Archief

vrijdag 4 november 2011

Dexia: van jackpot naar doofpot?De roep en hetgekrakeel voor een bijzondere commissie of voor een parlementaireonderzoekscommissie verdoezelen de zoektocht naar de verantwoordelijkheid en deaansprakelijkheid van de politieke tenoren in het Dexia-verhaal. Het is aandoenlijkhoe Patrick Janssens ( sp.a burgemeester van Antwerpen) een ballonnetje oplaatom zijn zitpenningen bij Dexia terug te storten. Penningen om te zitten isinderdaad het juiste woord. Plat populisme of gewetenswroeging? Berouw na de zonde,maar geen absolutie waard. Politieke horigheid gekoppeld aan incompetentie ismisdadig. Eigenlijk zou de ganse politieke nomenclatura die rijkelijk aan de Dexiatafelmocht aanschuiven haar vergoedingen moeten terugstorten. Niet aan de bank, maaraan de Brailleliga of aan FLEVADO , de federatie van Vlaamse dovenorganisaties.Hun toezicht op de bank was immers doof en blind. Meer bezigheidstherapie dancontrole. De Gemeentelijke Holding was een hefboomfonds die de boel belazerdemet dubieuze autofinanciering en het casinospel van put- en callopties.De particratiedie uitloopbaantjes versiert voor verdienstelijke apparatsjiks, of zetelendemandatarissen sust met wat extra zakgeld, is een slopende kanker in onsverzuild politiek en economisch systeem. De metastase tast alle organen aan vanons bestel en beperkt zich niet tot Dexia-bestuurders als De Gucht, Di Rupo,Van Rompuy, Dehaene en andere Wivina Demeesters die niet alleen blind was alslid van de Raad van Bestuur van Dexia maar ook doof als voorzitter van hetauditcomité. Met de stomme van Portici is België begonnen en met dezelfdepartituur is Dexia geëindigd!Daarnaast zijner ook mindere goden die in deze operette meegespeeld hebben. Bijvoorbeeld JeanVandecasteele sp.a. burgemeester van Oostende. Hij werd in 2001 bestuurslid vande Gemeentelijk Holding en tradnaderhand toe tot het Auditcomité. Dit comité wordt verondersteld deboekhouding te controleren. Voor een jaarvergoeding van 28.750 euro wordt erook nog verondersteld dat je een oogje in het zeil houdt. Toen de GemeentelijkeHolding in 2009 een piramidespel startte door aan de gemeenten 13% te belovengedurende 10 jaar voor wie op hun Dexia-kapitaalsverhoging inschreef, kochtOostende prompt 90.877 preferente A-aandelen voor 3.722.322 euro. De centen uitde gemeentekas werden daarvoor afgeroomd van een rekening –courant die de stadaanhield bij FINIWO, de financieringsintercommunale voor investeringen in Oost& West –Vlaanderen.

Pikant detail:De Oostendse burgervader staat ook op de loonlijst van FINIWO als lid van hetregionaal adviescomité. Vestzak-broekzakoperaties zijn het gevolg van politiekekruisbestuiving.

DeGemeentelijke Holding bezat ook een dikke 50 miljoen euro aan aandelen in ASTRIDN.V. het bedrijf dat de draadloze telecommunicatie beheert voor de politie, debrandweer en allerhande hulpdiensten. Ook daar zit Jean Vandecasteele al meerdan een decennium in de Raad van Bestuur.

