Archief

maandag 31 januari 2011

Smogalarm is een Belgenmop.


In opdracht van de Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu (Ircel) en de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) is er weer smogalarm geblazen en wordt de vergiftiging van onze bevolking aangekondigd. Bij een concentratie van 70 microgram fijnstof per kubieke meter mogen de auto’s op onze autosnelwegen niet sneller rijden dan 90 kilometer per uur. Maar volgens LDD is dit een Belgenmop.

Jean-Marie Dedecker, voorzitter LDD: “Het is evident dat hogere fijnstofconcentraties schadelijker zijn voor de gezondheid dan lagere, maar die concentraties haal je omlaag met structurele maatregelen en niet door auto’s 30 per uur trager te doen rijden. Op de weg zijn de grootste vervuilers nog altijd de vrachtwagens en de bussen, die 62 procent van het fijnstof produceren,
maar die mogen gewoon doortuffen. En ook dat is niet eenvoudig, want het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) berekende dat het fijnstof met drie procent zou stijgen als de vrachtwagens 80 kilometer per uur zouden rijden in plaats van 60 zoals nu. Daarom is het zeer delicaat om groene appelen met groene citroenen te vergelijken.”

Nederland panikeert niet

Het is vooral belangrijk te weten wie de grootste vervuiler is. Volgens Ircel komt 85 procent van de fijnstofvervuiling uit het buitenland en zijn de grootste vervuilers industrie, landbouw en verwarming,en toch viseert men verkeer. Het Nederlandse Centraal Bureau voor Statistiek berekende dat de uitstoot van fijnstof tussen 1990 en 2006 gedaald is met 43 procent. Wintersmog komt steeds minder voor omdat de overgewaaide lucht uit Oost-Europa steeds schoner wordt.

Jean-Marie Dedecker: “In Nederland legt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de drempel voor fijnstof op een daggemiddelde van 200 microgram per kubieke meter. Een alarmdrempel van 70 is paniekvoetbal. Of zijn wij drie keer ongezonder en kwetsbaarder dan onze Noorderburen? De snelheidsbeperking tot 90 kilometer per uur op de snelwegen om het gezondheidsrisico in te perken, is zo verwaarloosbaar dat het wetenschappelijke onzin is. Maar ze kan natuurlijk wel weer worden ingeroepen om het boetegeld uit de portemonnee van de automobilist te kloppen.”

Jean Marie Dedecker.
Voorzitter LDD

Geen opmerkingen:

Een reactie posten