Archief

maandag 12 december 2011

Klimaatconcilie in Durban, van top tot flop.


De mislukking van het klimaatconcilie in Durban is een zegen voor de arme wereldbevolking.


“Wealthy countries want the Earth to be green, the underdeveloped countries want the Earth fed.”

 Anderhalf miljard mensen is nog niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Wij hebben het recht niet om hen te beletten de lamp aan te steken, hun comfortniveau te verhogen en hun gezondheid veilig te stellen.

Volgens de Wereldbank sterven er jaarlijks 4 miljoen mensen, voornamelijk vrouwen en kinderen, aan longziekten en kanker door het inademen van verpeste lucht afkomstig van hun kool –en houtkachels, dus door de verbranding van biomassa. Ze ploeteren uren per dag in drassige grond om brandhout te sprokkelen, of ploeteren in het slijk dat doordrenkt is met dierlijke uitwerpselen en urine, om droge mest te verzamelen die ze nodig hebben om te koken en het licht te doen branden. Ze zouden beter op school zitten, zegt Barun Mitra, voorzitter van het Liberty Institute of Delhi, of zich bezighouden met meer bevredigende of productieve economische activiteiten. Koelkasten, televisies en computers, die ecologisten zo normaal beschouwen, zijn er niet voorhanden.

 Als China en India zichzelf de uitstootbeperkingen zouden opleggen die door de klimaatkerk voorgeschreven worden, dan zou hun bevolking minimum 200 jaar nodig hebben om het Europees welvaartpeil te bereiken. Daarom bouwen ze nu samen 56 nieuwe kerncentrales en 573 steenkoolcentrales.

Er is lucht en ademruimte genoeg om iedereen te laten ademen. Als je alle wereldbewoners één vierkante meter zou geven dan heb je zeven miljard vierkante meters nodig. Dan kun je de ganse wereldbevolking verzamelen op een grondgebied zo groot als West- en Oost – Vlaanderen samen.

Jean Marie Dedecker.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten