Archief

maandag 13 december 2010

Migratiebeleid is niet voor morgen


Als je sommige collega’s politici in de zondagse praatprogramma’s mag geloven, wordt de asielcrisis van de winter 2010 fel overdreven, en zijn er overal schuldigen aan te wijzen, alleen niet bij de politiek. In Franstalig België schuiven nu ook de PS, cdH en Ecolo de Zwarte Piet zo heftig door naar elkaar dat hun voeten verbrand beginnen te ruiken. CdH minister Wathelet komt zelfs met cijfers aandraven dat er nu meer uitgeprocedeerde mensen worden uitgewezen dan ooit tevoren. Zeker meer dan onder toenmalig minister Turtelboom (Open VLD). Hij vergeet er alleen bij te zeggen dat zijn voorzitster Milquet (cdH), samen met haar furieuse collega’s Onkelinx (PS) en Durant (Ecolo), in die tijd met hun vege lijf dwars over de tarmac van Zaventem gingen liggen als er uit hun tot klinieken gerecycleerde Brusselse kerken één hongerstaker zou worden afgevoerd met geweld.

De hypocrisie druipt er ook bij de Vlaamse regeringspartijen af.

De hypocrisie druipt er niet alleen af bij de Franstalige partijen, ook Open VLD en in mindere mate CD&V en N-VA treden nu pas op tegen het laffe asiel-op-zijn-beloop-laten-beleid, dat ze mee hebben op touw gezet (Open VLD, sp.a en Groen!) of minstens mee hebben geduld, onder de weglopende regeringen die sedert 2007 dit land (niet) besturen. Dat de heren Somers en Dewael uit eerlijke schaamte hun mond niet houden als het om asiel en migratie gaat is pijnlijk. Maar even schrijnend is het dat die regeringsgeile Vlaamse partijen maar uit hun schelp durven komen, wanneer de PS, cdH en Ecolo hen daar de toestemming voor geven. Het heeft een volle tien jaar moeten duren eer dat Franstalige politici naar hun eigen Waalse en Brusselse publieke opinie luisteren, die de Belgische opendeur strategie evengoed uitkotsen als de Vlamingen dat doen. Het heeft honderden tot duizenden hongerstakingen, ijskoude nachten op straat, misbruiken van procedures, onbetamelijke dwangsommen, dwaze hotelrekeningen en steeds diepere putten in de OCMW-kassen van onze Vlaamse steden moeten kosten. Ze hebben België tot de risee van heel Europa gemaakt door van de asielprocedures in Brussel een toeristische attractie te maken. “You Belgian, you stupid”, wijzen ze ons in heel de wereld na. Maar geen politicus die er zijn Kerstkalkoen zal voor laten.

Le premier qui dit la vérité, Il doit être exécuté.

Nog altijd worden harde cijfers van deze mislukking in de televisiedebatten door Groenen en gelijkgestemden als leugens onthaald. Ik mocht het gisteren nog ondervinden in Controverse op RTL-TVI, waar ik mevrouw Durant de krant onder de neus moest duwen. Maar wie de waarheid zegt wordt nog altijd met het bordje van ‘populist’ op de brandstapel gezet. Zoals in het chanson van Guy Béart: “Le premier qui dit la vérité, Il doit être exécuté”, dat zouden die van Ecolo toch moeten kennen...

Asiel - en migratieregels zijn dringend aan aanpassing toe.

Om in eer en geweten aan politiek te doen moet je dus een bijzonder kort geheugen hebben, en vooral geen schaamte. Dat blijkt ook iedere week in het parlement, in de commissie Binnenlandse Zaken waar enkele wetten over gezinshereniging en asielprocedures ter bespreking liggen. Hoewel het hoogdringend is om aan de rest van de wereld het signaal te geven dat het ‘over en out’ is met de misbruiken, zetten Franstalige Kamerleden nog een boompje op over de integratiecursussen, en of die in Vlaanderen toch niet in het Frans moeten kunnen, en of de Raad van Europa daar zijn advies niet moet over geven. Met dezelfde flair verkondigen dat het grootste misbruik van volgmigratie deze is van Vlaamse oudere dames die aan de Middellandse Zeestranden een gigolo gaan opscharrelen. Maar van economische migratie hebben PS en cdH nog nooit gehoord. En zo lang hebben de Vlaamse partijen daar blijkbaar ook geen concrete voorstellen voor gedaan. Het zal dus beslist nog enkele maanden, zo niet jaren duren voor de wettelijke instrumenten om de misbruiken in onze asiel- en migratieregels aan te passen. Tot de Franstaligen het nodig vinden? Arm Vlaanderen.

Jean-Marie Dedecker

donderdag 2 december 2010

Regering voert de derde wereld in en creëert hier de vierde wereld


Het is beschamend hoe de politieke partijen elkaar de zwartepiet toespelen voor de crisisopvang van asielzoekers, terwijl ze zelf een schuldgevoel zouden moeten hebben dat langer is dan de baard van Sinterklaas. Volgens LDD hebben de opeenvolgende regeringen deze crisis zelf veroorzaakt door jarenlang wan- en gedoogbeleid.

Jean-Marie Dedecker: “Het comfort van een hotelbed en van maaltijdcheques werkt als een megafoon in de derde wereld. Mensenhandelaars beantwoorden de valse lokroep van de welvaartsstaat en organiseren collectieve busreizen. Vorig jaar werden bijvoorbeeld 3.000 “minderjarigen” op het vliegtuig naar Zaventem gezet om met het alibi van gezinsvereniging de komst van hun familieleden af te dwingen. De carrousel van de mensenhandel is vindingrijk.”

Jarenlang ‘aanzuigbeleid’

De oorzaken voor de huidige crisis liggen volgens LDD voor de hand: 2 algemene regularisaties in één decennium, een zeer soepele snelBelgwet, nagenoeg geen uitwijzingsbeleid, gratis toegang tot onze ziekenzorg, huisvesting en onderwijs, ongebreidelde gezinshereniging,een lakse uitkeringscultuur, en het misbruik van de asielprocedure als economisch migratiekanaal. Een combinatie van al deze elementen heeft een onweerstaanbaar aanzuigeffect voor de doorlopende aanvoer van armoede.

Jean-Marie Dedecker: “Letseladvocaten staan aan de deur van Fedasil om klanten te ronselen voor een ereloon van 50% op de 500 euro per dag die hen door wereldvreemde Brusselse rechters wordt toegekend. En de media beperken zich tot een drama- en medelijdengebeuren terwijl ze eigenlijk alle regeringen van de laatste 10 jaar moeten aanklagen voor schuldig verzuim en bedrog. Wie deze toevloed voorspeld heeft, werd als racist bestempeld. Ze hebben niet alleen hun eigen bevolking misleid, maar ook een hoop arme sloebers bedrogen die op zoek zijn naar een waardig bestaan. Wiens hart niet breekt bij het aanschouwen van al deze ellende in de bitterkoude Brusselse straten is een onmens. Diegenen die hier verantwoordelijk voor zijn zouden beter hun warme bed afstaan.”

Jean Marie Dedecker