Archief

donderdag 20 januari 2011

PARKEERBELEID OOSTENDE IS BEWONERS- EN GEZINSONVRIENDELIJK


Omdat VINCI Park geld pompt in het Oostendse Havenbedrijf van Vande Lanotte, om ondermeer de luchthaven te kunnen annexeren, mag VINCI Park alle straten bezetten met parkeermeters.

LDD Oostende voorzitter Johan Seynaeve: "Dat de Stad Oostende flink verdient aan het betalend parkeren in Oostende weet de Oostendse inwoner ondertussen al. De uitbreiding van het betalend parkeren in Mariakerke brengt de stadskas via een overeenkomst tussen de stad Oostende en VINCI Park veel extra geld op; een verkapte stadsbelasting op de rug van de Oostendenaars."

In het Ministerieel Besluit van 2004 staat duidelijk dat “Het gemeentebestuur bepaalt het aantal bewonerskaarten of bewonersvignetten dat er per wooneenheid kan worden afgeleverd”. Stad Oostende geeft slechts 1 bewonerskaart per domicilie.

Seynaeve: "Dit is zeker gezinsonvriendelijk, een pestmaatregel voor gezinnen met tweeverdieners. In andere steden zoals Gent, Mechelen, Tielt, Antwerpen en Leuven kan je een tweede bewonerskaart gratis krijgen of bijkopen. In Oostende niet! Erger nog: bewoners van de Torhoutsesteenweg en een deel van de Alfons Pieterslaan kunnen zelfs geen bewonerskaart krijgen. Hierdoor verplaats je het parkeerprobleem naar de zijstraten."

Voor de Oostendse bewoners is het parkeerbeleid zeer beperkend en duur. Je kunt slechts een zeer duur halve dagticket krijgen van € 25,00 of in bepaalde zones maximum 4 uren of 2 uren betalend parkeren. In Gent bijvoorbeeld in een niet centrum-zone kan je voor 3,00 euro een ganse dag parkeren. Ook in Gent kan je in een centrumzone dagparkeren voor 10 euro en dankzij het zogenaamde “werknemerstarief” betaal je in deze centrumzone slechts 5 euro om een volledige dag te parkeren.

Hoe zit het met de legaliteit van het parkeerbeleid?

VINCI Park controleert zoveel op de openbare weg, omdat ze alle private en ondergrondse parkings van de stad in beheer heeft. Ze wil liefst zo veel mogelijk auto’s in de ondergrondse parkings waar je sowieso een ticket moet betalen. Dat is een vorm van belangenvermenging. Daarover is het laatste woord nog niet gezegd.

Volgens het politiereglement is het verboden de parkeertijd te verlengen. Je moet de auto verplaatsen. Toch geven de controleurs van VINCI Park een “boete”, die alleen de politie mag geven, ter waarde van een halve dagticket € 25,00. VINCI Park noemt dit geen boete, maar een verlenging van de parkeertijd en dan wordt u veronderteld te kiezen voor het forfaitaire halve dagtarief van 25 euro. Deze verlenging van de parkeertijd is nu net in strijd met het politiereglement. VINCI Park overtreedt hierdoor telkens het politiereglement.

Seynaeve: "Volgens mij zijn er heel wat zaken niet door het verkeersreglement geregeld en kunnen die bijgevolg dienen als basis om die retributies aan te vechten. Het betreft onder meer de vermeldingen die op de vaststellingen zouden moeten voorkomen, en de bewijskracht van de vaststelling die gedaan werd door een bediende van het priv├ębedrijf VINCI Park.

Ook kaart ik de objectiviteit van de vaststellers aan. Ik stel namelijk vast dat de bedrijven die belast zijn met de controle van het gedepenaliserende parkeren, rechtstreeks belang hebben bij de gedane vaststellingen, omdat ze minstens indirect moeten leven van het parkeergeld dat als gevolg van de controles wordt gegeven. VINCI Park en hun aangestelden-controleurs zijn dus tergelijkertijd rechter en partij, wat elke garantie op objectiviteit uitsluit.

Er rijst ook een juridisch probleem omtrent de ijking van de fototoestellen en de parkeermeters. Onlangs werd een parkeerretributie door de vrederechter vernietigd omdat de rechter oordeelde dat de juistheid van de toestellen niet kon geverifieerd worden.

LDD Oostende had al eerder kritiek op het uitbreiden van het betalend parkeren en voerde ook actie tegen deze, in het geheim bedisselde, beslissing.

Johan Seynaeve
Voorzitter LDD Oostende

Geen opmerkingen:

Een reactie posten