Archief

zondag 25 juni 2023

Met welk geld gaat onze Waalse astronaut de ruimte in?


‘Stiekem ben ik fier op ons derde Kuifje in de ruimte.’ ‘Maar de burger heeft recht op enige pecuniaire transparantie in dit dossier.’

“U kunt mij Filip noemen, in de ruimte is geen protocol…Dirk, wat ziet gij door het raam?…” Dit zijn enkele zinnen uit de “wetenschappelijke” conversatie die toenmalig Prins Filip in 1992 voerde met Dirk Frimout in zijn ruimteveer ST-45. Bij thuiskomst werd Dirk prompt tot burggraaf geridderd. En ook de Vlaming Frank De Winne, die in 2002 en 2009 naar het ruimtestation ISS vloog, kreeg het hoogste adellijke lintje.

De taal van Molière bekt beter in de adellijke salons dan op de theekransjes in Bachten de Kupe. Het communautair ruimtelijk adellijk evenwicht moest dringend hersteld worden en dat mag wat kosten. Noblesse oblige. De Namurois Raphaël Liégeois is de nieuwe uitverkorene. Tintin mag straks, tussen 2026 en 2030, met het Europees Ruimtevaartagentschap ESA (European Space Agency) de ruimte in. Het lobbywerk van onze ruimtefanaat Koning Filip bij de Oostenrijker Josep Aschbacher, directeur-generaal van ESA, hielp naar verluidt ook mee om Raphaël als primus inter pares uit een selectie van 22.500 kandidaten los te wrikken.


We gunnen het onze astronaut van harte, en we zijn ook stiekem fier op ons derde Kuifje… Maar de burger heeft recht op enige pecuniaire transparantie. Ons land is met 325 miljoen euro per jaar al bij de top vijf van donateurs aan de ESA. Nu komt er tussen 2023 en 2027 nog 235 miljoen of 47 miljoen per jaar bij om onze Waalse Tintin in de ruimte te schieten.

Raphaël Liégois is het paradepaardje en de buddy van PS-staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine. Ce que le PS veut, Dieu le veutOm die ruimtelijke odyssee af te kopen bij het ESA ging Thomas een eerste 100 miljoen euro schooien bij zijn socialistische partijgenote en minister van Defensie Ludivine Dedonder. Tegen het advies van de Inspectie van Financiën in werd deze “habbekrats” toch overgeschreven uit het DIRS-fonds (Defense, Industry and Research Strategy). Dit fonds dient in wezen voor de noden van ons veiligheids- en defensiebeleid in het kader van onze NAVO-verplichtingen, maar voor de PS is onze schatkist een grabbelton voor eigen gebruik. Uit de begroting werd er ook nog eens extra 50 miljoen belastinggeld overgemaakt, tot groot ongenoegen van toenmalig staatsecretaris van Begroting Eva De Bleeker. Maar wie op de lange tenen van de PS trapt krijgt een lange arm in het gezicht. Eva werd teruggefloten door haar liberale partijgenoot, premier Alexander De Croo, en later door hem zelfs bij het grof vuil gezet. Er werd ook nog 35 miljoen scheef geslagen uit de gelden die ons landje toegewezen kreeg uit het RFF-fonds. Dit door Europa gefinancierde herstelfonds dient om  de economieën van de lidstaten te ondersteunen ten gevolge van de Covid-pandemie. Een deel van ons Covid-geld wordt straks in de ruimte geschoten.

Een laatste 50 miljoen euro voor Tintins ruimtelijke studiebeurs werd op de ministerraad van 14 november 2022 merkwaardig genoeg weggemoffeld uit de pot voor nucleair onderzoek naar Small Modular Reactors (SMR’s). Om wat zand in de ogen te strooien van haar Vivaldi-partners, de CD&V en de MR, en als zoethoudertje voor het sluiten van onze kerncentrales, beloofde onze groene Energieminister Tinne Van der Straeten vorig jaar om 100 miljoen euro vrij te maken voor onderzoek en ontwikkeling van kleine kernreactoren of SMR’s in het SCK in Mol. Er zijn immers al diverse kleine verplaatsbare reactoren in aanbouw in de wereld. GE Hitachi ontwierp bijvoorbeeld al een Small Modular Reactor van 300 MW, de 10e generatie BWRX-300. Rolls-Royce, NuScale Power, Last Energy, het Terra Power van Bill Gates… allen zijn ondertussen volop bezig met Research & Development. Maar Tinne Van der Straeten vindt SMR’s smalend speeltjes van miljardairs. Dan maar het wapen van de stille valse boycot bovengehaald.

Om de laatste centen bijeen te scharrelen voor de ruimtevaart van onze Waalse astronaut werd er dus stiekem 50 miljoen afgeroomd van dit ontwikkelingsbudget voor de SMR’s. Tinnes groene leugenpaleis kent vele kamers, en haar beloftes zijn even vluchtig als chloroform. Het gaat niet alleen de verkeerde richting uit met haar bijdrage aan het SCK in Mol, maar ze weigert ook de wet op de kernuitstap te wijzigen, waardoor onderzoek naar en de bouw van nieuwe kernreactoren in wezen wettelijk onmogelijk is.

Het blijft ondertussen ook bang afwachten naar de prijs die de overheid moet betalen voor het in bedrijf houden van twee kerncentrales na 2025. De beslissing daarover wordt door Tinne al maandenlang onderhandeld, en krijgen we eerstdaags die toxische miljardenrekening op ons bord?

Het zit zo. De regering beval in 2020 om onze zeven kernreactoren in Doel en Tihange onverrichterzake te laten uitdoven. Opdat het licht zou blijven branden na 2025 moest ze haar mening herzien en gaan bedelen bij Engie om nog twee kernreactoren tien jaar langer aan te praat houden. Kan Engie daardoor nu zelf de maximumfactuur bepalen die ze moet ophoesten voor de ontmanteling van haar kerncentrales, en voor de verwerking van het kernafval? Volgens sommige bronnen kan dit oplopen tot meer dan 40 miljard euro. Normaal moet Engie voor quasi alles opdraaien, maar door het feit dat die elektriciteitsboer Tinne & Co in zekere zin kan chanteren door de definitieve sluiting van de laatste twee reactoren te weigeren, kan ze naar believen haar aandeel in de miljardenfactuur beperken.

Terwijl ons land, verblind door het doldwaas dogmatisme van de groene sandalen, haar nucleair patrimonium en haar energiebevoorradingszekerheid verkwanselt, worden er overal in Europa nieuwe centrales gepland. Onze kerncentrales dienen niet om kernraketten te maken, net zoals gascentrales niet dienen om gifgas te produceren, maar dat beseffen de groene klimaatridders blijkbaar nog niet.

Kerncentrales produceren zelfs betrouwbare energie zonder CO2-uitstoot. Polen plant twee nieuwe kerncentrales met samen 6 reactoren, 3 gebouwd door de Amerikaanse Westinghouse Electric Co en drie door de Korea Hydro & Nuclear Power Co. Het plant tegen 2038 ook nog de bouw van 76 SMR’s op 26 verschillende plaatsen. De Finnen verlengen met de steun van hun groene partij Vihreät de levensduur van hun bestaande kerncentrales met 70 jaar tot in 2050 en ze openden in april 2023 al een nieuwe. De elektriciteitsprijs daalde er onmiddellijk met 75%. De Finnen hebben al lang begrepen dat je een windpark van 500 km² groot, met 1.100 onshore windturbines van 4 MW en een vollast benutting van 3.000 uur per jaar, zou nodig hebben om hun nieuwe kernreactor van 1.670 MW in Oikiluoto te vervangen. Deze heeft zelfs een jaarlijkse benutting van 8.000 uren. Nederland plant twee nieuwe kernreactoren in Borssele aan de Westerschelde. Beide projecten liggen op een boogscheut van de Belgische grens. Frankrijk is al gestart met de bouw van twee bijkomende reactoren in Gravelines, naast de 6 bestaande (op 26 km van De Panne), en de Franse senaat heeft met 239 tegen 16 stemmen het licht op groen gezet om 14 nieuwe kerncentrales te bouwen, en de wet geschrapt die tot doel had de nucleaire energie te beperken tot 50%.

We zouden beter een paar groene dogmatici de ruimte inschieten dan onze nieuwe Tintin.

Jean Marie Dedecker


Geen opmerkingen:

Een reactie posten