Moureaux' islamo-socialisme heeft dan wel diepe kuilen gegraven, het is onredelijk alles te herleiden tot zijn cliëntelisme: alle partijen hebben boter op het hoofd

Vandaag plukken we de doornen. Na acht jaar verliet oorlogsfotograaf Teun Voeten in 2014 Molenbeek omdat het een etnisch religieuze enclave geworden was van een zeer gesloten, bekrompen gemeenschap. Waar alles, volgens Teun, mono-cultureel islamitisch is en waar de anderen, de homo's en de Joden, worden weggepest.
Niettegenstaande de turboverslaggeving over Molenbeek de laatste week tot een indigestieniveau is gestegen - aan achterafverklaarders geen gebrek - breng ik hieronder toch eventjes mijn bedenkingen en verontwaardiging van 22 juni 2011 in herinnering.
De identiteitsschaamte van sommige politici kent geen grenzen

De identiteitsschaamte van sommige politici kent geen grenzen, noch letterlijk noch figuurlijk. De Molenbeekse politieagenten mogen tijdens de ramadan overdag niet meer eten, niet meer drinken en niet meer roken. Ze mogen ook niet verbaliseren in gevoelige wijken (in principe is dat in gans Molenbeek).
Wie zondigt tegen deze goddelijke geboden wordt persoonlijk geëxcommuniceerd door de inquisitie van burgemeester Philippe Moureaux. Of de zondaar ook met 40 zweepslagen, het tarief van de sharia, gegeseld wordt, weet ik niet.
Verkeerd begrepen integratie of platte morele corruptie? De huidige eega van de Molenbeekse Groot Inquisiteur is van Marokkaanse origine en de man ligt thuis vermoedelijk zelf onder de sloef en de sluier. Hij is ideologisch en burgerlijk met de islam gehuwd. Vandaar.
Hij zorgde ook goed voor het onderhoudsgeld van zijn eerste vrouw Françoise Dupuis. De Franstalige Gemeenschap had al twee ministers van Onderwijs, ééntje voor het Lager en ééntje voor het Secundair. Françoise werd dan maar minister van het Hoger Onderwijs. Het triumviraat heeft nochtans weinig bijgebracht voor de alfabetisering van zijn ingevoerde achterban.
Als je in Molenbeek door een kansarme jongere omvergereden wordt, heb je veel kans om onder de wielen van een BMW terecht te komen

Moreaux is één van de éminences grises van de Parti Socialiste en installeerde twee decennia lang een socialistische monocultuur van cliëntelisme met een islamitisch randje.
De 'Hadj' wordt hij genoemd door zijn volgelingen (naar de pelgrimstocht richting Mekka, ook wel een koosnaampje voor een brave loebas, red) . Zijn ambtsgebied is de Bronx van de Brusselse kanaalcirkel. Een spiksplinternieuw sociaal woningcomplex werd er onlangs compleet geplunderd en vernield. Gebouwen zijn er besmeurd met graffiti, iconografieën van haat en agressie. Gemiddeld 32 procent werkloosheid en in sommige wijken zelfs 70 procent.
De dop is het handelsfonds van de burgervader, die letterlijk verklaarde dat een werkloosheidsgraad van minder dan 16 procent nefast was voor zijn kiespotentieel. Bedrijven worden er weggepest door de crimi-overlast. Drugs dealen behoort tot het gedoogbeleid en het is lucratiever dan het aantrekken van een werkmanskiel. De uitkeringseconomie aangevuld met het zwarte circuit brengt meer in het laatje dan het zweet van officiële arbeid.
Als je er door een kansarme jongere omvergereden wordt, heb je veel kans om onder de wielen van een BMW terecht te komen. Molenbeek is Arabisch, een broeihaard van extremisme en jihadisme.

De homeopathische verdunning van de Vlamingen

De ongebreidelde en ongecontroleerde migratie heeft voor Vlamingenhater Moureaux nog een bijkomend doel: de homeopathische verdunning van de Vlamingen in zijn enclave. Het migrantenstemrecht en het generaal pardon werden door hem hartstochtelijk verdedigd, net zoals door Joëlle Milquet (CDH), die een hondje zou naturaliseren als het mocht stemmen.
Toen ik mij er tegen verzette in de senaat werd ik steevast door Moureaux voor Joseph Goebbels uitgekreten.
 
