Archief

donderdag 17 februari 2011

Wie leeft er met zijn hoofd in de wolken?


In Trends van 10 februari l.l. wordt ingegaan op het doctoraatsonderzoek van Julien Matheys over de impact van de luchtvaart op het klimaat.

“ De schadelijke uitstoot van CO2 is ondertussen bekend, maar er zijn nog vervuilers, die niet in rekening worden gebracht.” Zegt Matheys.
“De witte lijn die je achter een vliegtuig ziet, is een condensatiespoor dat bestaat uit ijskristallen. Dat is niet vervuilend, maar het beïnvloedt wel de energiebalans van de atmosfeer”

Vandaar dat Matheys pleit voor operationele maatregelen om de ontwikkeling van condensatiesporen te vermijden. Wie deze maatregelen niet neemt zou zich dan blootstellen aan een taks. Julien Matheys pleit aldus voor het vermijden van het aanmaken van kunstmatige wolken en dit ten behoeve van het milieu.

Het klimaatdebat zit vol wetenschappelijke tegensprekingen.

In het debat omtrent de opwarming van de aarde zijn er blijkbaar evenveel tegenstrijdige meningen als over de splitsing van ons land.
Volgens de Britse klimatoloog John Latham zorgen wolken net voor afkoeling. (superfreakonomics pag 227) “Als er in de atmosfeer geen wolken waren, zou het op de aarde een stuk warmer zijn dan nu. Zelfs door de mens gecreëerde wolken – de witte condensstrepen van straalvliegtuigen – hebben een afkoelende werking. Na de aanslagen van 11 september werden alle vliegtuigen in de VS drie dagen aan de grond gehouden. Op basis van gegevens van meer dan vierduizend weerstations uit het gehele land stelden onderzoekers vast dat door het plotselinge verdwijnen van de condensstrepen de grond temperatuur met 1,1 graad Celsius steeg.” (op basis van een studie van: David J.Travis: “Regional Variations in U.S. Diurnal Temperature Range for the 11-14 September 2001 aircraft groundings: evidence of jet trail influence on climate”, Journal of climate 17 - 1 maart 2004)
Latham houdt het dus op meer wolken, ook kunstmatige wolken door condensstrepen, om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Zijn condensatiewolken nu een vloek of een zegen? Welke professor Zonnebloem heeft gelijk?

Volgens de IATA( International Air Transport Association) zal het aantal luchtvaartpassagiers tegen 2014 met 32% toenemen als gevolg van het stijgende aantal reizende chinezen. Er staat ons dus nog een condensatiestreepje te wachten.

Wil er ons een keer iemand de waarheid vertellen? Of is het alleen om de handel in emissierechten te doen, de jackpot van de groene economie. Er zijn op deze wereld kennelijk verschillende types groene jongens. Zij die milieubescherming zien als een mensenbescherming, omdat de mens niet zonder de natuur kan, zij die het zien als een instrument voor taxatie en als excuus voor reglementitis, zij die via de jackpot van emissiehandel en milieusubsidies hun rijkdom verwerven en zij die het gebruiken als een excuus om hun vrekkige aard te verbergen.

Mijn groene reflex is er één van mensenbescherming begrensd door gezond verstand en bevrijd van apocalyptisch doemdenken.

Jean Marie Dedecker
Voorzitter LDD

1 opmerking: