Een weekje de Belgische klimaatpolitiek volgen is ontgroenend. Ons klimaatakkoord is gedegradeerd tot een klimaatklucht, waarvan de rekening betaald wordt door de Vlamingen, volgens de stokoude verdeelsleutel van de communautaire wafelijzerpolitiek. We werden ook gelauwerd met de prijs 'Fossiel van de dag'. Eigenlijk meer een beloning dan een belediging, als je weet dat het uitgereikt wordt door Climate Action Network, een groene muizenkolonie van ngo's met als directeur Wendel Trio, ooit kandidaat SP-A parlementslid met meer politieke dan groene profileringsdrang. Gelukkiglijk werd de levensduur van onze kerncentrales met tien jaar opgerekt om onze kaarsen te sparen en een black-out te voorkomen.

'Door hun fixatie op het gouden CO2-kalf zien de klimaatalarmisten door de bomen het bos niet meer'

In Gent werd ook nog de grootste biomassacentrale van de wereld voorgesteld, Bee Power Gent, een project van 380 miljoen euro dat ons een paar miljard euro aan groenestroomcertificaten (GSC's) zal kosten. BPG zal elektriciteit produceren door het verbranden van duurzame houtsnippers, jaarlijks zo'n 960.000 ton, aangevoerd per schip uit de ganse wereld. Vooral hout uit "conservation land" zegt hun CEO Michael Corten. Dit zijn beschermde landschappen waarin uitheemse struiken worden uitgeroeid (sic!). Wat dergelijke Newspeak betekent, hebben de oplichters van Electrawinds op Het West-Afrikaanse Sao Tomé al aangetoond. Daar werden duizenden hectare bomen gekapt in een beschermd natuurgebied, om ze hier in de verbrandingsovens te gooien voor het manna van de GSC's. Zwendel en roof uit naam van het groene geloof. Het Italiaanse energiebedrijf ENI kapte 70.000 hectare Afrikaans woud en kreeg er nog koolstofkredieten bovenop omdat ze het heraanplantten met oliepalmen. Het Canadese Carbon 2 Green deed hetzelfde in Congo met een jathropaproject (een olierijke vrucht geschikt voor biodiesel).


Biobrandstof is ecologische waanzin

Multinationals stappen wereldwijd met een zak vol dollars naar de politieke satrapen en de plaatselijke boer Charel mag oprotten. Miljoenen hectaren tropisch regenwoud en andere ecosystemen worden omgekapt en omgeploegd tot energieplantages. Biobrandstof is ecologische waanzin, zegt Jean Ziegler, expert van de Verenigde Naties, een misdaad tegen de menselijkheid. De fixatie op het gouden CO2 - kalf is echter zo groot dat de klimaatalarmisten het bos door de bomen niet meer zien.
Ook in ons tochtgat aan de Noordzee is men in hetzelfde groene bedje ziek. Eeuwenoude bossen vol Canadese dennenbomen worden bijvoorbeeld vandaag in ons land door de groene lobby gerooid, omdat ze niet tot de "autochtone" middeleeuwse fauna en flora behoren. Voor "allochtoon"groen geldt blijkbaar repatriëring of uitroeiing. Eigen boompje eerst. Voor het GSC-smeer likt de groene kat de kandeleer. Het is verontrustend dat diegenen die zich vandaag progressief noemen, de grootste conservatieven zijn.

'De natuur is een gewas, want we creëren er zelf de condities voor. Wij richten de natuur in zoals wij vinden dat de natuur eruit moet zien. Van mij mag dat, geen probleem. Als je maar niet de illusie hebt dat je aan natuurbehoud doet.'


Het is tijd voor een reformatie in de klimaatkerk. De Nederlandse geoloog Salomon Kroonenberg noemt hen tuiniers in plaats van natuurliefhebbers: 'Wij zijn planetair aan het tuinieren. Daarom vraag ik ook altijd aan de ecologisten: welke natuur wilt u eigenlijk handhaven? Die van nu? Of die van voor de komst van de mens? Welke boomsoorten vinden we belangrijk? Tienduizend jaar geleden waren er alleen maar dennenbossen in Nederland, 8000 jaar geleden kwam de eik, 5000 jaar geleden de beuk, en ga zo maar door. De mensen die in Nederland aan natuurbehoud doen, doen eigenlijk aan landbouw. De natuur is een gewas, want we creëren er zelf de condities voor. Wij richten de natuur in zoals wij vinden dat de natuur eruit moet zien. Van mij mag dat, geen probleem. Als je maar niet de illusie hebt dat je aan natuurbehoud doet. Wat ik als wetenschapper vooral heb geleerd, is dat de natuur een enorme levenskracht heeft. De diversiteit is enorm. De slimmigheidjes die planten en dieren allemaal ontwikkelen om zich aan te passen, dat is toch prachtig. De bloem is uitgevonden toen er veel CO2 in de atmosfeer zat. De bladeren zijn breed geworden in het devoon omdat er weinig CO2 in de atmosfeer zat.'

'Diegenen die denken dat God hen geschapen heeft, moeten ophouden diegenen te belemmeren die zijn schepping willen verbeteren.'
CO2 is de levensadem van het plantenrijk. De discussie over de zogenaamde natuurlijke beplanting is een eeuwige controverse. Professor Ken Caldeira, adviseur van Al Gore en het IPCC, vindt dat bomen soms zelfs een gesel voor het milieu kunnen zijn. Als je op bepaalde locaties bomen neerplant, vererger je daarmee de opwarming omdat de relatief donkere bladeren meer zonlicht absorberen dan bijvoorbeeld savannen, zanderige woestijnen of met sneeuw bedekt land. Meer CO2 in de atmosfeer is waarschijnlijk beter voor de biosfeer, zegt Caldeira, want planten halen hun water uit de grond, maar hun voedsel, CO2 uit de lucht. Planten moeten 100 keer zoveel water uit de grond halen als CO2 uit de lucht. Een verhoogd CO2 -niveau betekent dat planten minder water nodig hebben om te groeien.
Als je het CO2 -gehalte verdubbelt, en alle andere parameters (water, voedingsstoffen...) gelijk houdt, krijg je zeventig procent meer groei. Voor boer en tuinder één goede raad: spuit 1.400 partikels per miljoen in je serrebak en de groei is gegarandeerd. Diegenen die denken dat God hen geschapen heeft, moeten ophouden diegenen te belemmeren die zijn schepping willen verbeteren.


Survival of the fittest

Gedurende de ganse geschiedenis van onze planeet was de natuur aan veranderingen onderhevig, al of niet onder invloed van de mens. Tienduizend jaar geleden was de Sahara een aards paradijs en konden we te voet naar Engeland. Een halve eeuw geleden waren er één miljoen diersoorten bekend, vandaag tien keer meer, zegt bioloog Midas Dekkers. Als er een soort met uitsterven bedreigd wordt, blaast men (terecht) de alarmtrompet. Als er een soort ontdekt wordt is dat amper een noot waard in de biologische symfonie van het leven. Het gedrag van onze fauna en flora, de ganse evolutie van de biodiversiteit is een exponent van de "survival of the fittest".
Wie zich het best aanpast aan de wisselende omstandigheden, heeft de grootste overlevingskansen. Mensen hebben zich duizenden jaren lang verplaatst over lange afstanden, zegt Nobelprijswinnaar Thomas Schelling, en daardoor ook geleefd in verschillende klimatologische omstandigheden. Deze verschillen waren veel groter dan die van huidige willekeurige modelprognoses van de opwarming van de aarde. Paniek zaaiende ecologisten bestempelen deze volksverhuizers vandaag als klimaatvluchtelingen, zoals ex-minister Magda Aelvoet de oorlogsvluchtelingen uit Syrië zelfs onbeschaamd durft te catalogeren. Als mensen vandaag nog onherbergzame streken opzoeken, is het in het kader van wetenschappelijk onderzoek of uit hebzucht, op zoek naar goud of aardolie, als compensatie voor het leven in barre omstandigheden. De CO2 -hype met een irreële angst voor de zondvloed, de valse greenwashing door de grote economische spelers en een ecologisme dat weigert de natuurlijke evolutie te erkennen en de huidige toestand van de natuur en de wereld verabsoluteert, zijn een groter gevaar dan de klimaatverandering zelf.

Bosnimf

We kunnen beginnen bij onszelf. Als onze klimaatpelgrims terugkeren van hun bedevaart naar Parijs, nodig ik ze uit om eventjes een ommetje te maken over het jaagpad langs het kanaal Nieuwpoort-Passendale ter hoogte van Middelkerke. Het werd in 1640 uitgegraven door 800 loonslaven. De sporen van de boottrekkers staan er al vier eeuwen als stille getuigen in de ongerepte bermen gedrukt. Het loopt dwars door het biologisch waardevol geklasseerd natuurreservaat "De Schuddebeurze."Plaatselijke politieke ecodioten willen er nu de bomen rooien en er een drie meter brede rijweg betonneren. Stramme spotters op elektrische fietsen kunnen dan de Agrimonie en de Dubbelkelk plukken. Vooraleer de kwetsbare Greppelsabelsprinkhaan en de Kustsprinkhaan verdwijnen, evenals het Zwartsprietdikkopje samen met de bedreigde Argusvlinder en de Blauwborst, zal ik bosnimf Joke Schauvliege eventjes opbellen. Alhoewel, misschien is Wouter Deprez efficiënter.
We zijn vandaag vrij om het verleden van morgen te creëren.

Jean Marie Dedecker