Archief

vrijdag 28 oktober 2011

Het leugenpaleis van Johan “Pinokkio” Vande Lanotte stort in.
 Johan Vande Lanotte begon zijn carrière te Oostende met het opdoeken van de RMT die een verlies van 1375 jobs met zich meebracht. Sindsdien en gedurende een 15 tal jaren belooft hij de Oostendenaars jobs die er nooit gekomen zijn. Telkens voor de gemeenteraadsverkiezingen komt Johan “Pinokkio” Vande Lanotte met beloftes voor grote tewerkstelling te Oostende, maar nooit komt er netto ook maar 1 job bij, wel integendeel.


De valse belofte carrousel
In maart 2000 amper 7 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen kondigt Johan “Pinnokio” Vande Lanotte samen met de socialistische vakbond ABVV in pers aan dat hij tegen 2003, 2500 jobs zal creëren. De sp.a won de verkiezingen maar de jobs kwamen er nooit.

In februari 2005 klonk Johan “Pinokkio” Vande Lanotte nog euforischer of loog hij nog harder (aan u de keuze van invulling) en kondigde hij 3000 jobs aan voor Oostende tegen eind 2011. We zijn inmiddels eind 2011. Waar zijn die jobs?

 Sterker nog in 2006 manipuleert hij met hulp van de VDAB de jeugdwerkloosheidscijfers. Triomfantelijk kondigde hij aan dat in Oostende  ‘s lands grootste daling van jeugdwerkloosheid (-25 jarigen) had plaatsgevonden. Dit was sience-fiction,bedrog  en manipulatie van de cijfers. Men had bewust de jongeren van de jobhuntingsessies uit de cijfers gehaald, onterecht want deze waren nog werkzoekende en later bleek dat amper een klein percentage daarvan uiteindelijk werk vond.


Maar opnieuw werkten de leugens en het bedrog en won de sp.a de gemeenteraadsverkiezingen van 2006.

Maar de jobs bleven uit en de werklozen bleven werkloos.

Het economisch huis
Het economisch huis vzw - de nieuwste marathonclub van Oostende - moet bedrijven aantrekken en voor tewerkstelling zorgen in Oostende. 

Het Economisch huis kreeg in 2010 samen met AGSO (Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende) 3,8 miljoen euro subsidie van Stad Oostende, maw van de belastingbetaler. Van jobs creëren is er in elk geval niets in huis gekomen.

Maar al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel.
De cijfers duiden aan dat Oostende onder socialistisch beleid geen centimeter vooruit ging, maar integendeel fors achteruit boerde. In 2000 had Oostende volgens een onderzoek van SIF( Sociaal ImpulsFonds) op Kortrijk na de grootste kansarmoede in West-Vlaanderen. In 2011 wijst de kansarmoedeatlas van de provincie uit dat Oostende de grootste kansarmoede kent van West-Vlaanderen. In 2011 wonen 25% van alle kansarmen van West-Vlaanderen in Oostende. 41 % van alle Oostendenaars of 28.284 inwoners leven onder de armoedegrens. Dit ondanks miljoenen euro’s van het stedenfonds en van het SIF ( Oostende werd erkend als SIF-plus gemeente en kreeg daardoor extra subsidies) Volgens de werkloosheidscijfers van de VDAB telde Oostende in 2000 3067 werklozen, in 2011 tikken we af op 3078 werklozen. De werkloosheidsdruk in Oostende (10,3%) is dan ook de hoogste van West-Vlaanderen (gemiddeld 5,8%).Waar zijn die duizenden beloofde jobs.

Daarenboven  is de stadsschuld te Oostende verviervoudigd. De schuld bedroeg in 1997 ( het jaar dat Jean Vandecasteele sp.a burgemeester werd) per Oostendenaar 870,51 euro, in 2011 is de schuld per Oostendenaar 3446,01 euro.

