Archief

maandag 29 november 2010

Vrijdag op de gemeenteraad werd het contract tussen Stad Oostende en Zeebrugse Visveiling bekrachtigd.Jean Marie Dedecker pleit sinds 2004 voor het stopzetten van de zinloze concurrentie met de Zeebrugse vismijn. Een samenwerking tussen de twee vismijnen op een steenworp van elkaar verwijderd, was niet alleen economisch maar ook financieel een evidentie.
Schepen Mirior en de Oostendse meerderheid kozen er echter voor, om via wanbeleid, de vismijn Oostende naar het faillissement te voeren. Enkel een tussenkomst van de Vlaamse Overheid redde het verdwijnen van de visserij te Oostende.

Ook de megalome plannen van havenvoorzitter en koninklijk bemiddelaar Vande lanotte ivm het dempen van het visserijdok, bijten in het zand en verdwijnen aan de horizon.

Jean Marie Dedecker: “ na 6 jaar eenzame en consequente oppositie, een faillissement van 30 miljoen euro en een veroordeling van de Europese Commissie stellen wij met vreugde vast dat het “Gezond Verstand” overwonnen heeft. Sinds de Vlaamse overheid en de bestuurders van Zeebrugge zich over de visserij van Oostende ontfermden werden alle aanbevelingen die ik jarenlang bepleitte gevolgd en gerealiseerd. De visserij Oostende heeft nu terug een toekomst en het visserijdok wordt niet gedempt.”

De arrogantie, het wanbeleid en de verspilzucht van de Oostende meerderheid van SP.a, Open VLD en CD&v is echter nog niet van de baan en we stellen vast dat ze nog steeds aanwezig is in het Oostendse beleid. Het wanbeleid in AGSO en de uitbating van het Kursaal is daar een duidelijke illustratie ervan.

Misschien moet gans Oostende onder curatele terecht komen van de Vlaamse Overheid om zo de megalomanie, beleidsarrogantie en wanbeleid te laten plaats ruimen voor een beleid van “Gezond Verstand”.

Jean Marie Dedecker

Geen opmerkingen:

Een reactie posten