Archief

dinsdag 5 oktober 2010

Waarom is Vlaanderen niet meer bij de Hanzesteden?In het Vlaamse parlement zitten regering en oppositie mekaar met ranglijsten te bestoken, om te bewijzen dat Vlaanderen/België in de Europese of wereldrangorde vooruit of achteruit is gegaan, om met het plaatsje min of meer het Vlaamse beleid te bewieroken of vervloeken. Dit hanengevecht wordt zeer broos en ijdel als je de nieuwe economische rangorde van de wereld inkijkt , die Newsweek (oct.4, 2010) van de week heeft uitgebracht. Voor Newsweek wordt die wereldorde steeds meer bepaald door de banden onder de volkeren, eerder dan door landsgrenzen, zoals die toevallig zijn vastgelegd. Ras, taal en godsdienst spelen daarbij een hoofdrol en hebben meer en meer invloed op de handelsrelaties en dus op de welvaart en ontwikkeling van een land. De plaats die België door die neutrale waarnemer wordt toegewezen spreekt daarom boekdelen, en zou zelfs voor de onderhandelaars die hopeloos een oplossing zoeken voor de hervorming van België een leidraad mogen zijn.

New Hansa

In Europa steekt er namelijk één economische grootmacht bovenuit, de zogenoemde ‘New Hansa’ naar het Middeleeuws handelsverbond dat strekte van de Russische en Scandinavische kusten tot in Londen. Het nieuwe handelsver bond omvat volgens het blad nu Nederland, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland. Landen die steunen op Germaanse culturele waarden en hun niche hebben gevonden in het verkopen van hoogwaardige goederen, zowel aan de rijke landen als aan ontluikende markten in Rusland, China en India. Ze worden algemeen geroemd voor hun zorg en welzijnsysteem, en de meeste hebben hun economie in de afgelopen jaren geliberaliseerd. Ze staan hoog bovenaan in de ranglijsten van welvaart en rijkdom, en scoren het hoogst voor spaarquota, werkgelegenheidsgraad, opvoeding en technologische innovatie.

België behoort tot de "Border areas"

Tot spijt van onze Vlaamse Minister - President Peeters prijken in die ‘Nieuwe Hanze’ geen steden meer zoals Brugge, Gent of Antwerpen, die ooit het bruggenhoofd vormden van de Hanze naar Londen en de Britse eilanden. Het Verenigd Koninkrijk valt trouwens zelf ook buiten de New Hansa. Zowel Londen als België missen volgens Newsweek de punch en grondslag om mee te dingen naar de toplaag van Europa. Het zijn zogenoemde ‘Border areas’, samen met Ierland en IJsland, en de voormalige Oostbloklanden Tsjechië, Slovenië, Hongarije, Roemenië, Polen en de Baltische Staten.Het zijn ‘grensgebieden’ die hun plaats in de nieuwe wereld niet vinden, omdat ze zoals Roemenië en België een ‘culturele mishmash’ zijn, of omdat ze aan het vechten zijn voor hun autonomie, tegen de verschillende invloedszones die hen bedreigen.

België is minder kredietwaardig dan Mexico en Brazilië.

Het is ooit anders geweest. De Vlaamse steden hebben ooit aan de top van de Europese beschaving gestreden voor handelsvrijheid, en voor vrijheid tout court. Hun handelswaarde was zo groot dat vreemde mogendheden er altijd hebben voor gevochten. Maar het is zonder nostalgie dat we vandaag de juiste analyse moeten maken over het hoe en waarom Vlaanderen niet meer bij die dynamische groep wordt gerekend, en of dat tij nog te keren is. België is op de internationale geldmarkten al minder kredietwaardig dan Mexico en Brazilië en raakt de aansluiting met sterke landen als Duitsland kwijt (DS 30.09.10). Dat heeft te maken met de overheidsschuld die toeneemt, met besparingen op de overheid die uitblijven, met een regering die lam ligt door communautair tegengestelde visies over hoe het verder moet. De commerciële geest van de Hanze is bij de Vlaming nog niet verloren, maar de verplichte paringsdans met politieke partijen zoals PS, cdH of Ecolo, die bij het collectivisme van vorige eeuw blijven zweren, hakken onze leiders ieder keer opnieuw de handen af. Daarom moeten de Vlaamse onderhandelaars de macht van het federale België tot een minimum herleiden, en mogen ze geen vrede nemen met een vergrendelde fiscale autonomie, of een onwrikbare sociale zekerheid die onder de valse naam van ‘interpersonele solidariteit’ het huidige onrechtvaardige status quo in stand houdt. De geloofwaardigheid van Vlaanderen en zijn kredietwaardigheid hangt namelijk niet af van het vertrouwen in, of de stabiliteit van het België van nu. Het tegendeel is waar, en hoe sneller het onwerkbare federale gedrocht is opgeruimd of tot zijn werkelijk nu is herleid, hoe sneller het vertrouwen van de internationale gemeenschap zal herstellen. En wat dan met die Europese hoofdstad Brussel? Het mag een troost zijn dat Brussel nooit een Hanzestad is geweest, en het wellicht nooit zal worden, het culturele profiel van die stad is daarvoor te diffuus. Maar ook in de Middeleeuwen was alleen Dinant als Waalse stad verbonden met de Hansa, en de economische wereld van toen. Dinant for capital, daar hebben ze in het zuiden nog niet aan gedacht.

Jean Marie Dedecker

1 opmerking:

  1. Spijtig dat we ook geen lid kunnen worden van de Britse Commonwealth. Opent altijd deuren en past ook in het kader van de historische band met het Verenigd Koninrijk.

    BeantwoordenVerwijderen