Archief

zondag 15 mei 2011

Schepen Deblauwe keurt eigen subsidies goedOp de vergadering van het College van Burgemeester en Schepenen van 09 mei 2011, werd de toekenning van de werkingssubsidie 2011 en de uitbetaling van een voorschot aan Jong Oostende vzw goedgekeurd. Schepen Arne Deblauwe, die zowel voorzitter is van de stuurgroep Jong Oostende vzw als woordvoerder van deze vereniging, was bij deze beslissing aanwezig.

Dit is een overtreding van het gemeentedecreet, dat stelt dat het voor een lid van het College van Burgemeester en Schepenen verboden is deel te nemen aan de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft; hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger.

LDD Oostende stelt zich al langer vragen bij de dubieuze rol van schepen Deblauwe in dit dossier. Maar nu is er ook daadwerkelijk sprake van belangenvermenging. LDD Oostende hekelt deze regelrechte aanfluiting van de democratische spelregels en overweegt een administratieve klacht neer te leggen bij de gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen. Bovendien vraagt LDD Oostende dat schepen Deblauwe met onmiddellijke ingang ontslag neemt uit zijn functies bij Jong Oostende vzw. Men kan geen twee meesters dienen tegelijk - het is duidelijk dat deze tweespalt niet langer houdbaar is.

Schepen Deblauwe heeft lak aan democratische regels. Na het niet of moeten we zeggen laattijdig neerleggen van de jaarrekeningen van VZW Jong Oostende, is dit een tweede grove overtreding op korte tijd van de democratische en administratieve regels. (De jaarrekeningen van 2008 - 2009 -2010 van VZW jong Oostende werden pas op 27/04/2011 neergelegd! Dit gebeurde na een opmerking van LDD daarover en vlak voor de gemeenteraad waar Jean Marie Dedecker een interpellatie erover had ingediend.)

Ofwel is Schepen Deblauwe arrogant in zijn handelen ofwel is hij niet bekwaam. Beiden zijn net zo verwerpelijk.
Hoe dan ook, het wordt hoog tijd dat Schepen Deblauwe begint te beseffen dat wetten en regels ook voor hem van tel zijn!

LDD Oostende

Geen opmerkingen:

Een reactie posten