Archief

zaterdag 9 april 2011

Regering komt 4 jaar te laat met haar maatregelen om asielstroom te keren.
LDD kan alleen toejuichen dat de regering in lopende zaken eindelijk maatregelen treft om haar falend asielbeleid van de afgelopen jaren enigszins bij te sturen. Het is alleen schande dat dit zo lang uitbleef, tot de Franstalige partijen eindelijk ook van hun eigen achterban weerstand ondervonden. Het kwaad is intussen geschied.Jean-Marie Dedecker: “het zal zeker nog tien jaar duren eer België van zijn reputatie verlost geraakt dat het een sociaal Eldorado is voor al wie het minder goed heeft in de wereld. Door lakse controles, buitenissige voorzieningen voor nieuwkomers, zoals hotels, vakantieverblijven, de beschikking over een batterij pro deo advocaten, de onmiddellijke toegang tot de sociale zekerheid en het hypocriete en laffe optreden tegen wie is uitgeprocedeerd, staat België wereldwijd bekend als de ideale toegangpoort tot Europa. En voor de Europese gelukzoekers biedt België al jarenlang de beste medische, sociale en materiële hulp aan om het even wie, tot aan criminelen die een vluchtoord zoeken.”

Zwak signaal

LDD vreest dat de huidige maatregelen maar een pleister op een houten been zijn. Aan de basisvoorwaarden om het land binnen te komen en om toegang te hebben tot de sociale zekerheid wordt niet geraakt. Bovendien zullen de maatregelen snel worden uitgehold door gehaaide advocaten, mensensmokkelaars en goedgelovige burgers, die niet stilstaan bij de vraag hoeveel migranten een bevolking aan kan.

Jean-Marie Dedecker: “De federale regering moet inzake asiel al vier jaar naar de pijpen dansen van extreem linkse politici van PS en cdH, gesteund door Groen! en sp.a, maar ook gedoogd door Open VLD en CD&V. De Vlaamse coalitiepartners zijn zelfs gaan lopen voor hun verantwoordelijkheid toen ze alles wat asiel aangaat binnen de regering afstonden aan PS en cdH. De maatregelen van vandaag zijn daarom maar een zwak signaal, die in de praktijk weinig zullen opleveren. Alleen een echte migratiestop kan het tij keren, waarbij er wel plaats blijft voor wie hier komt om te werken, de studeren of te investeren, niet om te profiteren.

Voor LDD is het duidelijk dat Vlaanderen nog jaren de gevolgen zal dragen van dit waanzinnig Sinterklaasbeleid.

Nu staan de Brusselse en Waalse politici als eerste op de rij om méér scholen, méér kinderopvang te eisen, maar ze zijn tegelijk niet in staat om hun massale werkloosheid op te lossen. Wie het verband legt tussen deze nieuwe noden, en het willekeurig wanbeleid inzake migratie van de afgelopen jaren, wordt meteen voor racist, of erger nog, voor populist versleten.

Jean Marie Dedecker

Geen opmerkingen:

Een reactie posten