervoeters.
 

Dat het Electrawinds nu niet voor de wind gaat is amper een publiek geheim. Het hoogste punt van een windmolenwiek staat snel beneden. De beurskoers is in vrije val. Het bedrijf kreunt onder een schuldenberg van 361 miljoen euro en kan haar achtergestelde leningen niet betalen. De 55 miljoen euro vers kapitaal van de beursgang in 2012 met European Clean Tech zijn al met de wind vervlogen. Het aandeel heeft ondertussen 90% van  zijn introductiewaarde verloren en de beurskapitalisatie is amper 50 miljoen euro waard.
 

Maar als de nood het hoogst is, snelt de socialistische cavalerie vanuit alle hoeken ter hulp, zo gebeurde het in juli 2013. Je goede vriend Prof. Rudi Vandervennet kreeg in ruil voor wat extra manna(2,5 miljoen euro) van de FPIM nog een zitje in de Raad van Bestuur van Electrawinds. Groenkracht CVBA bracht 1.25 miljoen euro in het laatje. Het potje van het XL-Fonds van de GIMV zorgde eens te meer  voor een extra rode duit. De PMV, onder de hoede van Spa-minister Lieten volgde gedwee. PMV houdt immers van een risicootje. Zo kocht PMV ooit vijf CDO’s of rommelobligaties voor 26.1 miljoen euro. De belastingbetaler betaalt toch het gelag. De Gentse Burgemeester en rode energietsaar Daniël Termont stortte ook nog prompt 10 miljoen euro van de Vlaamse Energieholding in de kas van de zieltogende windboeren. Een socialist is immers een gulle kapitalist met het geld van de belastingbetaler. De energiesector beheren is een socialistische traditie. Van de dubieuze Algerijnse gascontracten van Willy Claes tot de staatsgreep van Steven Stevaert bij Interelectra, om over Ibramco maar te zwijgen. Heel wat overheidsinstanties hebben, dankzij je lobbywerk,  aandelen of achtergestelde leningen bij Electrawinds : PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) FPIM (Federale Participatie & Investeringsmaatschappij) GIMV (Gewestelijke Investeringsmaatschappij Vlaanderen) … allemaal overheidsvehikels met verpolitiseerde Raden van Bestuur en “gekleurde” Directiecomités. FPIM, dat tot nu toe 32,5 miljoen euro in de Oostendse wind heeft ‘geïnvesteerd’  heeft in 2012 al 10 miljoen euro als verlies mogen boeken, en toen minister van Financiën Geens dat in de Kamer bekend maakte verklapte hij ook de investeringstechniek van FPIM: “Het feit dat heel wat andere investeerders gelden ter beschikking hebben gesteld, toont volgens FPIM aan dat de investering verantwoord was.”
 

Kortom Johan, Uw blufpoker is zeer doeltreffend, en  Electrawinds heeft tot op heden zo’n kleine 160 miljoen euro losgeweekt van de overheid onder de vorm van kapitaal, leningen, overbruggingskredieten en subsidies, en tientallen miljoenen met groenestroomcertificaten.
 

Zelfs de NMBS is ooit ontspoord voor Electrawinds. Het verpatste in 2006 het noodlijdende ABX aan de Britse Investeringsgroep 3i voor 10 miljoen euro en de belofte om 80 miljoen euro te investeren in kapitaal. Prompt stortte 3i ook 30 miljoen euro in de pot van Electrawinds voor 18 % van de aandelen. Amper twee jaar later verkocht 3i haar ABX-aandelen aan het Deense DSV voor 750 miljoen euro en haar Electrawindsaandelen aan NV Winpar voor 50 miljoen euro. Jackpot. Deze laatste deal werd gefinancierd met belastinggeld en waarborgen van PMV,FPIM & co. Je vertrouweling en ex-kabinetchef Jannie Haek was toen toch CEO van de NMBS? De kruisbestuiving tussen Electrawinds en de nmbs gaat onverdroten door. Jo Cornu, voorzitter van de Raad van Bestuur van Electrawinds legt zijn voorzittershamer neer om Jannie Haeck op te volgen als CEO van onze Nationale Spoorwegmaatschappij. Deze laatste wordt baas bij Lotto zodat de sponsorgelden voor jouw Oostendse basketbalclub voor jaren uit de wind gezet worden…Als poppenspeler, beste Johan, ken ik je gelijke niet.
 

