Archief

donderdag 14 oktober 2010

Rudy Blomme wordt OCMW-raadslid


Door de verhuis van mevr. Patti Van Laer (Open VLD) naar De Haan voldeed ze niet meer aan de verkiezingsvoorwaarden en nam ze ontslag als OCMW-raadslid in Oostende. Ze wordt opgevolgd door Rudy Blomme (Lijst Dedecker).

Johan Seynaeve: “Uiteraard was de Open VLD reeds geruime tijd op de hoogte van haar verhuis en dito ontslag, maar ze hielden het potje dicht en later zelfs de ontslagbrief in de schuif. “

We werden eigenlijk over het feit ook op de hoogte gebracht door de Open VLD zelf die een charmeoffensief startte naar Rudy Blomme toe. Voorzitter Ruben Pannecoucke probeerde tot tweemaal toe om Rudy Blomme te overtuigen terug een lidkaart van de Open VLD aan te schaffen of erger nog zijn mandaat af te tekenen.

Rudy Blomme: “ Ik denk er niet aan terug te keren naar de Open VLD. Lijst Dedecker is de enige partij die mijn ideologie perfect weergeeft. Bovendien is Jean Marie Dedecker een man van zijn woord, wat zeldzaam is in de politiek.

Het getuigt van plat opportunisme en disrespect ten aanzien van dhr. Blomme dat men hem schijnbaar pas nodig of nuttig acht wanneer hij een OCMW-mandaat in zicht heeft. LDD Oostende heeft nooit en zal nooit Open VLD bestuursleden of mandatarissen benaderen met de vraag tot overlopen, voor de Open VLD is dit kennelijk geen enkel bezwaar.

Rudy Blomme zal niet als een kamerplant in de OCMW-raad zetelen. Hij zal met zijn gekende gedrevenheid het beleid tot in de detail volgen. Hij zal een nuttige oppositie voeren. Steunen wat goed is voor de Oostendse burger en bestrijden wat pertinent verkeerd is. Hij zal voornamelijk strijden voor een terugkeer naar een OCMW die bij zijn kerntaken blijft.

Rudy Blomme: “ Het OCMW moet terug een centrum voor openbaar welzijn worden en geen openbaar centrum voor meer electorale winst”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten