Archief

vrijdag 28 oktober 2011

Jean-Marie Dedecker dient persoonlijk klacht in tegen Gemeentelijke HoldingJean-Marie Dedecker dient persoonlijk een klacht in met burgerlijke partijstelling tegen de Gemeentelijke Holding voor misbruik van vertrouwen, oplichting en valsheid in geschrifte. Wie een beleggingsproduct verkoopt met een beloofd superdividend van 13% gedurende 10 jaar en nadien failliet gaat zodat hun klanten al hun geld kwijt zijn, wordt steevast voor de rechter gedaagd.


Jean-Marie Dedecker: “De Gemeentelijke Holding en haar praeses Francis Vermeiren (Open VLD) hebben net hetzelfde gedaan en zouden naar eigen zeggen opnieuw hetzelfde doen. Die man is staatsgevaarlijk voor de schatkist. Het is niet omdat de holding wordt bestuurd door politici en door de traditionele partijen worden beschermd dat zij zich niet moeten verantwoorden voor eventuele criminele feiten. Het gerecht moet onafhankelijk recht spreken en de burgers beschermen tegen oplichters van elk allooi, zelfs al zijn het wolven in schapenvacht met een pseudo-democratische legitimiteit. “

 Oostende

De burgemeester van Oostende Jean Vandecasteele (sp.a) zat niet alleen in de raad van bestuur van de Gemeentelijke Holding, hij zat zelfs in het auditcomité dat de getrouwheid van de handelingen ervan moest controleren. In 2009 werkte hij ook mee aan het piramidespel van de holding waar zelfs Charles Ponzi en Bernard Madoff van zouden blozen.

Jean-Marie Dedecker: “Stad Oostende kocht in 2009 voor 3,7 miljoen euro aandelen, die maar één jaar dividend  hebben opgeleverd. In totaal verloor de Oostendse stadskas 12,4 miljoen euro aan dit wanbeleid. Iedere individuele Oostendenaar verliest 180,0 euro aan deze oplichting.”


Individuele klacht


Art 194 van het Vlaams gemeentedecreet voorziet in een procedure die een inwoner het recht geeft in naam van zijn stad of gemeente in rechte  op te treden als die dat verzuimt te doen, op voorwaarde dat hij daar zelf de : kosten voor draagt.


Jean-Marie Dedecker: “ De wet moet gelden voor iedereen, en het kan niet dat politici met ons zuur verdiende belastinggeld op de roulette gaan spelen in het Dexia- casino en daar geen verantwoording voor hoeven af te leggen. Het kan niet dat politici met onze  belastingen piramidespelen organiseren, en als het geld verdampt is  hun verantwoordelijkheid ontlopen. Kapitaalsverhogingen gefinancierd met leningen van Dexia en met als onderpand de eigen aandelen zijn dubieuze constructies van autofinainciering. Door het feit dat de overheid deze lening nog eens waarborgt verliest de belastingbetaler tweemaal en moet hij nog eens 835 miljoen euro ophoesten.


Er hebben 246 van de 308 Vlaamse gemeenten in 2009 aandelen bijgekocht bij de Gemeentelijke Holding, alles samen voor 91.311.186 euro. Als de gemeentebesturen niet naar de rechter stappen om ons geld te beschermen of terug te eisen, dan moeten wij dat zelf doen.

Jean-Marie Dedecker: “Ik roep alle inwoners van deze gemeenten op om mijn voorbeeld te volgen".

Wie wil aansluiten bij de Oostendse klacht of wie in zijn stad of gemeente zelf een klacht wenst in te dienen kan voor alle info terecht op het e-mailadres jm@jmdedecker.com .


Geen opmerkingen:

Een reactie posten