Archief

dinsdag 12 april 2011

Als 96% van je klanten je soep niet lust, moet je van recept veranderen.


Megazone 30 in Brussel is een ideologisch en geen verkeerskundig project.Voor LDD bewijst de houding van de Brusselse politie en parket hoe waanzinnig er in Brussel wordt omgesprongen met de mobiliteit en de verkeerskunde. De verbaliserende overheden negeren zelf de snelheidbeperking tot 30 kilometer per uur, en leggen feitelijk de lat op 57 km per uur. Het invoeren van een zone 30 voor de hele vijfhoek was de zoveelste oorlogsverklaring tegen de auto, van groen-linkse coalities die de stad Brussel en het Brussels Gewest lam wil leggen en verarmen door zowel bewoners, handelaars als bezoekers uit hun auto te pesten.

Jean-Marie Dedecker:” Verkeersregels worden pas gerespecteerd als ze als logisch en rechtvaardig ervaren worden. Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (zie bijlage) heeft in 2007 zelf gepeild naar de snelheid van de chauffeurs in verschillende zones, en stelde vast dat zone 90 disciplinair wordt gerespecteerd, de gemiddelde snelheid ligt er zelfs lager, op 86 kilometer per uur. In de zones 50 en 70 wordt de grens met gemiddeld 5 kilometer per uur overschreden. In de zone-30 rijdt 96 procent van de chauffeurs te snel. Als amper 4 mensen op 100 de wet respecteren, schort er iets aan de wetgeving.”

Jean-Marie Dedecker

Geen opmerkingen:

Een reactie posten