Archief

donderdag 24 maart 2011

Er zullen meer cafés ophouden te bestaan dan er rokers zullen ophouden met roken.


De wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook, is een foute wet, waar LDD jarenlang heeft tegen gestreden. Geen wonder dus dat de wet is vernietigd door het Grondwettelijk Hof, in zijn arrest van 15 maart 2011. Maar dat betekent dat er vanaf 1 juli 2011 in de horeca een algemeen rookverbod zal gelden, behalve voor de cafés die een aparte rookkamer hebben. Dat wil zeggen dat talloze kleine cafés met een rokerscliënteel veroordeeld zijn.

Jean-Marie Dedecker:” Wij verdedigen al jaren de vrijheid van de cafébaas om zelf te beslissen of er al dan niet gerookt mag worden in zijn of haar zaak. Maar de onverdraagzame gezondheidslobby stelt zijn wetten, zodat een wereldvreemd Parlement de bevolking voor schut zet en het rookverbod heeft uitgebreid tot alle drankgelegenheden. De lopende regering belooft de sector wat verzachtende fiscale of parafiscale maatregelen, maar dat verzacht de pil nauwelijks. Daarom gaan we met LDD toch nog proberen de wet om te buigen, was het maar om de rokers nog een laatste toevluchtsoord e te geven, om ondanks hun verslaving zich nog ergens thuis te voelen.”

75 vierkante meter

Dertig procent van de bevolking is verslaafd aan roken, maar daarom mag die niet worden verstoten als paria's. Je kan niemand verplichten om rokers in je pand toe te staan. Maar 70 procent van de cafégangers rookt. Daarom moet de caféhouder zelf kunnen beslissen of er al dan niet gerookt wordt in zijn zaak. Om die fundamentele vrijheid van ondernemen te respecteren zal LDD een wetsvoorstel indienen om het rookverbod op te heffen voor cafés waar het publiek toegang heeft tot een oppervlakte die niet groter is dan 75 m2, zeker als ze zonder personeel werken.

Jean-Marie Dedecker: “Deze uitzondering is ons ingegeven door het Nederlandse voorbeeld. Daar kwam een deel van de caféhouders en van het publiek in opstand tegen een algemeen rookverbod dat een deel van het sociaal netwerk dreigde te ontmantelen. De Nederlandse minister van Volksgezondheid heeft eind vorig jaar aangekondigd dat zij een uitzondering wou invoeren voor cafés waarvan de oppervlakte niet groter is dan 70 m2 en waar geen personeel wordt tewerkgesteld.
Na de uitspraak van het Grondwettelijk Hof komen ook in ons land acties op gang om de caféhouders en het publiek te mobiliseren. LDD zal die acties dan ook volop steunen, en rekent op het gezond verstand van genoeg parlementsleden om mijn wetsvoorstel te steunen. Het zal bij hoogdringendheid worden ingediend in de Kamer.”

Jean-Marie Dedecker

Geen opmerkingen:

Een reactie posten