Opvallend is ook, Beste Johan, dat de CVBA Groenkracht (of Eco-Force) 1,25 miljoen euro in het zakje doet. Groenkracht is een vehikel van de familie Desender, en heeft zowat 95% van haar portefeuille in Electrawinds geïnvesteerd. Een faillissement van Electrawinds zou dus zonder twijfel een faillissement van Groenkracht CVBA inhouden : het “alle eieren in één mand scenario” van de Gemeentelijk Holding, dat trouwens ook overheidsgeld in Electrawindsaandelen heeft belegd, is altijd gevaarlijk.
 

Volgens onze summiere informatie ben je (of was je) zelf aandeelhouder van Groenkracht CVBA. Bij de ontbinding en de vereffening van je managementvennootschap Mabuspo bleek dat je o.a. 1158 euro dividenden van de CVBA Groenkracht had ontvangen. Een kleine berekening leert ons dat dit staat voor z’n 160 aandelen ter waarde van een kleine 20.000 euro. Maar door juridische onregelmatigheden bij de vereffening van Mabuspo weten we niet waar die aandelen naar toe zijn. Om dit laatste te verduidelijken moeten we toch even teruggaan in de tijd.
 

Vorig jaar verklaarde je nog in “De Tijd” dat je nooit aandelen van Electrawinds in je bezit had, hoewel je tot 5 december 2011 nog voor Electrawinds als vast vertegenwoordiger in het “Belgian Offshore Platform” zetelde. ( pas op 27 juli 2012 verscheen je ontslag van 5 december 2011 in het staatsblad) Nu moet je weten dat je om als vast vertegenwoordiger van een vennootschap te kunnen zetelen je ofwel bestuurder, werknemer of aandeelhouder moet zijn. Artikel 61§2 van het wetboek van vennootschappen is daarover duidelijk. Je was in juni 2011 geen bestuurder, zaakvoerder noch werknemer, dus moet je wel aandeelhouder geweest zijn, anders kon je geen vast vertegenwoordiger van Electrawinds zijn. "Elementary, my dear Watson".
 

In september 2008 ongeveer 10 maanden na je aantreden als voorzitter van de Raad van Bestuur, gaf Electrawinds NV op voorstel van zijn Raad van Bestuur en conform het aandelenoptieplan 2008, 459.000 aandelenopties uit.  

In het aandelenoptieplan lezen we dat de aandelenopties voorbestemd waren voor de "geselecteerde deelnemers", zijnde consultants en werknemers. Jijzelf of liever je gewone comm.venn. Mabuspo (een fusie van GVC JVL en BVBA Ghent Public Law) was toen consultant/bestuurder. Dat je als een bok op een haverkist blijft zitten als het over je vennootschappen gaat, kan ik begrijpen, Johan. In de summiere afsluitende resultatenrekening van GCV Mapusbo lezen wij bijvoorbeeld ook dat je het laatste half jaar nog 6000 euro ontving voor scoutingopdrachten en dat er nog een handelsvordering van 10.890 euro van Basket Club Oostende vzw openstond. Dus 16.000 euro in jouw voordeel. Dat je als minister en kiezer van Oostende lobbyt om sponsering af te troggelen voor je favoriete basketbalclub is een publiek geheim. Dat je daar ook nog aan de kassa passeert moet je aan de BCO supporters maar uitleggen.

Waarom beste Johan, draai je je in alle mogelijke bochten om alles wat zich afspeelt in je gewone commanditaire vennootschap af te schermen van de openbaarheid? Net voor je minister werd veranderde je de vennootschap van naam, werd NV Spoiano benoemd tot zaakvoerder en werd dhr.  Koenraad Stuyts, vast vertegenwoordiger van NV Spoiano, de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur, maar jij bleef wel hoofdaandeelhouder (99% van de aandelen).
  

