Archief

maandag 27 april 2015

Bootvluchtelingen: " Het is niet onze schuld dat mensen op een gammele schuit het zeegat kiezen."


Met elke opgesleept vluchtelingenschip organiseren we mee de veerdienst voor de maffia en de meedogenloze mensensmokkelaars', vindt Jean-Marie Dedecker.

 Lees hier alle andere bijdragen van het Schaduwparlement van Knack.be

 'Duizenden drenkelingen in de slotgracht van Fort Europa.' 'Hoelang kijken we nog weg?' 'Massagraf voor de kust van Europa.' Grote tragedies baren dramatische verslaggeving. De enige oplossing die de Europese leiders kunnen bedenken is meer dweilen kopen, maar de kraan verder openzetten. Instant politiek van willekeur afgewisseld met medelijden en onmacht is een non-beleid dat op termijn de wetteloosheid beloont.

We hebben nochtans ervaring. Er zijn meer Tsjetsjenen als politiek vluchteling erkend in West-Europa dan er ooit inwoners waren in dat land vooraleer het conflict met Rusland uitbrak. Malafide Russen hebben eerst de Tsjetsjenen gedecimeerd en dan hun slachtofferstatus misbruikt als vals alibi om hier asiel te krijgen. Ons systeem van veiligheid en open toegang tot onze sociale zekerheid is een honingpot en een magneet van welstand. De vloedgolf die nu op de Europese kusten aanspoelt is een mengeling van echte oorlogsslachtoffers maar ook (en vooral) van gelukzoekers die de economische en sociale ellende in hun land trachten te ontvluchten.


 'Bootvluchtelingen: Het is niet onze schuld dat mensen uit Afrika en het Midden-Oosten op een gammele schuit het zeegat kiezen'
Ik weiger echter mee te huilen in het koor van de asielindustrie en de politiek correcten die ons een geweten willen schoppen en ons beschuldigen van schuldig verzuim. Het is niet onze schuld dat mensen uit Afrika en het Midden-Oosten op een gammele schuit het zeegat kiezen. Nagenoeg alle landen in deze regio's zijn kruitvaten met een smeulende lont. Het is niet de schuld van Europa dat de Arabische lente ontaard is in een Arabische winter en dat de Soennieten en de Sjiieten elkaar al 1400 jaar bekampen. Monsterlijk godsdienstfanatisme dat gezelligheidsverenigingen als ISIS, Boko Haram en Al Shabaab heeft gebaard. Het is niet onze schuld dat de 22 islamitische landen volgens het Arab Human Development Report "achterblijven in ontwikkeling en het slechts presteren van alle wereldregio's op het vlak van democratie, arbeidsproductiviteit, vrijheid en analfabetisme" en dat alle rijkdom in handen is van twee procent van hun bevolking.
'Miljarden Westerse ontwikkelingshulp wordt misbruikt als cocaïne voor de elite'
Het is niet onze schuld dat quasi alle Afrikaanse landen volle dictaturen of halfbakken politiestaten zijn, broeihaarden van etnische- en godsdienstconflicten, met als gemene deler een kleine schatrijke nomenclatura en een massa uitgebuite sukkelaars. Miljarden Westerse ontwikkelingshulp wordt misbruikt als cocaïne voor de elite.

Landen, die al meer dan een halve eeuw onafhankelijk zijn, moeten echter hun eigen politieke en economische hof- en huishouding regelen. Het verdwijnen van een bloeddorstige dictator als Khadaffi (met NAVO hulp nota bene) heeft een even bloeddorstige anarchie van stammen opgeleverd met aan het hoofd even bloeddorstige satrapen.
Zich mengen in de rechteloosheid is hoogstens een kortstondige oplossing gebleken, van Libië tot in Irak. En diegenen die vandaag betogen om Fort Europa te slopen zijn de eersten om het Westen van neokolonialisme te betichten.

Het is logisch dat kansarme paupers deze regimes willen ontvluchten, maar het is even logisch dat wij het OCMW van de wereld niet zijn'
Het is logisch dat kansarme paupers deze regimes willen ontvluchten, maar het is even logisch dat wij het OCMW van de wereld niet zijn. Wie betaalt aan de overzetmaffia weet dat hij in de illegaliteit belandt en dat hij overgeleverd wordt aan de moraliteit van mensen- en slavenhandelaars, gewetenloos crapuul voor wie een drenkeling collateral damage is. Wie Russische roulette speelt, uit wanhoop of tegen beter weten in, kan in een zeemansgraf belanden. Dat is niet de schuld van de Europeanen, maar een eigen keuze.

