Archief

donderdag 5 mei 2011

Politieke sponsoring door overheidsbedrijven is ontoelaatbaar!


De Vlaamse Maatschappij van Watervoorziening (VMW), een autonoom Vlaams overheidsbedrijf, blijkt één van de hoofdsponsors van de 1 mei-viering te Kortrijk te zijn. De VMW sponsort het Kortrijkse 1 mei-event via de vzw Mayday Mayday, die in 1992 werd opgericht door het ABVV, de Bond Moyson en de sp.a.Peter Reekmans, Vlaams volksvertegenwoordiger (LDD): “Nadat vandaag bekend raakte dat bonussenjager en moraalridder Bruno Tuybens voorheen zélf een bonus van een kwart miljoen euro opstreek, blijkt de socialistische familie er evenmin graten in te zien om bepaalde van haar nevenactiviteiten, weliswaar onrechtstreeks, te laten sponsoren door de Vlaamse Maatschappij van Watervoorziening (VMW). Enerzijds hebben overheidsbedrijven op politieke manifestaties niets te zoeken; anderzijds is het ‘not done’ dat politieke partijen, voor het organiseren van hun manifestaties, al dan niet onrechtstreeks, sponsorgelden ophalen bij overheidsbedrijven. Dit is gewoon een kwestie van ethiek!”

Peter Reekmans, die de ontoelaatbare sponsoring van de 1 mei-viering te Kortrijk door de VMW deze namiddag in het Vlaams parlement aanklaagde, pleit voor het opstellen en het instellen van een ethische code inzake de sponsoring door overheidsbedrijven.

“Ik was ten zeerste verheugd om in het Vlaams parlement, bij het aanklagen van deze ontoelaatbare sponsoring, vast te stellen dat, met uitzondering van de sp.a, de meeste andere partijen hierover identiek hetzelfde dachten. Vlaams minister Schauvliege beloofde alvast om de regeringscommissarissen bij de VMW hierover om tekst en uitleg te verzoeken. Bovendien engageerde ze zich om samen met haar collega Bourgeois de sponsoring door Vlaamse overheidsbedrijven onder de loep te nemen. Hopelijk zal dit op termijn bijdragen tot meer politiek fatsoen en de geloofwaardigheid van de politiek in het algemeen. Aan dergelijk vormen van ‘Socialistisch Profitariaat in Actie’ moet immers dringend paal en perk worden gesteld, ” besluit Peter Reekmans.

Peter Reekmans
Vlaams Volksvertegenwoordiger.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten