Dit nieuws glipte door de mazen van het medianet wegens de terroristische moordpartijen van islamitische barbaren in Parijs. De bijhorende angstpsychose leverde zelfs misplaatste sympathie op voor Israël omdat het land onder een latente schrik voor aanslagen gebukt gaat. Maar Israël is zelf de hondsdolle agressor die voortdurend Palestijnse gebieden annexeert en koloniseert en terreurdaden van weerstand oproept. Hanan Daoud Ashrawi: "De Palestijnen zijn het enige volk ter wereld dat gevraagd wordt de veiligheid van haar bezetter te garanderen terwijl Israël het enige land is dat verdediging tegen zijn slachtoffers eist". Met dank aan de wereldwijde geoliede PR-machine en het door het buitenland gefinancierde oorlogsapparaat.

'De westerse afkeer van de islam mag geen alibi zijn om de wandaden van Israël te gedogen'
De Holocaustindustrie, zoals het misbruik van de Joodse genocide voor politiek gewin door de Joodse professor Norman Finkelstein genoemd wordt, is een machtig wapen. Het appelleert te pas en te onpas aan het latente Westerse schuld- en schaamtegevoel voor de Jodenvervolging in WO II om haar eigen misdaden tegen de menselijkheid in Palestina te vergoelijken.
Niettegenstaande het Internationaal Gerechtshof in Den Haag op 9 juli 2004 al verklaarde dat Israëls scheidingsmuur en de nederzettingen in Palestijns gebied illegaal zijn, blijft het koloniseren van de Westelijke Jordaanoever een tactiek om de Palestijnen definitief te verdrijven. Israëls president Reuven Rivlin : "Control over the West Bank is not a matter of political debate. It is a basic fact of modern Zionism". Naast zogenaamde "legale" Joodse nederzettingen zijn er ook nog "out spots" die in principe geen vergunning hebben van de Israëlische regering, maar gedoogd worden om de volledige gebiedsuitbreiding te verwezenlijken met een jaarlijkse groei van 5% tegenover een gemiddelde bevolkingsaanwas van 1.8%. De politiek van het voldongen feit.

'In het verkrachten van de meest elementaire mensenrechten uit naam van een Goddelijk opperwezen zijn de orthodoxen van de drie woestijngodsdiensten elkaars gelijke in achterlijkheid.'
Palestijnen zijn gedegradeerd tot vluchtelingen in hun eigen land. Huidig Israëlisch deputy minister van Defensie Eli Ben-Dahan op 15 okt.2015 : "Palestinians have to understand they won't have a state and Israel will rule over them". Diezelfde zeloot had in 2013 al geroeptoeterd in The Times of Israel:" To me they are like animals, they aren't Human".
Israël is een racistische apartheidsstaat. Na een bezoek aan Israël verklaarde de voorzitter van het Zuid-Afrikaanse parlement onlangs "Apartheid was een picknick vergeleken bij wat wij in bezet Palestina zagen". In het verkrachten van de meest elementaire mensenrechten uit naam van een Goddelijk opperwezen zijn de orthodoxen van de drie woestijngodsdiensten (Christendom, Islam en Jodendom) elkaars gelijke in achterlijkheid.
Enkele jaren terug bepaalde het Israëlisch Hooggerechtshof nog dat mannen vooraan op de bus mochten zitten en vrouwen verbannen werden naar de achterste zitbanken. Ultraorthodoxe joodse mannen mogen alleen hun eigen vrouw aanraken, de andere zijn blijkbaar besmettelijk. Als compensatie voor die discriminatie besloten de rabbi's dat er op de sabbat in de neus mag gepeuterd worden. Dit werd niet meer als arbeid beschouwd maar valt onder het motto "je moet krabben waar het jeukt".


Discriminatie is een onderdeel van de Israëlische samenleving, zelfs tegenover hun eigen 135.000 leden tellende joodse Ethiopische Israëli's. De Afrikanen worden naar het detentiecentrum Holot in de Negevwoestijn gestuurd. Waar de Palestijnen rondlopen jeukt het altijd. Hebron is een stad van 250.000 Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever. Er wonen 700 Joden en 2000 soldaten om hen te beschermen voor de vrijwaring van hun bevoorrechte positie. De westerse afkeer van de islam mag geen alibi zijn om de wandaden van hun tegenstanders te gedogen.

'Israël blokkeert de wederopbouw van de 148 vernietigde scholen, 15 ziekenhuizen en 247 fabriekjes in Gaza.'
Gaza is de grootste openluchtgevangenis van de wereld, 1.8 miljoen Palestijnen opgesloten in een reservaat, een zandbak van amper 360 km² groot. Als ratten in een val wordt er met de regelmaat van een metronoom een invasie gepleegd door het Israëlische leger. De laatste in 2014: 2.205 Palestijnen lieten het leven (waaronder 1.473 burgers, waarvan 501 kinderen en 257 vrouwen) tegenover 66 Israëlische militairen en 4 burgers.
De doelbewuste brutaliteiten om kinderen te doden werden zelfs aangeklaagd door 60 Israëlische militairen in een rapport van de ngo Breaking the Silence. Veertig procent leeft er in strikte armoede en 860.000 mensen zijn er afhankelijk van voedselhulp van de UNRWA. 95% van het water is ondrinkbaar en amper de helft van de tijd is er elektriciteit. Israël blokkeert de wederopbouw van de 148 vernietigde scholen, 15 ziekenhuizen en 247 fabriekjes. Het bevriest Palestijnse gelden of rooft 300 miljoen euro uit de Palestijnse pensioenfondsen.
Gaza is op slot door twee verdrukkers. Enerzijds de Israëlische kolonisator en anderzijds een lange stoet van corrupte islamitische leiders en kleptocraten zoals Mohammed Dahlan en consoorten. Toen Yasser Arafat stierf, erfde zijn weduwe een fortuin dat groter was dan het BBP van Gaza. Het resultaat van democratische verkiezingen worden door de bezetter echter genegeerd. Israël heeft zo Hamas gecreëerd.

Disproportioneel geweld

Het Bijbels festijn van bloed en tranen houdt niet op. Hoe meer bloed aan de muur, hoe dieper het geloof. Een festijn van dode zielen, van vernederde rechteloze stenengooiers en laffe messentrekkers tegenover straffeloze Uzi's. Disproportioneel geweld is de norm. Sedert 1 oktober dit jaar zijn er al 79 Palestijnen gedood waaronder 17 kinderen - tegenover 11 Israëli's.
"Even Gandhi would onderstand the Palestinian violence" schrijft de Joodse columnist Gideon Levy in de Haaretz en vervolgt: "Een Joodse staat kent alleen medevoelen en menselijke gevoelens voor Joden, alleen rechten voor het Uitverkoren volk. Een Joodse staat is er alleen voor Joden."
Telkens Israël onder druk komt te staan door de selectieve verontwaardiging van de Internationale gemeenschap wordt de Holocaust als moreel schild uit de kast gehaald. Bij de etnische zuivering van Palestina, de Nakba, werden tussen 1946 en 1952 zo'n 750.000 Palestijnen verdreven of vermoord. Toen maakte David Ben-Goerion al gebruik van "the Nazifaction of the enemy".
In 1969 noemde Abba Eban, minister van Buitenlandse Zaken van Israël, de eis tot terugkeer van het grondgebied achter de grenzen van voor 1967 "Something of a memory of Auschwitz".
En een paar maanden terug legde Netanyahu de schuld voor de verbrandingsovens van Birkenau nog bij de moslims, omdat de Moefti Amin al-Hoesseini "Burn them" in het oor van Hitler zou gefluisterd hebben.
Geschiedenisvervalsing om de Palestijnen als de nazi's van Israël te stigmatiseren. De strategie van de Übermensch : "als je je tegenstander kunt ontmenselijken tot Üntermensch is het gemakkelijker je eigen gruweldaden te verrechtvaardigen".
Intellectuele blasfemie. Dit is even pervers als beweren dat Stalins zuiveringen het werk waren van de Joodse gemeenschap, omdat vele wrede goelagconcentratiekampen geleid werden door Joden.
Toen de Tsjeka, de geheime politie (later berucht onder de namen GPE, NKVD en KGB) onder leiding kwam van de Jood Moisei Uritzky , veranderde het in een echte moordmachine. Stalins meest efficiënte beul, de jood Genrikh Yagoda werd verantwoordelijk geacht voor miljoenen doden. De Sovjetdictator liet zich ook bijstaan door de Joodse massamoordenaar Lazare Kaganovitch. Hij voerde de stalinistische zuiveringen uit met barbaarse vlijt, en was verantwoordelijk voor de Holodomor, het uithongeren van miljoenen Oekraïners.

Inreisvisa weigeren

Wie kritiek heeft op Israël zal, volgens een door de Knesset nieuwe goedgekeurde wet , verbod krijgen om het Beloofde Land te bezoeken. Na ettelijke ontnuchterende visites heb ik er geen behoefte meer aan.
Om een Tweestaten-oplossing te forceren zouden onze dienstwillige dienaren van de EU beter de rollen omkeren en, net zoals aan malafide Russische oligarchen, inreisvisa weigeren, of enkel nog om door te reizen naar het Internationaal Strafhof in Den Haag. Analoog aan het Russel Tribunaal dat ook tot het besluit kwam dat Israël zich steeds verder op het pad van genocide op de bevolking van de Gaza begeeft.
Dit geldt evenzeer voor terroristen uit de Hamasstal of andere gezelligheidsverenigingen. Israël is ver afgedwaald van de dromen van de aartsvader van het zionisme, Theodor Herzl, die ooit orakelde: "We don't want a Boer state, but a Venice".

Zelfs Zuid-Afrikaanse Boeren zouden de kar van Netanyahu niet meer willen trekken.

Jean Marie Dedecker