Archief

maandag 21 maart 2011

LDD tegen “ win for Life” van OCMW-voorzitter Franky De Block.


De oplossing waarmee de voorzitter van het Sociaal Huis Oostende Franky De Block (SP.A) op de proppen komt bewijst nog maar eens dat het lokale en nationale beleid de voorbije jaren gefaald heeft, met alle gevolgen van dien voor de belastingbetaler.

Oostends volksvertegenwoordiger Jean-Marie Dedecker (LDD): “ Reeds jaren klaag ik het lakse asielbeleid en zijn desastreuze volgmigratie in de Kamer aan. Maar blijkbaar vonden de meerderheidspartijen (inclusief sp.a) het niet nodig om in te grijpen.”
Voorzitter Franky De Block(sp.a) doet nu wel alsof hij moet kiezen tussen de pest en de cholera maar het is zijn beleid en dat van zijn partij die mee voor deze mistoestanden en uitzichtloze situatie zorgden.

Het jarenlange Sinterklaasbeleid van het Sociaal Huis heeft ervoor gezorgd dat Oostende een magneet werd voor leefloners en asielzoekers, en dan mag het niet verwonderlijk zijn dat het draagvlak nu schromelijk overschreden is.

Johan Seynaeve (Voorzitter LDD Oostende): “ deze foute beleidskeuzes, die enkel dienen om het electoraat uit te breiden, moeten dringend aangepakt worden.”

Terwijl de hardwerkende Vlaming in onzekerheid leeft als het over zijn/haar pensioen gaat kunnen allochtonen na één dag werken in onze spaarpot graaien.
Dit heeft niets meer met solidariteit te maken, en evenmin met asociaal gedrag van tegenstanders van het gevoerde Sinterklaasbeleid, maar dit is een georganiseerde roof op de belastingbetaler onder het goedkeurend oog van de meerderheidspartijen

Rudy Blomme (LDD OCMW-raadslid): “ Op de OCMW-raad van komende dinsdag zal ik stevig ingaan tegen dit standpunt. Het is mijn plicht om mij te verzetten tegen alle misbruiken van onze sociale voorzieningen.”

Met deze beslissing stuurt Franky De Block een signaal uit die een nog grotere toestroom van allochtonen via volgmigratie zal tot gevolg hebben. Een leefloon is beperkt in de tijd een pensioen is blijvend. Dhr De Block biedt in Oostende elke bejaarde allochtoon die via volgmigratie ons land binnenkomt een "Win for Life" aan.


Jean Marie Dedecker

Geen opmerkingen:

Een reactie posten