Archief

vrijdag 25 januari 2013

Lijst Dedecker draagt onafhankelijke deskundigen Autonoom Gemeentebedrijf voor.Lijst Dedecker juicht de beslissing toe om meer deskundigen af te vaardigen in het Autonoom Gemeentebedrijf. Uiteraard zolang dit daadwerkelijke deskundigen betreft en het niet om politieke aanduidingen gaat binnen een partijpolitieke belonings-en postjescultuur.

Door het aanduiden van onafhankelijke deskundigen kan tot een echte verzelfstandiging gekomen worden, waarbij bestuurders verantwoording moeten afleggen t.a.v het gemeentebestuur.

Jean Marie Dedecker : “ We moeten af van het gepolitiseerd zitpenningenfabriekje van de vorige legislatuur en evolueren naar een echt autonoom gemeentebedrijf. Daarom dragen wij, in het belang van de gemeente Middelkerke, onafhankelijke topdeskundigen naar voor.”

De nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet leggen geen voorwaarden op voor bestuurders van een autonoom gemeentebedrijf.  De statuten van het AGB Middelkerke leggen wel 1 specifieke voorwaarde op, namelijk de bepaling om te voldoen aan de kiesvoorwaarden om tot gemeenteraadslid verkozen te worden zoals beschreven in het Lokaal kiesdecreet (een voorwaarde waar al onze kandidaten aan voldoen).

Jean Marie Dedecker: “ De lijst met onze onafhankelijke deskundigen  werd vandaag aan het College van Burgemeester en Schepenen bezorgd. Wij dragen o.m. professor urbanisatie en regionale ontwikkeling Georges Allaert en Fiscaal Jurist Werner Niemegeers voor. ”

De statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke stipuleren dat het College Van Burgemeester en Schepenen een gemotiveerde lijst van kandidaten opmaakt en aan de gemeenteraad voorlegt. Wij hopen dat ook de meerderheid kiest voor onafhankelijke topdeskundigen, mocht men toch kiezen voor partijpolitieke zitpenningbenoemingen zijn wij benieuwd naar hun motivering.


Jean Marie Dedecker

Geen opmerkingen:

Een reactie posten