Joëlle Milquet zou een hondje naturaliseren als het mocht stemmen


De exodus van de Vlamingen en van de middenklasse is er al een tijdje aan de gang. Niet verwonderlijk als je in de Ribaucourtstraat gemakkelijker aan drugs geraakt dan aan sigaretten; als je er bespuwd en bepoteld wordt omdat je een rokje en geen hoofddoek draagt, want de jihadi-dresscode is de norm, of als je er in mekaar getimmerd wordt bij het minste oogcontact of afwijkend gedrag.
Homo's zijn de schandknapen van het Westen en mogen door Allahs schildknapen uit het Oosten met harde hand tot het heterogeloof bekeerd worden. Het enige bestaansminimum dat er niet uitgekeerd wordt is die van de veiligheid.
Het negationisme van het geweld en de cultus van de slachtoffercultuur uit electoraal opportunisme hebben er een antimaatschappij doen ontstaan, met de steun van wereldvreemde rechters en pamperende ordehandhavers. Het is bevolkt door lui die hun levensadem ontlenen aan vervreemding, wantrouwen en haat tegen de ontvangende maatschappij. Tumoren van de samenleving, die zich verzetten tegen elke vorm van ordehandhaving en elk blauw uniform, op zoek naar collectieve hysterie met als alibi het geloof.
Het islamo-socialisme van Moureaux heeft geen sociale putten gedempt maar diepe kuilen gegraven.
Bovenvermeld stukje heb ik vier jaar geleden geschreven en is vandaag blijkbaar nog even actueel. Met dien verstande dat het toen nog als racistisch en islamofoob werd beschouwd en het vandaag bespreekbaar is.
Het is jammer genoeg zelfs achterhaald door de monsterlijke excessen, uitgebroed in de jihadistische beerput van Europa. Het is echter onredelijk om het Brussels wanbeleid en de malaise van radicalisering te herleiden tot het cliëntelisme van Moureaux. Alle politieke partijen hebben boter op hun hoofd.
Brussel is een losse verzameling van 19 baronieën en heeft zelfs een eigen parlement met 89 volksvertegenwoordigers die eerder lippendienst verrichten dan democratische controle uitoefenen. Onder Guy Verhofstadt (Open VLD) werd het een broeinest van radicalisme door het gedoogbeleid van alle ministers van Binnenlandse Zaken, van Patrick Dewael (Open VLD)tot Milquet en Annemie Turtelboom (Open VLD), die zich beperkten tot een ontkenningspolitiek en het strooien met belastinggeld om na elke rel de gemoederen te sussen (van de moord op Joe van Holsbeeck tot de molotovcocktails in Kuregem).
Brussel is een losse verzameling van 19 baronieën

Molenbeek heeft 1.362 agenten, vier keer meer dan het Belgisch gemiddelde. Door de laksheid van ons strafsysteem worden ze door de warlords van de no-go area's eerder als witte weekdieren beschouwd.
Je struikelt er over de gesubsidieerde vzw's vol reclasserings- en radicaliseringsambtenaren, pamperpedagogen, straathoekwerkers en welzijnsknuffelaars. Terwijl geweld een omgangsvorm werd, werd conflictvermijding de angstvallige norm, uit vrees om racistisch te lijken. Het ontbreken van respect en hiërarchiebesef, evenals normloosheid en normvervaging worden in een onderwijssysteem dat niet meer mag straffen, eerder gevoed dan bijgestuurd.
Saïd in het Humo-dossier 'Geweld tegen leraren' : ' Ik ga na school eventjes naar huis, maar dan ga ik met mijn vrienden op stap. Tegen een uur of negen kom ik terug eten met mijn familie. Soms moet ik daarna nog helpen of bidden, maar meestal ben ik weer de hort op.'
Het is paradoxaal dat diegenen die geloven dat radicalisering voortkomt uit armoede, net dezelfden zijn die pleiten voor ongebreidelde immigratie en asielopvang

Er is geen gematigde islam, orakelt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan: 'The term moderate Islam is ugly and offensive. There is no moderate Islam. Islam is Islam.'.
Radicalisering komt voort uit de religie en de cultuur, met als alibi de armoede. Er zijn meer arme katholieken en andersgelovigen in ons land dan islamieten. Het is paradoxaal dat diegenen die geloven dat radicalisering voortkomt uit armoede, net dezelfden zijn die pleiten voor ongebreidelde immigratie en asielopvang. Terwijl ze pertinent weten dat door de invoer uit de derde wereld hier een vierde wereld gecreëerd wordt.
Nagenoeg alle vluchtelingen zijn laaggeschoold, of hun hoger diploma wordt niet erkend, terwijl de werkzaamheidsgraad voor laaggeschoolden in ons land gedaald is tot een diepterecord van 35 procent.
Mag ik dan pervers besluiten dat die cultuurrelativisten voor armoede en radicalisering zijn?
'The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything' Wijs man, die Albert Einstein.

Jean Marie Dedecker