Emotie zet voet aan wal waar de ratio verzuipt. Driekwart van de bootvluchtelingen zijn jonge mannen. Een influx van kansarme ongeschoolde uitheemsen die zich quasi nooit kunnen invechten in onze samenleving. Ze dromen van Stockholm en Londen, maar komen in eerste instantie op het slagveld van de Zuid-Europese arbeidsmarkt. Maar de jeugdwerkeloosheid in Andalusië bedraagt 61.5% en in Griekenland zoekt 73.5% van de werklozen al langer dan een jaar naar een job. Is het dan verwonderlijk dat er dan broeihaarden van racisme en discriminatie ontstaan bij diegenen die zich bedreigd voelen in hun schaarse sociale verworvenheden door hen die er nooit toe hebben bijgedragen? De kostprijs van een vluchteling in Italië is 12.775 euro per jaar en er staan nog één miljoen migranten te wachten op de kade van Tripoli.
Met elke opgesleept vluchtelingenschip organiseren we mee de veerdienst voor de maffia en de meedogenloze mensensmokkelaars'

Berlusconi schonk op 1 september 2008 vijf miljard dollar aan Khadaffi, officieel als smartengeld voor het oorlogsverleden, in wezen om de instroom van vluchtelingen te beperken. Op 9 december 2003 gaf de Spaanse premier Aznar 478 miljoen aan Marokko om de illegale migratie aan banden te leggen en de druk op de enclaves Ceuta en Melilla te doen afnemen. Vier maanden later, 11 maart 2004, vielen in Madrid 191 doden bij een terreuraanslag van islamitische terroristen.
Met elke opgesleept vluchtelingenschip organiseren we mee de veerdienst voor de maffia en de meedogenloze mensensmokkelaars. Ze adverteren als criminele reisbureaus met een reddingoptie door de Italiaanse of Europese kustwacht, waardoor een immens aanzuigingseffect ontstaat.

'Elk land heeft recht op de migratie die het zelf wil'

Australië is een eiland en laat geen boten met vluchtelingen aanmeren. Ze worden door de kustwacht onderschept en teruggesleept naar hun landen van herkomst of afgeleverd aan de detentiecentra in Nauru (voor families) of op het Papoea-Nieuw-Guineese eiland Manus (voor alleenstaande mannen). De Operatie Soevereine Grenzen met het No Way principe werd uitgedokterd door de experten van de socialistische (jawel) premier Julia Gillard, en consequent uitgevoerd door haar opvolger Tony Abbott. Honderd procent efficiënt.
In Amerika haalt een schuit met Mexicaanse migranten zelfs de kustlijn niet. Streng maar rechtvaardig. Frontex, de Europese grensbewaker dient hetzelfde te doen, niet alleen uit protectionisme maar om de vluchtelingen te beschermen tegen een zeemansgraf op het kerkhof van de Middellandse zee. De scheidingslijn tussen asiel- en gelukzoeker of economische vluchteling is een flinterdunne koord (zelfs terroristen nemen de veerdienst). Een geharmoniseerd Europees asiel- en migratiebeleid is een noodzaak, evenals offshore detentiecentra waar vluchtelingen, met recht op asiel volgens de conventie van Genève, naar een Europees land kunnen doorgestuurd worden.
Elk land heeft recht op de migratie die het zelf wil, tot spijt van diegenen de sluizen willen opzetten en ons met een schuldgevoel opzadelen.

Oorverdovende stilte

De laatste keer dat de Britten een "kolonie" gesticht hebben was de apartheidsstaat Israël. Ten koste van de Palestijnen, de bultenaren die het Duitse gelag moesten betalen en opdraaien voor het Europese gesjacher. De Palestijnen zitten rechteloos opgeborgen in vluchtelingenkampen en reservaten, omwald door de muur van schaamte of opgesloten in Gaza, de grootste openluchtgevangenis ter wereld.
Wie in deze zandbak nog maar denkt aan pootjebaden in de Middellandse zee wordt door de Israëli's vlugger neergeschoten dan een vlucht patrijzen. Het wereldgeweten blijft oorverdovend stil voor deze historische schuld.
Onze Europese leiders zijn nooit verdronken in een vat vol hypocrisie. Ze zijn hoogstens wel dronken geworden van schizofrenie en eigenwaan.

Jean Marie Dedecker

Geen opmerkingen:

Een reactie posten