Archief

zaterdag 30 januari 2016

Ratio is betere raadgever dan emotionele steekvlampolitiek, Mevrouw de Minister

   
Jean-Marie Dedecker schrijft een open brief aan Mevrouw Jacqueline Galant, 'minister van verkeer en immobiliteit.'                   

Geachte Mevrouw,
 
Vooreerst wil ik mij verontschuldigen omdat ik u stoor terwijl u onder vuur ligt voor dubieuze overheidsopdrachten, die u doorgespeeld zou hebben aan het advocatenkantoor Clifford Chance. In een vorig politiek leven heb ik u leren kennen als en integere voorzitter van de commissie naturalisaties in het Parlement. Geen sinecure, vermits elkeen wel een knuffelallochtoon kende en op u beroep deed voor een voorkeurbehandeling. Ik kan u aanraden even uw licht op te steken bij uw collega, de rode passonaria Laurette Onkelinx, voor de sjoemelkunst met overheidsopdrachten. Haar man Marc Uyttendaele is al jarenlang huisadvocaat van alle overheidsinstellingen, kent de kunst om jaarlijks miljoenen euro's te factureren " à la fourchette" en heeft al menig kaviaar- en kassasocialist van de PS uit de bajes gehouden. Hij werd indertijd ook nog gepatroneerd door uw MR- partijgenoot Hervé Hasquin toen die minister-president van de Franse Gemeenschap was.
 
Dat ik de vrijheid neem om u aan te schrijven heeft te maken met uw smeekbede om enkele ideetjes op te sturen voor het verhogen van de verkeersveiligheid. Als u de weg kwijt bent, moet u het vragen. Dat is een nobel principe. Als het dient als camouflage voor onmacht en onkunde is het verwerpelijk. Er zijn naar verluidt nogal wat suggesties in uw ideeënbusje beland. Mag ik u echter verzoeken geen rekening te houden met de brief en de aanbeveling van mijn schoonbroer Johnny om het rijbewijs met punten in te voeren.
Mijn zwager is schoolmeester, woont op een boogscheut van zijn werk, voert zijn koters rond in een bakfiets en heeft last van een calimero-complex omdat hijzelf niet over een wagen beschikt. Weet u dat men enkele jaren geleden dergelijk puntenboek in Frankrijk heeft ingevoerd ? Aanvankelijk daalde het aantal ongevallen, maar dan werd het gaspedaal terug ingedrukt. Er was nog een bijkomend negatief effect : het aantal vluchtmisdrijven nam een hoge vlucht en rijden zonder rijbewijs en verzekering werd tot nationale sport verheven. Nu de steekvlampolitiek terug de kop op steekt naar aanleiding van een dodelijk ongeval in Vilvoorde door een criminele verkeersprimaat vraag ik u uw blik op de rechte weg te houden.

Rijbewijs met punten

Het rijbewijs met punten is een blind systeem, Mevrouw de Minister, waarbij verhaal halen bij een rechtbank onmogelijk is, en dus per definitie onrechtvaardig. Ons rechtssysteem biedt reeds tal van mogelijkheden om wegpiraten van de straat te halen. Wie twee keer een zware overtreding begaat is bijvoorbeeld al een recidivist en verliest zijn rijbewijs. Er zijn meer dan zes miljoen chauffeurs in ons landje waarvan er volgens Touring zo'n 2.750 verkeerscriminelen zijn. Met 49.000 politieagenten, het hoogste aantal van de Europese unie per inwoner, moet men toch in staat zijn de wet te handhaven en wegpiraten en recidivisten uit het verkeer te halen ?
Het is niet omdat er één gek voorbijraast dat iedereen moet worden bestraft met onhaalbare reglementen
 
Het puntensysteem straft echter vooral diegene die zijn wagen nodig heeft om brood op de plank te krijgen. Hij die tussen twee files door (want in immobiliteit zijn we ook Europees kampioen) van hot naar her tuft en zijn wagen even nodig heeft als een timmerman zijn hamer. De verkeersregels volgen is nochtans geen sinecure, Mevrouw de Minister. Uw voorganger Etienne Schouppe zei het al in 2011 op de Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid :
 
"Op sommige plaatsen is de snelheidsbeperking totaal ongeloofwaardig geworden. In een zone 30 rijdt 93% van de mensen te snel. Drie op de vier rijdt er gemiddeld 46 km per uur. De perimeter van de zone 30 is vaak zo groot geworden dat het een pesterij is. Alstublieft, maak er geen spelletje van en voer die beperking in waar het zinvol is".

Zestig procent rijdt ook te snel in zone 50 en vijftig procent in zone 70. Drie vierde respecteert zone 90 en precies nu gaat je Vlaamse Collega, de dorre duivenmelker Ben Weyts, de snelheid op de gewestwegen overal tot 70 kilometer per uur beperken en de zone 30 uitbreiden. Er worden al vier miljoen PV's per jaar uitgeschreven die een slordige 400 miljoen euro opbrengen. Graaibeleid primeert op veiligheidsbeleid. Ons repressieapparaat slaagt er niet in om de wet te doen naleven omdat de naleving er van praktisch onhaalbaar is, en dan worden de wetten al maar strenger gemaakt. Absurdistan is het land van de verkeerstaliban. De grote oorzaak van verkeersongevallen is in de eerste plaats niet overdreven snelheid maar een gebrek aan aandacht, zei de Gents politie rechter Dirk Verstuyft ooit. Het is niet omdat er één gek voorbijraast dat iedereen moet worden bestraft met onhaalbare reglementen.

Nultolerantie

Mijn schoonbroer is ook nog geheelonthouder en loopt in het weekend op slippers gemaakt van autobanden op zoek naar kerselaars om te omhelzen. Gelieve dan ook geen rekening te houden , Mevrouw de Minister, met zijn voorstel om nultolerantie in te voeren voor alcohol achter het stuur. Ik weet het, maagdelijkheid is een nobele middeleeuwse deugd, maar iedereen een maagdengordel omdoen is voor discussie vatbaar. Overspel zit in de genen. Het gaat niet om een radicale keuze tussen drinken of rijden, maar om een evenwicht tussen beiden. Het is een kunstmatig dilemma. Zo'n 0.5 pro mille in het bloed is al een arbitrair criterium, dat geen rekening houdt met de verschillen van elk individu.

Ooit nam ik zelf deel aan een proefproject van urgentiearts Luc Beaucourt. Heel verrassend waren de resultaten van het blazen. De alcoholpromilles bleken sterk afhankelijk van drinktempo, conditie en het feit of we al of niet gegeten hadden. Nog belangrijker waren het gewicht van de blazer, plus de snelheid waarmee het lichaam de alcohol opneemt en afbreekt. Met z'n 124 kilo blies judoka Harry Van Barneveld bijvoorbeeld pas positief (0.57) na 11 pinten en 2.5 uur. Amper twee uur later blies hij slechts 0.26 promille. Daarentegen zat zangers Evy Goffin, 52 Kilo licht, al na drie pintjes aan 0.99 promille. Hun reactiesnelheid steeg voor de eerste van 0.32 seconden naar 0.36 en voor de tweede van 0.40 sec naar 0.45. Mag mijn vrouw dan nog een mon chérieke met een kersenlikeur nuttigen vooraleer achter het stuur te kruipen ? De drooglegging van onze bourgondische samenleving is een aanslag op ons sociaal weefsel.
Pseudowetenschap zult u zeggen, Mevrouw de Minister, maar een analyse van de gerenommeerde Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid is even ontnuchterend. Dronken chauffeurs die ongevallen veroorzaken hebben gemiddeld 1,6 promille alcohol in het bloed. Het verlagen van de alcohollimiet heeft heel weinig invloed op het aantal fatale ongelukken. Slechts 1,8% van de ernstig gewonde mensen na een auto-ongeval hebben tussen 0,2 en 0,5 promille in het bloed. In de categorie 0,5 tot 0,8 is dat 1,9%. Het verschil is dus nihil.
 
Auto's hebben voor vrijheid, schoonheid en mobiliteit gezorgd, maar ook voor vervuiling en verkeersslachtoffers

Nog meer doorslaggevend zijn de toegestane percentages in de Europese lidstaten (2012). In Engeland is comazuipen uitgevonden en Ierland is Europees kampioen bierverbruik. Net zoals in Malta is 0,8 promille er de grens, in Cyprus is het zelfs 0,9. Wat blijkt nu? Deze landen scoren veel beter op vlak van verkeersveiligheid. Zo telt Engeland 31 doden per miljoen inwoners, Ierland 45, Malta 36 en Cyprus 75. Wij met onze 0,5 promille tellen er 76. Maar dat is nog niet alles: landen waar een 0,0 promille geldt tellen soms zelfs meer slachtoffers per miljoen inwoners. Roemenië 111, Tsjechië 76 en Polen waar 0,2 geldt telt 102 doden per miljoen inwoners. Er zijn roekeloze automobilisten die absoluut geen rekening houden met deze alcoholregels, noch met andere verkeersreglementen. Dezen moeten gebannen worden uit het verkeer en niet de onvolmaakte mensen die eerder slachtoffer zijn van de onvermijdelijkheid van een strenger wordende samenleving.
Elke tijd heeft zijn taboes, Mevrouw de Minister, maar extreme zuiverheid is een utopie. De prijs die een utopist voor zijn volmaakte wereld wil betalen is het vernietigen van de individuele vrijheid en verantwoordelijkheid. Mijn liberale geest maakt me echter niet blind. Auto's hebben voor vrijheid, schoonheid en mobiliteit gezorgd, maar ook voor vervuiling en verkeersslachtoffers. Al leren de feiten ons dat beide nadelen in versneld tempo afgebouwd worden en dat opvoeding meer loont dan repressie. Ratio is een betere raadgever dan emotionele steekvlampolitiek, Mevrouw de Minister. Even nadenken.
 
Hoogachtend
 
Jean Marie Dedecker

Geen opmerkingen:

Een reactie posten