Archief

vrijdag 28 januari 2011

Geef de Oostendse jeugd hun vrijheid terug.


Vzw Jong Oostende werd opgericht met de bedoeling om de oncharismatische figuur van Arne Deblauwe een aangezicht te geven bij de Oostendse jongeren. Uit puur politiek electoralisme dus. De evenementen worden zogenaamd georganiseerd door vzw Jong Oostende, en zo kunnen en Dhr. Deblauwe en zijn Animo-jongeren dan ook kwistig omspringen met massa’s gratis kaarten die ze uitdelen aan de jeugd in ruil voor hun stem in 2012.In werkelijkheid worden de fuiven georganiseerd door vzw De Zwerver.

Vzw Jong Oostende is dus een non-orgaan want op zich doet het niets. Dit gegeven toont op schrijnende wijze de onbekwaamheid aan van Dhr. Deblauwe of op zijn minst het feit dat de sp.a hem kennelijk niet in staat acht om een vzw te leiden die daadwerkelijk topevenementen kan organiseren.

Belangenvermenging voor stemmenwinst.

Schepen Deblauwe wil uiteraard zijn stemmengenerator niet zomaar afgeven. Spijts deontologische bezwaren van belangenvermenging. Maar als er dan toch druk genoeg komt om af te treden, dan mag je er vergif op innemen dat het een socialistische jongere zal zijn die voorzitter wordt en dat deze jongere op de lijst van de SP.a zal fungeren in 2012. Dit is niets meer en niets minder dan verkiezingscampagne voeren met belastingsgelden.

Achter de organisaties van vzw Jong Oostende zit een Middelkerkse vzw, namelijk vzw De Zwerver, de organisator van “Leffingeleuren” en de uitbater van het café en de fuifzaal “ De Zwerver” te Leffinge.

Vzw De Zwerver is een kampioen in het binnenrijven van subsidies. Jaarlijks ontvangen ze 10.000 euro subsidies van de Provincie West-Vlaanderen in het kader van het Kunstenreglement, tweejaarlijks +/- 350.000 euro structurele subsidie via kunstendecreet van de Vlaamse regering, +/- 50.000 euro subsidie van de gemeente Middelkerke, en als toetje 75.000 euro subsidie van Stad Oostende.

Jaarlijks ontvangt deze vzw dus een slordige 310.000 euro subsidie voor het organiseren van fuiven. Dit zijn al lang geen fuiven meer die een segment van de jeugd aanspreken die niet door de reguliere privé fuifmarkt bedeeld worden noch zijn het fuiven die zorgen voor een verruiming van de jeugdcultuur. Het is gewoon pure poenpakkerij op de nek van de belastingbetaler.

Gelijkheid telt niet als het om eigen portemonnee gaat.

Socialisten staan voor solidariteit en gelijkheid. Deze redenering gaat echter niet op of wordt niet in de praktijk toegepast als het om eigen electoraal belang gaat. VZW Jong Oostende moet de succesvolste organisator zijn en krijgt daarvoor 75.000 euro. Alle andere jeugdverenigingen samen krijgen amper 72.000 euro.

Voor de socialisten telt gelijkheid enkel als het niet om hun eigen electorale belang gaat.

Andere jeugdverenigingen en privé –organisatoren worden door de monopolisering van de fuifmarkt door vzw Jong Oostende ontmoedigd om nog verantwoordelijkheden op te nemen omdat de overheid hen daartoe kennelijk onbekwaam acht. De overheid acht alle Oostende jeugdverenigingen en de Oostendse jeugd niet in staat om zelf vrij en ongedwongen hun verantwoordelijkheid voor hun eigen cultuur op te nemen.

Geachte Oostendse meerderheid,
Beste sp.a, Open VLD en CD&v,

Geef de Oostendse jeugd het vertrouwen terug, geef hen hun vrijheid terug om zelf verantwoordelijkheden op te nemen, behandel de Oostendse jeugd niet stierfmoederlijk en beledig ze niet door hen als onbekwaam te bestempelen.
Laat hen leven, laat hen vrij zijn, laat hen kiezen wie ze zelf willen en kunnen zijn……


Jean Marie Dedecker

Geen opmerkingen:

Een reactie posten