Dat deGemeentelijke Holding ook nog investeerde in het Oostendse Electrawinds, toenJohan Vande Lanotte er voorzitter was, zal louter op toevalligheid berusten. Net zoals een klein kransje Vlerick-boys deRaden van Bestuur van het Vlaams bedrijfsleven frequenteert, worden onzeparastatale instellingen bevolkt met vertrouwelingen van de drie grote klassiekepolitieke families. Enige kennis van de materie is mooi meegenomen maar nietvereist. Het besmettingsgevaar voor incompetentie is groot.Het cliëntelismeis een politieke carrousel van belangenvermenging, dat zichzelf blijft voedenmet de postjes- en graaicultuur. De Leuvense praeses Louis Tobback orakeldeletterlijk : “ dat mocht er een beleggingsadviseur aan mijn deur komenvertellen dat hij een belegging had waarop ik dertien procent kon verdienen, ikprompt de politie zou bellen wegens oplichting” Louis kocht in 2009 op contovan zijn Stad 50.874 preferente aandelen G.H. voor 2.083.799 euro. Houdt LouisTobback er een ander principe op na met eigen geld dan met de zuurverdiendecenten van de belastingbetaler? Luister naar mijn woorden maar kijk niet naarmijn daden. Het motto van Sint – Hypocritus.

Net zoalsPatrick Janssens die zijn Stad Antwerpen 20,4 miljoen euro lichter maakte voor497.851 aandelen. Hij mag wel zijn zitpenningen terugbetalen. Als boetedoening,ze branden in zijn broekzak. Madoff moest in de VS voor een analoog Ponzi-shemaals van Dexia, 150 jaar de cel in. Kameraad Daniel Termont, sp.a burgemeester van Gent stak geen geld in hetpiramidespel van de G.H., maar hij was wel bereid een achtergestelde lening toete staan met de centen van Publigas,waar hij zelf baas van is, tegen een rentevoet van 14,5 procent en enkelebestuurszetels. De schaamtegrens voorbij.Het kan nogdriester. Minister Laurette Onkelinx (PS) en Isabelle Durant (Ecolo) keurden op9 september 2009 in de gemeenteraad van Schaarbeek de aankoop goed van 232.439preferente aandelen voor 9,52 miljoen euro. Daarvoor moest de gemeente 8,2miljoen euro extra lenen bij ...Dexia, met waarborg van de gewesten. DeGemeentelijke Holding en sommige gemeenten hebben geld geleend bij Dexia om aandelen te kopen vanDexia met als onderpand diezelfde aandelen van Dexia. Behalve in Absurdistan isdeze carrousel een vorm van oplichting met medeplichtigheid van onze politieketenoren. Als de bank in brand staat discussiëren ze over de kleur van hetbluswater en laten ze de belastingbetaler opdraaien voor de schade.Parlementaireonderzoekscommissies waren in het verleden enkel succesvol als er geen politicirechtstreeks betrokken waren bij het te onderzoeken voorwerp. (Dutroux, Rwanda,operatie kelk) Bij Dexia is dit niet het geval. Integendeel. Een echteparlementaire onderzoekscommissie zou enig soelaas kunnen brengen op voorwaardedat alle parlementen hun krachten zouden bundelen voor een globale queeste naarde perikelen bij Dexia en de Gemeentelijke Holding. Maar dit komt er niet. Netzoals de Fortiscommissie dient ze om de vis te verdrinken. Dexia is geen kleinevis, maar een octopus. De enige weg omde waarheid en de verantwoordelijkheid van de grootste bankroof uit onze nationalegeschiedenis aan het licht te brengen is een gerechtelijk onderzoek met eenbeslagen onderzoeksrechter.Het debaclevan Dexia in 2011 is een herhaling van 2008. In het juridisch jargon noemt mendit recidive. Als de voorzitter van de Gemeentelijke Holding, Francis Vermeiren(Open VLD) verklaart dat hij vandaag net hetzelfde zou doen , dan is hij zelfseen redecivist. Het politieke adagio “wir haben es nicht gewusst” van detientallen bestuurders die bij Dexia en de Gemeentelijke Holding aanschoven, geldthier niet meer. Medeplichtigheid is nog het minste wat je hier van kunt zeggen.Jean-MarieDedecker

Voorzitter LDD


Geen opmerkingen:

Een reactie posten