Geld verteren en door ramen en vensters gooien daarin zijn de socialisten onbetwist Olympisch kampioen. Maar de werkloosheid en kansarmoede oplossen daar falen ze grandioos in. Het lijkt hun zorg wel niet!


Oostende is een economisch kerkhof.
Economisch leven we op een kerkhof. De cijfers van “West-Vlaanderen ontcijferd” spreken boekdelen. Oostende wordt gekenmerkt door een lage ondernemersgraad, een lage werkzaamheidsgraad en hoge werkloosheidscijfers. Met 268 werknemers per 1000 inwoners, laat Oostende zich enkel nog voorbijsteken door Diksmuide (233) als slechtste leerling van de klas. Als centrumstad slaagt Oostende er overigens niet in om werknemers uit andere gemeenten aan te trekken. Integendeel. Oostende kent netto een uitgaande pendel van iets meer dan 10.000 loontrekkenden, waarmee in het arrondissement het verschil tussen in- en uitgaande pendel het grootst is. Bovendien scoort Oostende ook veel lager dan het West-Vlaams gemiddelde (90) met slechts 73 zelfstandigen per 1.000 inwoners. Het Oostendse beleid werkt  als een omgekeerde magneet op de lokale economie. Het stoot eigen initiatief, ondernemerschap, hoogopgeleiden en jonge gezinnen af. In de plaats daarvan is het een aantrekkingspool voor kwetsbare doelgroepen met in hun kielzog een steeds zwaarder wegende sociale problematiek.

 Op de luchthaven zijn de cijfers in dalende lijn. Alle economische activiteiten samen daalden met 60% in vergelijking met 2005. De vismijn is failliet met een verlies van om en bij de 30 miljoen euro. Het Kursaal is virtueel failliet en noteer een verlies van 14,6 miljoen euro. De bankrekeningen van AGSO (Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende) zijn al meer dan een jaar geblokkeerd en door insolvabiliteit dreigt ook daar het faillissement. Het winkelcentrum onder de basketbaltempel is failliet. Op de renbaan loopt al jaren geen paard meer en de Kinepolis sluit binnenkort 4 zalen omdat het complex niet rendeert.

De haven van Oostende is in vrije val. Het jaaroverzicht van de Vlaamse Havens opgemaakt door de Vlaamse Havencommissie en gepubliceerd door SERV spreekt boekdelen. Het aantal gepresteerde arbeidstaken daalde met 30,6 %. Terwijl er in 2004 nog 15.418 containers werden geladen en gelost is dat in 2009 nog 0,00000 containers, de roll-on-roll-off daalde tussen 2008 en 2009 met maar liefst 2.806.000 ton. Het aantal scheepsbewegingen in Oostende daalde van 6797 in 1980 tot 2952 in 2009. Dit is een historisch dieptepunt voor de haven van Oostende nog nooit waren er zo weinig scheepsbewegingen in Oostende.

 Het leugenpaleis stort in.
Het leugenpaleis van waaruit de Oostendse socialisten hun wanbeleid en hun pak-de-poen-show opvoeren stort ineen.

Het stort in door harde cijfers van instanties die in volle onafhankelijkheid de realiteit en de waarheid schetsen. De salonsocialisten lezen de cijfers, maar storen zich er niet aan. De leugens en valse beloftes zorgden in het verleden voor eclatante verkiezingsoverwinningen en de Oostendse bevolking zal zich nog wel eens 6 jaar laten vangen, hoor ik hen denken. Dit besluit ik uit de beloftes die Johan Vande Lanotte en Bart Bronders begin deze week maakten bij het lanceren van Oostende @ work. Voor de derde verkiezingen op rij beloven ze duizenden jobs aan de Oostendenaar. Jobs die er in het verleden niet kwamen.


Geachte collega inwoners van Oostende: “ stoot u niet voor de derde maal aan dezelfde steen en kies voor echte verandering en niet voor valse beloftes”


Jean Marie Dedecker


Geen opmerkingen:

Een reactie posten