Archief

donderdag 7 oktober 2010

Lopende (asiel)zaken lopen uit de hand


De afgelopen dagen heeft de ontslagnemende Belgische regering enkele merkwaardige acties ondernomen, om het meest genereuze migratiebeleid van West-Europa nog een beetje aantrekkelijker te maken. Zo kon niet uitblijven dat Minister Milquet van Gelijke Kansen (cdH) haar ‘verantwoordelijkheid’ nam en zich het lot van de Roma zigeuners moest aantrekken. Nu de Franse president Sarkozy een streng lik op stuk beleid voert tegen illegale vreemdelingen, nu Nederland naar een duidelijk uitwijsbeleid voor criminele migranten overstapt, moet de regering Leterme (CD&V en Open VLD) natuurlijk weer het omgekeerde signaal uitsturen. De bijeenkomst van Milquet en de vertegenwoordigers van de Roma verliep ‘hartelijk’ en ‘erg concreet’. “Er werd een agenda afgesproken om de meest adequate en concrete beleidsmaatregelen uit te werken voor de verdediging van de waardigheid en de rechten van de woonwagenbewoners en de Roma.” besluit het communiqué bemoedigend.

Roma slaan alle records

Al weten alle straathoekwerkers in Vlaanderen, maar ook in Brussel dat de veiligheids- en opvoedingsproblemen met Romazigeuners in geen jaren zijn op te lossen, geeft Milquet het startsein voor een nieuwe migratiegolf naar onze contreien. In Kosovo hebben ze het bericht alvast zonder ruis ontvangen. Afgelopen maand waren de Roma uit de voormalige Servische provincie die in Brussel hun heil kwamen zoeken, meteen naar nummer één gesprongen op de ranglijst van asielzoekers, met 196 aanvragen. Eén op 5 van de asielzoekers komen nu uit de Balkan, want ook de etnische Albanezen uit Servië (129-) en Macedonië (82) zijn de ontradingsmissie van premier Leterme van begin dit jaar al weer vergeten. Ongetwijfeld zijn de lokale reisbureaus België weer voluit aan het promoten, met een gegarandeerde opvang, als het even meezit op hotel, en met een beetje rondlopen een maandelijkse uitkering die het vier, vijfvoudige is van het gemiddelde maandloon in hun eigen land. Het Commisariaat-Generaal van de Vluchtelingen ziet met lede ogen hoe sinds mei de aanvragen weer zijn toegenomen, met september als bekroning en 1.905 nieuwe asieldossiers. Het VGVC verwacht dit jaar uiteindelijk meer dan 20.000 dossiers, en elk dossier staan niet voor één man of vrouw, maar dikwijls voor hele gezinnen. Vorig jaar waren er 17.186, en dat was al een piek die door het generaal pardon van de slechtste regering die we ooit kenden, rechtstreeks werd uitgelokt

Wathelet doet schepje bovenop.

Dat alles tot groot jolijt van PS, cdH en Ecolo, die hun ‘progressief beleid’ verder zien bloeien, en nu zelf voorspellen dat er tegen de winter voor 25.000 mensen opvang nodig zal zijn. Minister Wathelet heeft er bovendien nog een toetje op geplaatst, in lopende zaken dan nog. Hij vond het nodig om het koninklijk besluit over de gezinshereniging van migranten weer te versoepelen. Tot nu toe konden steden en gemeenten het overbrengen van familie weigeren als bleek dat de uitnodigende gezinsleden geen gedegen huisvesting konden garanderen voor de nieuwkomers. Wathelet (cdH) heeft dit besluit nu uitgehold, en vindt die gemeentelijke controle van een echt, bewoonbaar logies niet meer nodig. Voor de gastfamilie volstaat het voortaan een huurcontract of een eigendomsbewijs voor te leggen. Op die manier heeft iedereen wel een kamer voor iedereen. In het achterhoofd van Wathelet speelt natuurlijk mee dat de lijfelijke controles in de Brusselse en Waalse gemeenten toch niet werden uitgevoerd. Maar in Vlaanderen werden daar wel herenigingen mee voorkomen. Zelfs Monica De Coninck (sp.a) van het OCMW van Antwerpen stelt vast dat ze weer een wapen minder heeft om het misbruik van onze wetgeving tegen te gaan. Weer het verhaal van de krekel en de mier, maar CD&V en Open VLD hebben het hele asiel- en migratiedossier dan ook zelf uit handen gegeven.
Zelfs in ‘lopende zaken’ werkt het kabinet Leterme mee om de Belgische wetgeving verder uit te hollen, en de eindeloze migrantenstroom uit alle arme landen van de wereld aan te moedigen. Terwijl het eigenlijk een ‘lopende zaak’ moeten zijn om de talloze misbruiken krachtdadig tegen te gaan. Als de Vlaamse pers eindelijk een dossier bovenspit dat er in Gent vennootschapjes met 150 Bulgaren gedijen, die alleen tot doel hebben een verblijfsvergunning en de regularisatie te versieren van illegale vrienden en familie, zou Leterme deze schande als een lopende zaak aanpakken.

Deur dicht, raam gaat open

Om het intrieste verhaal van het wanbeheer in dit onbestuurbaar land af te ronden, wippen we nog even binnen in de Brusselse gemeente Schaarbeek. Al jaren heeft de gemeente de kwalijke reputatie om het hoogste aantal schijnhuwelijken, de zogenoemde ‘Mariages blancs’, toe te staan van heel het land. Het gaat om gefabriceerde huwelijken met illegalen, welke alleen dienen om de echtgenoot/echtgenote de Belgische nationaliteit te bezorgen. De Schaarbeekse Schepen van burgerlijke stand Guillaume (MR) kon maandag fier aankondigen dat het aantal ‘witte huwelijken’ was teruggelopen van 40% van alle trouwpartijen in 2004, tot ‘maar’ 31 % in 2009. Het resultaat van zijn ‘efficiënte’ actie tegen de misbruiken van de burgerlijke stand! Alleen moest de liberale sukkelaar er meteen aan toevoegen dat in dezelfde periode het aantal contracten voor wettelijk samenwonen in zijn gemeente spectaculair is toegenomen, verviervoudigd zelfs. Hij wijst er dan nog op dat die contracten aan een vreemde partner precies dezelfde voordelen opleveren als een huwelijk, en geloof het of niet: meer dan een derde van die samenwooncontracten worden afgesloten met een illegale partner. Wat wordt tegengehouden aan de deur, komt langs het raam weer binnen. Als dat geen inlopende zaken zijn….

Jean Marie Dedecker

Geen opmerkingen:

Een reactie posten