Archief

vrijdag 18 februari 2011

Stad Oostende doet Koninklijke schenking van 1 miljoen euro aan BVBA Vignocom


In een uitspraak van 24 december 2010 bevestigde het Hof van Cassatie de uitspraak van 20 maart 2009 in hoger beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Brugge.

Het vonnis veroordeeld Stad Oostende tot het betalen van 994.255,72 euro aan bvba Vignocom, de bvba die het restaurant “Au Vigneron” uitbaatte in de Koninklijke villa.

Op de gemeenteraad van 26 februari 2010 merkte Jean Marie Dedecker desgevallend reeds op dat de schadevergoeding na uitspraak door het Hof van Cassatie wel 1 miljoen euro zou kunnen bedragen. Schepen Miroir antwoordde toen categoriek: “Neen. U weet dat de gerechtelijke interest 3,5 % is” en na een korte discussie besloot de schepen: “Wij zullen het resultaat van de deskundigen nog moeten afwachten”.

Op 24 december 2010 viel het definitief verdict: stad Oostende werd veroordeeld tot het betalen van 994.255,72 euro, ei zo na de 1 miljoen euro die Jean Marie Dedecker voorspelde.

Een kort relaas van de feiten:

Op 16 november 1973 gaf de Koninklijke Schenking het complex “De Koninklijke Villa” (bestaande uit de eigenlijke villa, de Venetiaanse Gaanderijen en de Japanse Tuin) in concessie aan stad Oostende voor een periode van 27 jaar.

Op diezelfde dag verhuurde stad Oostende het hoofdgebouw zijnde “De Koninklijke Villa“ aan NV Horestex en dit eveneens voor een periode van 27 jaar. BVBA Vignocom van de familie Daue, is de rechtsopvolger van NV Horestex.

Omdat deze verhuring niet conform de concessieovereenkomst was uitte de Koninklijke schenking herhaaldelijk bezwaren aan stad Oostende (mn schrijven van 30/07/1976, 17/11/1983, 26/11/1985, 10/02/1988, 14/04/1989, 31/09/1991, 06/08/1999, 12/10/1999) nopens de commerciƫle bestemming en nopens het feit dat stad Oostende een handelshuurovereenkomst afsloot met BVBA Vignocom.

Stad Oostende antwoordde nooit op deze bezwaren noch zocht het naar een oplossing, en liet zowel BVBA Vignocom als “De koninklijke Schenking” in de kou staan.

Op 15 juli 1999 vroeg BVBA Vignocom een huurvernieuwing aan die wel prompt door stad Oostende geweigerd werd.

Op 29 oktober 1999 trok BVBA Vignocom naar de rechtbank om zijn huurvernieuwing af te dwingen.

Op 4 oktober 2001 oordeelde de vrederechter van het kanton Oostende dat de onderhuur wel degelijk een handelshuur betrof en kende de gevorderde huurvernieuwing aan BVBA Vignocom toe.

Op 18 juli 2002 tekende stad Oostende hoger beroep aan tegen de beslissing van de vrederechter, maar kreeg opnieuw ongelijk en op 20 maart 2009 werd stad Oostende veroordeeld om een schadevergoeding van 674.217,22 euro, meer de interesten sinds 2004.

Daarop ging in 2004 BVBA Vignocom in vereffening. Enige tijd later kocht stad Oostende de villa, waar binnenkort het Belgisch Zee Instituut Voor Orthopedie de deuren opent.

Hoewel de Koninklijke Villa in 2004 geschat werd op 2,5 miljoen euro kocht stad Oostende dit onroerend goed voor 3,8 miljoen euro, een slordige 1,3 miljoen euro meer. Waarom, is voor iedereen een vreemd gegeven.

Op 24 november 2006 werd bij tussenvonnis door de Rechtbank van Eerste aanleg beslist dat BVBA Vignocom de zaak binnen de 6 maanden moest verlaten.

Dit is opnieuw een staaltje van wanbeleid. Niet alleen liet men dit probleem jarenlang verrotten, men weigerde om naar een menselijke oplossing te zoeken voor de familie Daue. 11 jaar onmenselijk leed later krijgt de familie eindelijk gelijk.

Had stad Oostende in 2000 de Koninklijke Villa gekocht dan had men dit onmenselijk procedureleed vermeden en hadden we in Oostende nog steeds een prestigieus restaurant in een Koninklijke omgeving.

Bovendien had stad Oostende niet alleen een schadevergoeding van 1 miljoen euro bespaard, het had de Villa ook voor 1,3 miljoen euro minder kunnen aankopen (althans volgens de officiƫle schattingen).

Het wanbeleid van stad Oostende en Schepen Mirior kost de Oostendse belastingbetaler opnieuw 2,3 miljoen euro.

Wanneer stopt dit wanbeleid en wordt deze arrogantie van de macht een halt toegeroepen?


Jean Marie Dedecker
gemeenteraadslid Oostende
voorzitter LDD

Geen opmerkingen:

Een reactie posten