Archief

maandag 27 september 2010

Bert den draaier doet het weer


Het was even schrikken vrijdag toen het voor de sterreporters van de krant De Standaard (24/09) plots nieuws leek dat de regering Leterme haar boekje te buiten ging door aan de FIFA ongehoorde fiscale voordelen te beloven voor de organisatie van de wereldbeker voetbal in de Benelux. Schrikken, omdat ik op 27 augustus al de schriftelijke vraag in de Kamer van Volksvertegenwoordigers heb ingediend, en op deze weblog het verslag publiceerde van de inspectie van Financiën evenals het verslag van de ministerraad, waarin dit ontegensprekelijk werd aangeklaagd.

Maar nog meer schrikken was het toen plots Bert Anciaux (sp.a) zich even plotseling weer ging roeren in het dossier. In het begin van de vakantie had den Bert al even zijn kop opgestoken, om samen met mij het fameuze bidbook voor de FIFA aan te vallen, of toch op zijn minst in vraag te stellen. Maar het Brusselse zinneke trok al even snel zijn kop weer in, omdat heel de sportcanaille zich op ons had gestort. Wij waren de grote nestbevuilers en spelbedervers, die de ‘eer’ van het land weer onderuit wilden halen. Moedige Bert trok zijn staart in, want hij had het allemaal zo goed niet verstaan. Toen ik eind augustus zwart op wit de bewijzen aanbracht uit het vernietigend rapport van de Inspectie van Financiën aan de federale regering, durfde geen enkele krant het nog aan het verslag te publiceren. Daarom plaatste ik het maar op mijn website.

Zeer curieus dus dat Bert Anciaux nu zelfs zijn partijgenoot, en voorzitter van de Senaatscommissie Frank Vandenbroucke kon overhalen om de Senaatscommissie Financiën zelfs vervroegd bijeen te roepen, en de ministers Leterme en Reynders wil ondervragen over de toezeggingen aan de FIFA. Bert heeft zowaar aanwijzingen dat ‘er zich ernstige onregelmatigheden hebben voorgedaan’ in dit dossier. Heeft Bert dan toch de weg naar mijn weblog gevonden?

Of het nu in de Senaat is of in de Kamer dat de regering klaarheid komt scheppen over dit stinkend verhaal, doet er niet toe, als de ware toedracht maar naar boven komt. Het gaat er niet alleen om dat het parlement moet gekend worden, en er niet zomaar fiscale faveurs kunnen worden toegestaan aan enkele internationale geldwolven die de populairste wereldsport misbruiken om hun eigen kas te spijzen. Maar het gaat vooral om de Belgische (en de Nederlandse?) belastingbetaler die dreigt de rekening te betalen. De journalisten, tenminste zij die niet uit de hand van voetbalbobo’s moeten eten, doen er goed aan het rapport va Financiën nog eens door te nemen. Dan kunnen ze vaststellen op welk los zand het Planbureau zijn ramingen baseert, om de kosten baten van het WK in te schatten.

At your service!

JM Dedecker 27 september 2010

Geen opmerkingen:

Een reactie posten