Archief

vrijdag 8 april 2011

Oostende: „Verkoop parking en Hotelschool geen oplossing”


De verkoop van de parking onder het Monacoplein zal slechts een beperkte impact hebben op de schuldenlast van EKO aan AGSO en ook de verkoop van de Hotelschool biedt geen oplossing voor de structurele verliezen en het gebrek aan rentabiliteit bij EKO. Het zijn twee opvallende conclusies uit de audit die de bank BNP Paribas in opdracht van AGSO en EKO maakte. Jean-Marie Dedecker kon de audit inkijken en geeft zijn visie.

BNP Paribas leverde in januari een audit af van Kursaalexploitant nv EKO en moederbedrijf AGSO, het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing. Intussen werden nieuwe afspraken gemaakt, waarbij de exploitatie van de Kursaal in handen komt van de vzw Kursaal Oostende, die nauw zal samenwerken met de vzw Toerisme Oostende en ook onder leiding van Toerismedirecteur Peter Craeymeersch komt. EKO houdt enkel het beheer van het gebouw over, maar hoeft de schulden aan AGSO niet meer terug te betalen. Wel mag AGSO de parking onder het Monacoplein verkopen om financieel het hoofd boven water te kunnen houden.

„EKO is structureel verlieslatend”

De audit dateert van voor deze afspraken, maar bevat toch interessante gegevens. Het beheer van EKO en AGSO wordt doorgelicht vanaf de vernieuwde start van de Kursaal in 2004. „Heel wat ballonnetjes worden doorprikt”, aldus Dedecker. „Zoals de bewering dat de bescherming als monument aan de basis ligt van de ontspoorde kosten. Het gebouw werd al in 1998 in zijn geheel beschermd. Bij de kostenraming en de opmaak van het businessplan van zowel AGSO als EKO was dat dus bekend. Toch werden de kosten maar op zo’n 31 miljoen euro geraamd, terwijl de uiteindelijke kostprijs afklokte op 59,1 miljoen euro of bijna het dubbele.”

„Uitbating te duur”

„Het zware verlies van EKO heeft te maken met de uitzonderlijke kost van ruim 5 miljoen euro in het kader van de verkoop van Ostend Queen aan Flanders Catering in 2006-2007. EKO heeft aldus een negatief kapitaal van 5,7 miljoen euro”, vervolgt Dedecker. „Afgesproken werd dat Flanders Catering pas tegen 30 november 2011 moest betalen voor die overname, maar die 5 miljoen euro werden als minwaarde geboekt. Flanders Catering is intussen failliet en heeft die overname nooit betaald. Integendeel, EKO betaalde in 2009 zelfs 10.000 euro in der minne om het handelsfonds terug te krijgen.”
„Een belangrijke vaststelling in de audit is dat de leasingkosten voor parking en Kursaal volledig gedekt worden door de opbrengsten van de parking en wat betaald wordt door CKO, de firma die het casino uitbaat. De verliezen komen van enerzijds de te hoge overheadkosten – onder meer personeelskosten, management fees, erelonen en marketingkosten, eigenlijk de kosten van de uitbating – en anderzijds de verliezen bij de organisatie van eigen projecten. Binnen de overheadkosten bedroegen de personeelskosten en management fees in 2008 54 ,8 % en in 2009 49 %. Veel te veel om rendabel te zijn. Maar zonder de uitbating zouden de kosten voor het gebouw dus gedekt zijn.”

„Geen oplossing”

„Volgens de audit is EKO structureel verlieslatend. De totale schuld van EKO aan AGSO bedraagt 10 miljoen euro”, zegt Jean-Marie Dedecker. „Daardoor verkeert ook AGSO in acute geldnood. Volgens de audit zal de verkoop van de parking maar een beperkte impact hebben op de schuldenlast van EKO aan AGSO en bestaat de kans dat onder de boekwaarde verkocht zal moeten worden. Door de verkoop verliest EKO ook de opbrengsten van de parking.”
„Ook de verkoop van de Hotelschool is volgens de audit niet de oplossing voor alle problemen. Vooreerst zal de grote leasing die EKO nu betaalt aan AGSO niet stopgezet kunnen worden zonder belangrijk verlies aan terug te storten btw. Bovendien zal de verkoop wel helpen om de schulden grotendeels terug te betalen, maar is het geen oplossing voor de structurele verliezen en het gebrek aan rentabiliteit bij EKO. En dan stelt de audit nog vragen bij de renovatie van het oude postgebouw tot cultuurcentrum. De raming bedraagt 25 miljoen euro, maar hoeveel zal de uiteindelijke kost zijn ?”

Naar de privé

„Volgens de audit bestaat er geen instant oplossing, maar toch worden drie mogelijkheden voorgesteld. Ofwel krijgt de Kursaal een jaarlijkse subsidie van 1 tot 1,5 miljoen euro, maar dat is een utopie. Ofwel wordt de uitbating aan de privé overgelaten ofwel wordt tussen Kursaal en cultuurcentrum De Grote Post maximaal samengewerkt, voornamelijk in het delen van overheadkosten en bijzonder personeel. Tussen haakjes : op dit ogenblik werkt de Kursaal nog altijd samen met de bvba Dos Bandidos van Peter Hoogland.”

„Zoek grote privé-exploitant, genre Studio 100 of Endemol”

„Ook mijn voorstel is om de uitbating uit te besteden aan een grote privé-exploitant, genre Studio 100, Endemol of Music Hall Group, die in staat is er iets te organiseren. Liefst neemt die er ook nog de Post bij, want een rendabele uitbating van de Grote Post is totaal onmogelijk. Iedereen met gezond verstand weet dat we daar dezelfde weg opgaan als de Kursaal. Met de Sleuyter Arena, de Kursaal en binnenkort de Grote Post hebben we te veel infrastructuur tegenover een te beperkt marktpotentieel. Niet ik zeg dat, maar BNP Paribas”, aldus Dedecker. „We proberen dus best een grote groep aan te trekken die er ook de Grote Post bij wil nemen. Anders dreigen we met de vismijn erbij drie faillissementen in één legislatuur te hebben.”

Bron: Zeewacht; Hannes Hosten

Geen opmerkingen:

Een reactie posten