In april 2012 in een interview met Tim Pauwels, naar aanleiding van " de Keizer van Oostende", verklaarde je : "dat je dit vennootschapje zou opdoeken uiterlijk in juni". Waarom wachten tot juni? 

Kwatongen beweren dat de reden vermoedelijk  in de aandelenopties zat. Electrawinds zou normaliter in juni naar de beurs trekken en zo kon je een dikke commerciële winst opstrijken via de verkoop van de aandelen(opties) en dan je vennootschap opdoeken. Maar de beursgang van Electrawinds ging niet door begin juni  en de jackpot rinkelde niet. Wij herhalen : het zijn kwatongen die dat beweren, wij zouden dat nog niet durven denken.
 

Pas op 28 september 2012 keurde de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van het Duitse ECT (European Clean Tech, een zogenaamde Shell company) de overname door Electrawinds goed waardoor het prompt een notering kreeg op de beurs van Frankfurt. Begin oktober werd dan je  managementvennootschap (comm.venn. Mabuspo) in vereffening gesteld. Werden dan de aandelen(opties) snel hetzij intern hetzij op de beurs verhandeld? We zullen het wellicht nooit weten want je commanditaire vennootschap werd niet in alle transparantie ontbonden. We stellen vast dat er een loopje werd genomen met de transparantie en de procedures voorzien in het wetboek van vennootschappen. We citeren uit de akte van ontbinding en vereffening van je vennootschap :
 

“ De vergadering bevestigt er door de notaris te zijn op gewezen dat de ontbinding en vereffening in één akte enkel mogelijk is onder de voorwaarden zoals voorzien in de wet tot wijziging van het wetboek van vennootschappen wat de vereffeningsprocedure betreft de dato negentien maart tweeduizend en twaalf en verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven mei daarna en de vergadering verklaart kennis te hebben genomen van deze voorwaarden. De zaakvoerder werd erop gewezen op zijn aansprakelijkheid terzake doch heeft ondergetekende notaris uitdrukkelijk verzocht tot het verlijden van de akte.”

 
De reden van deze vermelding was het feit dat GCV Mabuspo wettelijk niet mocht ontbonden worden in 1 akte, omdat de wet deze procedure verbiedt wanneer er nog schulden zijn. (artikel 184, §5 W.Venn) Zoals reeds eerder gemeld had GCV Mabupso in elk geval nog 37.651,39 euro schulden aan de zaakvoerder, NV Spoiano.
 

Je was zelf aanwezig op de Algemene Vergadering waar de notaris naar verwees. Het proces verbaal draagt ook je handtekening . Sterker nog de zaakvoerder van GVC Mabuspo, NV Spoiano, had jou aangesteld als bijzonder gevolmachtigde om in zijn plaats op te treden. De NV Spoiano, met als vast vertegenwoordiger Koenraad Stuyts, was niet aanwezig. Het was dus blijkbaar jijzelf, die in naam van de zaakvoerder, uitdrukkelijk gevraagd had de wetgeving te negeren. Kwatongen vragen wat je eventueel te verbergen had of waarom er geen volledige openheid was zoals wettelijk voorzien? Wij durven dat zelfs niet vragen.
 

Je ziet Johan, er zijn heel wat vraagtekens rond je onverdroten belangloze inzet voor Electrawinds. Dat je de job van je kinderen en je vrienden wil beschermen, die daar op de loonlijst staan, is het recht van elk ouder, maar er waait ook een geur - of is het een walm – van belangenvermenging. Wij willen niet dat je daarvan het slachtoffer zou zijn. Vandaar een verzoek om volledige transparantie. Het gaat tenslotte over belastinggeld, want Electrawinds is een geoliede subsidiemachine, die al aan elke uier van de subsidiemelkkoe gelegen heeft.
  

Achtingsvolle groeten,

 Jean Marie Dedecker.

 
Wordt vervolgd: “Met Johan & Electrawinds naar de Balkan”