Archief

donderdag 8 september 2011

Harde aanpak van illegalen in Oostende mag geen PR-stunt zijnOp de gemeenteraad van Oostende van 26 augustus 2011 is de problematiek van de illegale gelukszoekers en het onveiligheidsgevoel dat daaruit voortvloeit nogmaals door de oppositie besproken. De burgemeester en het beleid van sp.a/Open VLD/ CD&v lieten het jaren aanmodderen. Maar nu de rattenplaag compleet is komt de burgemeester als de rattenvanger van Haemelen fluitend de boel opkuisen. LDD vraagt zich af waar het proactief beleid is gebleven, waar is het preventief beleid?


 Pompen of verzuipen

Jean-Marie Dedecker, voorzitter LDD en gemeenteraadslid Oostende: “ Na de sluiting van Sangatte in Calais in Frankrijk, en na de opruiming van kraakpanden in Zeebrugge waren de signalen overduidelijk, maar toen greep men niet in. De Oostendse bevolking en de maatschappij eerst laten verzieken en pas dan een remedie uit de kluis halen om te genezen, is niet alleen hypocriet, het is wanbeleid tot zelfs crimineel. De echte grote baas van Oostende is Johan Vande Lanotte, die als minister van Binnenlandse Zaken, Migratie- en asielbeleid de zeesluizen wagenwijd openzette en de stad liet overspoelen. Nu is het pompen of verzuipen.”

PR gaat voor

Het stadsbestuur van Oostende heeft volgens LDD de problemen te lang ontkend en te vaak niet bij naam willen noemen.  Een maatschappij kan slechts functioneren als lokale gebruiken, wetten en normen worden gerespecteerd door eenieder die er deel wil van uitmaken. Wie dit niet wil, of stelselmatig die wetten en normen overtreedt moet daarop gewezen worden en uiteindelijk bestraft. Als justitie en politie hun werk niet doen wordt de straf doorgeschoven van diegenen die kwaad willen berokkenen naar diegenen die van dat kwaad het slachtoffer zijn. De leiding van onze politie hunkert tegenwoordig zo wanhopig naar de goedkeuring  van progressieve critici, pamperpedagogen en welzijnsknuffelaars, dat ze vaak meer bezig lijkt te zijn met pr dan met voorkomen en opsporen van misdaad; meer met het beschermen van hun eigen reputatie dan met het beschermen van het publiek. Het pleidooi pro domo met vervalste politiestatistieken zijn de Oostendenaars meer dan beu.


Nultolerantie voor verkeerde fouten

Jean-Marie Dedecker: “In onze stad heerst een zerotolerantie voor het fout parkeren van wagens en regent het verkeersboetes. Een achttal agenten zijn door hun oversten zelfs bestraft met inhouding van wedde omdat ze niet genoeg GAS-boetes uitschreven voor hondenpoep en het voederen van meeuwen. Dit zijn gemeentelijke administratieve sancties die de stadskas spekken. Dit staat in schril contrast met het gedoogbeleid voor straatterreur, treitermisdrijven, en allerhande vormen van overlast en criminaliteit die door het samenwonen van bevolkingsgroepen uit alle hoeken van de wereld wordt veroorzaakt. De angst om voor racist verweten te worden is bij sommige beleidsmensen en onderhandelaars groter dan hun burgerplicht.”

LDD juicht de beslissing toe om eindelijk drastisch in te grijpen, maar hoopt dat het niet de zoveelste pr-stunt is van brandweerlui die zelf de brand hebben gesticht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten