Archief

vrijdag 8 april 2011

“Vlaams Energiebedrijf is slechts symbool en geen oplossing voor hoge energieprijzen”


De Vlaamse Regering heeft vandaag beslist om 200 miljoen euro te lenen om een Vlaams Energiebedrijf op te richten dat de hernieuwbare energie moet stimuleren én moet zorgen voor meer concurrentie op de Vlaamse energiemarkt. Voor LDD zal het Vlaams Energiebedrijf deze doelstellingen echter niet realiseren omdat het vooral een gewoon investeringsfonds is. Het is dan ook eerder een symbolische trofee voor N-VA dan een oplossing voor de hoge energieprijzen.

Lode Vereeck: “Vlaanderen beschikt al over de nodige instrumenten voor de financiering van duurzame energie, zoals de Arkimedesregeling en het Vlaams Innovatiefonds (Vinnof). Daarnaast heeft deParticipatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) ook een participatie in het Capricorn Cleantech Fund, een fonds dat investeert in zogenaamde schone technologieën. De instrumenten om duurzame energie te stimuleren bestaan dus al. Een nieuwe holdingmaatschappij is dus overbodig.”

Door te investeren in duurzame energiebedrijven verwacht de Vlaamse regering op termijn een toename van het aantal producenten en aldus meer concurrentie op de Vlaamse energiemarkt. LDD is van mening dat het Vlaams Energiebedrijf hier niet voor zal zorgen omdat deze markt niet zal worden opengebroken met een reeks minderheidsbelangen.

Lode Vereeck: “De liberalisering van de Vlaamse energiemarkt is mislukt. Voor een efficiënte marktwerking is er nood aan meer concurrentie aan de productie- en invoerzijde. Maar de vrijmaking van de markt zal niet lukken door het ondersteunen van producenten van alternatieve energie. Het Vlaamse Energiebedrijf is dan ook een symbolische trofee voor N-VA en geen oplossing voor de hoge energiefactuur van de Vlaming.”

Er zijn ingrijpende en structurele bijsturingen nodig. LDD is voorstander van de bouw van een Vlaamse kerncentrale, die bij voorkeur wordt beheerd door één of meerdere private producenten, die de dominante marktpositie van Electrabel en SPE doorbreken. Indien nodig kan de Vlaamse overheid initieel optreden als facilitator om de monopoliemarkt open te breken.

Lode Vereeck: “Kernenergie is voorlopig de enige mogelijkheid om aan onze groeiende energiebehoeften te voldoen aan betaalbare prijzen. Bovendien kan de levensduur van de bestaande centrales niet blijven verlengd worden omwille van de veiligheid. Er is dus nood aan nieuwe, veiligere kerncentrales. Vlaamse kernenergie is niet alleen goed voor het milieu (geen CO2, noch fijn stof), maar ook voor de portemonnee van de gezinnen, voor deconcurrentiekracht van Vlaamse bedrijven en voor de directe en indirecte tewerkstelling.”

Lode Vereeck

Geen opmerkingen:

Een reactie posten